Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по обеспечению эффективного сотрудничества Кабинета Министров Украины с Верховной Радой Украины

КМ Украины
Распоряжение КМ от 04.03.2003 № 123-р
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2003 р. N 123-р

Київ

Про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 16 червня 2003 року N 366-р

Розпорядження втратило чинність
 (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2005 року N 51-р)

З урахуванням підвищення вимог до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у налагодженні конструктивного співробітництва з Верховною Радою України, запровадження нових підходів у питаннях якісної підготовки проектів законодавчих актів:

1. Попередити міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади про їх персональну відповідальність за забезпечення співробітництва міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з комітетами Верховної Ради України.

2. Покласти персональну відповідальність на державних секретарів міністерств, керівників інших центральних органів виконавчої влади:

за забезпечення належної організації супроводження розгляду в депутатських фракціях (групах), комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

за підвищення якості проектів актів законодавства, супроводжувальних матеріалів до них, своєчасне проведення експертизи, підготовку висновків і фінансово-економічних обґрунтувань до законопроектів, внесених народними депутатами України. З цією метою визначити працівників, які персонально відповідають за своєчасну підготовку та погодження проектів актів законодавства у міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади.

3. Державному Секретарю Кабінету Міністрів України Яцубі В. Г.:

забезпечити регулярне проведення зустрічей Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів з депутатськими фракціями (групами) на початку кожного пленарного тижня роботи Верховної Ради України з метою обговорення конкретних питань стосовно подальшої співпраці у законотворенні, сприяння зміцненню контактів, організації зустрічей Прем'єр-міністра України з керівниками депутатських фракцій (груп);

започаткувати розгляд на засіданнях урядових комітетів висновків і фінансово-економічних обґрунтувань міністерств, інших центральних органів виконавчої влади до законопроектів, внесених народними депутатами України, а також пропозицій до законопроектів, прийнятих Верховною Радою України у першому і наступних читаннях;

організувати у тижневий строк перегляд міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади орієнтовного плану законопроектної роботи на 2003 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2003 р. N 100, з метою виключення законопроектів, розроблення яких не викликане нагальною потребою;

підготувати у тижневий строк пропозиції щодо запровадження нових організаційних форм підготовки Кабінетом Міністрів України питань для розгляду під час проведення Дня Уряду у Верховній Раді України та парламентських слухань.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

провести до 20 березня ц. р. засідання колегій за участю членів комітетів Верховної Ради України, на яких проаналізувати стан розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України. У разі потреби підготувати та подати Кабінетові Міністрів України законопроекти, доопрацьовані з урахуванням питань, що потребують невідкладного законодавчого унормування, і попередньо погоджені з відповідними комітетами Верховної Ради України;

утворити у центральному апараті в межах визначеної граничної чисельності працівників підрозділи із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України і координації законотворчої роботи, укомплектувати їх висококваліфікованими юристами та підпорядкувати парламентським секретарям міністерств, першим заступникам керівників (заступникам, членам комісій) у зв'язках з Верховною Радою України інших центральних органів виконавчої влади;

започаткувати попереднє вивчення та опрацювання висновків Головного науково-експертного управління та інших підрозділів Апарату Верховної Ради України до законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечити представлення законопроектів у депутатських фракціях (групах) та на пленарних засіданнях Верховної Ради України лише посадовими особами, які визначені доповідачами Президентом України та Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності доповідача з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження тощо) кандидатуру іншого доповідача попередньо погоджувати відповідно з Президентом України та Прем'єр-міністром України;

аргументовано відстоювати позицію Президента України та Кабінету Міністрів України під час розгляду проектів законів та інших документів на засіданнях Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій (груп), Координаційної ради парламентської більшості, у депутатських фракціях (групах), комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

забезпечити своєчасне інформування Кабінету Міністрів України про хід та результати розгляду у Верховній Раді України поданих ним законопроектів. У разі прийняття комітетами Верховної Ради України рішення про відхилення таких законопроектів невідкладно подавати конкретні пропозиції щодо подальшого їх розгляду (доопрацювання, відкликання тощо);

розробити у місячний строк та подати Кабінетові Міністрів України заходи щодо забезпечення виконання Зведеного плану підготовки законопроектів та питань, включених до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України четвертого скликання;

суворо дотримуватися положень Закону України "Про статус народного депутата України", проаналізувати та забезпечити своєчасний розгляд і прийняття в установленому порядку конкретних рішень з питань, що порушуються у депутатських запитах і зверненнях;

запровадити регулярне інформування народних депутатів України про участь міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади у заходах, що проводяться у їх виборчих округах.

5. Віце-прем'єр-міністру України Табачнику Д. В. забезпечити систематичне роз'яснення у засобах масової інформації мети та основних положень проектів законодавчих актів, внесених Президентом України і Кабінетом Міністрів України у порядку законодавчої ініціативи.

6. Міністру юстиції Лавриновичу О. В.:

подати у тижневий строк пропозиції щодо подальшого удосконалення організації нормотворчої роботи Кабінету Міністрів України з урахуванням можливості реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 502 "Про утворення Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України";

здійснити у місячний строк перевірку виконання Указу Президента України від 11 грудня 2001 р. N 1207 "Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1693 "Про удосконалення організації правової роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади". За результатами перевірок внести пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та поліпшення правової роботи.

7. Міністру юстиції Лавриновичу О. В., Державному Секретарю Кабінету Міністрів України Яцубі В. Г. вивчити питання щодо удосконалення роботи юридичних підрозділів міністерств, центральних органів виконавчої влади з підготовки проектів актів законодавства, укомплектування досвідченими кадрами, підвищення їх кваліфікації та подати відповідні пропозиції.

8. Міністру закордонних справ Зленку А. М. узагальнити досвід зарубіжних країн щодо організації взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади і подати відповідні пропозиції.

9. Запровадити в практику постійне інформування народних депутатів України, передусім обраних в одномандатних виборчих округах, про заплановані робочі поїздки Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України.

10. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади інформацію про хід виконання цього розпорядження подавати до Кабінету Міністрів України до 25 числа кожного місяця.

(розпорядження доповнено новим пунктом 10 згідно з
 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 366-р,
у зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 11)

11. Міністру у зв'язках з Верховною Радою України Ткаленку І. І. установити жорсткий контроль за виконанням цього розпорядження та забезпечити інформування Кабінету Міністрів України про результати проведеної роботи до 5 числа кожного місяця.

(пункт 11 в редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 16.06.2003 р. N 366-р)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 20

Опрос