Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О техническом надзоре за судами рыбного хозяйства Украины, которые не подлежат надзору классификационного общества

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.1999 № 1583
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 1999 р. N 1583

Київ

Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 жовтня 2008 року N 933
,
 від 30 листопада 2011 року N 1221

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2017 року N 617)

З метою забезпечення безпеки мореплавства флоту рибної промисловості та відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (додається).

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

(У тексті Порядку слово "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінено словом "Держрибагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1221)

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдині правила технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, з головним двигуном до 55 кВт або валовою місткістю до 80 регістрових тонн (далі - судна) та огляду місць їх базування.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

Дія цього положення поширюється на судна юридичних і фізичних осіб, які залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони риби та інших водних живих ресурсів (далі - водні живі ресурси).

2. Технічний нагляд за суднами здійснюється щороку територіальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства.

Інструкція з проведення технічного нагляду за суднами та огляду місць базування суден затверджується Мінагрополітики за поданням Держрибагентства.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

3. Технічний нагляд суден проводиться у період заборони на лов водних живих ресурсів, який визначається Держрибагентством.

4. Технічному нагляду підлягають:

самохідні і несамохідні палубні судна;

самохідні і несамохідні безпалубні судна;

самохідні судна з підвісним двигуном.

5. За проведення технічного нагляду суден та оформлення відповідних документів справляється плата, розмір якої встановлюється відповідно до законодавства.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 933
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

Порядок технічного нагляду

6. Держрибагентство не пізніше ніж за 20 днів до початку технічного нагляду повідомляє судновласників про термін його проведення.

7. Керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з веденням рибного господарства, а також юридичні і фізичні особи, які залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони водних живих ресурсів, зобов'язані подати судна, які їм належать, для технічного нагляду у термін і на місце, визначене Держрибагентством.

Судна, які у період проведення технічного нагляду перебувають у ремонті, підлягають технічному нагляду після його закінчення, про що судновласник у 10-денний термін письмово повідомляє територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

8. Для проведення технічного нагляду суден у разі їх переобладнання та модернізації можуть залучатися (за рахунок судновласника) відповідні проектно-конструкторські установи галузі рибного господарства.

9. Перед початком проведення технічного нагляду судна його власник пред'являє свій паспорт, у разі потреби - відповідне доручення (копію наказу підприємства, установи та організації або рішення правління про закріплення стернового-моториста за судном), суднові документи та квитанцію про оплату проведення технічного нагляду судна та огляду місця базування.

У стернового-моториста перевіряється наявність посвідчення, зразок якого встановлюється Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, і довідки про проходження медичного огляду.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

10. Під час проведення технічного нагляду перевіряються відповідність бортового номера судна, типу двигуна записам у судновому білеті, а також технічний стан корпусу судна, двигуна, устаткування та суднових систем. Наявність постачання перевіряється відповідно до Типового табеля забезпечення постачанням суден флоту рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, який затверджується Держрибагентством.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

Також під час нагляду перевіряється наявність технічної документації і правильність записів у суднових документах, а також відповідність суден вимогам нормативно-правових актів з технічної експлуатації, безпеки мореплавства, охорони праці і охорони довкілля.

11. Справним вважається укомплектоване судно, технічний стан якого відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань технічної експлуатації і безпеки мореплавства.

12. За результатами нагляду територіальний орган Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд, складає акт технічного огляду судна (додаток 1) та акт огляду місця базування, форму якого затверджує Держрибагентство.

Положення про місце базування суден затверджується Мінагрополітики за поданням Держрибагентства.

Акт технічного огляду судна є підставою для видачі або продовження терміну дії суднового білета. Акт огляду місця базування є підставою для експлуатації місця базування.

На судна, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, що залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони водних біоресурсів, акт технічного огляду судна видається на термін їх залучення, але не більш як на один рік.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

13. Якщо за висновком акта технічного огляду судно визнане несправним, судновий білет не видається або не продовжується. У разі виявлення несправностей, що загрожують безпеці мореплавства, експлуатація цього судна забороняється і проводиться опломбування стернового пристрою та головного двигуна до їх усунення і повторного технічного нагляду.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

У разі виявлення порушень правил облаштування місць базування, затверджених Мінагрополітики за поданням Держрибагентства, експлуатація такого місця базування забороняється, а в акті огляду місця базування зазначається: "не придатне до експлуатації.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

14. У разі аварійної ситуації акт технічного огляду такого судна анулюється. Експлуатація його без проведення повторного технічного огляду забороняється.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

15. У разі неможливості подання судна для технічного нагляду в установлений термін (через несправність або з інших причин) його власник повинен подати територіальному органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд, письмове повідомлення про неможливість проходження технічного нагляду із зазначенням причини.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

Суднові документи

16. Судна, незалежно від форми власності, повинні мати:

1) судновий білет;

2) акт технічного огляду судна;

(підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

3) свідоцтво про стабільність і надводний борт судна (додаток 2);

4) настанову із збереження плавучості і стабільності судна (додаток 3).

При цьому документи, зазначені у підпунктах 3, 4, видаються лише для палубних суден.

17. Судновий білет видається органами Держрибагентства, капітанами морських рибних портів за територіальним принципом розташування судна.

18. Свідоцтво про стабільність і надводний борт та настанова із збереження плавучості і стабільності судна видаються територіальним органом Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що проводить технічний нагляд.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

19. Пункт 19 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

20. Дані про технічний стан суден за результатами технічних наглядів аналізуються Держрибагентством з метою визначення рівня технічної справності, встановлення причин незадовільного технічного стану і виявлення суден, що не пройшли технічного нагляду.

21. Особи, які експлуатують судна, що не пройшли технічний нагляд в установлені терміни, несуть адміністративну відповідальність згідно з законодавством.

