Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер по усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией на 2003 год

КМ Украины
Распоряжение КМ от 15.05.2003 № 270-р
редакция действует с 04.09.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 травня 2003 р. N 270-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402

На виконання статті 2 Указу Президента України від 24 квітня 1998 р. N 367 "Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки" та Указу Президента України від 6 лютого 2003 р. N 84 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією" затвердити план заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ПЛАН
заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік

(У тексті Плану заходів слово "Держкомкордон" замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

1. Розробити за участю Генеральної прокуратури і Верховного Суду України з урахуванням зарубіжного досвіду проект Національної програми діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції до 2010 року та пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" з метою розширення повноважень органів державної влади у цій сфері.

2. Розробити форму спеціальної (додаткової) декларації щодо підтвердження джерел походження коштів, використаних державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, для придбання майна, оплати виконаних робіт чи наданих послуг, а також підготувати пропозиції щодо відповідальності за її неподання або подання недостовірних відомостей.

3. Провести за участю представників Міжнародної організації з міграції, працівників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та громадських організацій семінар-нараду з актуальних проблем боротьби з незаконною міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії.

4. Забезпечити здійснення спільних заходів, розроблених на виконання статті 11 Указу Президента України від 4 лютого 2003 р. N 76 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні", щодо запобігання незаконному транзиту територією України чи збуту на її території радіоактивних матеріалів, сильнодіючих та отруйних речовин.

5. За результатами науково-практичної конференції, проведеної 12 - 13 грудня 2002 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1120 "Про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки", розробити і подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо посилення відповідальності державних службовців за виконання обов'язків із запобігання корупції та удосконалення антикорупційного законодавства.

6. Підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти постанов "Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби України" та "Про затвердження Положення про спеціальні звання посадових осіб митної служби України".

7. Провести зустрічні перевірки стану оформлення у митних органах та реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції транспортних засобів з метою виявлення та усунення службових зловживань і правопорушень під час їх ввезення на митну територію України.

8. Узагальнити досвід європейських країн щодо ратифікації та реалізації Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, прискорити підготовку необхідних документів для ратифікації їх Верховною Радою України.

9. За участю Генеральної прокуратури і Верховного Суду України провести аналіз антикорупційного законодавства розвинутих країн світу з метою наближення до нього законодавства України.

10. Продовжити практику підвищення на базі Інституту управління при Національній академії внутрішніх справ кваліфікації працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання корупції. За результатами навчання у 2002 - 2003 роках внести пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.

11. Створити міжвідомчу базу даних про порушників законодавства із зазначенням даних щодо осіб та транспортних засобів, які ними використовувались, а також товароперевізників, товаровідправників, товароотримувачів, посередників, службові особи яких притягувалися до відповідальності за контрабандну діяльність.

12. З метою забезпечення якісного аналізу та оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на запобігання корупції, підготувати зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785 "Про подання органами виконавчої влади звітів про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 208) в частині удосконалення звітності про стан додержання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог законодавства.

13. Забезпечити реалізацію положень Концепції боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. N 367, Указів Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів" та від 6 лютого 2003 р. N 84 "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

14. Забезпечити підготовку до ратифікації Верховною Радою України Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та додаткових протоколів до неї, а також їх імплементацію.

15. Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 1998 р. N 367 "Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки":

провести комплексні перевірки виконання вимог Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування.

перевірити виконання положень Концепції боротьби з корупцією на 1998 - 2005 роки в частині передачі керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, їх заступниками та депутатами на час перебування на цих посадах у довірче управління під гарантії держави належних їм акцій (часток, паїв) у статутних фондах суб'єктів господарювання.

вивчити та узагальнити практику реагування керівників підприємств, установ та організацій на факти корупційних діянь і пов'язаних з ними правопорушень, забезпечити притягнення до відповідальності службових осіб, які не вживають заходів до запобігання корупційним проявам та не виконують судових рішень за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення.

вжити заходів до недопущення заміщення посад державних службовців, призначення на які здійснює Президент України або Кабінет Міністрів України, без проведення спеціальних перевірок, пов'язаних з виконанням Указу Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців". Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

у межах компетенції здійснити заходи, спрямовані на викриття фактів хабарництва та інших корупційних діянь з боку посадових і службових осіб під час здійснення митного контролю, переміщення товарів через митний кордон України.

16. Здійснити узгоджені заходи щодо виявлення та знешкодження організованих злочинних угруповань, які займаються незаконним переміщенням через митний кордон України товарів, валюти, історичних, культурних цінностей і предметів, заборонених до вільного обігу, в тому числі зброї, отруйних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів тощо, а також щодо викриття та припинення фактів корупції та зловживань з боку посадових і службових осіб, які сприяють здійсненню контрабандних операцій.

