Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении мер по поддержке молодежи на 2003 год

КМ Украины
Распоряжение КМ от 31.03.2003 № 193-р
редакция действует с 11.06.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 березня 2003 р. N 193-р

Київ

Про затвердження заходів щодо підтримки молоді на 2003 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 11 червня 2003 року N 349-р

1. Затвердити заходи щодо підтримки молоді на 2003 рік (далі - заходи), що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити здійснення заходів у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах на 2003 рік;

сприяти широкому залученню молодіжної громадськості до здійснення заходів;

установити контроль за здійсненням заходів;

поінформувати до 15 грудня 2003 р. Держкомсім'ямолодь про стан здійснення заходів.

3. Держкомсім'ямолоді поінформувати до 15 січня 2004 р. Кабінет Міністрів України про здійснення заходів.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ЗАХОДИ
щодо підтримки молоді на 2003 рік

В Україні проживає понад 11 млн. молодих громадян, які становлять 22,6 відсотка населення країни. Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства.

Здійснені за роки незалежності України заходи з реалізації державної молодіжної політики позитивно вплинули на процес соціалізації молоді.

Проте ускладнення соціально-економічного становища справило негативний вплив на молодь. Загострилися проблеми бідності, безробіття, насильства, відсутності змістовного дозвілля. Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, СНІД, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом. Дедалі менше молоді займається фізичною культурою та спортом. Значна її частина зайнята у тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції. Рівень злочинності та правопорушень серед молоді в 1,5 раза перевищив показник порівняно з початком 90-х років, хоча останнім часом помітна тенденція до його зниження.

Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, духовної спадщини. Набули поширення недоброякісні зразки іноземної масової культури, які насичені елементами жорстокості та пропагують чужі для нашого народу моральні цінності.

З метою забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав затверджено ряд загальнодержавних та галузевих програм.

Однак фактичний стан справ потребує консолідованої та системної співпраці органів виконавчої влади і громадськості, на що й спрямовано ці заходи.

Заходи розроблено з урахуванням підсумків парламентських слухань про становище молоді "Нове покоління незалежної України (1991 - 2001 роки)", які відбулися 27 листопада 2002 р., та результатів аналізу виконання нормативно-правових актів з молодіжних питань.

Отримання освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді

1. Розробити законопроект щодо надання випускникам вищих навчальних закладів, які є інвалідами, соціально-правового статусу молодого спеціаліста з відповідними пільгами.

2. Розробити механізм формування щорічного державного замовлення на підготовку фахівців у професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням потреб галузей економіки.

3. Внести пропозиції щодо поширення права пільгового проїзду на соціально незахищені категорії студентів вищих навчальних закладів недержавної форми власності.

4. Під час формування показників проекту Державного бюджету України на 2004 рік розглянути питання щодо підвищення мінімального розміру стипендій для учнів та студентів.

5. Сприяти утворенню центрів дистанційної освіти у вищих навчальних закладах.

6. Надавати підтримку студентським науковим товариствам і молодіжним науковим підрозділам у вищих навчальних закладах.

7. Сприяти створенню мережі студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах.

8. Вивчити питання стосовно доцільності утворення у вищих навчальних закладах студентських госпрозрахункових сервісних центрів, які сприятимуть задоволенню соціальних, побутових та культурних потреб студентської молоді.

9. Сприяти розширенню можливостей для стажування талановитої молоді в наукових установах і провідних вищих навчальних закладах України та інших країн із залученням коштів спеціальних міжнародних програм.

10. Провести Всеукраїнську конференцію "Працевлаштування випускників - 2003: результати, проблеми, шляхи оптимізації".

11. Залучати молодіжні та дитячі громадські організації, органи учнівського та студентського самоврядування, профспілкові комітети студентів, інші студентські громадські об'єднання до здійснення громадського контролю за діяльністю відповідних навчальних закладів.

12. Забезпечити проведення регулярних перевірок стану студентських гуртожитків із залученням студентської громадськості, органів студентського самоврядування, профспілкових комітетів студентів, вивчити питання щодо створення студентських готелів на базі студентських гуртожитків. Започаткувати щорічний Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток.

13. Внести пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2004 рік щодо видатків на проведення Всеукраїнського студентського форуму.

Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді

14. Проаналізувати і подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Типового положення про молодіжний центр праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 40 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 122), стосовно розширення бази фінансування молодіжних центрів праці.

15. Розробити форми звітності про діяльність молодіжних центрів праці та молодіжних трудових загонів.

16. Вивчити питання щодо працевлаштування талановитої молоді в наукових установах і навчальних закладах.

17. Сприяти молодіжним центрам праці у виконанні програм, спрямованих на профорієнтацію, профпідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі з фізичними вадами, зокрема забезпечити працевлаштування на постійну роботу - не менш як 30 тис. осіб, працевлаштування молоді з фізичними вадами - понад 1 тис. осіб.

