Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой экономической программы развития почтовой связи на 2009 - 2013 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 14.01.2009 № 35-р
действует с 14.01.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 січня 2009 р. N 35-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв'язку на 2009 - 2013 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв'язку на 2009 - 2013 роки, що додається.

Визначити Мінтрансзв'язку державним замовником Програми.

2. Мінтрансзв'язку разом із заінтересованими органами виконавчої влади розробити і подати у чотиримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв'язку на 2009 - 2013 роки.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв'язку на 2009 - 2013 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Поштовий зв'язок як основний загальнодоступний засіб адресного спілкування громадян та один з основних способів взаємодії суб'єктів ринкових відносин впливає на формування соціальної та економічної політики держави.

Відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, в основі зобов'язань країн - членів Всесвітнього поштового союзу є забезпечення реалізації права користувачів на доступ до високоякісних основних послуг поштового зв'язку за доступними цінами.

Протягом останніх 20 років структура попиту та пропонування на світовому ринку послуг поштового зв'язку значно змінилася через глобалізацію і технологічний прогрес у галузі масових комунікацій.

На ринку поштових послуг України, як і переважної більшості інших країн, провадить діяльність один національний оператор, на якого покладаються функції надання універсальних послуг поштового зв'язку (далі - універсальні послуги), - Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта).

Лібералізація ринку дала змогу операторам поштового зв'язку недержавної форми власності провадити діяльність у найбільш прибуткових сегментах, що призводить до зменшення обсягу доходів Укрпошти.

За результатами дослідження "Пошта у 2005 році", проведеного Всесвітнім поштовим союзом і Світовим банком, кількість поштових відправлень письмової кореспонденції у світі щороку збільшувалася починаючи з 2000 року на 2,4 відсотка, посилок - на 5 відсотків. При цьому темпи збільшення обсягу витрат значно перевищують темпи збільшення доходів від надання поштових послуг.

Складовими поштового зв'язку є поштовий зв'язок загального користування та поштовий зв'язок спеціального призначення (фельд'єгерський і спеціальний). Загальна вартість наданих у 2007 році послуг поштового зв'язку становила 1,8 млрд. гривень.

Поштовий зв'язок загального користування забезпечують:

Укрпошта - надання універсальних послуг на всій території країни та інших послуг відповідно до законодавства;

дев'ять операторів поштового зв'язку недержавної форми власності, яким видано ліцензії на надання послуг з пересилання поштових відправлень і поштових переказів;

інші суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з надання найбільш прибуткових видів послуг без ліцензії (за експертною оцінкою, таких суб'єктів налічується більш як 300).

На сьогодні частка національного оператора на ринку поштових відправлень становить 95,5 відсотка. Отже, ефективність функціонування ринку цілком залежить від розвитку Укрпошти.

Результати аналізу діяльності Укрпошти свідчать, що рівень рентабельності, який становить 0,5 - 0,9 відсотка, не достатній для інфраструктурного розвитку підприємства.

Запобігання виникненню загрози фінансової та технологічної кризи, що може призвести до невиконання державних гарантій із забезпечення доступу населення до універсальних послуг належної якості за доступними цінами, є основною проблемою, на розв'язання якої спрямована Програма.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Укрпошті належить одна з найбільших у світі мереж поштового зв'язку. Так, 88 відсотків фізичних осіб мають доступ до відділень поштового зв'язку, розташованих від них на відстані до 3 кілометрів, 99 відсотків - одержують пошту за місцем проживання. Кількість листів на душу населення становить лише 7,6 (прості, рекомендовані листи у межах країни, вихідна міжнародна письмова кореспонденція). У країнах, що мають подібний рівень ВВП, такий показник становить 10,8 - 17,9.

Наведені показники значно перевищують відповідні середні показники більшості країн світу, що пояснюється збереженням вимог надання поштових послуг, установлених за часів, коли кількість населення і, відповідно, обсяги поштової кореспонденції в країні були значно більшими.

