Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых положений о службе по делам несовершеннолетних

КМ Украины
Постановление КМ от 25.11.1999 № 2136
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 листопада 1999 р. N 2136

Київ

Про затвердження типових положень про службу у справах дітей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 року N 1446
,
від 12 грудня 2002 року N 1854,
 від 16 червня 2003 року N 910,
 від 20 серпня 2003 року N 1299
,
 від 28 січня 2004 року N 91
,
 від 2 червня 2004 року N 727
,
 від 17 листопада 2004 року N 1572
,
 від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 25 березня 2006 року N 367
,
 від 26 червня 2007 року N 872

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 серпня 2007 року N 1068)

(У тексті типових положень, затверджених цією постановою, слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року N 1572)

(У тексті типових положень, затверджених цією постановою, слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 року N 305)

(У назві та тексті постанови і типових положень, затверджених цією постановою, слово "неповнолітній" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "дитина" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року N 872)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Типове положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та Типове положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації (додаються).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 28

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

(У тексті Положення слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року N 367)

1. Служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підзвітний і підконтрольний відповідно голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Мінсім'ямолодьспорту.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території;

розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, з усунення причин, що породжують ці явища; контроль за виконанням цих заходів;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на відповідній території;

2) забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей сім'ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

3) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них, сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

4) контролює і координує діяльність служб у справах дітей відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, надає практичну і методичну допомогу, узагальнює та поширює позитивний досвід їх роботи, сприяє підвищенню кваліфікації працівників цих служб;

5) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

7) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання, захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

(підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

8) бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;

9) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

10) утворює, реорганізовує і ліквідує притулки для дітей, погоджує їх утворення іншими організаціями та громадянами;

11) аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо вдосконалення роботи з дітьми;

12) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед дітей;

13) бере участь в утворенні разом з управлінням охорони здоров'я центрів медико-соціальної реабілітації дітей;

14) розробляє і подає на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;

15) здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 15 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. N 91
,
 у зв'язку з цим підпункти 15 - 18
 вважати відповідно підпунктами 16 - 19)

151) формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, веде регіональний облік дітей, які можуть бути усиновлені;

(пункт 4 доповнено підпунктом 151 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367) 

152) проводить моніторинг діяльності служб у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, пов'язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

(пункт 4 доповнено підпунктом 152 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367) 

16) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

17) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

18) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

19) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати у визначений нею термін повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

5) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти;

6) перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей;

7) підпункт 7 пункту 5 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299)

8) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисті їх прав та інтересів;

9) порушувати перед відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах дітей;

10) визначати потребу у створенні та функціонуванні спеціальних установ для дітей на відповідній території та подавати в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення;

11) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

12) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

13) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

14) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

(пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299) 

15) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

(пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299) 

16) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.

(пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299) 

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом.

Начальник служби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника служби та погодженням з Мінсім'ямолодьспортом.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. N 1446)

8. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників за посадою, керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів внутрішніх справ, районних відділів у справах сім'ї та молоді і служб у справах дітей, директорів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

Склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

11. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої держадміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби затверджуються головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації

(У тексті Положення слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року N 367)

1. Служба у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації та службі у справах дітей відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми;

визначення пріоритетних напрямів у справі дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території;

розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на відповідній території;

2) забезпечує здійснення на відповідній території профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей сім'ї, трудових колективів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

3) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них;

4) подає пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

5) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання, захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в таких сім'ях;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

7) бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;

8) проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність;

9) організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків, створює консультаційні центри і "телефони довіри" та організовує їх роботу;

10) утворює, реорганізовує, ліквідує притулки для дітей, погоджує їх утворення іншими організаціями та громадянами;

101) готує висновки про можливість утворення прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

(пункт 4 доповнено підпунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367) 

11) аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми

12) веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування;

(підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

13) організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов. що спричиняють дитячу бездоглядність, та профілактики правопорушень серед дітей;

14) виявляє разом з іншими підрозділами держадміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

(підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367)

15) здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

16) залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації;

17) приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

18) розробляє і подає на розгляд районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;

19) здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк;

(пункт 4 доповнено новим підпунктом 19 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. N 91
,
 у зв'язку з цим підпункти 19 - 22
 вважати відповідно підпунктами 20 - 23)

20) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

21) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

22) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

23) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

4) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти;

5) перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей;

6) підпункт 6 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299)

7) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів; представляти права дитини в суді;

8) порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих відповідною службою у справах дітей;

9) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

10) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

11) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

12) порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дитини права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією;

(підпункт 12 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 727)

13) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

14) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

(пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299)

15) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

(пункт 5 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299)

16) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.

(пункт 5 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. N 1299)

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником служби у справах дітей відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 910)

8. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію регіональних цільових програм.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній можуть створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника служби (голова), його заступників за посадою, керівників інших підрозділів держадміністрації та органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за поданням начальника служби.

Рішення дорадчого органу проводяться в життя наказами начальника служби.

Склад наукових і координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

10. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідної місцевої держадміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністрація.

11. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос