Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции Государственной программы реализации технической политики в агропромышленном комплексе на период до 2010 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 15.02.2006 № 93-р
действует с 15.02.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 лютого 2006 р. N 93-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 року

1. Схвалити Концепцію Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 року, що додається.

Визначити Мінагрополітики замовником Програми.

2. Мінагрополітики разом з Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, Українською академією аграрних наук і НАК "Украгролізинг" розробити і подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 22

 

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 року

Проблема недостатнього технічного забезпечення агропромислового комплексу, для розв'язання якої розробляється Концепція

На сьогодні агропромисловий комплекс забезпечений технікою лише на 45 - 65 відсотків потреби, яка за своїми показниками здебільшого не відповідає сучасним вимогам.

Погіршення експлуатаційних характеристик техніки призводить до зниження якості польових робіт, унаслідок чого у 2 - 5 разів збільшуються строки їх виконання та зростають виробничі втрати і витрати сільськогосподарських підприємств на проведення ремонтних робіт.

Основними причинами недостатнього технічного забезпечення агропромислового комплексу є зменшення платоспроможного попиту сільськогосподарських товаровиробників, що призвело до погіршення їх матеріально-технічної бази, зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і відповідно до зменшення надходжень до бюджету.

Оголосивши свій політичний вибір про вступ до ЄС, Україна повинна забезпечити конкурентоспроможність власної сільськогосподарської продукції. Для цього необхідно зменшити витрати матеріально-технічних та енергетичних ресурсів на одиницю продукції та покращити її якість відповідно до вимог європейських стандартів.

Однак наявний в агропромисловому комплексі машинно-тракторний парк і способи його використання не дають змоги здійснити впровадження наукоємних технологій, налагодити виробництво конкурентоспроможної продукції.

Мета та завдання Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі

Метою Державної програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі (далі - Програма) є підвищення рівня технічного забезпечення агропромислового комплексу на основі розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, ефективності використання його матеріально-технічної бази, зменшення залежності від імпорту сільськогосподарської техніки з метою забезпечення продовольчої безпеки держави.

Завданнями Програми є:

забезпечення інформатизації механізованого виробництва сільськогосподарської продукції за наукоємними технологіями та підвищення її конкурентоспроможності;

зменшення витрат матеріально-технічних та енергетичних ресурсів на виробництво сільськогосподарської продукції і залежності агропромислового комплексу від імпорту техніки;

сприяння розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для агропромислового комплексу;

формування і розвиток ринку матеріально-технічних та енергетичних ресурсів;

удосконалення форм використання матеріально-технічної бази агропромислового комплексу і механізму економічного стимулювання у сфері технічного забезпечення, зокрема порядку нарахування, обліку і використання коштів, що надходять від амортизації основних фондів;

удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації інженерно-технічних кадрів та механізаторів;

підвищення ролі держави в управлінні процесом технічного переоснащення агропромислового комплексу, а інженерно-технічної служби - в інноваційному процесі в агропромисловому комплексі.

Шляхи розв'язання проблеми технічного забезпечення агропромислового комплексу

Для ефективного забезпечення проведення сільськогосподарських робіт в оптимальні строки матеріально-технічна база агропромислового комплексу повинна відповідати вимогам агротехніки. За сучасної структури агропромислового комплексу і способів використання техніки машинно-тракторний парк повинен налічувати більш як 400 тис. тракторів, 75 - 80 тис. зерно-, 9 - 10 тис. кукурудзо- і 14 - 15 тис. бурякозбиральних комбайнів. Для оновлення машинно-тракторного парку агропромислового комплексу країни за встановленими нормами необхідно щороку поповнювати його на 30 - 35 тис. тракторів, 6,5 - 7 тис. зернозбиральних комбайнів, десятки тисяч одиниць ґрунтообробної, посівної та іншої сільськогосподарської техніки.

Машинно-тракторний парк агропромислового комплексу повинен формуватися насамперед з техніки вітчизняного виробництва.

Для успішного виконання завдань з розвитку агропромислового комплексу у Програмі необхідно визначити такі основні напрями технічної політики:

1) формування єдиного науково-технічного інформаційного простору в агропромисловому комплексі;

2) розроблення і впровадження нової техніки і технологій;

3) розвиток і впровадження нових форм використання сільськогосподарської техніки і технічного сервісу;

4) формування і розвиток ринку сільськогосподарської техніки, відповідних матеріально-технічних та енергетичних ресурсів;

5) удосконалення системи кадрового та наукового забезпечення реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі.

Доцільно передбачити створення машинних кооперативів, у тому числі шляхом використання техніки на міжгосподарській основі, та агрокорпорацій з виробництва, збирання і переробки сільськогосподарської продукції.

Одним із шляхів технічного забезпечення агропромислового комплексу є підтримання в робочому стані наявного машинно-тракторного парку, проведення модернізації та відновлювального ремонту техніки, поступової заміни застарілих технічних засобів технікою нового покоління.

Фінансове забезпечення Програми

На технічне забезпечення агропромислового комплексу необхідні щорічні інвестиції в обсязі 15 - 20 млрд. гривень.

Фінансування заходів, визначених Програмою, провадиться за рахунок:

коштів державного бюджету;

кредитування підприємств сільськогосподарського машинобудування та залучення інвестицій;

коштів сільськогосподарських товаровиробників, підприємств - виробників сільськогосподарської техніки і ремонтних підприємств;

коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;

інших джерел.

Очікувані результати

Підвищення рівня комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів у виробництві конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції шляхом застосування прогресивних технологій і нової техніки та оптимізації технічного забезпечення аграрних підприємств сприятиме подоланню кризи в агропромисловому комплексі, зокрема:

зменшенню витрат матеріально-технічних та енергетичних ресурсів на виробництво сільськогосподарської продукції;

забезпеченню доступу сільськогосподарських товаровиробників до ринку матеріально-технічних ресурсів;

прискоренню переходу агропромислового комплексу на шлях інноваційного розвитку;

удосконаленню форм технічного сервісу та використання техніки;

соціально-економічному відродженню на селі, підвищенню життєвого рівня сільського населення та забезпеченню продовольчої безпеки держави.

Виконання завдань Програми забезпечить виведення агропромислового комплексу, зокрема вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, на шлях сталого економічного розвитку, зростання прибутковості виробництва та конкурентоспроможності продукції, збільшення зайнятості населення і підвищення якості його життя. У результаті здійснення заходів, визначених Програмою, очікується збільшення обсягу валового внутрішнього продукту на 18 - 24 млрд. гривень, а розмір додаткового надходження коштів до бюджету збільшиться на 4,1 - 5,4 млрд. гривень.

____________

Опрос