Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана действий на 2006 год по реализации Стратегии развития государственной статистики на период до 2008 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 15.02.2006 № 82-р
действует с 15.02.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 лютого 2006 р. N 82-р

Київ

Про затвердження плану дій на 2006 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

Затвердити план дій на 2006 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 18

 

ПЛАН
дій на 2006 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

Найменування заходу 

Строк виконання, 2006 рік 

Відповідальні за виконання 

I. Поліпшення взаємодії органів державної статистики з респондентами та користувачами, посилення координації статистичної діяльності 

1. Удосконалення процедури визначення потреб користувачів 

  

  

Проведення опитування користувачів 

IV квартал 

Держкомстат
Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату 

Проведення з користувачами зустрічі з метою обговорення питань удосконалення програми обстеження умов життя домашніх господарств стосовно доступності окремих соціальних послуг  

II квартал  

Держкомстат  

2. Розроблення програм навчання користувачів методології обчислення та використання статистичних показників  

  

  

Розроблення посібника "Методологічні основи статистики ринку праці"  

протягом року  

- " - 

Проведення навчальних семінарів на тему "Статистика праці для користувачів: можливості забезпечення та напрями використання інформації"  

- " - 

- " - 

Підготовка проекту уніфікованої програми технічних звітів для користувачів щодо якості даних державних вибіркових обстежень населення (домашніх господарств)  

IV квартал  

- " - 

3. Розвиток системи поширення статистичних даних та забезпечення ефективності маркетингу  

  

  

Проведення прес-конференції на тему "Ринок праці у 2005 році"  

квітень  

Держкомстат  

Удосконалення організації співробітництва з інформаційними агентствами з питань поширення статистичної інформації  

протягом року  

Держкомстат
Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату  

Проведення прес-конференцій з актуальних соціально-економічних питань  

- " -  

Держкомстат  

4. Модернізація статистичних бібліотек органів державної статистики і поліпшення зв'язків з публічними бібліотеками  

  

  

Проведення підготовчих робіт щодо створення електронного каталогу статистичних видань бібліотеки Держкомстату  

- " - 

- " - 

5. Поширення статистичних даних за допомогою мережі Інтернет  

  

  

Удосконалення веб-сайту Держкомстату  

- " - 

- " -  

Розміщення на веб-сайті Держкомстату інформації про суб'єкти ЄДРПОУ  

II квартал  

- " - 

II. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики, удосконалення статистичної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій 

1. Внесення змін до Закону України "Про державну статистику"  

  

  

Сприяння прийняттю Законів України:  

  

  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень  

протягом року  

- " -  

Про сільськогосподарський перепис  

- " - 

Держкомстат Мінагрополітики  

Розроблення нормативно-правових актів з питань проведення сільськогосподарського перепису  

протягом року  

Держкомстат Мінагрополітики  

2. Адаптація статистичного обліку до вимог ЄС  

  

  

Розроблення системи показників, необхідних для здійснення якісного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку країни, їх зіставлення з показниками в країнах - членах ЄС та інших розвинутих країнах  

- " - 

Держкомстат
Національний банк
Мінекономіки  

3. Розроблення та вдосконалення статистичних класифікацій  

  

  

Видання Центральної статистичної класифікації продукції за видами економічної діяльності та презентація її органам державної статистики та користувачам  

III квартал  

Держкомстат
Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату  

4. Удосконалення ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ)  

  

  

Впровадження в системі ведення ЄДРПОУ та комплексах електронної обробки інформації другої версії Класифікації видів економічної діяльності  

I квартал  

Держкомстат  

Запровадження в системі ведення ЄДРПОУ визначення основного виду економічної діяльності за даними статистичної звітності  

III квартал  

- " - 

Розроблення програми обстеження стану новостворених юридичних осіб  

IV квартал  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

5. Створення і ефективне використання реєстру респондентів статистичних спостережень  

  

  

Розроблення інструктивних документів з питань функціонування автоматизованої системи "Статистичний реєстр фізичних осіб - підприємців"  

- " - 

Держкомстат  

6. Удосконалення основ вибірки для проведення обстежень домашніх господарств  

  

  

Розроблення концепції формування основ вибірки для проведення обстежень домашніх господарств  

друге півріччя  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук  

7. Удосконалення методології та програм проведення вибіркових статистичних спостережень  

  

  

Розроблення:  

  

  

Методики екстраполяції даних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності на генеральну сукупність та її програмного забезпечення  