 

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ СУДНА

___ _____________ ___ р.

____________________________
(місце нагляду)

Посадова особа територіального органу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________ провела технічний нагляд судна
_____________________________________________________________________________________
                        (тип, реєстраційний номер, назва, прізвище, ім'я та по батькові судновласника, його адреса)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Основні експлуатаційно-технічні характеристики

Довжина _______, ширина _________, висота борту ___________, осадка _________

Матеріал корпусу _________________

Рік і місце побудови ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вантажопідйомність ___________________________________________________________________

Кількість членів екіпажу _______________________________________________________________

Місткість ____________________________________________________________________________

Тип, марка і потужність головного двигуна _______________________________________________

Рік і місце побудови головного двигуна __________________________________________________

Рік і місце останнього ремонту:

корпусу ______________________________________________________________________________

двигуна ______________________________________________________________________________

Нагляд проведено _____________ р. на плаву, порожнем, з вантажем
                                                      (дата)                                (непотрібне закреслити)

Внаслідок якого встановлено:

1. Технічний стан корпусу ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Технічний стан двигуна ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Технічний стан суднового устаткування і обладнання _____________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Комплектність постачання ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Висновок __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Судно допущене до плавання ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(район і умови плавання)
_____________________________________________________________________________________

Термін наступного нагляду ____________________________
                                                                                              (дата)

Посадова особа територіального
органу Держрибагентства
з питань державного нагляду за безпекою
мореплавства флоту рибного господарства

 
 
 
______________________

М. П.

 

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

 

Зразок

СВІДОЦТВО
про стабільність і надводний борт судна

Видане _______________________________________________________________________

(назва закладу, посада, прізвище)

Дійсне до "___" __________________ ______ р.

Тип і назва судна _______________________________________________________________ 

Район плавання ________________________________________________________________

Призначення __________________________________________________________________

Головні характеристики судна

Матеріал корпусу ______________________________________________________________

Тип, марка і потужність головного двигуна ________________________________________

Швидкість судна на тихій воді ___________________________________________________

Рік і місце побудови ____________________________________________________________

Довжина _____________________________________________________________________

Ширина ______________________________________________________________________

Висота борту __________________________________________________________________

Кількість членів екіпажу _________________________________________________________ 

Конструктивні характеристики судна, закриття,
які ведуть з палуби в основні відсіки судна

Люк рибного трюму ____________________________________________________________

(тип дверей, кут входу у воду)

Двері в рубку і машинне відділення _______________________________________________

Стік води з палуби  _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(через штормпортики, вирізи у фальшборті тощо)

Висота фальшборту:

по міделю ___________________________

на носі ______________________________

на кормі _____________________________

Мінімальна висота захищеного надводного борту, яка встановлена для судна:

на носі ______________________________

на кормі _____________________________

Висоти позначені на обох бортах судна знаками надводного борту.

Критичні значення:

період бортових коливань на тихій воді ________________ секунд;

кут крену при перенесенні розрахованого вантажу _______ градусів.

Стабільність судна, встановлена кренуванням або коливанням, число ____

У результаті досліджень установлено таке:

фактичний період бортових коливань судна на тихій воді:

порожнем _________ секунд, у повному навантаженні _______ секунд;

кут крену судна при перенесенні розрахованого вантажу порожнем ______ градусів, у повному навантаженні ______ градусів;

наявність твердого баласту і схема його укладання ______________;

Облік обмерзання, судно розраховано (не розраховано) для плавання в 

(непотрібне викреслити)

умовах обмерзання ____________________________________________________________

Вантажопідйомність і максимально допустима кількість палубного вантажу

Вантажопідйомність і максимально допустима кількість палубного вантажу, яка встановлена шляхом кренування або коливання _________________________________________________________ кілограмів

Вантажопідйомність:

повна ______________________________________________________________ кілограмів,

за наявності вантажу в трюмі вагою ____________________________________ кілограмів.

Допускається перевезення палубного вантажу не більше ___________________ кілограмів.

 

Свідоцтво видав 

________________________
(посада) 

________________________
(підпис, прізвище) 

М. П.

Свідоцтво отримав капітан (шкіпер) 

_____________________________________________
(підпис, прізвище) 

М. П.

 

НАСТАНОВА
із збереження плавучості і стабільності судна

Настанова видана ____________ капітану (шкіперу) _________________________________________
                                                       (дата)                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
судна ________________________________________________________________________________
                                                                                                             (назва)
після того, як посадова особа територіального органу Держрибагентства з питань державного
нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства ________________________________
                                                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
упевнилася у тому, що капітан (шкіпер) судна розуміє зазначену нижче настанову для збереження стабільності і плавучості судна під час експлуатації.

Капітан (шкіпер) попереджений про особисту відповідальність за безпеку судна ________________
                                                                                                                                                                                            (підпис капітана)

Райони і сезони плавання

1. Судну дозволено плавання в районах ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
за сезонами і на відстані від місця захисту __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Заборонено плавання за висоти хвиль ______________ метрів.

У цих умовах, а також у разі загрози обмерзання судно не має права виходити в рейс або залишатися поза захищеною акваторією.

3. Місцями захисту для судна можуть бути _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вантажопідйомність і надводний борт

4. Знаки надводного борту на носі, міделі і кормі з обох бортів повинні бути ясно видимі. У разі пошкоджень або коли знаки загублені, капітан (шкіпер) зобов'язаний невідкладно вжити заходів для їх відновлення.

5. У всіх випадках завантаження судна на тихій воді нижні кути надводного борту не повинні заглиблюватися у воду.

6. Як під час рейсу, так і під час сходження з судна на берег екіпаж зобов'язаний забезпечити водонепроникність усіх люків, горловин, дверей тощо у надводній частині судна.

7. