Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О применении простого векселя по отдельным товарным позициям в случае осуществления операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях

КМ Украины
Распоряжение КМ от 21.01.2006 № 26-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 січня 2006 р. N 26-р

Київ

Про застосування простого векселя за окремими товарними позиціями у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2008 року N 386
,
 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 10 грудня 2008 року N 1520-р
,
від 23 вересня 2009 року N 1196-р
,
від 2 грудня 2009 року N 1459-р
,
 від 27 липня 2011 року N 1192-р

Розпорядження втратило чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 березня 2013 року N 295)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" затвердити згідно з додатком перелік окремих товарних позицій, сплата за якими ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) підприємствами у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах проводиться з видачею відповідному органові державної податкової служби простого векселя.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 21

 

ПЕРЕЛІК
окремих товарних позицій, сплата за якими ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) підприємствами у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах проводиться з видачею відповідному органові державної податкової служби простого векселя

Розділ I

Код товару згідно з УКТЗЕД

Назва товару згідно з УКТЗЕД

2811 

Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів 

2842 10 00 00 

Силікати подвійні або комплексні, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу 

2903 30 33 00 

Бромметан (метилбромід) 

2905 

Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

2915 

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

2917 

Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

2918 19 80 20 

12-гідроксистеаринова кислота (12-hydroxystearic acid) 

2927 00 00 00 

Діазо-, азо- або азоксисполуки 

2901 29 00 10 

Пента-1,3-дієн (піперилен) 

2929 

Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи з вмістом азоту 

2933 

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту 

2937 11 00 00 

Соматотропін, його похідні та структурні аналоги 

2937 19 00 00 

Поліпептидні гормони, білкові гормони та глікопротеїнові гормони, їх похідні та структурні аналоги 

2937 90 00 00 

Гормони, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони 

3204 

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу 

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи 

3210 00 

Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри 

3212 10 90 00 

Фольга для тиснення 

3403  

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для змащування різі болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів 

3404 

Воски штучні та готові воски 

3506 

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг 

3809 

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших товарних позиціях не зазначені 

3812 

Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси 

3814 00 

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків 

3815 

Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені 

3824 

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені 

3825 

Залишкова продукція хімічної або суміжних з нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до цієї групи 

3904 

Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, у первинних формах 

3907 

Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах 

3910 00 00 90 

Інші силікони у первинних формах, крім масел, смол, еластомерів 

3919 

Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі пластмасові форми, з пластмаси, самоклейні, у рулонах або не у рулонах 

3920 

Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами 

3921 

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси 

3923 

Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмас для герметизації, закупорювання 

3925 

Вироби будівельні з пластмас, в іншому місці не зазначені 

3926 

Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914 

4005 

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок 

4008 

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми 

4016 

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми 

4101 

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 

4102 

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (c) до цієї групи 

4103 

Необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (c) до цієї групи 

4104 

Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки 

4105 

Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки 

4106 

Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки 

4107 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114 

4112 00 00 00 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114 

4113 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур інших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114 

4114 

Замша (включаючи комбіновану замшу); шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована 

4115 10 00 00 

Шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах 

4203 30 00 00

Пояси з натуральної та композиційної шкіри

4203 40 00 00

Інші речі до одягу з натуральної та композиційної шкіри

4205 00 00 00 

Інші вироби з натуральної або композиційної шкіри 

4301 

Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутряних виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103 

4302 

Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез'єднані або з'єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303 

4304 00 00 00 

Хутро штучне та вироби з нього 

4504 

Корок агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) і вироби з нього 

4601 

Плетені та подібні вироби з матеріалів для плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали для плетіння, плетені та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння, зв'язані у паралельні пасма або сплетені у вигляді листів, закінчені або незакінчені вироби (наприклад, килимки, циновки, рогожі та ширми) 

4802 

Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання 

4804 

Крафт-папір і картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803 

4805 

Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи 

4806 

Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька, пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в аркушах 

4807 00 

Папір та картон багатошарові (виготовлені методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарів паперу або картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах 

4810 

Папір та картон, покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, без будь-якого іншого покриття, у тому числі із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру 

4811 

Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, перелічених у товарній позиції 4803, 4809 або 4810 

4819 

Ящики, коробки, мішки, пакувальні конверти, пакунки та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях 

4821 

Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, надруковані або ненадруковані 

4823 

Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон 

4908 

Малюнки перебивні (декалькоманії) 

5004 00 

Нитки шовкові (крім пряжі з шовкових відходів), не розфасовані для роздрібної торгівлі 

5005 00 

Пряжа з шовкових відходів, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5007 

Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів 

5106 

Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5107 

Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5108 

Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5110 00 00 00 

Пряжа з грубого волосу тварин чи кінського волосу (включаючи позументні нитки з кінського волосу), розфасована або не розфасована для роздрібної торгівлі 

5111 

Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин 

5112 

Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин 

5113 00 00 00 

Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу 

5204 

Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі 

5205 

Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5206 

Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття), з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5208 

Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 

5209 

Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2 

5210 

Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 

5211 

Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас. % змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2 

5212 

Інші тканини бавовняні 

5309 

Тканини з льону 

5310 

Тканини з джгутових або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303 

5311 00 

Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжі 

5401 10 11 00 

Нитки швейні, армовані із синтетичних волокон, не розфасовані для роздрібної торгівлі 

5401 10 19 00 

Нитки швейні із синтетичних волокон, не розфасовані для роздрібної торгівлі 

5401 20 10 00

Нитки швейні з штучних волокон, не розфасовані для роздрібної торгівлі

5402 

Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів 

5403 

Нитки комплексні з штучних волокон (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи штучні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів 

5404 

Мононитки синтетичні з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та подібної форми нитки (наприклад, штучна соломка) із синтетичних текстильних матеріалів завширшки не більш як 5 мм 