протягом року  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

методологічних основ формування вибіркової сукупності підприємств для проведення вибіркових обстежень з питань статистики праці  

- " - 

- " - 

методологічного та програмного забезпечення проведення вибіркових обстежень підприємств з питань вартості робочої сили  

- " - 

- " -  

Методики екстраполяції даних вибіркового обстеження умов життя домашніх господарств на генеральну сукупність  

друге півріччя  

Держкомстат  

Методики формування у 2004 - 2008 роках вибіркових сукупностей для проведення базових вибіркових обстежень населення: умов життя домашніх господарств, економічної активності населення та його сільськогосподарської діяльності у сільській місцевості  

перше півріччя  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

Удосконалення:  

  

  

методологічного та програмного забезпечення проведення вибіркового обстеження діяльності малих підприємств  

протягом року  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

організаційних та методологічних підходів до використання адміністративних даних для потреб статистики підприємств  

- " -  

Держкомстат Державна податкова адміністрація  

Методики вибіркових статистичних спостережень з питань внутрішньої торгівлі  

- " - 

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Держкомстат  

Методики вибіркового статистичного спостереження за результатами діяльності підприємств оптової торгівлі з питань оптового товарообороту  

IV квартал  

- " - 

Методики вибіркового статистичного спостереження за результатами діяльності підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з питань роздрібного товарообороту  

- " -  

- " - 

8. Застосування непрямих методів оцінки статистичних даних про стан малих територій  

  

  

Розроблення методики підвищення надійності регіональних оцінок основних показників зайнятості населення та безробіття шляхом гармонізації даних з різних джерел та математичного моделювання  

протягом року  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

9. Застосування розрахунків статистичних показників із сезонним коригуванням  

  

  

Розроблення:  

  

  

Методики оцінки впливу сезонного фактора на зміну обсягу реалізації (обороту) послуг та його усунення  

друге півріччя  

- " -  

Методики сезонного коригування основних показників зайнятості населення та безробіття за матеріалами вибіркових обстежень з питань економічної активності  

протягом року  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

10. Застосування методів зіставлення статистичних даних, отриманих з різних джерел  

  

  

Розроблення методологічних підходів до узгодження даних про зайнятість населення за місцем проживання та місцем роботи  

- " - 

- " - 

III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації 

1. Удосконалення складання національних рахунків  

  

  

Започаткування розроблення річних національних рахунків для секторів нефінансових корпорацій та домашніх господарств на підсекторному рівні  

IV квартал  

Держкомстат  

Впровадження в практику розрахунків таблиці "витрати - випуск" у порівнянних цінах  

- " -  

- " - 

Удосконалення Методики розрахунку валового внутрішнього продукту методом кінцевого використання  

- " - 

- " - 

Розроблення Методики складання річних національних рахунків для сектору фінансових корпорацій на підсекторному рівні  

- " - 

- " - 

2. Удосконалення демографічної статистики  

  

  

Впровадження нових методів збирання та технології обробки даних про природний і механічний рух населення  

протягом року  

- " - 

Розроблення концептуальних засад формування єдиної бази даних демографічної статистики та технології обробки інформації на її основі  

IV квартал  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

Розроблення програмного забезпечення розрахунків таблиць відтворення населення  

- " - 

- " - 

Адаптація Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (МКХ-10) до національних вимог статистичної обробки даних  

протягом року  

Держкомстат МОЗ  

Удосконалення адміністративного обліку природного і механічного руху населення  

IV квартал  

МОЗ
Мін'юст
МВС
Держкомстат  

Розроблення методичних рекомендацій з ведення динамічних рядів показників демографічної статистики на державному та регіональному рівні  

- " - 

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Держкомстат  

3. Удосконалення вибіркових обстежень домашніх господарств з питань економічної активності і статистики праці  

  

  

Удосконалення методології вимірювання показників статистики ринку праці  

протягом року  

Держкомстат
Мінпраці
Мінекономіки
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук  

Розроблення методологічної та технологічної бази, впровадження оцінювання якості основних показників, отриманих за матеріалами вибіркового обстеження населення (домашніх господарств) з питань економічної активності  

- " - 

Держкомстат
Мінпраці
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук  

Удосконалення системи статистичних спостережень з питань статистики праці в бюджетних установах  

- " - 

Держкомстат  

4. Удосконалення обстеження умов життя домашніх господарств  

  

  

Удосконалення методології аналізу рівня життя населення з урахуванням впровадження індикаторів статистики інформаційного суспільства в частині показників доступу домашніх господарств до Інтернет  

