Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Крименерго"

КМ Украины
Распоряжение КМ от 31.07.2002 № 430-р
действует с 31.07.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 липня 2002 р. N 430-р

Київ

Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго"

З метою сприяння розвитку енергетичного сектору:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго" (додаються).

Пакет складається з 121077330 акцій номінальною вартістю 30269,3325 тис. гривень.

2. Фондові державного майна провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго".

3. Мінекономіки, Мінпаливенерго, НКРЕ, Мінфіну, Держкомрезерву за участю ДП "Енергоринок" та НАК "Нафтогаз України" вжити заходів до комплексного розв'язання проблеми боргів підприємств паливно-енергетичного комплексу.

4. Мінпаливенерго разом з Фондом державного майна забезпечити публікацію оголошення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Крименерго" за десять календарних днів до проведення конкурсу з продажу пакета акцій енергетичної компанії.

5. Покласти на Голову Фонду державного майна, Міністра палива та енергетики, Міністра економіки та з питань європейської інтеграції, Голову Антимонопольного комітету та Голову НКРЕ персональну відповідальність у межах їх компетенції за організацію та забезпечення проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго".

6. Взяти до відома, що зобов'язання покупця, передбачені абзацами третім і четвертим пункту 5 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго", зумовлені виконанням пунктів 1, 2, 3, 6, 8, 10 і 12 розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2001 р. N 133 "Про систему заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку енергетичної галузі".

7. Фондові державного майна щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про результати виконання договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго", що укладатиметься за результатами проведеного конкурсу.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Дубину О. В.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 25

 

УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Крименерго" (далі - конкурс) мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням обмежень, встановлених Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, та:

відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 2 цих Умов, або

здійснюють протягом не менше одного року безпосередній контроль за діяльністю підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 2 цих Умов, шляхом володіння не менш як 51 відсотком акцій (часток, паїв) контрольованих ними підприємств.

Зазначені особи можуть брати участь у конкурсі безпосередньо або через юридичних осіб, контрольованих ними шляхом володіння не менш як 51 відсотком акцій (часток, паїв) таких юридичних осіб, та за умови солідарної відповідальності за зобов'язаннями, визначеними договором купівлі-продажу пакета акцій.

Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, встановлені Антимонопольним комітетом та НКРЕ, подати Антимонопольному комітету та НКРЕ інформацію про осіб, що пов'язані з ним відносинами контролю господарської діяльності відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а також інформацію, необхідну для одержання дозволу Антимонопольного комітету та НКРЕ на придбання пакета акцій ВАТ "Крименерго", до проведення конкурсу.

Учасник конкурсу, який не отримав дозволу Антимонопольного комітету та НКРЕ на придбання пакета акцій ВАТ "Крименерго", до надання конкурсних пропозицій не допускається.

Юридичні особи, що зареєстровані у офшорних зонах, до участі у конкурсі не допускаються.

З числа тих суб'єктів господарювання, що пов'язані відносинами контролю господарської діяльності відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", в конкурсі може брати участь лише один суб'єкт господарювання.

Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі 10 відсотків початкової ціни пакета акцій у вигляді грошового внеску на рахунок Фонду державного майна або банківської гарантії.

2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є:

провадження не менше ніж протягом останніх повних трьох років прибуткової економічної діяльності з постачання та/або передачі електроенергії, заінтересованість у збереженні частки ВАТ "Крименерго" на ринку відповідного продукту і ринкова капіталізація не менш як 50 млн. доларів США та:

наявність споживачів у не меншій кількості, ніж кількість споживачів, що обслуговуються ВАТ "Крименерго" (739580 од.), або

постачання електроенергії протягом 2000 або 2001 років в обсязі, не меншому від того, що постачає ВАТ "Крименерго" протягом 2001 року (3274311 МВт.г), або

передача електроенергії в обсязі, не меншому від того, що передає ВАТ "Крименерго" (3429440 МВт.г).

3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 2 цих Умов, підтверджується висновком міжнародної аудиторської компанії.

4. Початкова вартість пакета акцій ВАТ "Крименерго" встановлюватиметься за результатами незалежної оцінки, здійсненої в порядку, визначеному Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554, після завершення виконання заходів щодо комплексного розв'язання проблеми боргів підприємств паливно-енергетичного комплексу.

5. Покупець зобов'язаний забезпечити:

надання протягом трьох місяців з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій концепції післяприватизаційного розвитку ВАТ "Крименерго";

оплату в повному обсязі грошима за електроенергію, куплену ВАТ "Крименерго", на Оптовому ринку електричної енергії, та ініціювати протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій укладення договору купівлі-продажу електроенергії з державним підприємством "Енергоринок" згідно з формою, встановленою НКРЕ, яка передбачає відповідальність покупця за взяті на себе зобов'язання;

безперебійне постачання ВАТ "Крименерго" електроенергії споживачам, які забезпечують оплату у повному обсязі за спожиту електроенергію;

наявність у кожного споживача засобів комерційного обліку споживання електроенергії;

недопущення розірвання з ініціативи роботодавця або уповноваженого ним органу трудового договору з працівником, який перебував у трудових відносинах на момент продажу пакета акцій, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України, протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;

виконання встановлених для ВАТ "Крименерго" згідно із законодавством мобілізаційних завдань;

дотримання ВАТ "Крименерго" умов провадження господарської діяльності, яка ліцензується.

____________

Опрос