Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам европейской интеграции Украины на 2008 - 2011 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ от 25.07.2007 № 569-р
действует с 25.07.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 липня 2007 р. N 569-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки, що додається.

Визначити Держкомтелерадіо державним замовником Програми.

2. Держкомтелерадіо разом з іншими органами виконавчої влади розробити та подати до 1 жовтня 2007 р. проект Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 52

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Однією з основ державної політики інтеграції України до ЄС та формування нової політики ЄС щодо України є інформування населення про історію ЄС, економічне співробітництво з державами-членами, стандарти життя в європейських державах, правовий та соціальний захист населення.

Європейська інтеграція є визначальним чинником як зовнішньої, так і внутрішньої політики держави, зміцнює безпеку та позитивно впливає на відносини України з іншими державами. Реалізація курсу на інтеграцію до ЄС забезпечує гарантії верховенства права, дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського суспільства і демократії, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки.

В українському суспільстві існує значний потенціал підтримки європейського вектора зовнішньої політики. Протягом 2004-2006 років різні соціологічні опитування населення України щодо ставлення до вступу до ЄС коливалися від 40 до 50 відсотків. Аналіз соціологічних опитувань останніх трьох місяців 2006 року свідчить, що тенденція зростання збережеться і надалі у разі подальшого проведення інтенсивної інформаційно-просвітницької роботи.

Проте в українському суспільстві досі не існує стабільної проєвропейської більшості. Це пов'язано з недостатнім рівнем інформування громадськості стосовно напрямів та перспектив європейської інтеграції України.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Відповідно до Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 - 2007 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня 2003 р. N 1433 "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки", вживаються заходи до більш повної обізнаності населення України у питаннях ЄС (історія та перспективи розвитку, основні напрями діяльності, законодавство, функціонування інституцій та розподіл владних повноважень між ними тощо), роз'яснення переваг для українського суспільства реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, забезпечення широкої суспільної підтримки європейського вибору України і втілення євроінтеграційного курсу, інформування громадськості про реалізацію євроінтеграційної політики і пріоритетних завдань у цій сфері.

У 2004 - 2005 роках у державному бюджеті не передбачалися кошти на зазначену Програму, тому поставлені в ній завдання виконувались не в повному обсязі. Також в окремих випадках спостерігалася відсутність належної координації роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, що в поєднанні з невідповідним фінансуванням створило недостатньо ефективні умови для проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії в регіонах.

Для виконання Програми щороку розроблялися плани заходів, які здійснювалися в установлені строки.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 5 квітня 2006 р. N 425 "Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 990) виконання Програми здійснювалося за рахунок коштів, передбачених бюджетною програмою "Виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" у розмірі 5,2 млн. гривень. У 2007 році на реалізацію плану заходів Програми у державному бюджеті передбачено 5 млн. гривень.

Протягом 2006 та першого півріччя 2007 років за рахунок бюджетних коштів було проведено міжнародний медіафорум "Україна на інформаційній карті світу", медіатури для ознайомлення вітчизняних та іноземних його учасників з інвестиційно-привабливими підприємствами Дніпропетровської, Донецької, Львівської та Одеської областей, соціологічні дослідження, моніторинг інтерактивних голосувань, Інтернет-опитувань з метою виявлення поінформованості населення щодо вступу України до ЄС.

Питання європейської інтеграції України висвітлюються 24 обласними державними телерадіокомпаніями, державною телерадіокомпанією "Крим", регіональними телерадіокомпаніями та телерадіокомпаніями мм. Києва та Севастополя, а також Українською студією телевізійних фільмів "Укртелефільм", Державною телерадіокомпанією "Культура", Державною телерадіокомпанією "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення", Державною міською телерадіокомпанією "Сіверська" (м. Новгород-Сіверський Чернігівської області) та Криворізьким міським державним об'єднанням телебачення і радіомовлення. Проте частка державного сектору телебачення і радіомовлення в телерадіоінформаційному просторі України становить лише 4 відсотки, а решта недержавні телерадіокомпанії, які необхідно залучати до інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Практично кожна державна телерадіокомпанія створила теле- або радіопрограму, присвячену питанням європейської інтеграції України. Однак вони мають обмежений часовий формат і ефірне покриття. Недержавні телерадіоорганізації тільки в останні роки почали створювати або закуповувати телепрограми, фільми про історію і культуру країн ЄС.

