Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях и взаиморасчетов за нее между воинскими формированиями

КМ Украины
Постановление КМ от 18.10.1999 № 1923
редакция действует с 23.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 жовтня 1999 р. N 1923

Київ

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 серпня 2000 року N 1292
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 11 травня 2005 року N 343
,
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 29 листопада 2006 року N 1658
,
 від 20 квітня 2007 року N 648
,
 від 11 вересня 2013 року N 675
,
від 4 червня 2014 року N 162
,
від 10 березня 2016 року N 201
,
від 2 листопада 2016 року N 782
,
від 27 березня 2019 року N 257
,
від 10 липня 2019 року N 629

(Установлено, що взаєморозрахунки за передбачене статтею 117 Кодексу цивільного захисту України надання медичної допомоги та забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, яке здійснюється закладами охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я, іншими державними або комунальними закладами охорони здоров'я, а також членів їх сімей, яке здійснюється закладами охорони здоров'я Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я, проводяться відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року N 675)

(Дію цієї постанови поширено на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року N 782)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями (додається).

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 69

 

ПОРЯДОК
надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями

1. Цей Порядок визначає механізм надання лікувально-профілактичної допомоги, проведення санаторно-курортного лікування, військово-лікарської, лікарсько-льотної, судово-медичної, судово-психіатричної експертиз, патолого-анатомічних досліджень, забезпечення лікарськими і протезними засобами (далі - медична допомога) осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців, які проходять строкову військову службу та військову службу за контрактом, Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інших військових формувань, Держспецтрансслужби, у тому числі курсантів і слухачів військово-навчальних закладів (далі - військовослужбовці) у військово-медичних закладах інших військових формувань та надання установами, закладами і підрозділами державної санітарно-епідеміологічної служби Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, СБУ, Головного управління Національної гвардії, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування (далі - центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування) послуг щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402,
 від 25.05.2006 р. N 726
,
 від 29.11.2006 р. N 1658
,
 від 11.09.2013 р. N 675
,
від 04.06.2014 р. N 162)

11. Дія цього Порядку поширюється на Держспецзв'язку, Управління державної охорони, Національне антикорупційне бюро, Службу судової охорони та ДСНС

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. N 648
,
 пункт 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 р. N 675,
від 10.03.2016 р. N 201
,
від 02.11.2016 р. N 782
,
від 10.07.2019 р. N 629)

2. Медична допомога військовослужбовцям надається військово-медичними закладами інших військових формувань у разі відсутності за місцем проходження ними військової служби військово-медичних закладів відповідних військових формувань або відсутності у них необхідних відділень, фахівців чи спеціального медичного обладнання та у невідкладних випадках.

3. Витрати на надання медичної допомоги військовослужбовцям у військово-медичних закладах інших військових формувань відшкодовуються цим закладам центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, в яких проходять службу зазначені військовослужбовці, за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання цих військових формувань.

31. Витрати на надання медичної допомоги (крім проведення санаторно-курортного лікування) у закладах охорони здоров'я в системі Міноборони військовослужбовцям Держспецтрансслужби та послуг щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в Держспецтрансслужбі установами, закладами і підрозділами державної санітарно-епідеміологічної служби Міноборони здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для Міноборони на утримання відповідних закладів охорони здоров'я.

(Порядок доповнено пунктом 31 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 257)

4. Центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, Національним антикорупційним бюро, призначаються посадові особи - розпорядники кредитів, уповноважені здійснювати розрахунки за надання медичної допомоги у військово-медичних закладах інших військових формувань. Ці посадові особи затверджують списки осіб, уповноважених видавати направлення для надання медичної допомоги у військово-медичних закладах інших військових формувань. Списки посадових осіб, уповноважених здійснювати розрахунки за надання медичної допомоги у військово-медичних закладах інших військових формувань, а також уповноважених видавати направлення для надання медичної допомоги, подаються центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, військово-медичні заклади яких надаватимуть медичну допомогу, і цим військово-медичним закладам.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 782)

5. Надання медичної допомоги у військово-медичних закладах інших військових формувань провадиться за наявності засвідченого відповідною печаткою направлення уповноваженої на його видачу посадової особи, в якому зазначається міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, якому підпорядковане військове формування, або орган державної влади, місцезнаходження і банківські реквізити органу військового управління (військової частини), уповноважена посадова особа якого буде здійснювати оплату, та медичний висновок про необхідні види і обсяги медичної допомоги.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 782)

У разі надання екстреної медичної допомоги при захворюваннях і станах, зазначених у додатку, а також загостренні хронічних захворювань направлення за повідомленням відповідного військово-медичного закладу подається до нього протягом трьох діб з дня госпіталізації чи амбулаторного надання екстреної медичної допомоги.

6. Рахунки на оплату медичної допомоги протягом п'яти днів після її надання надсилаються до органу військового управління (військової частини) військового формування, уповноважена посадова особа якого буде здійснювати оплату. Вартість медичних послуг, які надаються військовослужбовцям інших військових формувань, встановлюється наказами керівників військово-медичних закладів, які надають ці послуги, у розмірі фактичних витрат на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування та витрат на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що визначаються відповідно до законодавства, яке регулює здійснення розрахунків зазначених витрат виробництва продукції (робіт, послуг).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1292)

7. Відшкодування витрат на надання медичної допомоги військовослужбовцям у військово-медичних закладах інших військових формувань здійснюється у 10-денний термін з дня надходження рахунків від військово-медичних закладів, в яких надавалася медична допомога. Копії платіжних доручень після здійснення оплати за надану медичну допомогу надсилаються на адресу військово-медичного закладу.