протягом року  

Держкомстат  

Розроблення системи показників аналізу рівня життя окремих типів домашніх господарств залежно від характеристики їх основного джерела доходу  

- " - 

- " -  

5. Удосконалення соціальної статистики  

  

  

Розроблення концептуальних підходів до формування агрегованої інформації з питань соціальної статистики (матриць рахунків охорони здоров'я)  

IV квартал  

- " - 

Розроблення методології розрахунку інтегрального індексу людського розвитку на рівні районів та міст  

- " - 

Держкомстат
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук  

6. Визначення та розроблення показників статистики бідності  

  

  

Розроблення системи показників для аналізу рівня життя домашніх господарств, у складі яких є неповні та молоді сім'ї  

друге півріччя  

Держкомстат  

Визначення вимог та методологічних підходів до розроблення статистико-математичних моделей з метою підвищення надійності оцінки показників бідності на регіональному рівні  

протягом року  

Держкомстат
Мінпраці
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук  

7. Удосконалення щорічного інтегрованого обстеження підприємств  

  

  

Удосконалення методології структурного обстеження підприємств  

- " -  

Держкомстат  

Впровадження в практику обстеження підприємств щодо споживання ними товарів та послуг у процесі виробництва  

протягом року  

Держкомстат  

Удосконалення системи статистичних спостережень з питань фінансового стану підприємств  

- " -  

Держкомстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

8. Удосконалення проведення обстеження ділової активності підприємств  

  

  

Удосконалення методики проведення обстеження ділової активності підприємств та обробки матеріалів за його результатами  

- " - 

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Держкомстат  

9. Удосконалення статистики зовнішньої торгівлі  

  

  

Актуалізація переліку підприємств, що подають статистичні звіти з питань зовнішньої торгівлі послугами на основі даних, що надаються Національним банком  

щокварталу  

Держкомстат
Національний банк  

10. Удосконалення статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності  

  

  

Удосконалення статистичного обліку нерухомого майна нерезидентів  

IV квартал  

Держкомстат  

11. Удосконалення статистики цін  

  

  

Удосконалення:  

  

  

методів відбору підприємств торгівлі та сфери послуг для розрахунку індексу споживчих цін  

друге півріччя  

- " - 

методів відбору будівельних організацій для розрахунку індексу цін на будівельно-монтажні роботи  

- " -  

- " - 

моніторингу цін для визначення прожиткового мінімуму (стосовно детальних характеристик товарів і відбору підприємств торгівлі та сфери послуг)  

перше півріччя  

Держкомстат
Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці  

методології розрахунку індексу цін виробників промислової продукції  

протягом року  

Держкомстат  

12. Удосконалення статистики промисловості  

  

  

Розроблення методологічного та програмного забезпечення розрахунку індексу промислового виробництва відповідно до методики розрахунку інтегрального індексу виробництва  

IV квартал  

- " - 

Доопрацювання та затвердження методики розрахунку індексу реалізованої продукції (обороту) у промисловості  

- " -  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

Актуалізація Номенклатури продукції промисловості та пояснень до неї  

- " - 

Держкомстат  

13. Удосконалення статистики будівництва та інвестицій  

  

  

Удосконалення організації проведення короткострокових статистичних спостережень у будівництві  

III квартал  

- " - 

Розроблення методологічного забезпечення розрахунку індексу продукції будівництва відповідно до методики розрахунку інтегрального індексу виробництва  

IV квартал  

- " - 

Удосконалення системи показників статистики капітальних інвестицій  

III квартал  

- " - 

14. Удосконалення статистики внутрішньої торгівлі  

  

  

Удосконалення системи показників моніторингу внутрішньої торгівлі (оптова і роздрібна торгівля, ресторанне господарство)  

- " - 

Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
Держкомстат  

Розроблення розрахунку короткострокових та річних індикаторів оптової торгівлі  

IV квартал  

Держкомстат  

Удосконалення розрахунку короткострокових та річних індикаторів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства  

- " - 

- " - 

15. Удосконалення статистики послуг  

  

  

Розроблення методики стратифікації та формування вибірки малих підприємств сфери нефінансових послуг на регіональному рівні  

друге півріччя  

Держкомстат
Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

Розроблення методологічних основ організації обстеження небанківських фінансових установ з питань надання ними фінансових послуг  

протягом року  

Держкомстат  

16. Удосконалення статистики енергетики  

  

  

