Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции реализации государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002 - 2010 годы

КМ Украины
Распоряжение КМ от 24.01.2002 № 26-р
редакция действует с 31.12.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 січня 2002 р. N 26-р

Київ

Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757

1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 роки, що додається.

2. МВС разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити в тримісячний термін на основі схваленої цим розпорядженням Концепції проект Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 роки і подати його Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

КОНЦЕПЦІЯ
реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 роки

1. Проблема та істотні фактори

Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка тенденція до подальшого загострення проблем, пов'язаних з незаконним обігом (культивування наркотиковмісних рослин, розробка, виробництво, відпуск, виготовлення, зберігання, розподіл, торгівля, використання, переміщення на території України та за її межами) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що створює безпосередню загрозу генофонду нації, забезпеченню правопорядку, національній безпеці країни.

Кількість злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за останні десять років збільшилася в чотири рази і в 2001 році становила близько 50 тисяч.

Геополітичне положення України сприяє використанню її території для транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Кримінальні угруповання формують розгалужену мережу розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, активно розширюють зв'язки за кордоном з аналогічними кримінальними угрупованнями. Тільки за останні п'ять років ліквідовано близько 150 міжнародних каналів контрабандного надходження наркотичних засобів і психотропних речовин на територію України.

Існує також реальна загроза використання потенціалу хіміко-фармацевтичної та хімічної промисловості країни для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, переходу наркотичних (психотропних) лікарських засобів та прекурсорів в незаконний обіг.

За останні два роки кількість осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, у країні подвоїлась і у 2001 році становила понад 100 тис. осіб. Це переважно молодь віком до 30 років, тобто найбільш працездатна частина населення. Проте пошук і апробація нових методів профілактики наркоманії серед молоді, антинаркотичної пропаганди, лікування і реабілітації хворих на наркоманію є не завжди адекватними ситуації, що склалася.

За таких умов боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидія зловживанню наркотичними засобами та психотропними речовинами є важливою складовою частиною діяльності держави і потребує координації зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, налагодження тісного співробітництва з відповідними державними органами і громадськими об'єднаннями зарубіжних країн, міжнародними організаціями, визначення основних напрямів державної політики у цій сфері.

2. Мета і завдання Концепції

Основною метою Концепції є розроблення та здійснення пріоритетних заходів щодо протидії на державному рівні поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виконання взятих Україною відповідних зобов'язань перед міжнародним співтовариством.

Концепцією визначаються такі напрями реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема шляхом запровадження сучасних методик профілактики наркоманії, поліпшення антинаркотичної пропаганди, особливо серед молоді, удосконалення форм і методів лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію;

здійснення жорсткого контролю за дотриманням вимог законодавства щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та притягнення до відповідальності осіб, винних за їх порушення;

ефективну протидію злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Концепція спрямована на виконання таких завдань:

скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин;

формування в суспільстві, насамперед у молоді, неприйнятного ставлення до наркоманії як явища та підвищення ефективності існуючого механізму боротьби з її розповсюдженням;

створення цілісної системи діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань у сфері боротьби з поширенням наркоманії, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та превентивних заходів, які здійснюються (або необхідно здійснити) на національному і міждержавному рівні;

поглиблення міжнародного співробітництва державних органів у сфері боротьби з поширенням наркоманії та незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Організаційно-правові заходи з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Виконання основних завдань, спрямованих на досягнення мети Концепції, можливе шляхом прийняття Програми боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002 - 2010 роки та відповідних галузевих і регіональних програм, заходи яких мають передбачати, зокрема, нормативно-правове врегулювання питань щодо:

вдосконалення порядку вилучення і конфіскації коштів та майна, отриманих унаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення відповідальності посадових осіб фінансових та інших установ, підприємств та організацій за неналежне виконання вимог статті 7 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними";

запровадження методу контрольованого збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в оперативно-розшуковій діяльності;

вдосконалення порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в окремих галузях;

встановлення:

правил допуску осіб до роботи з наркотичними засобами і психотропними речовинами;

правил знищення конфіскованого або вилученого обладнання, яке використовувалося для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та (або) подальше використання якого визнано недоцільним;

правил перевезення, ввезення на митну територію України та вивезення за її межі наркотичних (психотропних) лікарських засобів хворими;

вдосконалення порядку транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

створення єдиної загальнодержавної системи обліку осіб, хворих на наркоманію;

соціально-медичної реабілітації осіб, хворих на наркоманію.

