Идет загрузка документа (156 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по реализации положений Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями на 2004 - 2005 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ от 08.09.2004 № 651-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 вересня 2004 р. N 651-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004 - 2005 роки

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 17 вересня 2008 року N 1250-р)

1. Затвердити план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004 - 2005 роки, укладеної 19 квітня 2004 р. (далі - Генеральна угода), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити своєчасне виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням (далі - план заходів);

подавати Мінпраці щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про стан виконання плану заходів;

вжити заходів до приведення положень галузевих, регіональних угод і колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою;

розглядати кожного півріччя на спільних засіданнях представників сторін питання про хід реалізації положень Генеральної, галузевих і регіональних угод;

проводити моніторинг укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в організаціях і установах, що належать до сфери їх управління.

3. Мінпраці подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу до 27 числа наступного місяця узагальнену інформацію про стан виконання плану заходів.

4. Групі повноважних представників сторони власників та уповноважених ними органів розглядати кожного півріччя стан виконання Генеральної угоди на засіданні спільної робочої комісії сторін, яка вела переговори з її укладення, та вживати заходів до реалізації передбачених положень.

 

Прем'єр-міністр України  

В. ЯНУКОВИЧ  

Інд. 26

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004 - 2005 роки

Положення Генеральної угоди 

Зміст заходу, строк виконання 

Відповідальні за виконання 

Розділ I. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості 

1. У сфері виробництва 

  

  

Сторона власників зобов'язується: 

  

  

1.1.1. Розробити та внести до Верховної Ради України у II кварталі 2004 р. проекти законів: 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України Законів України: 

  

про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо зниження з 1 січня 2005 р. базової ставки податку на додану вартість до 17 відсотків 

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" 

Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, Держмитслужба, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про внесення змін до деяких законів України щодо подвійної сплати внесків суб'єктами малого підприємництва, які працюють за спрощеною системою оподаткування до пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (за погодженням із Стороною профспілок та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців) 

Про встановлення ставок єдиного податку і порядок перерозподілу сум єдиного та фіксованого податків 

Мінфін, Держпідприємництво, Державна податкова адміністрація, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.1.2. Протягом II кварталу 2004 року розробити та затвердити графік погашення заборгованості за виконані державні замовлення, яка склалася станом на 1 січня 2004 року 

розробити та затвердити графік погашення заборгованості за виконані державні замовлення, яка утворилася на 1 січня 2004 р.

серпень 2004 р. 

Мінекономіки, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади - розпорядники коштів державного бюджету, які виступають державними замовниками 

1.1.3. Утримуватися від пропозицій щодо внесення змін Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" до законів з питань оподаткування 

утримуватися від пропозицій щодо внесення змін до законів з питань оподаткування

під час складання проекту Державного бюджету України 

Мінфін, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.1.4. Розробити та подати на схвалення у 2004 р. Стратегію економічного і соціального розвитку України до 2015 року, передбачивши в ній заходи щодо структурної перебудови економіки 

схвалити Стратегію економічного і соціального розвитку України на період до 2015 року, передбачивши в ній заходи щодо структурної перебудови економіки

серпень 2004 р. 

Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін, Мінпромполітики, МОН, МОЗ, Мінпаливенерго, Міністерство транспорту та зв'язку, Мін'юст 

1.1.5. Запровадити у першому півріччі 2004 р. механізм контролю за здійсненням структурної перебудови галузей, реструктуризації стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств та містоутворюючих підприємств з метою задоволення потреб вивільнюваних працівників щодо зайнятості та соціального захисту 

запровадити механізм контролю за здійсненням структурної перебудови галузей, реструктуризації стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств та містоутворюючих підприємств з метою задоволення потреби вивільнюваних працівників у їх зайнятості та соціальному захисті

серпень 2004 р. 

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Держбуд, Держпідприємництво, Міністерство транспорту та зв'язку, Фонд державного майна, МНС, Мінпраці 

1.1.6. У I півріччі 2004 року розробити і тимчасово запровадити механізм обмеження на придбання за рахунок бюджетних коштів товарів іноземного виробництва, конкурентоспроможні аналоги яких виробляються національними товаровиробниками 

розробити і запровадити механізм обмеження придбання за рахунок бюджетних коштів товарів іноземного виробництва, конкурентоспроможні аналоги яких виробляються вітчизняними підприємствами

серпень 2004 р. 

Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики 

1.1.7. У I півріччі 2004 року переглянути та удосконалити системи відповідних митно-тарифних регуляторів ввезення на територію України товарів іноземного виробництва з метою захисту національного товаровиробника, передбачивши обов'язкове узгодження встановлення розміру тарифів з всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців 

переглянути та удосконалити системи відповідних митно-тарифних регуляторів ввезення на територію України товарів іноземного виробництва з метою захисту національного товаровиробника, передбачивши обов'язкове узгодження встановлення розміру тарифів із стороною роботодавців

серпень 2004 р. 

Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики 

1.1.8. З метою підтримки вітчизняного товаровиробника розглянути питання щодо внесення змін до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 1997 року N 703 стосовно подовження терміну попередньої оплати виділених бюджетних коштів 

розглянути питання про внесення змін до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 1997 р. N 703 стосовно продовження строку попередньої оплати робіт та послуг за рахунок виділених бюджетних коштів

постійно 

Мінфін, Державне казначейство, Мінекономіки, Мін'юст 

1.1.9. Не включати до переліку об'єктів приватизації стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства, які працюють ефективно, а також підприємства життєзабезпечення населення 

не допускати включення до переліку об'єктів приватизації зазначених підприємств

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Фонд державного майна 

1.1.10. Відновити у 2004 році практику складання міжгалузевих балансів з метою визначення заходів із забезпечення ресурсами вітчизняних товаровиробників 

складати таблицю "витрати - випуск" (міжгалузевий баланс) в цінах споживачів

у грудні 2004 і 2005 років 

Держкомстат 

складати таблицю "витрати - випуск" (міжгалузевий баланс) в основних цінах

у травні 2004 і 2005 років 

Держкомстат 

1.1.11. Забезпечити збалансовану дію економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльності (квотування експорту, розмір залізничних тарифів на експортні перевезення та інше) з метою обмеження обсягів експорту сировинних ресурсів, у разі їх дефіциту на внутрішньому ринку 

відстежувати ситуацію із забезпеченням внутрішнього ринку сировинними ресурсами та у разі виникнення їх дефіциту вживати відповідних заходів

постійно 

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики 

вносити пропозиції стосовно вдосконалення тарифної політики щодо встановлення тарифів на експортно-імпортні перевезення вантажів залізничним транспортом

постійно 

Міністерство транспорту та зв'язку, Мінекономіки 

1.1.12. Забезпечити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців формування загальнодержавних, галузевих та регіональних програм соціально-економічного розвитку 

забезпечити розроблення загальнодержавних, галузевих та регіональних програм соціально-економічного розвитку

постійно 

Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.1.13. Розробити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців комплексну систему заходів з подолання платіжної кризи, в тому числі зниження обсягів кредиторської та дебіторської заборгованості 

забезпечити розроблення комплексу заходів з подолання платіжної кризи, в тому числі шляхом зменшення обсягу кредиторської та дебіторської заборгованості

протягом 2004 року 

Мінекономіки, Мінфін, Державне казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.1.14. Провести у першому півріччі 2004 р. за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців аналіз господарської діяльності державних підприємств та акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних фондах 50 та більше відсотків, які працювали збитково, з метою підготовки пропозицій щодо санації цих підприємств 

за результатами першого півріччя 2004 р. провести аналіз господарської діяльності: 

  

акціонерних товариств з часткою державної власності у їх статутних фондах 50 та більше відсотків 

Фонд державного майна 

державних підприємств, які працювали збитково

III квартал 2004 р. 

Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.1.15. Надавати щокварталу інформацію Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців про результати проведення засідань Комісії з питань неплатоспроможності при Кабінеті Міністрів України стосовно прийняття та впровадження заходів щодо підвищення платоспроможності підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та містоутворюючих підприємств, особливо небезпечних підприємств і суб'єктів природної монополії, що перебувають у державній власності, або у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків 

забезпечити подання стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформації про результати проведення засідань Комісії з питань неплатоспроможності при Кабінеті Міністрів України стосовно підвищення платоспроможності зазначених підприємств

щокварталу 

Мінекономіки, Фонд державного майна, Мінпромполітики, Антимонопольний комітет, Міністерство транспорту та зв'язку за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.1.16. Інформувати щокварталу Сторону профспілок та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців про результати експертизи цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій, які реалізуються або надаються підприємствам-виробникам, для прийняття рішень Антимонопольним комітетом з метою недопущення штучного підвищення цін і тарифів 

забезпечити подання стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформації про результати експертизи цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій, які реалізуються та надаються підприємствам

щокварталу 

Мінекономіки, Антимонопольний комітет, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації та виконавчі органи місцевих рад 

підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення механізму регулювання цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій"

III квартал 2004 р. 

Антимонопольний комітет, Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.1.17. Завершити в першому півріччі 2004 р. роботу з підготовки та подання на ратифікацію Верховній Раді України Європейської соціальної хартії 

завершити роботу з підготовки та подати на ратифікацію Верховною Радою України Європейську соціальну хартію

серпень 2004 р. 

Мінпраці, МЗС, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.1.18. Надавати Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців кожні півроку інформацію щодо прогнозної оцінки соціальних наслідків вступу України до СОТ в розрізі галузей економіки та регіонів 

подавати стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформацію про прогнозну оцінку соціальних наслідків вступу України до СОТ в розрізі галузей економіки та регіонів

раз на півріччя 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Міністерство транспорту та зв'язку, Держкомзв'язку, МОН, Мінагрополітики, МОЗ 

1.1.19. Розробити та здійснити у IV кварталі 2004 р. заходи, спрямовані на запобігання можливим негативним наслідкам щодо конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників у зв'язку із вступом України до СОТ 

забезпечити розроблення та здійснення заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників у зв'язку із вступом України до СОТ

IV квартал 2004 р. 

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Міністерство транспорту та зв'язку, МОЗ, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національного банку 

1.1.20. Інформувати щокварталу Сторону профспілок та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців про здійснення заходів із запобігання негативним соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ 

забезпечити подання стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформації про здійснення заходів із запобігання негативним соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ

щокварталу 

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Міністерство транспорту та зв'язку, МОЗ, МОН, Держкомзв'язку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національного банку 

1.1.21. З метою створення мотиваційно-правових засад для розширеного відтворення бізнесу та робочих місць передавати в обов'язковому порядку Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців для проведення громадської експертизи проекти регуляторних законодавчих і нормативно-правових актів та враховувати їх позицію під час доопрацювання зазначених актів 

забезпечувати опрацювання проектів нормативно-правових актів із стороною профспілок та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.1.22. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Адміністративно-процедурного кодексу, яким визначатиметься порядок надання органам виконавчої влади державних управлінських послуг 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України Адміністративно-процедурного кодексу України, яким визначається порядок надання органам виконавчої влади державних управлінських послуг 

Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.1.23. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про виконання взятих суб'єктами господарської діяльності зобов'язань за договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації (фіксованими умовами конкурсів), зокрема, стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин 

забезпечити безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань надання інформації про виконання взятих суб'єктами господарської діяльності зобов'язань за договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації (фіксованими умовами конкурсів), зокрема стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та з інших питань соціально-трудових відносин

постійно 

Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.1.24. Розглянути можливість запровадження інституту "золотої акції" для посилення впливу держави на приватизовані стратегічно важливі підприємства та підприємства-монополісти, а також його соціально-економічні наслідки 

розглянути питання щодо можливості запровадження інституту "золотої акції" для посилення впливу держави на приватизовані стратегічно важливі підприємства та підприємства-монополісти, а також соціально-економічні наслідки його запровадження

протягом 2004 року 

Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

Сторони домовилися: 

  

  

1.1.26. Сприяти остаточному опрацюванню і прийняттю Податкового кодексу України 

забезпечити остаточне опрацювання і супроводження у Верховній Раді України Податкового кодексу України 

Мінфін, Державна податкова адміністрація 

1.1.27. Сприяти прискоренню прийняття Законів України "Про акціонерні товариства", "Про єдиний соціальний внесок", "Про управління об'єктами державної власності", "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" в частині забезпечення прозорості формування цін і тарифів на послуги природних монополій (реєстраційний номер 4314), "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно", "Про Фонд державного майна України", "Про Кабінет Міністрів України" 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України Законів України: 

  

Про акціонерні товариства 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінпромполітики 

Про управління об'єктами державної власності 

Мінекономіки, Фонд державного майна, Мін'юст 

Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" 

Антимонопольний комітет 

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 

Мінфін, Державна податкова адміністрація, Держпідприємництво 

Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно 

Мін'юст 

Про Фонд державного майна України 

Фонд державного майна 

подати Кабінетові Міністрів України проекти Законів України:  

 

Про єдиний соціальний внесок

IV квартал 2004 р. 

Мінпраці, Пенсійний фонд, Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво, Мін'юст, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Про Кабінет Міністрів України

протягом двох місяців після прийняття відповідного Закону України про внесення змін до Конституції України 

Мін'юст 

1.1.28. Сприяти прийняттю Закону України "Про закінчення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про закінчення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" 

Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.1.29. Розглянути у III кварталі 2004 р. разом з представниками наукових кіл питання стосовно адаптації та запобігання негативним соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ: 

  

  

в цілому в державі - на Національній раді соціального партнерства 

підготувати матеріали для розгляду на засіданні Національної ради соціального партнерства питання стосовно адаптації та запобігання негативним соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ

III квартал 2004 р. 

Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Міністерство транспорту та зв'язку, МОЗ, МОН, Держкомзв'язку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю Національного банку 

по галузях економіки - на колегіях відповідних центральних органів виконавчої влади;

по регіонах - на колегіях органів виконавчої влади та сесіях місцевих рад 

розглянути на засіданнях колегій центральних та місцевих органів виконавчої влади, сесіях місцевих рад питання стосовно адаптації та запобігання негативним соціально-економічним наслідкам вступу України до СОТ

III квартал 2004 р. 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

1.1.30. Передбачити у загальнодержавних, галузевих і регіональних програмах соціально-економічного розвитку та програмах реструктуризації підприємств окремий розділ з вирішення соціальних питань, зокрема, проблем зайнятості, збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування працівників, що вивільняються, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом 

передбачити у загальнодержавних, галузевих і регіональних програмах соціально-економічного розвитку та програмах реструктуризації підприємств окремий розділ з вирішення соціальних питань, зокрема зайнятості, збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування осіб, що вивільняються, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом

постійно 

Мінекономіки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

1.1.31. Визначити у першому півріччі 2004 р. спільні дії Сторін щодо здійснення практичних заходів із детінізації економіки 

визначити спільні дії сторін щодо вжиття практичних заходів для детінізації економіки

серпень 2004 р. 

Мінекономіки, МОН, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Держбуд, Держпідприємництво, Мінпраці, Держмитслужба, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Міністерство транспорту та зв'язку, Держкомзем, Держкомзв'язку, Держкомстат, Фонд державного майна, Пенсійний фонд, Антимонопольний комітет, Держспоживстандарт, Мін'юст 

1.1.32. Розробити разом, а Кабінету Міністрів України подати у 2004 р. на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про профспілки, їх права і гарантії діяльності", передбачивши надання профспілкам права брати участь у роботі комісій з реструктуризації (реорганізації) та ліквідації суб'єктів господарювання, списання та відчуження їх майна, представляти права і інтереси працівників під час здійснення цих процедур на державних підприємствах та в акціонерних товариствах з часткою державної власності у їх статутних фондах 50 та більше відсотків 

подати Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", передбачивши надання профспілкам права брати участь у роботі комісій з реструктуризації (реорганізації) та ліквідації суб'єктів господарювання, списання та відчуження їх майна, представляти права і інтереси працівників під час здійснення цих процедур на державних підприємствах та в акціонерних товариствах з часткою державної власності в їх статутних фондах 50 та більше відсотків

протягом 2004 року 

Мін'юст, Фонд державного майна, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2. У сфері зайнятості населення 

  

  

Сторона власників зобов'язується: 

  

  

1.2.1. Подати до Верховної Ради України у 2004 році законопроекти: 

подати Кабінетові Міністрів України проекти Законів України: 

  

про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" 

Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення"

серпень 2004 р. 

Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про професійний розвиток персоналу на виробництві 

Про професійний розвиток персоналу на виробництві

серпень 2004 р. 

Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2005 - 2008 роки 

Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2005 - 2008 роки

друге півріччя 2004 р. 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо визначення обсягів та напрямів використання асигнувань з державного бюджету 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" 

Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.2. Розробити та внести у першому півріччі 2004 р. на розгляд Національної ради соціального партнерства комплексні заходи щодо забезпечення проведення моніторингу за виконанням трудового законодавства стосовно неповнолітніх 

внести на розгляд Національної ради соціального партнерства комплекс заходів щодо проведення моніторингу виконання трудового законодавства стосовно неповнолітніх осіб

серпень 2004 р. 

Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, Мінпраці 

1.2.3. Після законодавчого визначення терміна "робоче місце" надавати Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформацію про наявність та рух робочих місць 

розробити та затвердити методику обчислення кількості робочих місць

після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" 

Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстат, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю наукових організацій 

розглянути питання щодо запровадження обліку кількості створених нових, модернізації та ліквідації старих робочих місць на підставі державної статистичної звітності та адміністративних даних

після затвердження методики обчислення кількості робочих місць 

Держкомстат, Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.4. Розробити у 2004 році та здійснити комплексні заходи щодо забезпечення зайнятості населення в сільській місцевості 

забезпечити здійснення заходів на 2004 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001 - 2004 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 276

протягом 2004 року 

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

1.2.5. Передбачити в проекті Державного бюджету України на 2005 рік асигнування до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в обсязі повного фінансування соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб 

передбачити в проекті Державного бюджету України на 2005 рік асигнування для фінансування соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб

під час складання проекту Державного бюджету України 

Мінфін, Мінпраці, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

1.2.6. Проводити експертизу проектів нормативно-правових актів щодо їх можливого впливу на ринок праці та надавати відповідну інформацію Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців. У разі виникнення загрози негативного впливу на ринок праці передбачати у зазначених проектах окремі розділи щодо нейтралізації такого впливу 

у процесі проведення експертизи проектів нормативно-правових актів домагатися у разі виявлення факторів загрози негативного впливу на ринок праці обумовлення в них зобов'язань щодо нейтралізації такого впливу та інформувати соціальних партнерів про вжиті заходи

постійно 

Мінпраці 

1.2.7. Посилити соціальний захист громадян України, які працюють за кордоном, зокрема через: 

  

  

участь соціальних партнерів у розробці проектів міжнародних угод з питань працевлаштування громадян України за кордоном та забезпеченні громадського контролю за реалізацією цих угод 

забезпечити участь соціальних партнерів у розробленні проектів міжнародних угод з питань працевлаштування громадян України за кордоном та здійсненні громадського контролю за реалізацією цих угод

постійно 

Мінпраці, Мінекономіки, Мін'юст, МЗС за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

упорядкування видачі ліцензій на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

проводити засідання Комісії з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні за кордоном та надання іноземцям дозволів на працевлаштування в Україні

постійно 

Мінпраці 

1.2.8. Забезпечити щорічно розширення сфери застосування праці не менш як 500 тис. осіб 

забезпечити розширення сфери застосування праці не менш як 500 тис. осіб

постійно 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.9. Вжити заходів, що забезпечать зниження рівня безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці 

вжити заходів до забезпечення зниження рівня безробіття, визначеного за методологією Міжнародної організації праці

постійно 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.10. Вжити заходів, що зменшать середню тривалість безробіття, визначену за методологією Міжнародної організації праці 

вжити заходів до зменшення середньої тривалості безробіття, визначеної за методологією Міжнародної організації праці

постійно 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.11. Забезпечувати щоквартальне збільшення заброньованих робочих місць для працевлаштування осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, за умови заповнення заброньованих робочих місць 

сприяти працевлаштуванню на заброньовані робочі місця осіб, що звернулися до державної служби зайнятості

щокварталу 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.12. Разом із Стороною профспілок та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців вивчити практику застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1997 р. N 1461 "Про розмір витрат платника податку на професійну підготовку або перепідготовку" та у III кварталі 2004 р. розглянути результати з метою вироблення рішень стосовно збільшення роботодавцями відрахувань 

проаналізувати стан виконання в Дніпропетровській області постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1997 р. N 1461 "Про розмір витрат платника податку на професійну підготовку або перепідготовку"

III квартал 2004 р. 

Мінпраці, МОН за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Сторони домовились: 

  

  

1.2.13. Розглянути в III кварталі 2004 р. на засіданні Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення можливість ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 181 "Про приватні агентства зайнятості" 

забезпечити розгляд на засіданні Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення питання щодо можливості ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 181 "Про приватні агентства зайнятості"

III квартал 2004 р. 

Мінпраці, Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.14. Внести у 2004 р. на засідання правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття пропозиції щодо розгляду питання про введення в дію статей 24 - 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" 

розглянути на засіданні правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття питання, пов'язані з можливістю набрання чинності статтями 24 - 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" у 2005 році

III квартал 2004 р. 

Мінпраці, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

1.2.15. Здійснювати подальше поступове підвищення розмірів мінімальної допомоги по безробіттю з урахуванням темпів зростання середньої заробітної плати в сферах економічної діяльності виходячи з можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

забезпечити виходячи з можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття поступове підвищення розмірів мінімальної допомоги по безробіттю з урахуванням темпів зростання середньої заробітної плати в сферах економічної діяльності

постійно 

Мінпраці, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

1.2.16. Розробити, а Кабінету Міністрів України подати у 2004 році на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів 

взяти участь в опрацюванні та супроводженні у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вирішення проблем професійної та трудової реабілітації інвалідів"

протягом 2004 року 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

1.2.17. Визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері 

передбачати в галузевих угодах зобов'язання сторін стосовно визначення у колективних договорах обсягів професійного навчання працівників та загальних витрат на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства у цій сфері

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.2.18. Передбачати в галузевих угодах заходи для забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників - не рідше ніж один раз на 5 років 

передбачати в галузевих угодах зобов'язання сторін щодо забезпечення періодичного підвищення кваліфікації працівників - не рідше ніж один раз на 5 років

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

1.2.19. Здійснити заходи щодо підвищення ефективності системи професійного навчання безробітних з метою забезпечення подальшої їх зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці 

організувати навчання безробітних за професіями відповідно до потреб ринку праці з метою забезпечення подальшої їх зайнятості та конкурентоспроможності

постійно 

Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Розділ II. У сфері оплати праці 

Сторони домовилися: 

  

  

2.1. Забезпечити у 2004 - 2005 роках підвищення рівня середньої заробітної плати в цілому по національній економіці не менше ніж на 25 відсотків щороку та випереджаюче зростання темпів реальної заробітної плати порівняно з темпами зростання реального валового внутрішнього продукту 

передбачати в галузевих і регіональних угодах встановлення показника зростання заробітної плати працівників галузей економіки, що з урахуванням прогнозних показників рівня інфляції забезпечувало б випереджаюче зростання темпів реальної заробітної плати порівняно з темпами зростання реального валового внутрішнього продукту за відповідний рік

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.2. Встановити мінімальну тарифну ставку робітника I розряду (крім установ, організацій та закладів окремих галузей бюджетної сфери, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298) у розмірі не менш 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

На окремих підприємствах, які з об'єктивних фінансово-економічних причин не можуть виконати цю норму Угоди, колективним договором може встановлюватися на період не більше ніж шість місяців з дати його підписання інший розмір мінімальної тарифної ставки робітника I розряду, який не може бути меншим ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

передбачати в галузевих і регіональних угодах встановлення тарифної ставки робітника I розряду (крім установ, організацій та закладів окремих галузей бюджетної сфери) у розмірі не менш як 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.3. Установити для застосування на підприємствах, в організаціях та установах перелік видів і мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, об'єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком 3 

передбачати в галузевих і регіональних угодах встановлення доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, у розмірах, передбачених Генеральною угодою

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

В організаціях, установах і закладах, що фінансуються з бюджету, перелік і розміри зазначених доплат і надбавок встановлюються Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними профспілками 

забезпечувати погодження пропозицій щодо перегляду розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників в установах і організаціях, що фінансуються з бюджету, з відповідними профспілками

постійно 

Мінпраці, Мінфін, МОН, МОЗ, Мінкультури, Національна академія наук 

2.4. Затвердити у I кварталі 2004 р. регламент проведення переговорів стосовно встановлення розміру мінімальної заробітної плати на наступний бюджетний рік 