8. Кошти, отримані за надання медичної допомоги військовослужбовцям інших військових формувань, військово-медичні заклади використовують відповідно до законодавства.

9. Органи управління медичними службами військових формувань ведуть облік коштів, перерахованих за надання медичної допомоги військовослужбовцям цих формувань у військово-медичних закладах інших військових формувань, а також отриманих від надання медичної допомоги військовослужбовцям інших військових формувань. Для здійснення контролю за проведенням розрахунків у військово-медичних закладах призначаються відповідальні посадові особи.

10. Санаторно-курортне лікування військовослужбовців і членів їхніх сімей, пенсіонерів з числа військовослужбовців і членів їхніх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період звільнення в запас чи відставку у зв'язку з реформуванням Збройних Сил, яким відповідно до законодавства надані пільги щодо користування санаторно-курортними закладами відповідних військових формувань, у таких закладах інших військових формувань здійснюється відповідно до укладених двосторонніх угод між центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, або між цими органами і військово-медичними закладами. Путівки до санаторно-курортних закладів інших військових формувань зазначеним категоріям осіб надаються за їх собівартістю.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 343)

11. Пенсіонерам з числа військовослужбовців, яким відповідно до законодавства надані пільги щодо безоплатного користування військово-медичними закладами відповідних військових формувань, медична допомога у військово-медичних закладах інших військових формувань надається на умовах, передбачених цим Порядком для надання медичної допомоги військовослужбовцям.

12. Надання послуг для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на територіях, об'єктах, у частинах і підрозділах військових формувань здійснюється установами, закладами і підрозділами державної санітарно-епідеміологічної служби центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані інші військові формування, у разі відсутності на зазначених територіях таких установ, закладів і підрозділів відповідних центральних органів виконавчої влади або відсутності у них необхідних відділень, фахівців чи спеціального медичного обладнання. Надання зазначених послуг у таких випадках здійснюється на умовах, передбачених цим Порядком для надання медичної допомоги військовослужбовцям.

 

ПЕРЕЛІК
видів захворювань і станів військовослужбовців, що потребують екстреної медичної допомоги

1. Інфекційні та паразитарні хвороби

Харчові отруєння

Дифтерія

Менінгококова інфекція

Вірусний гепатит (крім хронічної форми)

Лептоспіроз

Гострі шлунково-кишкові інфекційні захворювання

2. Хвороби ендокринної системи

Діабет (коматозний стан)

Хвороби щитовидної залози (мікседематозна кома та тиреотоксичний криз)

Гіперпаратиреоз (судомний синдром)

Хвороби надниркової залози (гостра надниркова недостатність)

3. Хвороби нервової системи та органів чуття

Гострі запальні процеси центральної і периферичної нервової системи (стан, що потребує екстреної допомоги)

Гіпоталамічний криз

Гострі запальні процеси та травми ока

Гострі запальні процеси та травми вуха, горла, носа

4. Хвороби системи кровообігу

Гіпотонічна хвороба (стан, що потребує екстреної допомоги)

Гіпертонічна хвороба (стан, що потребує екстреної допомоги)

Гострий інфаркт міокарда

Стенокардія (стан, що потребує екстреної допомоги)

Гостре порушення серцевого ритму

Гостра серцева недостатність

Набряк легенів

Емболія та гострий тромбоз судин

Гостре порушення мозкового кровообігу

5. Хвороби органів дихання

Порушення прохідності верхніх дихальних шляхів

Гострі запальні процеси органів дихання (стан, що потребує екстреної допомоги)

Бронхіальна астма (приступ)

6. Хвороби та ураження органів травлення

Перфорації шлунка та кишок

Гострий апендицит

Защемлена грижа

Непрохідність кишкова

Гострий холецистит

Гострий панкреатит

Шлунково-кишкові кровотечі

Тромбоз мезентеріальних судин

Абсцеси черевної порожнини

7. Хвороби сечостатевої системи

Гострі запальні процеси сечостатевої системи (стан, що потребує екстреної допомоги)

Гостра ниркова недостатність

Ниркова коліка

Гостра затримка сечі

8. Гостра акушерсько-гінекологічна патологія

Гостре запалення органів жіночої статевої сфери (стан, що потребує екстреної допомоги)

Кровотечі із статевих шляхів

Інша акушерсько-гінекологічна патологія, що потребує невідкладного

оперативного втручання або маніпуляцій

9. Хвороби шкіри, підшкірної клітковини, м'язів, кісток, суглобів

Гострі запальні процеси шкіри, підшкірної клітковини, м'язів, кісток, суглобів тощо (стан, що потребує екстреної допомоги)

10. Невідкладні стани

Кома

Ступор

Судоми

Шок (будь-якої етіології)

Асфіксія

Кровотечі

11. Травми та отруєння різної етіології

Переломи кісток черепа

Переломи хребта та кісток тулуба

Переломи кісток верхніх та нижніх кінцівок

Ураження суглобів та м'язів

Внутрішньочерепні травми

Травми внутрішніх органів

Ураження голови, шиї і тулуба

Ураження верхніх та нижніх кінцівок

Ураження кровоносних судин, що загрожують життю

Опіки

Обмороження

Теплові та сонячні удари, що потребують госпіталізації

Отруєння різної етіології (за винятком алкогольного та наркотичного).

____________

Опрос