Удосконалення системи показників статистики енергетики з метою складення енергетичних балансів згідно з міжнародними рекомендаціями  

- " - 

- " - 

17. Удосконалення сільськогосподарської статистики  

  

  

Удосконалення:  

  

  

Методики розрахунку індексу цін на матеріально-технічні ресурси та послуги, що споживаються у процесі сільськогосподарського виробництва  

II квартал  

- " - 

Методики розрахунків основних показників по галузі сільського господарства для системи національних рахунків  

- " - 

Держкомстат Мінагрополітики  

методів обробки даних вибіркового обстеження домашніх господарств у сільській місцевості з питань сільськогосподарської діяльності  

- " - 

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

методології розрахунків обсягів реалізації основних видів сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств  

I квартал  

Держкомстат  

Обчислення нових порівнянних цін 2005 року для розрахунків індексу сільськогосподарського виробництва  

IV квартал  

Держкомстат Мінагрополітики Мінекономіки  

Удосконалення:  

  

  

статистичного реєстру виробників сільськогосподарської продукції "Агро"  

протягом року  

Держкомстат  

методології дистанційного зондування у статистиці рослинництва  

- " - 

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Мінагрополітики  

Розроблення:  

  

  

методологічних рекомендацій з питань розрахунку окремих показників статистики тваринництва  

II квартал  

Держкомстат Мінагрополітики  

методологічно-організаційних засад, програми та інструментарію проведення у 2007 році пробного сільськогосподарського перепису  

III квартал  

- " - 

Удосконалення Методики складання балансів основних видів сільськогосподарської продукції та продовольства  

II квартал  

Держкомстат Мінагрополітики Мінекономіки  

18. Удосконалення статистики навколишнього природного середовища  

  

  

Підготовка методичних рекомендацій щодо збирання даних та розроблення показників статистичного спостереження за витратами на охорону навколишнього природного середовища  

IV квартал  

Держкомстат  

Розроблення інструментарію статистичного спостереження за витратами на охорону навколишнього природного середовища з метою забезпечення запровадження сателітних екологічних рахунків  

II квартал  

Держкомстат
Мінприроди  

Розроблення системи показників для розрахунків обсягу надходження в атмосферу парникових газів  

I квартал  

- " - 

Переведення програмного забезпечення статистичного обліку використання водних ресурсів під систему управління базами даних операційної системи Windows

протягом року  

Держводгосп  

19. Удосконалення системи показників з метою проведення комплексної оцінки соціально-економічного становища регіонів  

  

  

Удосконалення методики рейтингової оцінки соціально-економічного становища регіонів  

протягом року  

Держкомстат
Мінекономіки  

20. Удосконалення методології міжрегіональних зіставлень статистичних даних  

  

  

Удосконалення системи статистичних показників для здійснення міжрегіональних зіставлень  

- " -  

Держкомстат  

21. Розроблення системи інформаційного забезпечення функціонування територій із спеціальним статусом (депресивні території, єврорегіони тощо)  

  

  

Розроблення:  

  

  

методологічних основ проведення моніторингу розвитку регіонів, районів і міст обласного значення та ідентифікації депресивних територій  

- " - 

Мінекономіки
Держкомстат  

методологічних основ задоволення інформаційних потреб єврорегіонів  

- " -  

Держкомстат  

IV. Удосконалення організаційної структури і системи управління органів державної статистики 

1. Створення системи підготовки та навчання персоналу  

  

  

Визначення перспективних напрямів у навчанні персоналу  

II квартал  

- " -  

Модернізація галузевих професійних програм навчання  

- " - 

Держкомстат
Державна академія статистики, обліку та аудиту  

Розроблення основних принципів створення постійної системи навчання персоналу з проведення вибіркових обстежень населення (домашніх господарств)  

протягом року  

Держкомстат  

V. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій 

1. Розроблення проекту модернізації інформаційних і комунікаційних технологій  

  

  

Розроблення проекту інформатизації системи державної статистики  

III квартал  

Держкомстат  

2. Модернізація програмно-технічної бази інформаційної системи органів державної статистики  

  

  

Оновлення програмно-технічної бази органів державної статистики на районному рівні  

протягом року  

- " - 

3. Удосконалення інформаційних технологій збирання та обробки статистичних даних  

  

  

Впровадження системи сканерної обробки матеріалів вибіркових обстежень населення (домашніх господарств) з питань економічної активності на регіональному рівні  

