Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении мер, направленных на реализацию в 2003 году Основных направлений социальной политики на период до 2004 года

КМ Украины
Распоряжение КМ от 09.09.2002 № 518-р
редакция действует с 04.09.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 вересня 2002 р. N 518-р

Київ

Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402

1. Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2000 р. N 717 "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" затвердити заходи, спрямовані на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити контроль за виконанням заходів, затверджених цим розпорядженням;

про хід виконання заходів інформувати Мінпраці щокварталу до 15 числа наступного місяця для узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України матеріалів у місячний термін після закінчення кварталу.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 26  

 

ЗАХОДИ,
спрямовані на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року

  

Найменування заходу 

Термін виконання 

Виконавці 

Джерело фінансування 

  

I. Забезпечення розвитку народонаселення 

  

Демографічна політика 

1. 

Опрацювати дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року 

2002 - 2003 роки 

Держкомстат
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

2. 

Удосконалити методологічні засади формування оптимальної структури вибірки обстеження умов життя домогосподарств на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року з метою актуалізації інформаційної бази для дослідження життєвого рівня населення 

III квартал 

Держкомстат 

відповідно до Плану державних статистичних спостережень 

3. 

Удосконалити методологічні підходи до розроблення прогнозу демографічного розвитку регіонів за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року 

грудень 

Мінекономіки
Держкомстат
МОЗ
Мінпраці
Національна академія наук 

у межах асигнувань, передбачених на фінансування науково-дослідних робіт 

4. 

Організувати вивчення інформації про стан здоров'я населення 

протягом року 

МОЗ 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

  

Формування державної політики стосовно сім'ї, жінок, дітей і молоді 

5. 

Сприяти створенню та розвитку при центрах соціальної служби для молоді служб соціальної підтримки сімей "Родинний дім", психологічної допомоги "Телефон довіри", кризового центру соціально-психологічної допомоги, центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, вторинної зайнятості молоді, мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, консультаційних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра", служби соціального супроводження молоді у військкоматах, виїзних консультаційних груп у військових частинах, груп з питань роботи з молоддю, яка знаходиться у місцях позбавлення волі чи повернулася з місць позбавлення волі, та інших 

протягом року 

Держкомсім'ямолодь
Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
Державний департамент з питань виконання покарань
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах на діяльність центрів соціальних служб для молоді 

6. 

Забезпечити впровадження державних соціальних стандартів для здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями 

- " - 

Держкомсім'ямолодь
МОН
Мінфін
Держкомстат
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

7. 

Сприяти створенню належних умов для функціонування та розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей 

протягом року 

Держкомсім'ямолодь
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

8. 

Проводити просвітницьку роботу серед населення з питань утвердження гендерної рівності в українському суспільстві, забезпечити випуск і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів 

- " - 

- " - 

- " - 

9. 

Сприяти поліпшенню роботи та розширенню мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, створенню належних умов для їх функціонування 

- " - 

- " - 

- " - 

10. 

Забезпечити координацію і контроль за проведенням наукових досліджень відповідно до Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005" 

- " - 

МОЗ
Академія медичних наук 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

11. 

Організувати і провести пропагандистську кампанію до Всесвітнього дня здоров'я (7 квітня 2003 р.) 

друге півріччя 

МОЗ
МОН
Держкомінформ 

- " - 

12. 

Організувати літнє оздоровлення та відпочинок дітей військовослужбовців, які загинули (померли) або отримали ступінь інвалідності в результаті виконання службових обов'язків та проходження військової служби, дітей військовослужбовців, які належать до категорії учасників бойових дій 

протягом року 

Міноборони
МОЗ
МОН 

у межах кошторису Міноборони, внесків, що надходять від батьків і благодійних фондів, коштів підприємств, установ, організацій 

13. 

Проводити роботу з Дитячим фондом ООН у рамках проекту "Захист дітей, що проживають у сім'ях військовослужбовців у віддалених гарнізонах" 

протягом року 

Міноборони 

за рахунок Дитячого фонду ООН 

14. 

Проводити роботу щодо розширення мережі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою 

- " - 

МОН
Міноборони
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

15. 

