Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции проекта Закона Украины "О морской политике Украины"

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 20.05.2009 № 545-р
действует с 20.05.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 травня 2009 р. N 545-р

Київ

Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про морську політику України"

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України "Про морську політику України", що додається.

2. Мінтрансзв'язку разом з центральними органами виконавчої влади розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про морську політику України".

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України "Про морську політику України"

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований законопроект

Відповідно до Конституції України засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, організації та експлуатації транспорту, зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи, основи національної безпеки, організації Збройних Сил, правовий режим державного кордону визначаються виключно законами України.

Законодавчі засади морської діяльності в Україні встановлено Водним кодексом України, Кодексом торговельного мореплавства України, Земельним кодексом України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про Державний кордон України", "Про міжнародні договори України" та "Про тваринний світ".

Істотним недоліком законодавства у сфері морської діяльності є відсутність у прийнятих законах єдиного підходу до вирішення питань, пов'язаних з провадженням морської діяльності, невизначеність основ формування морської політики.

Узгодження окремих положень законодавчих актів необхідне для чіткого визначення морської складової євроатлантичного вибору України, прискорення інтеграції до світової та європейської транспортної системи.

Законодавство у сфері морської діяльності складається із законів, якими регулюється незначна частина відносин, що виникають під час провадження морської діяльності, та підзаконних нормативно-правових актів.

Водночас не визначені загальні підходи до удосконалення законодавчої бази з метою становлення та розвитку України як морської держави.

Мета Концепції

Мета Концепції полягає у визначенні шляхів законодавчого врегулювання відносин, пов'язаних з внутрішньою і зовнішньою політикою України у сфері морської діяльності, які є невід'ємною складовою частиною процесу побудови суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.

Вивчення, освоєння, збереження та використання ресурсів морів та океанів для України мають велике значення, що зумовлюється такими факторами:

географічне положення, довжина морських кордонів, площа водного простору, які перебувають під її юрисдикцією;

рівень розвитку національної економіки і напрями зовнішньоекономічної діяльності, зокрема зовнішній та внутрішній товарообіг, нагальні потреби в морських перевезеннях;

політичні, економічні та суспільні відносини з іншими державами;

морський потенціал, його здатність забезпечити реалізацію і захист національних інтересів в Азовському та Чорному морях, у Керченській протоці та в окремих районах Світового океану, недоторканність морських кордонів і свободу судноплавства;

захист території України з моря.

Шляхи розв'язання проблеми

У Законі передбачається встановити пріоритети, принципи, шляхи та способи реалізації морської політики України. Основними завданнями законопроекту є визначення:

морського потенціалу держави;

основних принципів законодавчого регулювання у сфері морської діяльності;

повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів у сфері морської діяльності;

основних засад:

- вивчення, розвідки, видобування, використання та збереження живих, неживих і енергетичних ресурсів моря, його дна та надр, повітря над ним;

- розвитку торговельного судноплавства, портової діяльності, суднобудування і судноремонту;

- морських наукових досліджень і морської освіти;

- організації туристичної діяльності, відпочинку та спорту на морі;

- забезпечення свободи відкритого моря, включаючи безпечне судноплавство, рибальство, польоти;

- договірно-правового оформлення державного кордону України на морі, його охорони та захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі, у внутрішніх морських водах і територіальному морі, у повітряному просторі над ними, на дні та в його надрах;

- захисту території України з моря;

- реалізації та захисту національних інтересів в Азовському і Чорному морях, у Керченській протоці та в окремих районах Світового океану.

Очікувані результати

Прийняття Закону сприятиме підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, удосконаленню порядку і прозорості прийняття ними рішень з питань, пов'язаних з морською діяльністю, забезпеченню реалізації прав територіальних громад та окремих громадян, ефективному використанню територіального моря, внутрішніх морських вод, прибережних територій, а також створенню умов для ефективного міжнародного співробітництва у сфері морської діяльності.

Прийняття Закону дасть змогу сформувати державну морську політику як систему врегульованих зовнішніх та внутрішніх суспільних відносин, які виникають у процесі провадження морської діяльності, що є основним чинником реалізації національних інтересів України в цій сфері, необхідним елементом забезпечення прав і свобод людини, політичного та економічного суверенітету і національної безпеки України. Державна морська політика повинна сприяти подальшому зміцненню позицій України як морської держави, створенню умов для провадження морської діяльності.

____________

Опрос