18. Сприяти тимчасовій зайнятості студентів та працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності через молодіжні центри праці.

19. Надавати всебічну допомогу виїзним консультаційним пунктам в організації роботи з питань молодіжного підприємництва на селі.

20. Сприяти розвитку мережі молодіжних бізнес-центрів.

21. Забезпечити під час Всеукраїнської щорічної акції "Молодіжні трудові загони - 2003" тимчасовими робочими місцями не менш як 500 тис. осіб, організувати зліт організаторів та учасників руху молодіжних трудових загонів.

22. Вивчити питання щодо запровадження у вищих навчальних закладах курсів з вивчення основ підприємництва та започаткування власної справи.

23. Провести V Всеукраїнський конкурс бізнес-планів серед молоді.

24. Внести пропозиції щодо започаткування Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року" з урахуванням досвіду проведення відповідного заходу в місті Києві.

25. Внести пропозиції щодо збільшення у 2004 році обсягів фінансування Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002 - 2005 роки.

Формування здорового способу життя молоді

26. Заохочувати громадські та благодійні організації, суб'єктів підприємницької діяльності та окремих фізичних осіб до утворення і сприяння діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога".

27. Розробити методики проведення реабілітаційної роботи центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" та підготовки фахівців для роботи в цих центрах.

28. Забезпечувати розвиток консультаційних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра" центрів соціальних служб для молоді.

29. Вжити заходів до поліпшення умов для фізичної підготовки допризовної та призовної молоді.

30. Розробити, затвердити та забезпечити впровадження тренінгової програми "Запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу серед молоді, яка проходить військову службу".

31. Забезпечувати доступність для соціально незахищених категорій дітей та молоді послуг, які надаються спортивними клубами різних форм власності.

32. Запровадити систему багатоступеневих спортивно-масових змагань серед молоді за місцем проживання, навчання та роботи.

33. Провести освітньо-виховні акції до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом "Нове покоління без наркотиків та СНІДу".

34. Провести Всеукраїнську акцію "Мистецтво проти наркоманії та СНІДу".

35. Сприяти проведенню у м. Львові VII Всеукраїнського студентського спортивного фестивалю.

36. Забезпечити створення та розповсюдження соціально-рекламної інформації з питань пропаганди здорового способу життя.

Підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей

37. Вивчити питання щодо запровадження експерименту з надання пільгових кредитів молодим сім'ям для придбання товарів тривалого користування та підготовки проекту відповідного нормативно-правового акта.

38. Провести аналіз законодавства в частині соціального захисту молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та внести пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань реалізації прав зазначених категорій молоді у сфері працевлаштування та забезпечення житлом.

39. Забезпечити в повному обсязі фінансування витрат, передбачених у державному та місцевих бюджетах на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

40. Запровадити 10-відсоткову квоту в загальній сумі витрат державного та місцевих бюджетів, передбачених для надання довгострокових кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, для отримання кредитів молодими вченими.

41. Підготувати пропозиції щодо посилення соціальної підтримки молодих сімей, в яких народилася дитина. Сприяти поліпшенню житлових умов студентських сімей, які проживають у гуртожитках, та забезпеченню житлом молодих спеціалістів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

42. Розгорнути інформаційну та консультаційну роботу серед підлітків та молоді з питань формування і збереження репродуктивного здоров'я.

43. Сприяти оздоровленню студентів, що належать до соціально незахищених категорій громадян.

Сприяння розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля молоді

44. Вживати заходів для залучення військово-патріотичних клубів, молодіжних та дитячих громадських організацій до співпраці з військкоматами, військовими частинами та навчальними закладами.

45. Сприяти діяльності волонтерських молодіжних та студентських загонів, залучати їх до надання різних видів допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, людям похилого віку, солдатським вдовам.

46. Розробити і затвердити Положення про постійно діючий Всеукраїнський пленер молодих художників. Сприяти організації та проведенню пересувних та постійно діючих виставок молодих художників.

47. Започаткувати та провести Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів.

48. Визначити перелік конкурсів, фестивалів творчої молоді, які потребують фінансування в межах коштів державного бюджету, передбачених на здійснення централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї.

49. Організувати Міжнародний конкурс кращих творів молодих українських літераторів "Гранослов - 2003".

50. Забезпечувати широке залучення молоді до організації та проведення заходів з нагоди 58-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, річниць звільнення населених пунктів України від фашистських загарбників.

51. Подати пропозиції щодо законодавчого врегулювання обмежень показу кіно-, відео-, телепродукції, яка містить сцени вживання алкогольних, тютюнових, наркотичних і психотропних речовин.

52. Вивчити досвід діяльності молодіжних центрів, центрів дозвілля для молоді та провести Всеукраїнську нараду щодо вдосконалення практики організації змістовного дозвілля молоді.

53. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Духовний світ української молоді: проблеми та шляхи їх розв'язання".

Формування правової культури та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі

54. Провести порівняльний аналіз законодавства України та європейських країн стосовно неповнолітніх та молодих осіб, які скоїли злочин, і за результатами підготувати пропозиції щодо удосконалення законодавства України з цього питання.

55. Опрацювати питання удосконалення нормативно-правових засад діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону з урахуванням міжнародного досвіду та суспільно-політичної ситуації в країні.

56. Запровадити різні форми правової освіти дітей та молоді, у тому числі з використанням міжнародних методик ("рівний - рівному", організація "гарячих ліній").

57. Провести Всеукраїнську просвітницько-виховну акцію "Новий Сімейний кодекс України та його значення у реалізації державної молодіжної політики".

58. Сприяти обміну молодіжними делегаціями між регіонами.

Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями

59. Розробити проект Закону України "Про волонтерський рух".

60. Сприяти започаткуванню та проведенню щорічних презентацій соціально значущих проектів молодіжних і дитячих громадських організацій на всеукраїнському та регіональному рівні.

61. Провести цикл молодіжних дебатів "Політична реформа в Україні очима молоді".

62. Сприяти діяльності шкіл молодіжних лідерів на всеукраїнському та регіональному рівні.

Залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

63. Розробити проект Програми підготовки та залучення молоді до державної служби, створення умов для її професійного зростання та просування по службі.

64. Вдосконалити практику проведення стажування молоді в центральних та місцевих органах виконавчої влади, здійснити заходи щодо її поширення на органи місцевого самоврядування.

(пункт 64 в редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 11.06.2003 р. N 349-р)

65. Розробити механізм відбору лідерів молодіжних громадських організацій для цільового навчання в Українській Академії державного управління при Президентові України.

(пункт 65 в редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 11.06.2003 р. N 349-р)

66. Сприяти проведенню олімпіад та конкурсів для молоді "Мій вибір - державна служба".

67. Сприяти діяльності радників з питань молодіжної політики у центральних органах виконавчої влади та поширенню відповідного досвіду у місцевих органах виконавчої влади.

68. Провести цикл навчально-методичних семінарів для радників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань молодіжної політики.

Інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти

69. Поглибити співпрацю з країнами ЄС та забезпечити виконання двосторонніх договорів з молодіжних питань, укладених Держкомсім'ямолоддю з відповідними державними органами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки, Італійської Республіки.

70. Вивчити питання та внести пропозиції щодо приєднання України до Європейської конвенції довготермінової молодіжної волонтерської служби.

71. Вивчити та забезпечити поширення позитивного досвіду організації міжнародних молодіжних обмінів, які здійснюються на регіональному рівні.

72. Сприяти утворенню Центру європейського єднання молоді "Молодь за майбутнє" (м. Львів) та надавати йому допомогу у виконанні програм.

73. Провести регіональний форум "Молодь XXI століття: реалії та перспективи" (під егідою ООН).

74. Сприяти поширенню в Україні міжнародних молодіжних карток і студентських посвідчень, які дають право на отримання знижок під час придбання товарів (послуг).

75. Сприяти об'єднанню зусиль молодіжних та дитячих громадських організацій з метою забезпечення представництва України у Європейському молодіжному форумі.

76. Розробити концепцію розвитку молодіжного туризму та підготувати проект відповідного нормативного акта.

77. Вивчити європейський досвід діяльності молодіжних готелів, центрів молодіжного туризму та сприяти його поширенню в Україні.

Формування інформаційного простору для сприяння реалізації молодіжної політики

78. Сприяти функціонуванню молодіжних інформаційних центрів, Інтернет-порталів, WEB-сайтів, діяльності друкованих та електронних засобів масової інформації, які висвітлюють питання соціального становлення та розвитку молоді на всеукраїнському на регіональному рівні.

79. Вивчити питання і внести пропозиції щодо утворення Всеукраїнської молодіжної радіокомпанії.

80. Створити молодіжний журнал з метою висвітлення діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

81. Підготувати матеріали для щорічної доповіді Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді (за підсумками 2002 року) та подати їх Держкомсім'ямолоді.

Підготувати зазначену доповідь.

82. Забезпечити проведення соціологічних досліджень з молодіжних питань на всеукраїнському та регіональному рівні і врахування їх результатів під час розроблення пропозицій щодо формування та аналізу ефективності реалізації державної молодіжної політики.

83. Забезпечити видання щорічника "Молодіжний рух в Україні: стан і перспективи".

84. Провести тренінг для журналістів з питань висвітлення актуальних питань реалізації державної молодіжної політики.

85. Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації працівників у сфері реалізації державної молодіжної політики та лідерів молодіжних і дитячих громадських організацій.

____________

Опрос