Переглянути норми виділення коштів на утримання дітей-сиріт, які навчаються у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою 

- " - 

Міноборони
МОЗ
Мінфін
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

  

Створення сприятливих житлових та соціально-побутових умов 

16. 

Розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" у частині реприватизації житла 

у тримісячний термін після прийняття Житлового кодексу України 

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства
Фонд державного майна
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

17. 

Розробити проект Типового положення про гуртожитки 

- " - 

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

18. 

Розробити і затвердити Правила обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків, проведення їх паспортизації 

протягом року 

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства
Держстандарт 

  

19. 

Сприяти розвиткові індивідуального житлового будівництва у сільських населених пунктах, що здійснюється за регіональними програмами "Власний дім" 

- " - 

Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

20. 

Провести аналіз стану незавершеного житлового будівництва, що здійснюється підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, вжити заходів для прискорення введення в експлуатацію об'єктів. У разі потреби сприяти (за згодою замовників) передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла місцевим органам виконавчої влади з визначенням частки житла, що належить підприємствам, установам та організаціям, які передають ці будинки 

протягом року 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Мінагропром 

  

21. 

Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог нормативної та проектної документації щодо утеплення під'їздів житлових будинків 

- " - 

Держкоменергозбереження
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

22. 

Сприяти переходу до масового застосування приладів обліку споживання енергоресурсів 

2003 - 2004 роки 

Держкоменергозбереження
Державний комітет з питань житлово-комунального господарства
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

23. 

Забезпечити виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах, які користуються привізною та неякісною водою 

протягом року 

Держводгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

24. 

Сприяти оновленню основних фондів, передусім заміну рухомого складу, переважно транспортними засобами вітчизняного виробництва із застосуванням сучасних механізмів їх придбання (оренда, створення лізингових фондів тощо) 

протягом року 

Мінтранс
Мінпромполітики
Мінфін
Мінекономіки 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті та місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів підприємств транспорту із залученням добровільних внесків підприємств, установ і організацій, громадян 

25. 

Підготувати пропозиції щодо уточнення (за результатами виконання у 2000 - 2002 роках) Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 

- " - 

Мінекономіки
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади, які мають військові формування 

  

26. 

Підготувати пропозиції щодо виплати військовослужбовцям, не забезпеченим житлом, компенсації за піднайм житла 

перше півріччя 

Міноборони
Мінфін 

  

27. 

Забезпечити переселення осіб, які втратили зв'язок із Збройними Силами та залишилися проживати в закритих (відокремлених від населених пунктів) військових містечках 

протягом року 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Міноборони 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

  

II. Удосконалення трудових відносин  

  

Розвиток ринку праці та зайнятість населення 

1. 

Розробити План дій на 2004 рік щодо виконання Державної програми зайнятості населення на 2001 - 2004 роки 

грудень 

Мінпраці
разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

2. 

Підготувати нормативні та методичні матеріали з питань підготовки кадрів на виробництві 

протягом року 

Мінпраці
МОН 

  

3. 

Організувати семінарські заняття працівників кадрових служб підприємств з питань професійного навчання кадрів на виробництві 

протягом року 

Мінпраці
МОН
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

  

4. 

Збільшити обсяг надання соціальних послуг незайнятому населенню та безробітним громадянам, розширити базу даних щодо вільних та новостворюваних робочих місць, вакантних посад 

- " - 

Мінпраці
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

5. 

Забезпечити здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних для задоволення потреб роботодавців з використанням інноваційних технологій відповідно до вимог ринку праці, а також для зайняття підприємницькою діяльністю 

- " - 

- " - 

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

6. 

Розширити обсяг надання інформаційних послуг населенню шляхом створення профінформаційних секторів та секторів активної підтримки безробітних і забезпечення їх відповідною кількістю методичних, інформаційних матеріалів 

- " - 

- " - 

- " - 

7. 

Забезпечити контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном 

протягом року 

Мінпраці
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

8. 

Підвищити ефективність використання заброньованих робочих місць 

- " - 

- " - 

  

9. 

Удосконалити методологічні та організаційні засади обстеження економічної активності населення з метою задоволення потреби користувачів в інформації, що стосується стану ринку праці 

- " - 

Держкомстат 

відповідно до Плану державних статистичних спостережень 

10. 

Розробити типові навчальні плани та програми для курсового професійно-технічного навчання 

- " - 

МОН
Мінпраці 

  

11. 

Сприяти діяльності молодіжних центрів праці 

- " - 

Держкомсім'ямолодь
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

12. 

Забезпечити проведення у 2003 році Всеукраїнської акції "Молодіжні трудові загони" 

II - III квартали 

МОН
Держкомсім'ямолодь
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

13. 

Затвердити перелік робочих місць на підприємствах та в установах Мінекоресурсів для проходження альтернативної (невійськової) служби 

протягом року 

Мінекоресурсів
Мінпраці 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

  

Регулювання міграційних процесів 

14. 

Сприяти приведенню національного законодавства з питань соціальної сфери у відповідність з нормами міжнародного права 

- " - 

Держкомнацміграції
інші центральні органи виконавчої влади 

  

15. 

Сприяти використанню прогресивного зарубіжного досвіду у соціальній сфері, залученню міжнародних організацій, державних і громадських структур інших країн до участі у виконанні відповідних програм 

- " - 

- " - 

  

16. 

Підготувати проекти договорів та угод між Урядом України та урядами Чеської Республіки, Королівства Іспанія, Ісламської Республіки Іран, Грецької Республіки про взаємне працевлаштування 

- " - 

Мінпраці
МЗС
Мін'юст 

  

17. 

Підготувати проекти договорів та угод між Урядом України та урядами Республіки Болгарія, Російської Федерації, Турецької Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Казахстан про соціальний захист і соціальне забезпечення 

- " - 

- " - 

  

18. 

Розробити проект Порядку збереження та бронювання житла за особами, які виїхали на роботу за трудовим договором в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості 

у тримісячний термін після прийняття Житлового кодексу України 

Державний комітет з питань житлово-комунального господарства
МЗС
МВС
Мін'юст 

  

  

Політика щодо доходів та реформування оплати праці 

19. 

Проводити упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери 

протягом року 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

20. 

Розробити та затвердити галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників і запровадити їх на підприємствах, установах та організаціях 

- " - 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади 

  

21. 

Розробити перелік галузевих нормативів (норм) з праці, що рекомендуються для застосування на підприємствах, в установах та організаціях 

- " - 

- " - 

  

22. 

Запровадити новий соціальний стандарт регульованої державою мінімальної погодинної заробітної плати 

у двомісячний термін після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оплату праці" та Кодексу законів про працю України" 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

23. 

Опрацювати методичні підходи щодо визначення критеріїв віднесення категорій населення до середнього класу 

грудень 

Мінекономіки
Держпідприємництво
Мінпраці
Держкомстат
Національна академія наук 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

24. 

Розробити методологічні підходи до державного регулювання фонду оплати праці працівників підприємств-монополістів 

- " - 

Мінекономіки
Мінпраці
Державна
податкова адміністрація
Антимонопольний комітет
Держкомстат 

- " - 

25. 

Забезпечити уніфікацію основних підходів до визначення структури грошового забезпечення військовослужбовців 

протягом року 

Мінпраці
Міноборони
МВС
СБУ
Мінфін 

- " - 

  

Охорона праці та безпечна життєдіяльність 

26. 

Розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці", "Про поводження з вибуховими матеріалами" 

у тримісячний термін після прийняття відповідних законів 

Мінпраці
МОЗ
МВС Держатомрегулювання
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

27. 

Забезпечити координацію розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працюючих 

протягом року 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади 

  

28. 

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію Концепції управління охороною праці 

- " - 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

29. 

Забезпечити виконання зведеного плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів про охорону праці на 2003 рік з урахуванням вимог конвенцій Міжнародної організації праці та директив Європейського Союзу 

- " - 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади 

  

30. 

Затвердити гігієнічні вимоги до облаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних досліджень з метою посилення нагляду за безпекою на робочому місці 

IV квартал 

МОЗ
Мінпраці 

  

  

Захист трудових прав громадян 

31. 

Розробити проект Трудового кодексу України відповідно до норм міжнародного права, в якому передбачити правову основу діяльності органів, на які покладаються функції державного нагляду за дотриманням законодавства про працю 

протягом року 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади 

за рахунок коштів, виділених на реалізацію проекту технічного співробітництва Міжнародної організації праці "Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці" 

32. 

Провести регіональні семінари державних інспекторів праці 

- " - 

Мінпраці 

- " - 

33. 

Підготувати законопроект про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 81 "Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі" 

- " - 

- " - 

  

  

Розвиток соціального партнерства 

34. 

Сприяти укладенню угод на галузевому і регіональному рівні та колективних договорів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, а також приведенню їх положень у відповідність із законодавством та нормами Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України 

протягом року 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади за участю об'єднань роботодавців та профспілок 

  

35. 

Удосконалити практику взаємодії органів виконавчої влади з об'єднаннями роботодавців та профспілок у сфері соціально-трудових відносин та соціального партнерства 

- " - 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади разом з Національною радою соціального партнерства 

  

36. 

Підготувати нову редакцію постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 225 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів" 

у двомісячний термін після прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

37. 

Передбачати у галузевих (регіональних) угодах розроблення конкретного переліку норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності та умови регулювання (зростання) фондів оплати праці 

протягом року 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади 

  

  

III. Реформування системи соціального забезпечення 

  

Реформування системи соціального страхування 

1. 

Розробити проект закону щодо визначення розмірів страхових внесків на окремі види загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2004 рік 

III квартал 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

2. 

Розробити проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з метою приведення нормативно-правової бази у відповідність із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" 

у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" 

МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

  

Реформування у сфері пенсійного забезпечення 

3. 

Розробити проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

протягом трьох місяців після прийняття відповідних законів 

Мінпраці
Мінекономіки
Пенсійний фонд
Мінфін
Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

  

4. 

Переглядати розміри пенсій з урахуванням зростання індексу споживчих цін та фінансових можливостей Пенсійного фонду 

протягом року 

Мінпраці
Пенсійний фонд
Мінфін 

за рахунок коштів Пенсійного фонду 

5. 

Завершити роботу із запровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 

- " - 

Пенсійний фонд
Мінпраці 

  

  

Реформування системи соціальної допомоги, удосконалення системи надання адресної допомоги 

6. 

Впровадити пілотні проекти, що стосуються заміни адресною грошовою допомогою пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, проїзду на транспорті загального користування 

- " - 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

7. 

Запровадити надання субсидій з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі виходячи з розрахункових норм для призначення субсидій 

- " - 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Державний комітет з питань житлово-комунального господарства 

- " - 

8. 

Здійснювати у повному обсязі фінансування допомоги, призначеної відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

протягом року 

Мінфін
Мінпраці
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

за рахунок субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів 

9. 

Підготувати для затвердження розрахункові норми використання транспортних послуг, у межах яких надаватиметься адресна грошова допомога 

- " - 

Мінтранс
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

  

Реформування системи соціального обслуговування 

10. 

Удосконалити роботу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, які того потребують, за місцем проживання. Залучати до співробітництва з державними установами громадські організації, фонди, волонтерів для надання допомоги малозабезпеченим верствам населення 

- " - 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

11. 

Продовжити впровадження системи надання платних соціальних послуг населенню інтернатними установами та територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 

протягом року 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

12. 

Забезпечити з метою задоволення потреби підопічних інтернатних установ в основних продуктах харчування подальший розвиток підсобних господарств, виробництв, власної переробної бази будинків-інтернатів, відновлення застарілої сільськогосподарської техніки, обладнання, устаткування та відтворення племінної худоби 

- " - 

- " - 

- " - 

  

Удосконалення системи соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці 

13. 

Забезпечити надання громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям державної підтримки у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги, кредитування, розміщення державного замовлення тощо 

- " - 

Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
Фонд соціального захисту інвалідів 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

14. 

Забезпечити реконструкцію та технічне переоснащення Черкаського, Євпаторійського, Херсонського протезно-ортопедичних цехів 

- " - 

Мінпраці
Мінфін 

- " - 

15. 

Організувати виробництво інвалідних колясок з електроприводом 

протягом року 

Мінпраці
Мінфін 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

16. 

Передбачити під час проектування і будівництва населених пунктів, розроблення проектних рішень на нове будівництво, реконструкції будівель та споруд, аеровокзалів, залізничних і річкових вокзалів, морських портів, комплексів і комунікацій вільний доступ інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури 

- " - 

Державний комітет з будівництва та архітектури
Мінтранс
Мінпраці 

  

17. 

Розробити комплексні заходи з профілактики та зниження рівня інвалідності серед працюючого населення 

II квартал 

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

18. 

Підготувати та впровадити в практику роботи медико-соціальних експертних комісій науково-методичні розробки щодо надання трудових рекомендацій інвалідам працездатного віку залежно від стану здоров'я, групи, причини інвалідності, умов та характеру праці на підприємствах різних форм власності загального та спеціалізованого типу 

IV квартал 

- " - 

  

19. 

Створити банк даних з проблем інвалідності 

2003 - 2005 роки 

- " - 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

20. 

Узагальнити та поширити досвід роботи Чернігівського центру медико-соціальної експертизи з організації роботи щодо реабілітації інвалідів. Створити на базі Центру школу передового досвіду 

протягом року 

МОЗ
Чернігівська облдержадміністрація 

  

21. 

Вивчити питання щодо доцільності збереження мережі санаторно-курортних закладів Міноборони, їх бюджетного утримання і залучення до системи відновлення здоров'я та лікування ветеранів війни 

- " - 

Міноборони
МОЗ
Мінпраці 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

22. 

Удосконалити порядок встановлення інвалідності колишнім військовослужбовцям 

I квартал 

МОЗ
Міноборони 

  

  

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

23. 

Вжити заходів до погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

протягом року 

МНС
Мінфін 

- " - 

24. 

Створити банк даних всіх категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для забезпечення адресності пільг і компенсацій особам, які належать до таких категорій, та підвищення рівня контролю за використанням коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, спрямування їх у регіони 

- " - 

МНС
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

25. 

Забезпечити надання спеціалізованої медичної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, передусім інвалідам і хворим 

протягом року 

МНС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

26. 

Оздоровити постраждалих, передусім дітей, інвалідів та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

- " - 

МНС 

- " - 

27. 

Забезпечити житлом сім'ї, у складі яких є діти - інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи; сім'ї громадян, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І), які проживають у гуртожитках, непристосованих приміщеннях або взагалі не мають житла та які перебувають на черзі на отримання житла більше ніж 5 років 

- " - 

МНС
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

28. 

Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України "Про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

- " - 

МНС 

  

  

Соціальна підтримка громадян, звільнених у запас або відставку з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, установах кримінально-виконавчої системи, і членів їх сімей 

29. 

Розробити проект Програми конверсії колишніх військових об'єктів 

I квартал 

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів
Міноборони 

  

  

IV. Захист громадян як споживачів 

1. 

Забезпечити державний контроль і нагляд за додержанням стандартів, норм і правил на всіх етапах проходження продукції (товарів) від виробника, постачальника, продавця до споживача. Вживати дієвих заходів до вилучення з обігу продукції (товарів), що не відповідають зазначеним вимогам 

протягом року 

Держстандарт
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

2. 

Забезпечити адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів 

протягом року 

Держстандарт 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

3. 

Забезпечити організацію виробництва і поширення соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкоголю 

- " - 

- " - 

за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету 

4. 

Розробити державний стандарт "Дорожній транспорт. Послуги на автомобільному транспорті. Перевезення пасажирів. Загальні вимоги." 

- " - 

Мінтранс
Держстандарт
Держкомстат 

  

  

V. Гуманітарна сфера  

  

Освіта 

1. 

Зберегти і привести мережу загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів у відповідність з потребами населення та держави 

- " - 

МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

2. 

Досягти збалансованості мережі сільських загальноосвітніх навчальних закладів, налагодження безоплатного підвезення дітей до шкіл у сільській місцевості, що знаходяться за межами пішохідної доступності 

протягом року 

МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

3. 

