Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов

КМ Украины
Распоряжение КМ от 11.02.2009 № 159-р
действует с 11.02.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2009 р. N 159-р

Київ

Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

1. Визначити:

Мінпаливенерго центральним органом виконавчої влади з питань координації здійснення заходів, пов'язаних із зменшенням обсягів споживання природного газу підприємствами всіх галузей національної економіки;

Мінжитлокомунгосп центральним органом виконавчої влади з питань координації здійснення заходів, пов'язаних з переведенням населених пунктів на опалення з використанням електроенергії, а також заміни у житлових будинках газових плит на електричні.

2. Мінпаливенерго, НАЕР, Мінпромполітики, Мінжитлокомунгоспу, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України" за результатами аналізу балансу споживання природного газу в 2008 році подати у тижневий строк пропозиції щодо істотного скорочення обсягів (у відсотках) його використання за напрямами виробничої діяльності, зокрема шляхом заміни природного газу альтернативними джерелами енергії та видами палива.

3. Покласти на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України" персональну відповідальність за вжиття протягом 2009 року вичерпних заходів до істотного зменшення обсягу споживання природного газу, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії, впровадження енергоефективних технологій та обладнання.

4. НАЕР прискорити у 2009 році розроблення національних стандартів з енергозбереження та енергоефективності, в першу чергу щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції.

Мінфіну вирішити в установленому порядку питання щодо збільшення видатків на розроблення зазначених стандартів за рахунок бюджетної програми "Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження".

5. Мінпаливенерго і НАК "Нафтогаз України" розробити програму використання електроенергії для технологічних потреб транспортування природного газу газотранспортною системою України.

6. НАЕР разом з Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгоспом, Мінрегіонбудом, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінвуглепромом, Мінтрансзв'язку, Мінекономіки, Мінфіном, НАК "Нафтогаз України", Національною академією наук, Інститутом технічної теплофізики Національної академії наук розробити і подати у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України плани заходів щодо зменшення обсягу використання природного газу і заміщення його альтернативними джерелами енергії та видами палива на 2009 - 2010 роки, зокрема:

використання замість природного газу альтернативних джерел енергії та видів палива для роботи котелень і теплоелектроцентралей, збільшення обсягу використання в енергетичному балансі мазуту, вугілля, біо- і синтез-газу, газу вугільних родовищ та інших видів палива;

впровадження теплових насосів, термерів, енергоакумуляційних систем, а також збільшення обсягу використання електроенергії для опалення та гарячого водопостачання.

7. Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго і НКРЕ разом з місцевими органами виконавчої влади визначити перелік теплоелектроцентралей, на яких доцільне і технічно можливе впровадження енергоакумуляційних систем опалення та гарячого водопостачання, підготувати відповідні проекти із строками реалізації у 2009 - 2010 роках.

8. Мінекономіки, Мінфіну, Мінпаливенерго і НАЕР:

проаналізувати досвід розвинутих країн світу щодо формування економічної мотивації суб'єктів господарювання і фізичних осіб, які впроваджують енергоефективні технології та використовують альтернативні джерела енергії для зменшення обсягів споживання природного газу, а також щодо здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів споживання енергоресурсів в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи. Узагальнені висновки та пропозиції подати Кабінетові Міністрів України;

разом із заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо законодавчого запровадження податкових пільг суб'єктам господарювання, які використовують альтернативні джерела енергії та види палива, зокрема надання їм податкових канікул.

9. Мінрегіонбуду, Мінфіну, Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, НАЕР, Національній академії наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити розроблення та запровадження державних будівельних стандартів і типових проектних рішень щодо спорудження житлових будинків з використанням енергоакумуляційних систем опалення та гарячого водопостачання, альтернативних джерел енергії, теплових насосів, енергозберігаючих будівельних матеріалів і технологій.

10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з Мінжитлокомунгоспом, Мінпаливенерго, Мінфіном, Мінекономіки, НАЕР визначити до 1 березня 2009 р. перелік об'єктів, на яких доцільно і технічно можливо використовувати енергоакумуляційні системи опалення та гарячого водопостачання, підготувати відповідні проекти із строком реалізації у 2009 - 2010 роках і визначенням джерел фінансування.

11. Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгоспу, Мінрегіонбуду, Мінекономіки, Держінвестицій, Нацекоінвестагентству і НАЕР підготувати до 15 березня 2009 р. пропозиції щодо залучення інвестицій для реалізації проектів з впровадження енергоефективних технологій та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії із застосуванням механізмів Кіотського протоколу, зокрема проектів спільного впровадження.

12. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади разом з НАЕР під час розроблення галузевих програм підвищення енергоефективності та програм зменшення обсягів споживання енергоресурсів бюджетними установами на 2010 - 2014 роки передбачити використання енергоакумуляційних систем опалення та гарячого водопостачання і технологій із застосуванням альтернативних джерел енергії та видів палива.

13. Мінекономіки, Мінфіну, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгоспу і НАЕР підготувати до 10 березня 2009 р. пропозиції щодо визначення джерел фінансування та порядку компенсації відсоткової ставки за кредитами фізичним особам з метою їх заохочення до впровадження енергоефективних технологій та використання альтернативних джерел енергії у житлових приміщеннях для зменшення обсягу споживання природного газу.

14. Мінфіну, Мінекономіки, Мінпаливенерго і НАЕР:

під час опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" врахувати до кінця I кварталу 2009 р. пропозиції Мінпаливенерго та НАЕР щодо фінансування першочергових заходів і проведення науково-дослідних робіт у сфері енергоефективності та енергозбереження;

вирішити в установленому порядку питання щодо внесення змін до бюджетної програми "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів" (КПКВ 6361040), передбачивши можливість фінансування заходів з розвитку відновлюваної енергетики, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері енергоефективності, енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

15. НАЕР разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розглянути питання щодо доцільності утворення державного концерну "Біопаливо України", передачі до сфери управління НАЕР спиртових заводів, що мають право на виробництво біоетанолу, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1375 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3402), та державного концерну "Відновлювана енергетика України" з подальшою передачею в установленому порядку бюджетних призначень на фінансування загальнодержавних програм у сфері відновлюваної енергетики від Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінагрополітики і НКАУ до НАЕР.

16. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям підготувати графіки поетапного переведення до кінця 2009 року (починаючи з II кварталу) підприємств і установ, які належать до сфери їх управління, на здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси та воду виключно на підставі показників приладів обліку.

Мінфіну під час опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" передбачити видатки на здійснення заходів з придбання та встановлення зазначених приладів обліку.

17. Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Мінвуглепрому, НКАУ, НАЕР і Мінфіну вирішити до кінця II кварталу 2009 р. питання щодо передачі в установленому порядку бюджетних призначень на фінансування загальнодержавних програм у сфері відновлюваної енергетики від Мінпаливенерго, Мінвуглепрому, Мінагрополітики і НКАУ до НАЕР.

НАЕР подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення державного концерну "Відновлювана енергетика України", головним завданням якого визначити забезпечення виконання зазначених програм.

18. НАЕР разом з Національною академією наук, центральними органами виконавчої влади забезпечити до 1 березня 2009 р. утворення Міжгалузевої науково-технічної ради з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та альтернативних джерел енергії для визначення пріоритетних науково-технічних розробок і проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.

19. Мінпаливенерго, НКРЕ і НАК "Нафтогаз України" терміново утворити робочі групи для вирішення питання мінімізації витрат енергогенеруючих, газовидобувних, енерго- та газопостачальних підприємств на виробничу діяльність, запровадити системний контроль за цінами закупівлі матеріалів, робіт і послуг.

20. Мінфіну, Мінекономіки і НАЕР терміново підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів про затвердження порядку пріоритетного фінансування (кредитування) заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання альтернативних джерел енергії та видів палива і порядку надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування.

21. Мінфіну, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінжитлокомунгоспу, Мінпромполітики і НАЕР невідкладно визначити перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації, та подати його Кабінетові Міністрів України.

22. НАЕР разом з Мінфіном і Мінекономіки подати до 25 лютого ц. р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів.

23. Мінпаливенерго, Мінекономіки, НКРЕ і НАК "Нафтогаз України" проаналізувати ефективність застосування диференційованих цін на природний газ для населення залежно від обсягів його споживання. Висновки та узгоджені пропозиції подати Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 42

Опрос