17. Здійснити узгоджені заходи, спрямовані на виявлення та знешкодження організованих злочинних угруповань, які використовують кримінальні доходи для приватизації об'єктів паливно-енергетичного комплексу, вугледобувної та металургійної промисловості, сфери обслуговування та інших прибуткових сфер економіки. Виявляти та припиняти злочини, які вчиняються під час здійснення фінансово-господарських операцій в офшорних зонах підприємствами, які є економічною основою злочинних угруповань.

18. З метою викриття організованих злочинних угруповань, які використовують корумповані зв'язки з органами державної влади і провадять сплановану злочинну діяльність у фінансово-кредитній та зовнішньоекономічній сфері, здійснюють операції із зброєю, наркотичними засобами, прекурсорами, займаються легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, проаналізувати інформацію з цих питань, вивчити причини зволікання з веденням оперативно-розшукових справ відповідної категорії та розробити щодо них додаткові заходи з визначенням конкретних строків і виконавців, забезпечити жорсткий контроль за їх веденням.

19. Вжити заходів до недопущення злочинних угруповань до участі у процесах приватизації підприємств, насамперед тих, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, виявлення та припинення фактів навмисного доведення до банкрутства об'єктів, що приватизуються, недопущення передачі з порушенням вимог законодавства в довгострокову оренду суб'єктами господарської діяльності рентабельних виробництв, а також незаконних дій посадових осіб приватизованих підприємств під час взяття в оренду державного майна.

20. Провести перевірки законності джерел надходження коштів, що залучаються для формування статутних капіталів банків та інших фінансових установ, забезпечити ефективну протидію легалізації (відмиванню) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, організованими злочинними угрупованнями з використанням фінансових установ та інших суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих в офшорних зонах, закриття каналів незаконного відпливу капіталів за кордон.

21. Провести аналіз ефективності здійснення загальнодержавних заходів щодо боротьби з контрабандною діяльністю, державного контролю за недопущенням реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів, визначити відповідність цих заходів загрозі національній безпеці, вжити заходів до організаційного та практичного посилення боротьби з контрабандою. Внести пропозиції щодо локалізації негативних процесів, у тому числі стосовно посилення застосування економічних санкцій за здійснення контрабандних операцій та торгівлю товарами нелегального походження.

22. Здійснити скоординовані заходи щодо запобігання ввезенню в Україну та реалізації на її внутрішньому ринку низькоякісної продукції тваринного походження, в тому числі з держав з неблагополучною епізоотичною ситуацією.

23. З метою зменшення негативного впливу нелегальної міграції на криміногенну ситуацію в державі здійснити цілеспрямовані заходи щодо виявлення злочинних угруповань, які спеціалізуються на організації каналів незаконної міграції та торгівлі людьми.

24. Провести перевірки дотримання вимог законодавства суб'єктами господарської діяльності, які займаються працевлаштуванням громадян України за кордоном (насамперед у державах Шенгенської угоди).

25. Забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарської діяльності на виконання державних програм, вжити заходів до своєчасного недопущення та викриття зловживань у цій сфері.

26. Здійснити контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, запобігати фактам їх приватизації через зареєстровані в офшорних зонах компанії як формі приховування реальних власників, джерел походження коштів та ухилення від сплати податків.

27. З метою викриття корупційних діянь та забезпечення додержання законності провести вибіркові перевірки діяльності державних органів та установ, які наділені повноваженнями, пов'язаними із здійсненням державного та відомчого контролю (за окремим планом). Продовжити роботу, спрямовану на запобігання неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання контрольних функцій.

28. Організувати проведення спільних комплексних перевірок діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо додержання ними вимог Законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері боротьби з корупцією (за окремим планом).

29. За участю Національного банку провести аналіз діяльності підприємств, які пропонують надання послуг з реєстрації компаній за межами України, особливо в офшорних зонах, а також представництв іноземних банків без створення юридичної особи.

30. Провести вибіркові перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою виявлення порушень законодавства з боку посадових осіб під час використання коштів державного і місцевих бюджетів, зокрема для проведення урочистих та культурно-масових заходів, оплати штрафів, пені за отриманими кредитами, пільгового санаторно-курортного лікування, утримання організацій вищого рівня, ремонту та обладнання легкових автомобілів, офісів, закупівлі технічних засобів, виплати премій, надбавок, перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки для одержання дивідендів тощо.

31. Систематично інформувати громадськість про результати законотворчої та правозастосовної діяльності, спрямованої на боротьбу з корупцією, а також про резонансні факти виявлення та припинення корупційних діянь.

____________

Опрос