опрацювати з Федерацією профспілок регламент переговорів стосовно встановлення розміру мінімальної заробітної плати на наступний бюджетний рік

серпень 2004 р. 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.5. Проводити у першому півріччі щороку до затвердження Бюджетної резолюції переговори Сторін щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати 

забезпечити проведення переговорів сторін з питань встановлення розміру мінімальної заробітної плати

перше півріччя 2005 р. 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.6. Розглянути у першому півріччі 2004 р. на засіданні Національної ради соціального партнерства пропозиції щодо: 

  

  

2.6.1. Можливості ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці N 131 "Про встановлення мінімальної заробітної плати з врахуванням особливостей країн, що розвиваються" 

підготувати матеріали для розгляду на засіданні Національної ради соціального партнерства пропозиції щодо можливості ратифікації Україною зазначеної Конвенції

серпень 2004 р. 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.6.2. Створення спеціального гарантійного фонду для задоволення вимог працівників, що випливають з трудових відносин, у разі неплатоспроможності роботодавця 

підготувати для розгляду на засіданні Національної ради соціального партнерства пропозиції щодо створення зазначеного фонду

серпень 2004 р. 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, МЗС, Мін'юст 

2.7. Розглянути у III кварталі 2004 р. на засіданні Національної ради соціального партнерства питання виконання Указу Президента "Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні" від 25 грудня 2000 р. N 1375 

підготувати для розгляду на засіданні Національної ради соціального партнерства інформацію про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 152 "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. N 1375"

III квартал 2004 р. 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

2.8. У разі виникнення на підприємстві, в організації та установі заборгованості із заробітної плати Сторони відповідно до своїх повноважень застосовують до керівника передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення ліквідації заборгованості протягом місяця з моменту її виникнення 

установити контроль за дотриманням законодавства про оплату праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності; вживати заходів до усунення порушень

постійно 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.9. Щокварталу на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України розглядати стан погашення заборгованості із заробітної плати 

забезпечити розгляд на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України стану погашення заборгованості із заробітної плати

щокварталу 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.10. Оприлюднювати в засобах масової інформації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань організацій роботодавців і профспілок ("Урядовий кур'єр", "Праця і зарплата", "Соціальна політика", "Профспілкові вісті" тощо) інформацію щодо вжиття заходів впливу до керівників підприємств та організацій, де наявні борги із заробітної плати або не забезпечуються гарантії в оплаті праці, а також про кількість проведених Держнаглядпраці перевірок дотримання законодавства з оплати праці на підприємствах всіх форм власності та господарювання та про їх результат 

забезпечити оприлюднення в засобах масової інформації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань організацій роботодавців і профспілок ("Урядовий кур'єр", "Праця і зарплата", "Соціальна політика", "Профспілкові вісті" тощо) інформації:

про вжиття заходів впливу до керівників підприємств та організацій, де не погашено заборгованість із заробітної плати або не забезпечується реалізація гарантій оплати праці 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

про кількість та результати проведених Держнаглядпраці перевірок дотримання законодавства з оплати праці на підприємствах всіх форм власності та господарювання

постійно 

Мінпраці 

2.11. Вважати оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників не менше 70 відсотків

Передбачати у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах:
встановлення частки основної заробітної плати у середній на рівні, не менш ніж досягнутий на 1 січня поточного року
збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної ставки робітника I розряду відносно темпів зростання середньої заробітної плати для забезпечення підвищення на підприємствах і в організаціях заробітної плати працівникам, у яких вона нижче ніж прожитковий мінімум 

передбачати в галузевих і регіональних угодах та колективних договорах:
встановлення частки основної заробітної плати у середній на рівні не менше ніж досягнутий на 1 січня поточного року

збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної ставки робітника I розряду порівняно з темпами зростання середньої заробітної плати для забезпечення підвищення на підприємствах і в організаціях заробітної плати працівникам, у яких вона нижча від прожиткового мінімуму

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.12. Спрямовувати кошти підприємств та організацій, що вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження на ці підприємства та організації, на підвищення заробітної плати з встановленням частки цієї суми у колективному договорі 

передбачати в галузевих і регіональних угодах зобов'язання щодо спрямування коштів підприємств та організацій на підвищення заробітної плати з установленням частки цієї суми у колективному договорі

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2.13. Рекомендувати під час укладення галузевих і регіональних угод та колективних договорів передбачати:

створення спільних представницьких комісій з метою усунення причин виникнення боргів із заробітної плати;
складення щомісячних графіків погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечення контролю за їх виконанням 

під час укладання галузевих і регіональних угод, колективних договорів передбачати утворення спільних представницьких комісій з метою усунення причин виникнення заборгованості із заробітної плати, складення щомісячних графіків її погашення та установлення контролю за виконанням графіків

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Сторона власників зобов'язується: 

  

  

2.14. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах всіх форм власності 

установити контроль за своєчасною і в повному обсязі виплатою заробітної плати: 

  

на підприємствах, в організаціях приватної форми власності 

Мінпраці 

на підприємствах, в організаціях та установах державної форми власності

постійно 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади 

2.15. Повернути борги із заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ усіх форм власності у першому півріччі 2004 р., а у вугільній промисловості та агропромисловому комплексі - до 1 листопада 2004 р. (крім тих підприємств та організацій, до яких застосовано процедуру відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) 

установити контроль за виконанням графіків погашення заборгованості із заробітної плати: 

  

працівникам підприємств, організацій приватної форми власності 

Мінпраці 

працівникам підприємств, організацій та установ державної форми власності

постійно 

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади 

вжити заходів до забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій та установ державної форми власності у вугільній промисловості та агропромисловому комплексі (крім тих підприємств та організацій, до яких застосовано процедуру відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом)

до 1 листопада 2004 р. 

Мінагрополітики, Мінпаливенерго 

2.16. У разі наявності на підприємстві, в організації та установі заборгованості із заробітної плати щомісяця надавати працівникам витяги з розрахункової відомості (особового рахунка) по заробітній платі працівника з даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати 

передбачати в галузевих угодах зобов'язання сторін щодо видачі щомісяця працівникам витягів з розрахункової відомості (особового рахунка) заробітної плати працівника з даними про період утворення і розмір заборгованості та розмір нарахованої компенсації

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

2.17. Забезпечити збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму, не менш як на 10 відсоткових пунктів щороку 

передбачати в галузевих, регіональних угодах та колективних договорах забезпечення збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму не менш як на 10 відсоткових пунктів щороку

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Кабінет Міністрів України зобов'язується: 

  

  

2.18. Внести у першому півріччі 2004 р. до Верховної Ради України проекти законів України: 

  

  

"Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 173 "Про захист вимог працівника у випадку неплатоспроможності роботодавця" 

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 173 про захист вимог працівника у випадку неплатоспроможності роботодавця" 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мін'юст, МЗС 

"Про етапність підвищення розміру мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму у розрахунку на працездатну особу" 

подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про етапність підвищення розміру мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму у розрахунку на працездатну особу"

серпень 2004 р. 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

2.19. Підвищити у 2004 році посадові оклади (тарифні ставки) працівникам бюджетної сфери не менш як на 25 відсотків

підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери виходячи з наявних фінансових ресурсів

протягом 2004 року 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

2.20. Запровадити з 1 січня 2005 р. щоквартальну статистичну звітність та надавати відповідну інформацію Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців щодо:

обліку працівників, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижче від прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної особи

обліку розподілу працівників за видами економічної та промислової діяльності та за розмірами нарахованої їм заробітної плати у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатної особи 

доповнити Програму проведення державного статистичного спостереження показниками щодо:

кількості працівників, яким встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижче від прожиткового мінімуму, визначеного законодавством для працездатної особи

розподілу кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у співвідношенні з прожитковим мінімумом для працездатної особи за видами економічної та промислової діяльності

IV квартал 2004 р. 

