Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Координационном совете по формированию сети региональных агентств развития

КМ Украины
Постановление КМ от 28.10.1999 № 1996
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1999 р. N 1996

Київ

Про затвердження Положення про Координаційну раду з формування мережі регіональних агентств розвитку

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 серпня 2001 року N 946)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Координаційну раду з формування мережі регіональних агентств розвитку, утворену постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1999 р. N 1394.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 66

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з формування мережі регіональних агентств розвитку

1. Координаційна рада з формування мережі регіональних агентств розвитку (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, створеним з метою вирішення питань щодо поглиблення економічних реформ на регіональному рівні, підтримання розвитку підприємництва та формування ринкової інфраструктури.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

здійснення координації роботи, пов'язаної із створенням мережі регіональних агентств розвитку;

сприяння взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування всіх рівнів та недержавних організацій у підготовці та реалізації проектів регіонального розвитку;

сприяння методологічному забезпеченню розроблення стратегії регіонального розвитку відповідно до міжнародних стандартів;

організація проведення експертної оцінки щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності мережі регіональних агентств розвитку;

налагодження взаємодії з міжнародними організаціями з питань залучення відповідної технічної допомоги для створення та реалізації спільних проектів, спрямованих на підтримку розвитку регіонів;

організація підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, пов'язаних з діяльністю мережі регіональних агентств розвитку;

сприяння створенню умов для формування національної системи підготовки кадрів з питань розвитку регіонів.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування безоплатно матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прискорення процесу створення мережі регіональних агентств розвитку;

залучати до своєї роботи спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, провідних учених, фахівців-практиків, у тому числі на договірній основі;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи, а також секретаріат, який діє відповідно до положення, що затверджується головою Ради.

5. Для сприяння у розробленні методологічних засад та реалізації програми створення мережі регіональних агентств розвитку Рада визначає базову установу - Асоціацію агентств регіонального розвитку України.

6. Керівництво роботою Ради здійснює її голова, який призначається на посаду Прем'єр-міністром України. Голова Ради має заступника, який призначається на посаду головою Ради.

Голова Ради несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

7. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Ради є правоможними, якщо на них присутні не менш як половина її складу.

8. Рішення Ради оформляються протоколами, які підписує голова Ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради, у разі відсутності голови - його заступника.

9. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер.

10. Забезпечення поточної організаційної діяльності покладається на виконавчого секретаря Ради, який є головою секретаріату.

11. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради, її секретаріату здійснюється за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті на функціонування Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос