Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Концепции развития системы регулирования авиационной деятельности в сфере создания и использования малых воздушных судов

КМ Украины
Распоряжение КМ, Концепция от 14.04.2004 № 234-р
действует с 14.04.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 квітня 2004 р. N 234-р

Київ

Про затвердження Концепції розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден

Затвердити Концепцію розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден (далі - Концепція), що додається.

Мінтрансу розробити і затвердити план заходів щодо реалізації Концепції, затвердженої цим розпорядженням.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден

1. Загальні положення

Існуюча система державного регулювання діяльності цивільної авіації орієнтована на створення (розроблення і виробництво) та використання великих повітряних суден із злітною масою понад 5700 кілограмів.

Однак сьогодні дедалі гострішими стають проблеми створення та використання малих повітряних суден із злітною масою, що не перевищує 5700 кілограмів.

Раніше, коли малі повітряні судна використовувалися лише в спортивних цілях, цими питаннями займалися організації громадського Добровільного товариства сприяння авіації, армії та флоту (ДТСААФ). Державні органи цивільної авіації не брали участі у регулюванні цієї діяльності.

Безпека польотів малих повітряних суден залежить від ряду факторів, зокрема:

судна, що використовувалися лише за спортивним призначенням під керівництвом ДТСААФ, яке діяло під наглядом Міноборони, нині вважаються цивільними повітряними суднами;

існуюча система державного регулювання діяльності цивільної авіації не враховує особливостей їх створення та використання;

відсутність достатнього контролю призводить до їх створення та використання без наявності офіційних дозволів, якими б встановлювалися вимоги до безпеки польотів цих повітряних суден;

значно розширилося коло юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у їх створенні та використанні;

розширилася сфера використання цих суден - як у комерційних цілях, так і для задоволення індивідуальних потреб населення;

з'явилися нові класи та категорії суден;

розширився діапазон можливих місць базування суден за межами цивільних аеродромів;

у розробників, виробників та користувачів суден немає достатнього досвіду для забезпечення безпеки польотів.

Тим часом в Україні є організації і фахівці, які мають достатній досвід у створенні та використанні малих повітряних суден, у тому числі за межами України.

Міжнародний досвід свідчить, що в країнах, де використання малих повітряних суден набуло значного поширення, регулювання авіаційної діяльності здійснюється дещо відокремлено від державної системи з широким залученням громадських організацій.

Органи виконавчої влади в галузі авіаційного транспорту здійснюють контроль за функціонуванням системи регулювання у сфері некомерційного використання цих повітряних суден, який полягає у розробленні відповідних нормативно-правових актів, наданні певних повноважень недержавним організаціям та окремим особам.

Усі польоти повітряних суден цивільної авіації, крім регулярних повітряних сполучень та нерегулярних авіатранспортних перевезень (у тому числі за наймом), що виконуються за плату, кваліфікуються як польоти повітряних суден авіації загального призначення.

Малі повітряні судна в Україні використовуються крім усього ще й з комерційною метою - для авіаційних прогулянок та екскурсій, виконання авіаційних робіт насамперед для потреб сільського господарства та інших галузей.

Усе це зумовлює необхідність розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден.

2. Мета Концепції

Метою Концепції є:

розвиток нормативно-правової бази у сфері створення та використання малих повітряних суден, а також забезпечення державного регулювання авіаційної діяльності та нагляду за дотриманням вимог безпеки польотів та авіаційної безпеки;

прискорення адаптації національного законодавства до міжнародного права, наближення до міжнародних стандартів, технічних, техніко-експлуатаційних вимог у сфері авіаційної діяльності.

3. Основні завдання та принципи реалізації Концепції

Основними завданнями розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден є:

забезпечення безпеки польотів;

створення умов для надання офіційних дозволів на їх використання;

забезпечення їх використання для задоволення потреб економіки та населення.

Розвиток системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден повинен здійснюватися за такими принципами:

віднесення польотів повітряних суден з некомерційною метою до польотів повітряних суден авіації загального призначення;

залучення до процесу регулювання діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден авіації загального призначення недержавних та громадських організацій, а також окремих осіб;

розподіл відповідальності та функцій з нагляду за безпекою польотів малих повітряних суден, які виконуються з комерційною метою, та за безпекою польотів повітряних суден авіації загального призначення;

визначення спеціальних вимог до цивільних повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові;

забезпечення можливості їх індивідуальної експлуатації;

залучення до контролю за їх використанням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Забезпечення розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден

Для забезпечення розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден необхідно здійснити комплекс організаційних та інших заходів.

Організаційні заходи спрямовуються на залучення до системи регулювання авіаційної діяльності громадських організацій, товариств та асоціацій, які займаються наданням широкому колу громадян послуг з некомерційного використання малих повітряних суден (крім повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові), зокрема до участі у спортивних та спортивно-масових заходах, використання виготовленими аматорами повітряних суден, серійно виготовлених малих повітряних суден для індивідуальних польотів.

З боку держави здійснюється контроль за діяльністю цих організацій.

У частині регулювання порядку використання повітряних суден авіації загального призначення контроль полягає в наданні таким організаціям урядовим органом державного управління у галузі авіаційного транспорту певних повноважень та покладанні обов'язків щодо нагляду за безпекою польотів у цій сфері, схваленні нормативно-правових актів, які регулюють діяльність авіації загального призначення та підготовку персоналу, який займається цією діяльністю і виконує функції з контролю за нею.

Організаціям, які залучаються до регулювання порядку використання безмоторних надлегких повітряних суден, порожня маса яких не перевищує 120 кілограмів, а зліт і посадка виконуються пілотом за допомогою ніг, необхідні повноваження надаються Федерацією авіаційного спорту.

Регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден з комерційною метою - авіаційних прогулянок та екскурсій, виконання авіаційних робіт, зокрема для потреб сільського господарства, а також повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові, та деякі інші функції залишаються у сфері державного регулювання і здійснюються урядовим органом державного управління у галузі авіаційного транспорту.

Розвиток системи регулювання у сфері створення та використання малих повітряних суден спрямовується на забезпечення можливості їх індивідуального використання з комерційною метою.

З метою координації діяльності урядового органу державного управління у галузі авіаційного транспорту та громадських організацій на період створення нормативно-правової бази з питань регулювання діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден при Мінтрансі утворено міжвідомчу координаційну раду із залученням фахівців у сфері державного регулювання авіаційної діяльності та організацій, які мають досвід у створенні та використанні таких суден.

5. Основні напрями

Розвиток системи регулювання авіаційної діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден здійснюється за такими основними напрямами:

унесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері цивільної авіації, та розроблення нормативно-правових актів, що регулюватимуть діяльність у сфері розроблення, виробництва та використання малих повітряних суден авіації загального призначення;

установлення вимог до організацій, які можуть залучатися до регулювання діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден авіації загального призначення, визначення кола їх повноважень;

залучення до контролю за використанням малих повітряних суден місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підготовка персоналу, який займається діяльністю у сфері використання малих повітряних суден авіації загального призначення та виконує функції з контролю за нею.

6. Удосконалення нормативно-правової бази

Удосконалення нормативно-правової бази здійснюється шляхом унесення змін до чинних і розроблення нових законодавчих та нормативно-правових актів у галузі цивільної авіації.

Зміни, що вноситимуться до законодавчих актів, повинні передбачати:

можливість залучення до регулювання діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден авіації загального призначення (крім повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові) недержавних організацій, делегування цих функцій урядовим органом державного управління у галузі авіаційного транспорту;

повноваження та відповідальність організацій, яким делегуються функції з регулювання діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден авіації загального призначення (крім повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові);

статус, повноваження та відповідальність організацій, які займаються авіаційною спортивною діяльністю;

фінансове забезпечення функціонування системи регулювання діяльності авіації загального призначення;

відповідальність фізичних і юридичних осіб, які займаються діяльністю у сфері створення та використання малих повітряних суден авіації загального призначення, за дотримання вимог законодавства;

повноваження та обов'язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у здійсненні контролю за використанням малих повітряних суден.

У інших нормативно-правових актах у сфері використання повітряного простору власниками та експлуатантами малих повітряних суден повинні визначатися:

зони виконання польотів малими повітряними суднами авіації загального призначення та спрощені процедури отримання дозволів на їх виконання;

порядок обліку, допуску до експлуатації та вимоги до облаштування злітних і посадкових майданчиків для малих повітряних суден;

порядок реєстрації, допуску до польотів та вимоги до малих повітряних суден авіації загального призначення;

порядок реєстрації, допуску до польотів та вимоги до малих цивільних повітряних суден авіації загального призначення, що раніше використовувалися як бойові;

вимоги до діяльності організацій, які забезпечують польоти малих повітряних суден авіації загального призначення;

вимоги та порядок допуску до індивідуальної експлуатації малих повітряних суден;

вимоги з льотної придатності до типової конструкції малих повітряних суден для їх використання з комерційною метою;

порядок атестації та вимоги до персоналу, який здійснює експлуатацію малих повітряних суден.

Для розроблення проектів рішень про внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів утворюються робочі групи із залученням фахівців з урядового органу державного управління у галузі авіаційного транспорту, організацій, які мають досвід у створенні та використанні малих повітряних суден, інших заінтересованих осіб та організацій.

Нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність авіації загального призначення, підлягають погодженню урядовим органом державного управління у галузі авіаційного транспорту.

7. Організаційні заходи

Для упорядкування регулювання діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден передбачається здійснення організаційних заходів, зокрема:

1) забезпечення виконання урядовим органом державного управління у галузі авіаційного транспорту функцій, пов'язаних з:

реєстрацією та допуском до польотів малих повітряних суден, що використовуються з комерційною метою, та повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові;

сертифікацією типу малих повітряних суден, які призначені для серійного виробництва та для використання з комерційною метою;

сертифікацією типу малих повітряних суден для авіації загального призначення, максимальна злітна маса яких перевищує 750 кілограмів та які призначені для серійного виробництва;

сертифікацією серійного виробництва малих повітряних суден;

контролем за безпекою використання безпілотних повітряних суден з комерційною метою;

сертифікацією організацій, що займаються підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації та атестації авіаційного персоналу, який здійснює експлуатацію малих повітряних суден з комерційною метою;

визначенням вимог до недержавних організацій, яким можуть бути делеговані певні функції у сфері регулювання використання малих повітряних суден авіації загального призначення (крім повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові);

визначенням вимог до організацій, які займаються авіаційною спортивною діяльністю;

2) надання недержавним та громадським організаціям певних функцій у сфері регулювання використання малих повітряних суден (крім повітряних суден, що раніше використовувалися як бойові), зокрема з:

обліку та допуску до експлуатації злітних і посадкових майданчиків для малих повітряних суден з видачею дозвільних документів;

реєстрації та допуску до польотів повітряних суден авіації загального призначення, максимальна злітна маса яких не перевищує 5700 кілограмів, з видачею дозвільних документів;

контролю за безпекою використання безмоторних надлегких повітряних суден, порожня маса яких не перевищує 120 кілограмів, і зліт та посадка яких виконується пілотом за допомогою ніг;

контролю за безпекою некомерційного використання безпілотних надлегких повітряних суден (моделей), маса яких не перевищує 10 кілограмів;

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації авіаційного персоналу авіації загального призначення;

погодження типової конструкції малих повітряних суден, максимальна злітна маса яких не перевищує 750 кілограмів, які призначені для серійного виробництва та не призначені для використання з комерційною метою, з видачею відповідних документів;

3) залучення до контролю за використанням малих повітряних суден місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

8. Фінансове забезпечення

Науково-дослідні роботи з розроблення та аналізу проектів нормативно-правових актів у сфері створення та використання малих повітряних суден, внесення до них змін виконуються за рахунок і в межах коштів, що надходять до спеціального фонду державного бюджету у відповідному році для забезпечення діяльності авіації, участі України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту авіаційного транспорту, а також за рахунок інших джерел.

____________

Опрос