I квартал  

Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату  

Розроблення та затвердження електронного формату статистичної звітності  

протягом року  

Держкомстат  

Створення бази метаданих  

- " - 

- " - 

Удосконалення уніфікованої бази даних статистики підприємств  

- " - 

- " - 

4. Створення телекомунікаційної мережі органів державної статистики  

  

  

Розвиток системи корпоративної електронної пошти з використанням технології Frame Relay  

IV квартал  

- " - 

5. Упорядкування інформаційних фондів Держкомстату 

  

  

Удосконалення системи електронного документообігу  

- " - 

- " - 

Запровадження спеціалізованих пакетів для опрацювання статистичних даних  

- " - 

- " - 

6. Удосконалення технологій поширення статистичної інформації  

  

  

Удосконалення технології поширення статистичної інформації в електронному вигляді з використанням Інтернет і дисків для лазерних систем зчитування  

протягом року  

Держкомстат  

VI. Розвиток статистики в органах державної влади та координація дій з питань організації діяльності, пов'язаної із збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної інформації та адміністративних даних 

1. Удосконалення інформаційної бази даних фінансово-бюджетних показників  

  

  

Опрацювання методології статистичного коригування фінансово-бюджетних показників відповідно до міжнародних стандартів  

друге півріччя  

Мінфін
Держкомстат  

Удосконалення місячних, квартальних та річних звітів про виконання державного та місцевих бюджетів, у тому числі з урахуванням вимог системи національних рахунків  

протягом року  

- " - 

Оптимізація інформаційних потоків між Мінфіном та Держкомстатом  

- " - 

- " - 

2. Гармонізація показників грошово-кредитної та банківської статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції з іншими статистичними даними  

  

  

Підготовка пропозицій щодо отримання даних банків за фінансовими потоками з урахуванням переоцінки вартості їх окремих активів і пасивів для формування показників грошово-кредитної статистики  

I квартал  

Національний банк  

Визначення основних розбіжностей при складанні грошово-кредитної статистики між класифікаціями інституційних секторів економіки Європейської системи національних рахунків та Системи національних рахунків 

II квартал  

- " - 

Вивчення досвіду Європейської системи центральних банків щодо включення даних інших фінансових установ (небанківських фінансових установ) до сфери охоплення грошово-кредитною статистикою  

протягом року  

Національний банк Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг  

Узгодження статистичних даних платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції із Системою національних рахунків  

- " - 

Національний банк  

Визначення шляхів подальшої гармонізації бюджетної класифікації з вимогами Системи національних рахунків  

IV квартал  

Мінфін
Держкомстат  

Удосконалення методології консолідації даних з вивчення показників державного, місцевих бюджетів, бюджетів Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування  

протягом року  

Мінфін
Пенсійний фонд України
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Мінпраці  

3. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та поширення фінансово-бюджетної інформації  

  

  

Розроблення та затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку:  

  

  

31 "Фінансові витрати"  

- " - 

Мінфін  

32 "Інвестиційна нерухомість"  

- " - 

- " - 

Розроблення проекту Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Фінансова звітність неприбуткових організацій"  

у тримісячний строк після прийняття змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  

Мінфін
Держкомстат  

Удосконалення інформаційно-аналітичних матеріалів про стан виконання бюджетів, підвищення рівня прозорості та публічності фінансово-бюджетних показників  

протягом року 

Мінфін  

4. Розширення взаємного обміну даними між Держкомстатом та іншими органами державної влади  

  

  

Розширення системи обміну інформацією про ринок праці  

- " - 

Держкомстат
Мінпраці
Пенсійний фонд України  

5. Удосконалення системи обліку і звітності в установах банків, закладах охорони здоров'я та освіти  

  

  

Оптимізація звітності банків та підприємств з грошово-кредитної і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції  

- " - 

Національний банк  

Удосконалення облікової та звітної документації, що використовується в закладах охорони здоров'я  

- " - 

МОЗ
Держкомстат  

6. Уніфікація показників статистичної звітності правоохоронних органів, судів та пенітенціарних закладів  

  

  

Удосконалення статистичної звітності правоохоронних органів, судів та пенітенціарних закладів  

IV квартал 

МВС
СБУ
Державна судова адміністрація
Державна податкова адміністрація
Генеральна прокуратура України
Держкомстат  

7. Удосконалення обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  

  

  

Удосконалення обміну інформацією про державну реєстрацію та взяття на облік і зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  

IV квартал 

Держпідприємництво
Держкомстат  

____________

Опрос