Організаційні заходи з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні передбачати:

проведення постійного моніторингу та аналізу стану і фактичного поширення наркоманії та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пов'язаних з цим втрат суспільства, а також коригування на основі цього моніторингу та аналізу програм протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на національному і регіональному рівні;

створення єдиної інформаційної мережі обліку злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на базі міжвідомчого автоматизованого банку даних "Наркобізнес" при МВС;

створення міжвідомчої лабораторії з метою дослідження та систематизації відомостей про синтетичні та напівсинтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, прекурсори, вилучені з незаконного обігу, накопичення інформації про технологічні процеси, які застосовуються в підпільних нарколабораторіях, і про результати перевірок хіміко-фармацевтичних та сільськогосподарських підприємств, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи культивуванням наркотиковмісних рослин;

створення міжвідомчого інформаційно-аналітичного центру дослідження проблем поширення наркоманії та злочинності на її грунті;

створення позабюджетного державного фонду протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними.

Для успішної реалізації заходів щодо боротьби зі злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, необхідно також забезпечити:

підвищення рівня кваліфікації працівників правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

збільшення в межах визначеної загальної чисельності працівників відповідних правоохоронних органів штатної чисельності працівників підрозділів, які безпосередньо ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

удосконалення механізму міжвідомчого співробітництва у сфері протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією, досвідом роботи, проведення спільних заходів, участі в науково-дослідних розробках та дослідженнях.

З урахуванням світового досвіду боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно провести наукові дослідження щодо:

кількісних показників незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин та можливих шляхів зменшення латентності цього явища;

впливу незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, геополітичних факторів та міграційних процесів на загальну наркоситуацію і стан злочинності;

матеріальних втрат та збитків держави внаслідок поширення наркоманії;

криміналістичних аспектів виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розроблення дослідних зразків апаратури одорологічного принципу дії для дистанційного виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин, біохімічних діагностичних тестів, медико-технічних засобів і методів виявлення осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.

4. Заходи щодо запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин

Здійснення заходів із запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів та психотропних речовин, яке є складовою частиною боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, можливе шляхом:

розвитку співробітництва між державними органами, установами та організаціями;

сприяння зміцненню здоров'я та підвищенню соціального добробуту громадян, а також мінімізації несприятливих наслідків зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами для суспільства в цілому;

охоплення всіх ділянок превентивної роботи - від запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин на початковому рівні до зменшення спричинених ними негативних наслідків для суспільства, включаючи інформування, виховання, освіту, раннє втручання, консультування, лікування, реабілітацію, попередження рецидивів, наступне обстеження і соціальну реінтеграцію за умови надання можливості особам, які цього потребують, своєчасного отримання необхідної допомоги і послуг відповідних служб.

Зазначені заходи повинні проводитися з урахуванням поширеності незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин як у цілому в державі, так і в окремих регіонах, а також серед певних верств населення, особливо серед молоді, на підставі систематичних комплексних і науково обгрунтованих оцінок ситуації в цілому та окремих її аспектів.

Інформація, що подається в рамках просвітницьких і профілактичних заходів, повинна бути чіткою, аргументованою, прийнятною з огляду на рівень культури, своєчасною і, у міру можливості, апробованою на відповідній цільовій групі населення та сприяти виробленню у населення негативного ставлення до наркоманії як явища.

У засобах масової інформації необхідно публікувати виважені матеріали на антинаркотичну тематику, пропагувати здоровий спосіб життя на фоні негативних наслідків незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Особлива роль відводиться телерадіокомунікаційним засобам, які забезпечують безпосереднє спілкування аудиторії з учасниками телерадіопрограм.

Необхідно сприяти проведенню конкурсів на створення теле- і радіопрограм, художніх творів антинаркоманійної спрямованості, залучати до цього громадські організації і благодійні фонди, регулярно організовувати виступи і звернення керівників державних органів, провідних фахівців з проблем боротьби з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Ці заходи повинні спрямовуватися на:

створення цілісної системи профілактичної роботи серед населення, особливо серед підлітків і молоді; впровадження нових методів профілактики наркоманії та вдосконалення антинаркотичної пропаганди;

запровадження у вищих навчальних закладах, які готують фахівців для роботи з населенням за соціальними напрямами, вивчення соціальних аспектів боротьби з наркоманією та запобігання їй;

проведення досліджень з розроблення науково обгрунтованих принципів профілактики наркоманії серед дітей і підлітків, створення мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає організацію закладів такого профілю, як центри надання медико-психолого-педагогічної допомоги особам з різними формами наркотичної залежності.