Держкомстат 

подавати починаючи з I кварталу 2005 р. стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців статистичну інформацію із зазначених питань

щокварталу 

Держкомстат 

2.21. У разі наявності заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах з часткою державного майна (акцій), які виставляються на продаж, обов'язково передбачати в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов'язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості протягом місяця з дня вступу у права власника 

передбачати в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов'язання покупця щодо повного погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат протягом місяця після вступу у права власника

постійно 

Фонд державного майна 

2.22. Розглядати щокварталу на колегіях Фонду державного майна стан дотримання умов договорів купівлі-продажу державного майна, зокрема щодо повного погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, та подавати відповідну інформацію Стороні профспілок та об'єднанням організацій роботодавців за їх запитом 

розглядати на засіданнях колегій Фонду державного майна стан дотримання умов договорів купівлі-продажу державного майна (зокрема щодо повного погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасної і в повному обсязі її виплати) та подавати відповідну інформацію стороні профспілок і об'єднанням організацій роботодавців на їх запит

щокварталу 

Фонд державного майна 

2.23. У разі наявності заборгованості із заробітної плати понад місячний фонд оплати праці у акціонерних товариствах з часткою державної власності понад 10 відсотків проводити позачергові збори акціонерів для вирішення питання щодо погашення заборгованості 

проводити позачергові збори акціонерів для вирішення питання щодо погашення заборгованості у разі її наявності із заробітної плати обсягом понад місячний фонд оплати праці в акціонерних товариствах з часткою державної власності понад 10 відсотків

постійно 

Фонд державного майна, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

2.24. Надавати щокварталу Стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформацію про кількість здійснених Держнаглядпраці приписів щодо несвоєчасної виплати заробітної плати, кількості виконаних (невиконаних) приписів з наростаючим підсумком з 1 січня 2004 р. та про заходи впливу на керівників підприємств, організацій та установ, які не виконали приписи 

надавати стороні профспілок та всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців інформацію про кількість складених Держнаглядпраці приписів щодо несвоєчасної виплати заробітної плати, виконаних (невиконаних) приписів з наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2004 р. та про застосування заходів впливу на керівників підприємств, організацій та установ, які не виконали приписи

щокварталу 

Мінпраці 

2.25. Провести силами інспекторів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Мінпраці протягом 2004 року перевірки підприємств та організацій, які мають заборгованість із заробітної плати більш як 2 місяці, та вжити відповідних заходів впливу до керівників цих підприємств та організацій 

забезпечити проведення перевірки підприємств та організацій, які мають заборгованість із заробітної плати більше ніж за 2 місяці, та вжити відповідних заходів впливу до керівників цих підприємств та організацій

протягом 2004 року 

Мінпраці 

Розділ III. Умови праці та відпочинку 

Кабінет Міністрів України зобов'язується: 

  

  

3.1. Забезпечувати дієвий контроль за своєчасною реалізацією заходів, передбачених на 2004 - 2005 роки: 

  

  

Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки 

розглядати на засіданнях Міжвідомчої комісії з контролю за ходом виконання заходів Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки стан виконання Програми

щокварталу 

Держнаглядохоронпраці, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, МОЗ, МНС, МВС, МОН 

Програмою розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працюючих на 2001 - 2004 роки 

установити контроль за здійсненням визначених у Програмі заходів

постійно 

Держнаглядохоронпраці, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики, МОЗ, МНС, МВС, МОН 

Державною програмою навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 2004 - 2005 роки, у разі її затвердження 

установити контроль за здійсненням визначених у Державній програмі заходів у разі її затвердження

постійно 

МОН, Держнаглядохоронпраці, Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінагрополітики, МОЗ, МНС, МВС 

3.2. Забезпечити виділення коштів на фінансування видатків на охорону праці відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" 

забезпечити виділення коштів на охорону праці в межах видатків, затверджених Державним бюджетом України на 2004 рік

серпень 2004 р. 

Держнаглядохоронпраці, головні розпорядники коштів державного бюджету, Державне казначейство, Мінфін 

Передбачити під час формування Державного бюджету України на 2005 рік разом із Стороною профспілок та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців виділення коштів на фінансування видатків на охорону праці відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці" 

передбачити під час формування Державного бюджету України на 2005 рік кошти на охорону праці

протягом 2004 року 

Держнаглядохоронпраці, головні розпорядники коштів державного бюджету, Мінфін 

3.3. Протягом дії Угоди розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України за участю об'єднань профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців стан умов безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності і прийняти відповідне рішення 

розглядати на засіданнях Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення стан безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності, вживати відповідних заходів до його поліпшення

щороку 

Держнаглядохоронпраці, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України за участю об'єднань профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців стан безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності

протягом 2005 року 

3.4. Розробити за участю профспілок і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та запровадити до 1 січня 2005 р. державні нормативи щодо забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням; молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, мийними та знешкоджувальними засобами, газованою солоною водою 

розробити та запровадити державні нормативи щодо забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, зокрема молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, мийними та знешкоджуючими засобами, газованою солоною водою

до 1 січня 2005 р. 

МОЗ, Держнаглядохоронпраці, Академія медичних наук, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Прискорити роботу щодо перегляду та затвердження державних галузевих норм безоплатної видачі працівникам спеціальних одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту 

переглянути та затвердити галузеві норми безоплатної видачі працівникам спеціальних одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.5. Розробити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і затвердити до 1 січня 2005 року новий Порядок атестації робочих місць 

разом з профспілками та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців розробити і затвердити новий Порядок атестації робочих місць

IV квартал 2004 р. 

Мінпраці, Держнаглядохоронпраці, МОЗ, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.6. Розробити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і подати у II півріччі 2004 р. на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про безоплатну правову допомогу" 

розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону "Про безоплатну правову допомогу"

IV квартал 2004 р. 

Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.7. Приймати рішення про перенесення робочих днів з метою створення сприятливих умов для святкування загальнодержавних свят не пізніше ніж за 2 (два) тижні за погодженням із Стороною профспілок та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців з повідомленням про це населення через засоби масової інформації 

забезпечити не пізніше ніж за 2 тижні прийняття рішень про перенесення робочих днів з метою створення сприятливих умов для дозвілля у святкові і неробочі дні

постійно 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.8. Розглянути протягом 2004 р. питання щодо можливості ратифікації у 2005 році Конвенції МОП: 

внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо можливості ратифікації у 2005 році Конвенцій МОП: 

  

N 89 про нічну працю жінок у промисловості 

N 89 про нічну працю жінок у промисловості

III квартал 2004 р. 

Мінпраці, Держкомстат, МЗС, Мінпромполітики, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

N 151 про захист права на організацію та процедуру визначення умов зайнятості на державній службі 

N 151 про захист права на організацію та процедуру визначення умов зайнятості на державній службі

IV квартал 2004 р. 

Головдержслужба, Мінпраці, Мін'юст, МЗС 

3.9. Подати до Верховної Ради України проекти законів України про ратифікацію таких Конвенцій МОП: 

внести Кабінетові Міністрів України проекти законів України про ратифікацію Конвенцій МОП: 

  

N 155 "Про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище" (протягом 3-х місяців після прийняття Закону України "Про загальну безпеку продукції") 

N 155 про безпеку, гігієну праці та виробниче середовище

протягом трьох місяців після прийняття Закону України "Про загальну безпеку продукції" 

Держнаглядохоронпраці, Мінпраці, МОЗ, Мінпромполітики, Міністерство транспорту та зв'язку, Держбуд, Мін'юст, МЗС за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

N 152 "Про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах" (до 1 грудня 2004 р.) 

N 152 про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах

IV квартал 2004 р. 

Міністерство транспорту та зв'язку, Держнаглядохоронпраці, МОЗ, Мінпраці, Мін'юст, МЗС 

N 161 "Про служби гігієни праці" (до 1 жовтня 2004 р.) 

N 161 про служби гігієни праці

III квартал 2004 р. 

МОЗ, Держнаглядохоронпраці, Мінпраці, Мін'юст, МЗС 

3.10. За участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців доопрацювати та затвердити до кінця 2004 р. Положення про управління охороною праці на підприємстві 

доопрацювати і затвердити в установленому порядку Положення про управління охороною праці на підприємстві

IV квартал 2004 р. 

Держнаглядохоронпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.11. Розробити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і запровадити такі нормативно-правові акти: 

  

  

нова редакція Інструкції про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (III квартал 2004 р.) 

розробити і затвердити нову редакцію Інструкції про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

III квартал 2004 р. 

МОЗ, Мінпраці, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи з тимчасової непрацездатності у закладах охорони здоров'я (III квартал 2004 р.) 

розробити і затвердити Порядок організації та проведення у закладах охорони здоров'я медико-соціальної експертизи з тимчасової непрацездатності

III квартал 2004 р. 