За даними Укрпошти, у 1990 році та в період з 2000 по 2007 рік спостерігалася тенденція до зменшення обсягу виплати та доставки пенсій, грошової допомоги і збільшення кількості посилок та поштових переказів. У мережі поштового зв'язку функціонує станом на 1 жовтня 2008 р. 15344 об'єкти, що лише на 9,3 відсотка менше порівняно з 1990 роком. При цьому обсяг послуг зменшився у кілька разів.

Таким чином, питання оптимізації мережі поштового зв'язку із збереженням належного рівня доступності та якості універсальних послуг потребує невідкладного вирішення.

Необхідно також розв'язати проблему визначення вартості послуг поштового зв'язку. У Державному бюджеті України на 2008 рік передбачено відшкодування збитків, які державні підприємства поштового зв'язку зазнають, виконуючи частину другу статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" щодо обмеження розміру тарифів на послуги з оформлення передплати та доставку друкованих періодичних видань. Проте обсяг відшкодування таких збитків (9,6 млн. гривень) втричі менший порівняно з обсягом збитків (30,4 млн. гривень).

На сьогодні Укрпошта, що належить до сфери управління Мінтрансзв'язку і є унітарним державним підприємством, функціонує на межі збитковості через відсутність фінансових ресурсів. Укрпошта не має змоги інтенсивно впроваджувати новітні поштові та інформаційні технології, оновлювати автомобільний парк, підвищувати продуктивність праці шляхом автоматизації технологічних процесів.

Розв'язання проблеми потребує розроблення програми, спрямованої на вдосконалення регуляторної функції держави, внесення змін до законодавчих і нормативних актів, що регулюють відносини у сфері поштового зв'язку, забезпечення скоординованої діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування та розвитку поштового зв'язку в умовах подальшої лібералізації ринку, поглиблення інтеграції України у світовий поштовий простір.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Існують три варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає надання фінансової підтримки Укрпошті за рахунок коштів державного бюджету, обсяг якої можна завчасно спрогнозувати з проведенням оцінки ефективності використання та аналізу діяльності Укрпошти.

Недоліками варіанта є:

залежність від обсягу дохідної частини державного бюджету;

відсутність мотивації щодо зменшення залежності від зовнішньої фінансової підтримки.

Другий варіант передбачає фінансування Укрпошти за рахунок коштів Фонду універсальних послуг, який формується шляхом сплати внесків операторами поштового зв'язку, що забезпечить рівномірне надходження коштів фінансової підтримки.

Недоліком є залежність обсягу надходжень до Фонду універсальних послуг від кількості операторів поштового зв'язку на ринку і їх прибутку.

Третій, оптимальний варіант - це розроблення та забезпечення виконання Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв'язку, яка передбачає:

створення умов для впровадження новітніх поштових та інформаційних технологій;

оптимізацію мережі поштового зв'язку, організаційної структури та обсягів витрат Укрпошти;

удосконалення тарифної політики;

розроблення законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері поштового зв'язку.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

1) проведення аналізу стану ринку послуг поштового зв'язку і незалежного моніторингу якості надання таких послуг на основі відповідної методики;

2) удосконалення законодавства у сфері поштового зв'язку, зокрема розроблення та впровадження механізму формування тарифів на універсальні послуги;

3) забезпечення державного нагляду за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про поштовий зв'язок;

4) здійснення національним оператором структурних, технічних і технологічних перетворень з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій, зокрема проведення автоматизації виробничої діяльності, впровадження інформаційних технологій та надання нових послуг;

5) оптимізації кількості відділень поштового зв'язку із збереженням доступності та належного рівня якості універсальних послуг, зокрема створення пересувних відділень.

Програма розрахована на 2009 - 2013 роки.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

удосконалення механізму державного регулювання ринку послуг поштового зв'язку, надання високоякісних універсальних послуг;

стабільну економічну діяльність операторів поштового зв'язку усіх форм власності;

збільшення обсягу послуг поштового зв'язку;

підвищення рівня рентабельності Укрпошти, продуктивності праці та збільшення розміру середньої заробітної плати працівників;

приведення тарифів на універсальні послуги, оформлення передплати та доставку вітчизняних друкованих періодичних видань до рівня, що перевищує їх собівартість.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, передбачається здійснювати за рахунок коштів Укрпошти та інших джерел.

____________

Опрос