Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национального плана мер по реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата

КМ Украины
Распоряжение КМ от 18.08.2005 № 346-р
редакция действует с 05.03.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 серпня 2005 р. N 346-р

Київ

Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2009 року N 272-р

Затвердити Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації положень
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Зміст заходу 

Строк виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Забезпечити удосконалення національної системи проведення оцінки обсягу антропогенних викидів та абсорбції парникових газів шляхом: 

  

  

проведення щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів відповідно до виданих дозволів на викиди парникових газів, звіту про результати державних статистичних спостережень за формою N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря", даних про результати моніторингу атмосферного повітря та інших 

щороку 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, МОЗ, Національна академія наук, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомстат, Держкомлісгосп 

забезпечення функціонування електронної бази даних про результати інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів відповідно до методичних рекомендацій, прийнятих Конференціями Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

2009 - 2012 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди 

розроблення порядку організації та проведення моніторингу за антропогенними викидами парникових газів 

грудень 2009 р. 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Держкомстат, Мін'юст 

проведення наукових досліджень, спрямованих на підвищення якості здійснення національної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

2009 - 2012 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, МОЗ, Національна академія наук, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомстат, Держкомлісгосп 

удосконалення системи методологічного та інформаційного забезпечення, що використовується для визначення обсягу викидів парникових газів у секторах економіки, з урахуванням міжнародних вимог та відображення інформації про такий обсяг за результатами державних статистичних спостережень у звітно-статистичній документації 

грудень 2009 р. 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Держкомстат, Національна академія наук 

розроблення методики визначення обсягу абсорбції парникових газів 

2009 - 2010 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінагрополітики, Держкомлісгосп, Держкомстат, Національна академія наук 

2. Забезпечити належне оформлення та подання Секретаріатові Рамкової конвенції ООН про зміну клімату звітних матеріалів з питань національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

щороку до 15 квітня 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство 

3. Створити сприятливі умови для застосування механізму спільного впровадження в Україні, поширення серед промислових підприємств відповідної інформації та надання підтримки у проведенні семінарів з питань застосування зазначеного механізму в регіонах 

2009 - 2012 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп 

4. Створити національну систему обліку антропогенних викидів та абсорбції парникових газів шляхом: 

  

  

забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

2009 - 2012 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди 

оприлюднення інформації Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

щокварталу 

- " - 

підготовки і затвердження Національного плану розподілу дозволів на антропогенні викиди із джерел парникових газів 

червень 2009 р. 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство, Мінфін, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики, Мін'юст, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

5. Розробити: 

  

  

проект закону України про регулювання обсягу антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 

- " - 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Мінвуглепром, Нацекоінвестагентство, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

проекти нормативно-правових актів про внесення змін до відповідних актів, якими регламентується видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з урахуванням у них антропогенних викидів парникових газів 

вересень 2009 р. 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінфін, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін'юст, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром 

проекти нормативно-правових актів про внесення змін до відповідних актів, якими регламентується порядок ведення державного обліку об'єктів, що здійснюють викиди в атмосферне повітря, з урахуванням обсягу антропогенних викидів парникових газів 

- " - 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Держкомстат, Мін'юст 

6. Визначати прогнозні показники можливого обсягу продажу Україною одиниць установленої кількості викидів парникових газів у 2010 - 2012 роках 

щороку до 1 квітня, починаючи з 2009 року 

Нацекоінвестагентство, Мінекономіки, Мінфін, Національна академія наук, Мінприроди 

7. Забезпечити функціонування та постійне оновлення бази даних про реалізацію проектів спільного впровадження 

2009 - 2012 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди 

8. Здійснювати підготовку і видання національних повідомлень з питань зміни клімату з дотриманням строків згідно з рішеннями Конференцій Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

за рішенням Конференцій Сторін 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомстат, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

9. Розробити Національний план заходів щодо адаптації до зміни клімату з визначенням джерел їх фінансування, а також рекомендації щодо розроблення відповідного плану заходів для місцевих органів виконавчої влади 

грудень 2010 р. 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін'юст, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

10. Провести навчальний семінар з питань підготовки регіональних планів заходів з: 

  

  

пом'якшення наслідків зміни клімату для обласних органів виконавчої влади 

квітень 2009 р. 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін'юст, МОЗ, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

адаптації до зміни клімату для обласних органів виконавчої влади 

червень 2010 р. 

- " - 

11. Розробити: 

  

  

Національний план заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату 

червень 2009 р. 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін'юст, МОЗ, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

регіональні плани заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату 

вересень 2009 р. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

регіональні плани заходів з адаптації до зміни клімату 

квітень 2011 р. 

- " - 

галузеві плани заходів з адаптації до зміни клімату 

грудень 2010 р. 

Мінприроди, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

12. Забезпечувати участь України у проведенні Конференцій Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зустрічей Сторін Кіотського протоколу та їх робочих органів на основі узгоджених підходів та з урахуванням національних інтересів 

2009 - 2012 роки 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, МЗС, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мін'юст, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

13. Визначити рівень технічного потенціалу щодо зменшення обсягу викидів парникових газів в Україні до 2020 року з метою формування її позиції після 2012 року 

грудень 2009 р. 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, Мінвуглепром, Держкомлісгосп, Національна академія наук 

14. Розробити стратегічний прогноз зміни клімату, наслідків такої зміни для секторів економіки, а також для системи забезпечення життєдіяльності населення та екосистем 

- " - 

Національна академія наук, Мінприроди, Нацекоінвестагентство 

15. Створити банк даних про екологічно безпечні технології і методи, що застосовуються для зменшення обсягу антропогенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів, збільшення їх абсорбції, забезпечити постійне оновлення даних такого банку та його функціонування 

вересень 2009 р. 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди, Мінпромполітики, Національна академія наук 

16. Розробити план заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади з питань імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї 

- " - 

МОН, Національна академія наук, Мінприроди, Нацекоінвестагентство 

17. Забезпечити підготовку наукового, технічного та управлінського персоналу, відповідального за реалізацію положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї 

2009 - 2012 роки 

- " - 

18. З метою інформування громадськості щодо проблем зміни клімату та її наслідків: 

  

  

оновлювати інформацію про зміну клімату на веб-сайтах Мінприроди і Нацекоінвестагентства, зокрема про стан впровадження вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї 

постійно 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство 

створити на національному та регіональному рівні радіо- та телепередачі на відповідну тему 

2009 - 2012 роки 

Мінприроди, Нацекоінвестагентство, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю громадських організацій екологічного спрямування 

забезпечити видання інформаційних бюлетенів, листівок і плакатів 

- " - 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди за участю громадських організацій екологічного спрямування 

забезпечити оприлюднення інформації про затвердження проектів спільного впровадження 

щомісяця 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди 

активізувати співпрацю з міжнародними неурядовими та українськими громадськими організаціями екологічного спрямування, зокрема з питань порядку денного Конференцій Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та зустрічі Сторін Кіотського протоколу 

2009 - 2012 роки 

- " - 

забезпечити організацію громадських слухань щодо підготовки законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань зміни клімату 

відповідно до плану проведення консультацій з громадськістю 

Нацекоінвестагентство, Мінприроди за участю громадських організацій екологічного спрямування 

(Національний план у редакції розпорядження
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. N 272-р)

____________

Опрос