Забезпечити формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2003/04 навчальному році з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади 

I квартал 

- " - 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

4. 

Завершити перехід до підготовки фахівців за ступеневою системою вищої освіти згідно з переліком напрямів та спеціальностей 

протягом року 

- " - 

- " - 

  

Наука 

5. 

Забезпечити наукове супроводження виконання національних, державних, міжгалузевих та галузевих програм 

- " - 

- " - 

- " - 

  

Охорона здоров'я 

6. 

Розробити нову редакцію Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 

- " - 

МОЗ
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

  

7. 

Розвивати мережу закладів охорони здоров'я, які надають первинну медико-санітарну допомогу на засадах сімейної медицини, з необхідним матеріально-технічним забезпеченням 

протягом року 

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

8. 

Продовжити реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, насамперед у сільській місцевості; реорганізувати в лікарські амбулаторії не менше ніж третину фельдшерсько-акушерських пунктів у селах з кількістю жителів 1000 і більше чоловік 

- " - 

- " - 

- " - 

9. 

Впровадити системи мобільного та супутникового зв'язку між закладами державної служби медицини катастроф 

- " - 

МОЗ
Український національний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

10. 

Створити банк даних про надзвичайні ситуації та їх наслідки на території України і за її межами 

IV квартал 

- " - 

- " - 

11. 

Забезпечити виконання Програми профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні на 2001 - 2003 роки з метою запобігання зараженню, зниження впливу негативних наслідків захворювання на ВІЛ/СНІД на суспільство 

протягом року 

МОЗ
МОН
Міноборони
МВС
СБУ
Адміністрація Держприкордонслужби
Державний департамент з питань виконання покарань
Держкомспорт
Держкомсім'ямолодь
Держкомінформ 

  

12. 

Забезпечити виконання Національної програми боротьби з туберкульозом в Україні на 2002 - 2005 роки з метою стабілізації епідемічної ситуації 

- " - 

МОЗ
Академія медичних наук
МВС
МОН
СБУ
Державний департамент з питань виконання покарань
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

13. 

Розширити інформаційну базу показників стану здоров'я населення; підготувати аналітичну доповідь щодо поширення серед населення анемії, спричиненої дефіцитом йоду та заліза в організмі людини (за матеріалами вибіркового соціомедичного обстеження) 

I квартал 

Держкомстат
МОЗ
Академія медичних наук за підтримки ЮНІСЕФ 

  

14. 

Сприяти створенню у м. Севастополі військово-медичного центру Військово-Морських Сил України на 450 місць та центру реабілітації хворих 

протягом року 

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки
Севастопольська міська держадміністрація 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

  

Культура 

15. 

Вжити заходів до удосконалення діяльності підприємств кінематографії з урахуванням умов ринкової економіки та необхідності створення сучасної кіноіндустрії 

- " - 

Мінкультури 

- " - 

16. 

Удосконалювати взаємодію органів виконавчої влади з національними творчими спілками 

- " - 

Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

17. 

Вжити заходів до зміцнення матеріально-технічної бази музеїв, заповідників, бібліотек і архівів, забезпечити виконання комплексних програм збереження пам'яток історії та культури 

- " - 

Мінкультури
Держкомархів
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

18. 

Вжити заходів до відкриття у м. Севастополі Будинку офіцерів Військово-Морських Сил України 

III квартал 

Міноборони
Мінфін
Севастопольська міська держадміністрація 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

19. 

Розпочати ремонтно-реставраційні роботи та технічне переоснащення Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва 

протягом року 

Держкомархів 

- " - 

20. 

Видати масовим тиражем збірник архівних документів і матеріалів про голодомор 1921 - 1923 та 1932 - 1933 років; організувати у м. Києві, обласних центрах виставку архівних документів про голодомор 

друге півріччя 

Держкомархів
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

  

Фізична культура і спорт, відпочинок і туризм 

21. 

Забезпечити збереження та підвищення ефективності діяльності спортивних шкіл всіх типів, училищ, ліцеїв фізичної культури та олімпійського резерву, регіональних, відомчих та міжвідомчих центрів олімпійської підготовки, зміцнення їх матеріально-технічної бази 

протягом року 

Держкомспорт
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з фізкультурно-спортивними товариствами, національними федераціями з видів спорту 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

22. 