МОЗ, Мінпраці, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про порядок та умови проведення альтернативної медико-соціальної експертизи громадян з питань тривалої або стійкої втрати працездатності (до 1 жовтня 2004 р.) 

розробити і затвердити Порядок та умови проведення альтернативної медико-соціальної експертизи громадян з питань тривалої або стійкої втрати працездатності

III квартал 2004 р. 

МОЗ, Мінпраці, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

про порядок створення при органах та закладах охорони здоров'я громадсько-консультативних або наглядових рад за участю представників профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, які б сприяли їх діяльності, забезпечували поінформованість населення та здійснювали громадський контроль за їх діяльністю (до 1 грудня 2004 р.) 

розробити і затвердити Порядок створення при органах та закладах охорони здоров'я громадсько-консультативних або наглядових рад за участю представників профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, які б сприяли їх діяльності, забезпечували поінформованість населення та здійснювали громадський контроль за їх діяльністю

IV квартал 2004 р. 

МОЗ за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.12. Забезпечити фінансування в повному обсязі державних цільових медичних програм профілактики та боротьби із захворюванням на туберкульоз, СНІД та цукровий діабет 

забезпечити фінансування в повному обсязі державних цільових медичних програм профілактики та боротьби із захворюванням на туберкульоз, СНІД та цукровий діабет

постійно 

Державне казначейство, МОЗ, Мінфін 

3.13. Розробити та затвердити до 1 жовтня 2004 р. методичні рекомендації щодо формування та економічного обґрунтування регіональних програм подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги 

розробити і затвердити методичні рекомендації щодо формування та економічного обґрунтування регіональних програм подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги

III квартал 2004 р. 

МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.14. Переглянути за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій з метою визначення оцінки психофізіологічного стану осіб, які зайняті на роботах з високим рівнем техногенної небезпеки і підвищеним ризиком, та затвердити відповідний нормативно-правовий акт 

переглянути за участю сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій з метою визначення оцінки психофізіологічного стану осіб, зайнятих на роботах з високим рівнем техногенної небезпеки і підвищеним ризиком, та затвердити відповідний нормативно-правовий акт

постійно 

МОЗ, МНС, Держнаглядохоронпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Сторони домовилися: 

  

  

3.15. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін колективних договорів і угод та ефективного контролю за їх виконанням щорічно проводити для представників власників і профспілок навчання протягом 2 - 4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи 

проводити для представників власників і профспілок навчання протягом 2 - 4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Сторона власників зобов'язується: 

  

  

3.16. Розробити протягом 2004 року за участю профспілок і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і затвердити в установленому порядку зразок правил внутрішнього трудового розпорядку підприємств, організацій та установ 

підготувати і затвердити в установленому порядку зразок правил внутрішнього трудового розпорядку підприємств, організацій та установ

протягом 2004 року 

Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.17. Забезпечити додержання законодавства про працю та охорону праці на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері їх управління, та своєчасно повідомляти відповідні органи про усунення виявлених порушень 

забезпечити додержання законодавства про працю та охорону праці на підприємствах, в організаціях та установах

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

3.18. Здійснювати контроль та проводити аналіз стану охорони праці, аварійності та травматизму на підприємствах, в організаціях та установах. За результатами аналізу розробляти разом з профспілками заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці 

забезпечити здійснення контролю та проведення аналізу стану охорони праці, аварійності та травматизму на підприємствах, в організаціях та установах. За результатами аналізу розробляти разом з профспілками заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці

постійно 

Держнаглядохоронпраці, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3.19. Впроваджувати у виробництво безпечні технології, нову техніку з метою створення здорових і безпечних умов праці 

передбачати в галузевих угодах зобов'язання щодо впровадження у виробництво безпечних технологій, нової техніки з метою створення здорових і безпечних умов праці

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Розділ IV. Соціальний захист та задоволення духовних потреб 

Сторони домовились: 

  

  

4.1. З метою фінансового забезпечення надання допомоги і соціальних послуг застрахованим особам в повному обсязі згідно з законодавством у II - III кварталах проводити консультації та переговори щодо розмірів страхових внесків на всі види загальнообов'язкового державного соціального страхування і вносити узгоджені пропозиції для затвердження Верховною Радою України 

провести тристоронні консультації та переговори щодо визначення розмірів страхових внесків на всі види загальнообов'язкового державного соціального страхування і внести Верховній Раді України узгоджені пропозиції

протягом 2004 - 2005 років 

Мінпраці, Мінфін за участю фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.2. Вживати разом заходів, спрямованих на належне впровадження загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення 

опрацювати пропозиції щодо забезпечення виконання постанови Верховної Ради України "Про сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійного страхування в Україні"

протягом 2004 - 2005 років 

Мінпраці, Пенсійний фонд, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

забезпечити розроблення і подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди та здійснення роботодавцями обов'язкових відрахувань до цих фондів

протягом 2004 року 

Мінпраці, Пенсійний фонд, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.3. До кінця 2004 року підготувати пропозиції щодо наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, провести їх науково-громадську експертизу, а також підготувати пропозиції щодо включення до набору послуг витрат на побудову чи купівлю житла або одержання його у найм, оренду 

підготувати пропозиції щодо перегляду наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг з метою визначення прожиткового мінімуму для основних соціальних та демографічних груп населення, провести їх науково-громадську експертизу

протягом 2004 року 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, МОЗ, Держкомстат, Мін'юст 

4.4. Рекомендувати передбачати при укладанні галузевих, регіональних угод та колективних договорів зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку 

рекомендувати передбачати в галузевих, регіональних угодах і колективних договорах зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.5. Проводити за участю профспілок обов'язкові консультації і переговори щодо розмірів та механізму розподілу коштів на оздоровчі заходи серед дітей та позашкільне обслуговування, які передбачаються на цю мету у державному і місцевих бюджетах 

проводити за участю профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців обов'язкові консультації і переговори щодо розмірів та механізму розподілу коштів на оздоровлення дітей та позашкільне обслуговування, які передбачаються на цю мету у державному і місцевих бюджетах

постійно 

Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, МОН, Мінфін за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Кабінет Міністрів України зобов'язується: 

  

  

4.6. Під час розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійного, медичного, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням) та недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі щодо зміни розміру страхових внесків, об'єкта страхування, умов забезпечення, інших правових чи організаційних питань забезпечити їх попередній розгляд і узгодження з об'єднаннями профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців 

забезпечити попередній розгляд і узгодження з об'єднаннями профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців проектів законодавчих актів у зазначеній сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування та недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі щодо зміни розміру страхових внесків, об'єкта страхування, умов забезпечення, інших правових чи організаційних питань

постійно 

Мінпраці, МОЗ, Пенсійний фонд за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.7. Під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік передбачати забезпечення фінансування в повному обсязі за рахунок державних коштів витрат, пов'язаних з розмежуванням пенсійних виплат, призначених за різними пенсійними програмами та виплат не застрахованим особам з окремих видів соціального страхування 

під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік передбачати забезпечення в повному обсязі фінансування за рахунок державних коштів витрат, пов'язаних з розмежуванням пенсійних виплат, що призначаються за різними пенсійними програмами, та виплат незастрахованим особам з окремих видів соціального страхування

під час складання проекту Державного бюджету України 

Мінфін, Мінпраці, Пенсійний фонд 

4.8. Розробити за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і внести до Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, доходи яких обкладаються податком з доходів фізичних осіб, на суму цього податку 

розробити і внести до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" (стосовно збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, доходи яких обкладаються податком з доходів фізичних осіб, на суму цього податку)

друге півріччя 2004 р. 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.9. Розробити в 2004 році механізм надання малозабезпеченим верствам населення субсидій на послуги транспорту, за встановлення та користування телефоном та розглянути можливість запровадження цих субсидій з 2005 року 

розробити механізм надання малозабезпеченим верствам населення субсидій на послуги транспорту, за встановлення і користування телефоном та розглянути питання про можливе запровадження цих субсидій починаючи з 2005 року

протягом 2004 року 

Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Міністерство транспорту та зв'язку, Держкомзв'язку за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.10. Рішення про внесення змін в проекти законодавчих актів та інших нормативно-правових актів стосовно пільг, які надаються громадянам, погоджувати з профспілковою стороною та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців 

готувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів стосовно пільг, що надаються громадянам

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

4.11. Рішення про зміну діючих тарифів і норм, які затверджуються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також порядок надання субсидій на житлово-комунальні послуги приймати за погодженням з профспілковою стороною відповідно до цієї Угоди 

