Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана первоочередных мер относительно выполнения обязательств Украины в рамках членства в ВТО

КМ Украины
План, Распоряжение КМ от 17.12.2008 № 1570-р
действует с 17.12.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 грудня 2008 р. N 1570-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ

1. Затвердити план першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ (додається).

2. Мін'юсту, Мінекономіки і МЗС подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення представництва інтересів України під час розгляду спорів відповідно до Домовленості про правила і процедури врегулювання суперечок.

3. МОН, МЗС, Мінекономіки і Головдержслужбі забезпечити запровадження у вищих навчальних закладах спеціальних освітніх програм та організацію спеціалізованих курсів з питань функціонування багатосторонньої торговельної системи СОТ, у тому числі в рамках перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПЛАН
першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

1. Започаткування переговорів з питань приєднання України до Угоди про державні закупівлі 

Мінекономіки, МЗС 

I квартал 2009 р. 

2. Приєднання України до Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою 

Мінекономіки, Мінпромполітики, МЗС 

2009 рік 

3. Забезпечення переходу до використання міжнародних стандартів як основи для розроблення технічних регламентів (стаття 2.4 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі

Держспоживстандарт, інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічних регламентів 

2011 рік 

4. Подання країнам - членам СОТ інформації про максимально допустимі рівні залишків ветеринарних препаратів та інших забруднюючих речовин у харчових продуктах, що діють в Україні 

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, МОЗ, Держкомветмедицини 

постійно 

5. Приведення державних стандартів у відповідність з рекомендаціями Кодексу аліментаріус, зокрема встановлення вимог до строків зберігання риби 

Мінагрополітики, МОЗ, Національна комісія України з Кодексу аліментаріус, Держспоживстандарт, Держкомрибгосп 

грудень 2010 р. 

6. Надання внутрішньої підтримки виробникам сільськогосподарської продукції відповідно до механізму, передбаченого угодами СОТ, з дотриманням зобов'язань України в рамках членства у СОТ щодо сукупного виміру підтримки сільського господарства та інших зобов'язань згідно з Протоколом про вступ України до СОТ 

Мінагрополітики 

постійно 

7. Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України: 

 

 

1) законопроектів про внесення змін до: 

 

 

Законів України "Про стандартизацію" і "Про захист прав споживачів" та Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо скасування вимоги стосовно обов'язкового виконання державних та інших стандартів 

Держспоживстандарт 

2009 - 2011 роки 

Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" щодо скасування реєстрації декларації виробника про відповідність 

- " - 

2009 рік 

Закону України "Про Митний тариф України" з метою приведення ставок ввізного мита у відповідність із зобов'язаннями України в рамках членства у СОТ згідно з додатком до Протоколу про вступ до СОТ (Розклад CLXII - Україна. Частина I - Тариф у рамках режиму найбільшого сприяння

Мінекономіки 

щороку відповідно до встановленого у Протоколі строку 

2) проектів постанов Кабінету Міністрів України: 

 

 

про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини з додержанням норм і принципів СОТ 

Мінекономіки, Мінагрополітики 

грудень 2008 р. 

про затвердження розроблених з урахуванням європейських директив Нового підходу технічних регламентів: 

 

грудень 2008 р. - 2009 рік 

- ліфтів (95/16 ЄС) 

Держспоживстандарт 

 

- низьконапружного обладнання (73/23 ЄЕС) 

- " - 

 

- канатних доріг для перевезення пасажирів (2000/9 ЄС) 

Держспоживстандарт, Держгірпромнагляд 

 

- вибухових речовин цивільного призначення (93/15 ЄЕС) 

- " - 

 

- прогулянкових суден (94/25 ЄС) 

Держспоживстандарт, Мінтрансзв'язку 

 

- обладнання, що працює під тиском (97/23 ЄС) 

Держспоживстандарт 

 

- простих посудин високого тиску (87/404 ЄЕС) 

- " - 

 

- неавтоматичних зважувальних приладів (90/384 ЄЕС) 

- " - 

 

3) з метою скасування обмежень на ввезення товарів, що належать до сфери Угоди про інформаційні технології, та інших товарів із засобами криптографічного захисту: 

 

 

проекту Указу Президента України про внесення змін до Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 22 травня 1998 р. N 505 

Адміністрація Держспецзв'язку 

березень 2009 р. 

постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 

Держекспортконтроль, Адміністрація Держспецзв'язку 

грудень 2008 р. 

8. Приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із зобов'язаннями України в рамках членства у СОТ стосовно: 

 

 

1) скасування обмежень на ввезення товарів, визначених Угодою про інформаційні технології та інших технологічних товарів з криптографічними властивостями, які встановлені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації 

Держкомпідприємництво, Адміністрація Держспецзв'язку 

після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо принципів державної політики у сфері ліцензування)" 

2) обов'язкового повідомлення державними органами власників нерозголошуваної інформації про подання на реєстрацію подібного лікарського засобу 

МОЗ 

грудень 2008 р. 

3) забезпечення національного режиму у сфері страхування (статті II і XVII Генеральної угоди про торгівлю послугами

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

з дати вступу України до СОТ з урахуванням перехідних періодів 

4) виключення із затвердженого наказом Держспоживстандарту переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, харчових продуктів згідно із Законами України "Про безпечність та якість харчових продуктів" і "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" 

Держспоживстандарт 

грудень 2008 р. 

5) забезпечення подальшого перегляду переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, з метою виключення з нього продукції, на яку не поширюється дія технічних регламентів або обов'язкова сертифікація якої не передбачена законом 

- " - 

2011 рік 

6) поетапного вилучення продукції, яка підлягає санітарно-епідеміологічному контролю згідно з додатком до Протоколу про вступ до СОТ (Розклад CLXII - Україна. Частина III - Нетарифні поступки

МОЗ 

відповідно до встановленого у Протоколі строку 

9. Приведення ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду у відповідність із стандартами, інструкціями та рекомендаціями Міжнародного епізоотичного бюро 

Держкомветмедицини 

грудень 2008 р. 

10. Створення або визначення загальнодоступних офіційних видань чи веб-сайтів, що регулярно видаватимуться чи оновлюватимуться і публікуватимуть нормативно-правові акти 

Мін'юст, Мінекономіки, Мінфін 

I квартал 2009 р. 

11. Подання Мін'юсту засвідчених в установленому порядку копій міжнародних договорів, укладених і таких, що укладаються в рамках СОТ, а також пов'язаних із членством України у СОТ, із зазначенням дати укладення (підписання, ратифікації, затвердження, приєднання тощо), дати набрання чинності (втрати чинності), строку дії 

МЗС 

постійно 

12. Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення державного органу, відповідального за проведення моніторингу діяльності підприємств, яким надано виняткові або особливі повноваження, права чи привілеї, під час здійснення яких вони шляхом купівлі чи продажу впливають на рівень або напрямок імпорту чи експорту, з метою забезпечення виконання зобов'язань згідно з Домовленістю про тлумачення статті XVII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року 

Мінекономіки, Мін'юст, Мінфін, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, МОЗ, Держкомстат 

I квартал 2009 р. 

13. Забезпечення обміну інформацією про міжнародну торгівлю товарами з порушенням права інтелектуальної власності (стаття 69 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Держмитслужба 

постійно 

14. Підготовка та подання СОТ нотифікацій (повідомлень) про: 

 

 

1) підприємства, на які поширюється дія Домовленості про тлумачення статті XVII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року 

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, МОЗ, Держкомстат 

щороку до 1 червня 

2) субсидії (статті 25 і 32 Угоди про субсидії і компенсаційні заходи

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінекономіки, Мінпромполітики, НКАУ, МОН, Мінагрополітики, Мінфін, Мінвуглепром, Держкомтелерадіо 

- " - 

3) акти законодавства щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності, а також остаточні судові рішення (стаття 63.2 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, МОН, Держмитслужба, Мін'юст, МВС 

постійно 

4) внесення змін до актів законодавства щодо застосування антидемпінгових, компенсаційних та захисних заходів (стаття 18 Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінекономіки 

постійно 

5) застосування антидемпінгових заходів (попередніх та остаточних) (стаття 16.4 Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року

- " - 

- " - 

6) застосування процедури ліцензування імпорту та її зміни (статті 1.4, 5, 7.3 і 8.2 Угоди про процедури ліцензування імпорту

- " - 

- " - 

7) застосування антисубсидиційних заходів (попередніх та остаточних) (стаття 25.11 Угоди про субсидії і компенсаційні заходи

- " - 

- " - 

8) застосування спеціальних заходів (статті 12.1, 12.4, 12.5 і 12.6 Угоди про захисні заходи

- " - 

- " - 

9) застосування санітарних та фітосанітарних заходів (стаття 7 і додаток B до Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінагрополітики, МОЗ, Держкомветмедицини, Головна державна інспекція захисту рослин, Головна державна інспекція з карантину рослин 

- " - 

10) здійснення заходів з метою імплементації Угоди про технічні бар'єри у торгівлі (стаття 15.2 зазначеної Угоди

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Держспоживстандарт 

постійно 

11) скорочення переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, відповідно до Протоколу про вступ України до СОТ 

- " - 

до 31 січня 2012 р. 

12) розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів, стандартів і процедур оцінки відповідності, а також укладення та участь у двосторонніх угодах (статті 2.9, 2.10, 3.2, 5.6, 5.7, 7.2 і 10.7 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі

- " - 

постійно 

13) робочі програми із стандартизації (параграф J додатка 3 до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі

Держспоживстандарт 

кожного півріччя 

14) непреференційні та преференційні правила визначення походження товарів та внесення змін до них (стаття 5.1 Угоди про правила визначення походження і додаток II до неї) 

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Держмитслужба 

постійно 

15) внесення змін до актів законодавства щодо правил митної оцінки (стаття 22 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Рішення про контрольну анкету) 

- " - 

- " - 

16) установлення імпортної тарифної квоти (стаття 18.2 Угоди про сільське господарство

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінекономіки, Мінагрополітики 

не пізніше 20 днів з дня встановлення квоти та щороку до 20 січня 

17) надання внутрішньої підтримки виробникам сільськогосподарської продукції 

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінагрополітики, Держкомстат, Мінекономіки 

щороку до 1 квітня та 1 червня 

18) запровадження нових або зміну існуючих заходів з надання внутрішньої підтримки виробникам сільськогосподарської продукції (стаття 18.3 Угоди про сільське господарство

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінагрополітики, Мінекономіки 

протягом 30 днів після запровадження заходу 

19) запровадження нових експортних обмежень (стаття 12.1 (b) Угоди про сільське господарство

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінагрополітики, Мінекономіки 

за 15 днів до запровадження обмеження 

20) внесення змін до актів законодавства щодо торгівлі послугами згідно з графіком специфічних зобов'язань в секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття III.3 Генеральної угоди про торгівлю послугами

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мін'юст, МОЗ, Мінфін, Національний банк (за згодою), Мінтрансзв'язку, МОН, МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, Мінприроди, Мінрегіонбуд, МЗС, Мінпраці, Мінпаливенерго, НКРЗ, НАК "Нафтогаз України", НКРЕ, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 

постійно 

21) існуючі або запровадження нових чи зміну існуючих заходів щодо визнання кваліфікації (стаття VII.4 Генеральної угоди про торгівлю послугами

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, МОН, МОЗ, Мін'юст 

- " - 

22) отримання суб'єктами господарювання нових прав у сфері надання послуг згідно з графіком специфічних зобов'язань в секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ, що призводить до монопольного чи будь-якого іншого привілейованого становища (статті VIII.4 і VIII.5 Генеральної угоди про торгівлю послугами

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Антимонопольний комітет, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку, НКРЕ, НКРЗ 

- " - 

23) внесення змін до актів законодавства щодо використання телекомунікаційних транспортних мереж та послуг (параграф 5 (c) додатка щодо телекомунікацій до Генеральної угоди про торгівлю послугами

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, НКРЗ, Мінтрансзв'язку 

постійно 

15. Підготовка та подання інформації до Інтегрованої бази даних СОТ про: 

 

 

1) митні тарифи 

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінекономіки, Держкомстат, Держмитслужба, МЗС 

щороку до 20 березня 

2) імпорт товарів 

- " - 

щороку до 30 серпня 

3) регіональні торговельні угоди відповідно до рішення Генеральної Ради СОТ стосовно застосування механізму прозорості регіональних торговельних угод 

Центр обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування, Мінекономіки, Держкомстат 

постійно 

16. Підготовка звіту України про торговельну політику, зокрема про хід виконання програми приватизації та проведення економічних реформ, пов'язаних з виконанням зобов'язань України в рамках членства у СОТ, а також поновлення річної статистичної інформації 

Мінекономіки, Держкомстат, Мінфін, Національний банк (за згодою), Фонд державного майна 

за запитом Секретаріату СОТ 

17. Проведення аналізу проектів нормативно-правових актів на відповідність нормам угод СОТ 

центральні органи виконавчої влади 

постійно 

18. Супроводження у Верховній Раді України законопроектів: 

 

до прийняття Законів 

Про внесення змін до деяких законів України (щодо принципів державної політики у сфері ліцензування) (реєстраційний номер 2391) 

Держкомпідприємництво, Держспецзв'язку 

 

Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини" (реєстраційний номер 3301) 

Мінекономіки, Мінагрополітики 

 

____________

Опрос