Спостерігається збільшення обсягів випуску друкованої продукції, однак практично немає перекладів сучасних європейських досліджень з питань економіки, філософії, європейського кримінального права та судоустрою. Також існує проблема доступу населення регіонів України до літератури з європейської тематики.

На Інтернет-сторінках органів виконавчої влади та державних періодичних видань створено рубрики з питань європейської інтеграції України.

У центральних та східних областях України інформування громадськості про європейську інтеграцію проводиться шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію освітньо-культурних програм та візитів з обміну досвідом. У західних областях переважає інформація про транскордонне співробітництво з відповідними регіонами держав - членів ЄС.

Як свідчать офіційні дані соціологічних опитувань 89,5 відсотка респондентів цікавить інформація про ЄС, зокрема 45,2 - про наслідки інтеграції України до ЄС, 41,8 - вимоги щодо вступу до ЄС, 35,9 відсотка - здобутки та втрати країн, які стали членами ЄС.

Пріоритетність курсу європейської інтеграції України вимагає суспільної підтримки, тому виникла потреба у розробленні Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є подальше підвищення рівня поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України:

1) обмежитися виконанням Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 - 2007 роки та рівнем інформування громадськості з питань європейської інтеграції України, який забезпечують громадські організації;

2) продовжити та активізувати інформування громадськості шляхом затвердження нової Програми.

Перший варіант не потребує додаткових бюджетних коштів, але може стати опосередкованою демонстрацією зміни євроінтеграційного курсу держави.

Другий варіант забезпечить підтримку вступу України до ЄС переважної більшості населення, однак вимагає додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

Другий варіант є оптимальним, оскільки дасть можливість проводити інтенсивну інформаційно-роз'яснювальну роботу стосовно напрямів та перспектив європейської інтеграції України, переваг для українського суспільства реалізації цілей державної політики у сфері європейської інтеграції.

Шляхи розв'язання проблеми

Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити:

координацію та контроль Держкомтелерадіо за роботою з інформування громадськості з питань європейської інтеграції України;

звітування державних органів про діяльність у зазначеній сфері у засобах масової інформації;

ведення цілеспрямованої об'єктивної інформаційної кампанії з максимальним використанням можливостей державних органів та потенціалу засобів масової інформації;

широке залучення громадських організацій до процесу популяризації співробітництва України з ЄС;

проведення загальнонаціональної громадської дискусії щодо вступу України до ЄС;

моніторинг виконання Програми Міжвідомчою групою з інформування громадськості та підготовки фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для послідовного дотримання проголошеного курсу на європейську інтеграцію України;

підвищити поінформованість громадськості з питань ЄС;

посилити політичну підтримку ідеї членства України в ЄС;

активізувати транскордонне співробітництво регіонів України з відповідними регіонами держав - членів ЄС;

збільшити середньодобовий обсяг телевізійного та радіомовлення за рахунок створення теле- і радіопрограм про європейську інтеграцію України;

збільшити обсяг друкованої продукції (книжок, інформаційних буклетів, брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших праць) з історії та перспектив розвитку ЄС;

збільшити обсяг інформації з питань європейської інтеграції України у друкованих засобах масової інформації;

створити нові та поповнити діючі Інтернет-сторінки інформацією з питань європейської інтеграції України.

За результатами виконання у 2006 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 - 2007 роки підтримка населення вступу України до ЄС становила майже 40 відсотків. За прогнозними оцінками після виконання Програми очікується поліпшення рівня поінформованості та відповідно підтримки громадян вступу України до ЄС, а саме: у 2008 році - до 50 відсотків, у 2009 - до 53, у 2010 - до 56, у 2011 - до 60 відсотків.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

За попередньою оцінкою Держкомтелерадіо, видатки на фінансування заходів з виконання Програми становитимуть близько 30 млн. гривень.

Програма не потребує створення додаткових матеріально-технічних ресурсів.

Виконання Програми буде забезпечуватися центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними засобами масової інформації, а також залучатимуться недержавні засоби масової інформації та громадські організації.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

____________

Опрос