приймати за погодженням з профспілками рішення про зміну:

тарифів і норм на електроенергію та природний газ, що споживаються населенням

тарифів на пасажирські перевезення

порядку надання субсидій на житлово-комунальні послуги

постійно 

НКРЕ, Мінекономіки, Мінфін, Держжитлокомунгосп, НАК "Нафтогаз України", Мінпаливенерго, Міністерство транспорту та зв'язку, Мінпраці, Мін'юст відповідно до їх повноважень 

4.12. До кінця 2004 року повністю погасити заборгованість із всіх соціальних виплат і допомог та не допускати створення заборгованості з поточних виплат 

погасити заборгованість з виплати державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми і субсидій на придбання палива та скрапленого газу і не допускати створення заборгованості з поточних виплат

протягом 2004 року 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Мінфін 

4.13. Підготувати і внести у I кварталі 2005 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про відпочинок та оздоровлення дітей в Україні", передбачивши в ньому заходи щодо збереження стаціонарної мережі дитячих фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів, запровадження механізму економічного стимулювання оздоровчої роботи з дітьми, встановлення державного замовлення на організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення, виділення коштів на організацію оздоровлення дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей 

внести до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про відпочинок та оздоровлення дітей в Україні", передбачивши в ньому заходи щодо збереження стаціонарної мережі дитячих фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів, запровадження механізму економічного стимулювання роботи з оздоровлення дітей, встановлення державного замовлення на організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення, виділення коштів на організацію оздоровлення дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей

I квартал 2005 р. 

Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, Мін'юст, МОЗ, Держкомспорт, МОН, Мінфін 

4.14. Передбачити у 2005 році підвищення розміру стипендій студентів з урахуванням збільшення рівня мінімальної заробітної плати та індексу інфляції 

передбачити у 2005 році збільшення розміру стипендій з урахуванням підвищення рівня мінімальної заробітної плати та індексу інфляції

під час складання проекту Державного бюджету України 

МОН, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст 

підготувати проекти:

постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 54 і від 24 січня 2002 р. N 80 стосовно збільшення розмірів стипендії Президента України талановитим перспективним спортсменам та стипендії Кабінету Міністрів України видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту

Указу Президента України про внесення змін до Указів від 16 грудня 2002 р. N 1159 і від 25 жовтня 2003 р. N 1216 стосовно збільшення розміру стипендій Президента України чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор

серпень 2004 р. 

Держкомспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мін'юст 

4.15. Вишукати можливості збільшення у 2005 році на 20 відсотків суми кредитів, що виділяються для молоді на отримання вищої освіти, а також вдосконалити механізм надання цих кредитів 

вишукати можливість для збільшення у 2005 році на 20 відсотків суми кредитів, що виділяються для молоді на здобуття вищої освіти, та удосконалити механізм надання цих кредитів

протягом 2004 - 2005 років 

МОН, Мінфін 

4.16. Забезпечити, з урахуванням прогнозних показників Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки, виділення в повному обсязі бюджетних асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, передбачених законом про Державний бюджет на відповідний рік, та вдосконалити механізм здійснення поточних видатків на реалізацію зазначеної програми 

забезпечити з урахуванням прогнозних показників Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки виділення в повному обсязі бюджетних асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, та вдосконалити механізм здійснення поточних видатків на виконання зазначеної Програми

протягом 2005 року 

Мінфін, Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, Мінекономіки 

4.17. Розглянути у першому півріччі 2004 року стан забезпечення потреб молоді у відпочинку та оздоровленні та вжити заходів щодо посилення державної підтримки студентських і молодіжних оздоровниць 

розглянути стан задоволення потреби молоді у відпочинку та оздоровленні і вжити заходів до посилення державної підтримки студентських і молодіжних оздоровниць

серпень 2004 р. 

МОН, Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

4.18. Розглянути можливість запровадження з 2005 року методики обчислення сукупного доходу сім'ї, що береться для призначення державної соціальної допомоги, без урахування в ньому сум сплачених податків та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування 

розглянути питання щодо можливості запровадження з 2005 року зазначеної методики

протягом 2004 року 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Держжитлокомунгосп, Мінпаливенерго 

4.19. Протягом 2004 року здійснити аналіз стану розробки та запровадження державних соціальних стандартів та нормативів у всіх сферах їх застосування, визначити порядок проведення їх моніторингу та терміни інформування профспілок 

проаналізувати стан розроблення та впровадження державних соціальних стандартів і нормативів в усіх сферах їх застосування та визначити порядок проведення моніторингу і встановити строки надання інформації профспілкам

грудень 2004 р. 

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та профспілок 

4.20. Встановити рівень забезпечення прожиткового мінімуму для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з 2005 року в середньому не нижче 35 % від прожиткового мінімуму з подальшою диференціацією для окремих категорій отримувачів допомоги 

встановити починаючи з 2005 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам в середньому не нижче 35 відсотків прожиткового мінімуму з подальшою диференціацією для окремих категорій їх отримувачів

січень 2005 р. 

Мінфін, Мінпраці, Мінекономіки, Мінпаливенерго 

4.21. При внесенні змін до Законів України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не допускати звуження обсягів існуючих державних соціальних пільг, рівнів компенсацій, доплат і допомоги, передбачених законодавством, рівня пенсійного забезпечення, ефективності заходів із збереженням здоров'я постраждалого населення та розглянути можливість їх підвищення 

у процесі внесення змін до зазначених Законів України не допускати зменшення обсягів державних соціальних пільг, компенсацій, доплат і допомоги, передбачених законодавством, зниження рівня пенсійного забезпечення і ефективності заходів із збереження здоров'я осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розглянути питання про можливе їх підвищення

постійно 

МНС, Мінпраці, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінприроди, Мін'юст, Пенсійний фонд 

підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про підвищення пенсій особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

протягом 2004 року 

Мінпраці, Пенсійний фонд, Мінфін за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.22. Розробити та затвердити протягом 2004 року соціальні стандарти (нормативи) у сфері житлово-комунального, транспортного обслуговування, зв'язку, охорони здоров'я, освіти, фізкультури та спорту, відпочинку та дозвілля 

розробити та затвердити соціальні стандарти (нормативи) у сфері: 

  

житлово-комунального господарства 

Держжитлокомунгосп 

транспортного обслуговування 

Міністерство транспорту та зв'язку 

зв'язку 

Держкомзв'язку 

охорони здоров'я 

МОЗ 

освіти 

МОН 

фізкультури та спорту 

Держкомспорт 

відпочинку та дозвілля

IV квартал 2004 р. 

Мінкультури 

Рекомендувати при укладанні регіональних угод не допускати прийняття рішень щодо скорочення мережі цих закладів, особливо в сільській місцевості, та обсягів їх фінансування 

у процесі укладання регіональних угод не допускати прийняття рішень щодо скорочення мережі зазначених закладів, особливо в сільській місцевості, та обсягів їх фінансування

постійно 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і сторони профспілок 

сприяти подальшому підвищенню та ефективності діяльності спортивних шкіл як основного резерву підготовки спортсменів вищої кваліфікації

протягом 2004 року 

Держкомспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і сторони профспілок 

4.23. Здійснити заходи щодо сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді 

здійснити заходи щодо сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді

постійно 

МОН, Мінпраці, Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді 

4.24. Розробити та затвердити до кінця 2004 року Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту, передбачивши в ній збільшення чисельності спортивних клубів, колективів фізичної культури і спорту у виробничій сфері, навчальних закладах, за місцем проживання громадян, залучення до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, спортивних клубах за місцем проживання, спортивних секціях тощо 10 відсотків учнівської молоді. Під час складання державного бюджету на відповідний рік передбачати збільшення видатків на розвиток фізичної культури і спорту, надання державної фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам "Україна" і "Спартак" та підпорядкованим ним дитячо-юнацьким спортивним школам 

розробити та затвердити проект Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, передбачивши в ньому збільшення кількості спортивних клубів, колективів фізичної культури і спорту у виробничій сфері, навчальних закладах, за місцем проживання громадян, залучення 10 відсотків учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, спортивних клубах за місцем проживання, спортивних секціях

протягом 2004 року 

Держкомспорт 

передбачати збільшення видатків на розвиток фізичної культури і спорту, надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам "Україна" і "Спартак" та підпорядкованим їм дитячо-юнацьким спортивним школам