Організувати роботу щодо проведення всеукраїнських спортивно-масових заходів серед дітей та молоді, комплексних спортивних заходів за програмою шкільних спартакіад, зокрема на селі, універсіад, юнацьких спортивних ігор 

протягом року 

Держкомспорт
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

23. 

Створити на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновні центри, тренажерні зали, консультаційні пункти, кімнати психологічного розвантаження для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом та надання платних послуг 

- " - 

Держкомспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах, та позабюджетних коштів 

24. 

Відновити позаурочну форму роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, активізувати у зв'язку з цим діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

- " - 

МОН
Держтурадміністрація
Держкомспорт 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

25. 

Забезпечити розроблення та виконання Програми розвитку сільського зеленого туризму 

- " - 

Держтурадміністрація
Мінагрополітики
Мінекоресурсів
Мінекономіки
Держпідприємництво
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

  

Релігія та релігійні організації 

26. 

Забезпечити повернення в установленому порядку релігійним організаціям колишніх культових будівель та споруд, які не використовуються або використовуються не за призначенням 

протягом року 

Держкомрелігій
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

за рахунок коштів користувачів, релігійних організацій (за їх згодою) та місцевих бюджетів 

27. 

Продовжити роботу з впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес, підготовки для загальноосвітніх навчальних закладів підручника "Основи християнської етики" 

- " - 

Держкомрелігій
МОН 

  

28. 

Надавати всебічну підтримку та сприяти релігійним організаціям у їх доброчинній діяльності, зокрема участі у щорічній Всеукраїнській благодійній акції "Милосердя", оздоровленні дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реалізації інших доброчинних милосердних проектів і програм, зміцненні зв'язків з міжнародними благодійними організаціями 

- " - 

Держкомрелігій
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Етнонаціональна та мовна політика 

29. 

Видати підручники та посібники з української мови для шкіл з навчанням мовами національних меншин 

протягом року 

МОН
Держкомінформ 

у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

30. 

Підготувати та забезпечити видання науково-методичної літератури для вивчення українознавчих дисциплін у школах з навчанням мовами національних меншин 

- " - 

- " - 

- " - 

  

VI. Регіональна соціальна політика 

1. 

Збільшити обсяги мовлення та розширити тематику теле- і радіопрограм, присвячених висвітленню соціально-економічних проблем населення 

- " - 

Держкомінформ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

у межах державного замовлення на підготовку програм соціально-політичного та економічного спрямування 

2. 

Створити трудові архіви для збереження архівних документів суб'єктів господарювання різних форм власності з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян 

- " - 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держкомархів 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

3. 

Завершити будівництво споруд для державних архівів у Київській, Тернопільській областях, м. Севастополі. Продовжити роботу з реконструкції та облаштування під архівосховища приміщень, наданих для державних архівів у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві 

протягом року 

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держкомархів 

у межах асигнувань, передбачених у державному та місцевих бюджетах 

4. 

Передбачити у регіональних програмах будівництва житла заходи щодо створення умов для розширення такого будівництва за рахунок коштів населення і пільгового кредитування 

- " - 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Державний комітет з будівництва та архітектури 

  

5. 

Забезпечити подальший розвиток та модернізацію телефонних мереж загального користування з використанням сучасного обладнання для розвитку соціальної інфраструктури регіонів і задоволення потреб населення 

- " - 

Держкомзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

власні та залучені кошти підприємств та операторів телекомунікацій 

6. 

Встановити пільги на оплату основними спортивними спорудами комунальних послуг в регіонах відповідно до частини четвертої статті 32 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 

- " - 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держкомспорт 

у межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах 

7. 

Підготувати щорічний статистичний збірник "Соціальні індикатори рівня життя населення" з метою своєчасного інформування відповідних державних органів про хід реалізації державних соціальних програм та комплексного аналізу стану соціального розвитку країни і регіонів 

III квартал 

Держкомстат 

відповідно до Плану державних статистичних спостережень 

(Заходи із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

____________

Опрос