(абзац дванадцятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

Лікування і реабілітація осіб, хворих на наркоманію, повинні здійснюватися державними та недержавними медичними установами із залученням громадських організацій і спрямовуватися, зокрема, на:

забезпечення стабільного функціонування та збереження існуючої мережі територіальних наркологічних закладів, поліпшення їх матеріально-технічної бази, оснащення сучасним лабораторно-діагностичним обладнанням;

запровадження біопсихосоціальних підходів до лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію, надання необхідної психологічної допомоги членам їх родин;

впровадження галузевих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу в практику роботи лікувальних та реабілітаційних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності;

запровадження сучасних лікувально-реабілітаційних програм, зокрема в установах виконання покарань.

5. Заходи щодо забезпечення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

З метою вдосконалення системи контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема культивування наркотиковмісних рослин, та недопущення їх відпливу в незаконний обіг необхідно:

вжити комплекс заходів щодо запобіганню провадженню діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, без відповідної ліцензії;

здійснювати систематичний контроль за дотриманням ліцензійних умов, встановлених для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з вжиттям превентивних заходів;

щороку визначати квоти, в межах яких здійснюватимуться виробництво, виготовлення, зберігання, експорт, імпорт наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Таблиць II і III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розробити і здійснювати комплексні заходи щодо запобігання імпорту та експорту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без відповідних сертифікатів;

систематично надавати Міжнародному комітету з контролю за наркотиками ООН відомості щодо імпорту, експорту або транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких перебуває під контролем відповідно до вимог законодавства і які входять до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

посилити контроль за діяльністю, пов'язаною з культивуванням наркотиковмісних рослин шляхом оперативно-профілактичного супроводження діяльності сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування, підвищити вимоги до здійснення охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин, порядку знищення відходів і пожнивних залишків;

забезпечити розроблення та впровадження сучасних технологій культивування наркотиковмісних рослин з низьким вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин.

6. Боротьба із злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність правоохоронних органів є складовою частиною механізму боротьби держави з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Критерієм оцінки цієї діяльності є зниження рівня незаконного пропонування наркотичних засобів і психотропних речовин.

Правоохоронна діяльність у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинна бути адекватною ситуації, що склалася в країні.

Пріоритетними напрямами боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є:

максимальне вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перекриття каналів та джерел їх надходження;

припинення діяльності злочинних угруповань, особливо з ознаками організованості, причетних до незаконних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

своєчасне реагування на факти схиляння до незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин інших осіб;

взаємодія з відповідними органами зарубіжних країн у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

попередження та виявлення порушень законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боротьба з корупцією у цій сфері, запобігання надходженню в незаконний обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів та прекурсорів з хіміко-фармацевтичних та хімічних підприємств, а також недопущення використання обладнання підприємств, установ та організацій для незаконного виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин;

викриття та ліквідація осередків незаконного виготовлення чи вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

перекриття каналів контрабандного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон;

запобігання і викриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також злочинів, вчинених на грунті наркоманії;

впровадження у практичну діяльність правоохоронних органів нових сучасних методів ведення оперативно-розшукової роботи у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розроблення та застосування нових методів виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин під час проведення митного огляду;

удосконалення системи збирання інформації щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

постійний моніторинг сучасної наркотичної ситуації і розроблення на його основі відповідних превентивних заходів та коригування тактики їх реалізації, удосконалення інформаційно-аналітичної роботи, профілактики та підвищення ефективності боротьби із злочинами, пов'язаними з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Враховуючи транснаціональний характер незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, організація протидії цьому явищу вимагає постійного вдосконалення міжнародного співробітництва.

Пріоритетними напрямами роботи у сфері міжнародного співробітництва є:

укладення міжнародних договорів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

приведення законодавства України у відповідність з міжнародним, адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що регулює відносини у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

налагодження взаємодії з відповідними органами інших країн, міжнародними організаціями для проведення спільних операцій, вжиття інших заходів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інтеграція України у світовий інформаційний простір, обмін інформацією з питань боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

впровадження у разі потреби інституту офіцерів зв'язку з питань боротьби з транснаціональною злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

8. Фінансове забезпечення

Передбачені цією Концепцією завдання потребують певних фінансових витрат як у частині реалізації профілактичних заходів, лікування та реабілітації хворих на наркоманію, так і забезпечення роботи правоохоронних органів, спрямованої на попередження, викриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також науково-технічного забезпечення основних напрямів боротьби з незаконним обігом цих засобів і речовин.

Фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією завдань Концепції, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучених у встановленому порядку коштів іноземних держав та міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

____________

Опрос