під час складання проекту Державного бюджету України 

Держкомспорт, Мінфін, МОН, Мінагрополітики, Міноборони, МВС, Мінпромполітики, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

4.25. Не допускати подання на розгляд Верховної Ради України та прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами рішень щодо фінансування витрат за рахунок коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування без їх узгодження з правліннями фондів 

забезпечити попередній розгляд правліннями фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування проектів рішень щодо фінансування витрат за рахунок коштів цих фондів

постійно 

Мінпраці, Мінфін, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

4.26. Забезпечувати повне відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства, транспорту нарахованих пільг та субсидій на оплату наданих послуг. Встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги, послуги транспорту в розмірі, що відповідає економічно обгрунтованому рівню із одночасним здійсненням заходів щодо соціального захисту населення 

забезпечити:

100-відсоткове фінансування видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік на відшкодування витрат підприємствам житлово-комунального господарства і транспорту за надані пільги та субсидії на оплату наданих послуг

постійно 

Державне казначейство, Мінфін, Міністерство транспорту та зв'язку, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Держжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні та транспортні послуги в розмірах, що співвідносяться з рівнем соціального забезпечення пільгових категорій громадян

постійно 

Держжитлокомунгосп, Міністерство транспорту та зв'язку, Мінпаливенерго, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації 

Розробити за участю Сторони профспілок і запровадити механізм надання послуг та відшкодування витрат транспортним підприємствам за перевезення пільгових категорій громадян 

розроблення за участю сторони профспілок і запровадження механізму надання послуг та відшкодування транспортним підприємствам витрат на перевезення пільгових категорій громадян

протягом 2004 року 

Міністерство транспорту та зв'язку, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мін'юст 

4.27. Розробити у 2004 році за участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців Державну комплексну програму збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-культурного та спортивного призначення, передбачивши забезпечення потреб населення послугами соціально-культурного і побутового характеру, відповідно до завдань, визначених у постанові Верховної Ради України від 04.03.2004 р. N 1585 

розробити за участю сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців проект Державної комплексної програми збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-культурного та спортивного призначення, передбачивши задоволення потреби населення у послугах соціально-культурного і побутового характеру відповідно до завдань, визначених у постанові Верховної Ради України від 4 березня 2004 р. N 1585

протягом 2004 року 

Мінекономіки, Мінкультури, МОН, МОЗ, Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді, Мінпромполітики, Мінфін, Держбуд, Держкомспорт, Держжитлокомунгосп, Мінпраці, Мін'юст, Фонд державного майна за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4.28. Здійснювати разом з профспілками постійний моніторинг дотримання вимог ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям виробничої сфери на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним договором і угодами, але не менш ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці. Розробити за участю профспілок і об'єднань організацій роботодавців механізм віднесення зазначених відрахувань на валові витрати суб'єктів господарювання 

проводити разом з профспілками постійний моніторинг дотримання вимог статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

постійно 

Державна податкова адміністрація, Мінфін за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і сторони профспілок 

включати до галузевих і регіональних угод зобов'язання щодо проведення моніторингу дотримання вимог статті 44 зазначеного Закону стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям виробничої сфери на культурно-масову і фізкультурну роботу в обсягах, передбачених колективним договором і угодами, але не менш як 0,3 відсотка фонду оплати праці

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

Заключні положення 

З метою координації діяльності, пов'язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконалення соціального партнерства, Сторони домовилися: 

  

  

1. Проводити соціальний діалог з питань розроблення та здійснення державної соціально-економічної політики, в тому числі проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, і розглядати їх за участю Сторін у порядку згідно з додатком 4 

забезпечити проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики, в тому числі підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, соціального захисту громадян, і розглядати їх за участю сторін у порядку, передбаченому у додатку 4 до Генеральної угоди

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

2. Не допускати внесення законопроектів та прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів, які зачіпають соціально-економічні та трудові інтереси працівників, без проведення соціального діалогу 

не допускати внесення законопроектів та прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів, які зачіпають соціально-економічні і трудові інтереси працівників, без проведення соціального діалогу

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

3. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального партнерства на тристоронній основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами 

всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального партнерства на тристоронній основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених сторонами

постійно 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

4. Внести у першому півріччі 2004 р. на розгляд Національної ради соціального партнерства узгоджені Сторонами проекти Законів України "Про соціальне партнерство" та "Про внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" із визначенням в останньому термінів "галузь" та "регіони" 

подати на розгляд Національної ради соціального партнерства погоджені сторонами проекти зазначених Законів

серпень 2004 р. 

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

5. Сприяти діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації в об'єднання з метою формування сторін соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин 

сприяти діяльності профспілок і організацій роботодавців, їх консолідації з метою формування сторін соціального партнерства на всіх рівнях колективно-договірних відносин

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

6. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством 

рекомендувати включення до галузевих і регіональних угод та колективних договорів положень щодо створення умов для реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, визначених законодавством

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

сприяти залученню профспілок та організацій роботодавців до участі у переговорному процесі, формуванні і реалізації соціально-економічної політики

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

7. Сприяти укладенню угод на галузевому і регіональному рівнях та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, що перебувають у сфері дії Сторін, а також приведення їх положень у відповідність з цією Угодою 

сприяти укладенню угод на галузевому і регіональному рівні та колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також приведення їх положень у відповідність з Генеральною угодою

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

8. Розміщувати на офіційних веб-сторінках Сторін цю Угоду та зареєстровані галузеві і регіональні угоди 

забезпечити розміщення на офіційних веб-сторінках сторін Генеральної угоди, а також укладених галузевих і регіональних угод та змін до них

у місячний строк після здійснення повідомної реєстрації 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

9. Представники власників на вимогу первинної профспілкової організації надаватимуть інформацію щодо відомостей про юридичну особу, ідентичну інформації, яку юридична особа щороку подає державному реєстратору 

передбачати включення до галузевих угод зобов'язань власників щодо надання на вимогу первинної профспілкової організації відомостей про юридичну особу, ідентичних інформації, яку юридична особа щороку подає державному реєстратору

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

12. Організувати починаючи з 2004 р. в рамках Національної ради соціального партнерства і територіальних органів соціального партнерства навчання фахівців від профспілок, організацій роботодавців, органів виконавчої влади з питань соціального партнерства, укладення і реалізації колективних договорів та угод за рахунок коштів профспілок та організацій роботодавців 

сприяти організації Національною радою соціального партнерства і територіальних органів соціального партнерства навчання фахівців, направлених профспілками, організаціями роботодавців, органами виконавчої влади, з питань соціального партнерства, укладення і реалізації колективних договорів та угод за рахунок коштів профспілок та організацій роботодавців

постійно 

міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

13. Для широкого інформування громадськості про виконання Угоди та позиції Сторін у соціально-трудовій сфері Кабінет Міністрів України у першому півріччі 2004 р. розгляне питання щодо проведення на безоплатній основі щоквартальних телерадіопередач 

запровадити в телерадіопередачах державних телерадіокомпаній спеціальних рубрик з метою широкого інформування громадськості про виконання Генеральної угоди та позиції сторін у соціально-трудовій сфері

серпень 2004 р. 

Держкомтелерадіо 

сприяти широкому інформуванню громадськості про виконання Генеральної угоди та позиції сторін у соціально-трудовій сфері в межах коштів, передбачених Держкомтелерадіо у державному бюджеті

постійно 

Держкомтелерадіо 

16. Звернутися до Верховної Ради України протягом першого півріччя 2004 р. стосовно необхідності внесення змін до її Регламенту щодо відображення у супровідних документах до законопроектів позицій Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, які не були враховані при розробленні законодавчих актів 

підготувати для подання Верховній Раді України пропозиції стосовно необхідності внесення змін до її Регламенту в частині відображення у супровідних документах до законопроектів позицій сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, які не були враховані у процесі розроблення законодавчих актів

серпень 2004 р. 

Мінпраці за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та сторони профспілок 

17. Надавати на безоплатній основі наявну статистичну інформацію з питань, які є предметом Угоди 

забезпечити надання соціальним партнерам на безоплатній основі статистичної інформації в обсягах, за формою та у строки, визначені планом державних статистичних спостережень

постійно 

Держкомстат, міністерства, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

____________

Опрос