5406 

Нитки синтетичні або штучні комплексні (крім ниток для шиття), розфасовані для роздрібної торгівлі 

5407 

Тканини із синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404 

5408 

Тканини із штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5405 

5501 

Джгути із синтетичних ниток 

5508 

Нитки швейні із синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі 

5509 

Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі 

5510 

Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі 

5512 

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом 85 мас. % або більше цих волокон 

5513 

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. % цих волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю не більш як 170 г/м2 

5514 

Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. % цих волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю понад 170 г/м2 

5515 

Інші тканини із синтетичних штапельних волокон 

5516 

Тканини з штучних штапельних волокон 

5601 

Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил і вузлики 

5602 

Фетр і повсть, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані 

5603 

Матеріали неткані, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані або недубльовані 

5604 

Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з гуми чи пластмаси 

5605 00 00 00 

Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками та нитками подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді ниток, стрічок, порошку, або покриті металом 

5606 00 

Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та позументних ниток з кінського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста 

5607 

Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, в оболонці або без оболонки, з гуми чи пластмаси 

5608 

Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сітки рибальські та інші готові сітки з текстильних матеріалів 

5609 00 00 00 

Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток товарних позицій 5404 або 5405, шпагату, мотузок, канатів або тросів, не включені до інших угруповань 

5801 

Тканини ворсові та із синелі, крім тканин, зазначених у товарних позиціях 5802 або 5806 

5802 

Тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини, крім вузьких тканин товарної позиції 5806; тафтингові текстильні матеріали, крім виробів товарної позиції 5703 

5803 

Тканини ажурного переплетення, крім вузьких тканин товарної позиції 5806 

5804 

Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 - 6006 

5806 

Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807; вузькі тканини безутокові, що складаються з основи, скріпленої склеюванням (болдюкс) 

5807 

Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних матеріалів у куску, у вигляді стрічок чи розрізані за формою або розміром, але не вишиті 

5808 

Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони та подібні вироби 

5809 00 00 00 

Тканини з металевих ниток або металізованої пряжі товарної позиції 5605, які використовуються для одягу, оббивання меблів чи подібних цілей, в іншому місці не зазначені 

5810 

Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих орнаментів 

5811 00 00 00 

Стьобана текстильна продукція у куску, що складається з одного або кількох шарів текстильних матеріалів, з'єднаних з прокладним матеріалом прошиванням або іншим способом, крім вишивки товарної позиції 5810 

5901 

Текстильні матеріали, просмолені або накрохмалені, які використовуються для виготовлення книжкових палітурок або в аналогічних цілях; полотна для копіювання; заґрунтовані полотна для живопису; бортівка та подібні жорсткі текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення каркасів головних уборів 

5903 

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902 

5906 

Текстильні матеріали прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902 

5907 00 

Текстильні матеріали, просочені або покриті іншим способом; полотна, розписані для театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного використання 

6001 

Полотна трикотажні ворсові (включаючи довговорсові полотна) та полотна махрові 

6002 

Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см з вмістом 5 мас. % або більше еластомірних або гумових ниток, крім полотен товарної позиції 6001 

6003 

Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 6002 

6004 

Полотна трикотажні завширшки більш як 30 см з вмістом 5 мас. % або більше еластомірних чи гумових ниток, крім полотен товарної позиції 6001 

6005 

Полотна основов'язані (включаючи вироблені на в'язальних машинах для виготовлення галунів), крім полотен товарних позицій 6001 - 6004 

6006 

Полотна трикотажні 

6117 

Додаткові речі до одягу, трикотажні; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажні 

6212 90 00 00 

Частини корсетів, поясів з підв'язками, підтяжки, круглі підв'язки, трикотажні або нетрикотажні 

6217  

Готові додаткові речі до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крім виробів товарної позиції 6212 

6305 

Мішки та пакети пакувальні 

6307 90 10 00 

Викройки одягу, трикотажні 

6307 90 99 00 

Готові вироби, включаючи викройки одягу 

6406 

Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під п'ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші та подібні вироби і їх частини 

6701 00 00 00 

Шкурки та інші частини птахів, вкриті пір'ям або пухом, пір'я, частини пір'я, пух та вироби з цих матеріалів (крім виробів товарної позиції 0505 та оброблених стовбурів і стрижнів пір'я) 

7018 

Намистини скляні, вироби, що імітують перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні вироби із скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, крім біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1 мм 

7102 31 00 00 

Алмази непромислові, необроблені або просто розпиляні, розколоті або обдерті

7117 

Біжутерія 

7316 00 00 00 

Якорі, гачки та їх частини з чорних металів 

7317 00 

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матеріалу, крім виробів, що мають мідні головки 

7319 

Голки швейні, спиці в'язальні, шила, гачки в'язальні, голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи з чорних металів; англійські шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені 

7326 

Інші вироби з чорних металів 

7415 

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні 

8305 

Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярські затискачі і скріпки, індексні карткові покажчики та аналогічні канцелярські вироби з недорогоцінних металів; скоби, з'єднані між собою (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування), з недорогоцінних металів 

8308 

Застібки, рами із застібками, пряжки, пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та аналогічні вироби з недорогоцінних металів для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших готових виробів; заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів 

8310 00 00 00 

Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та інші символи з недорогоцінних металів, крім виробів товарної позиції 9405

9606 

Ґудзики, кнопки та застібки, форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготовки для ґудзиків 

9607 

Застібки-блискавки та їх частини. 

Розділ II

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.04.2008 р. N 386
,
 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями
 Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. N 1520-р,
від 23.09.2009 р. N 1196-р
,
від 02.12.2009 р. N 1459-р
,
 від 27.07.2011 р. N 1192-р)

____________

Опрос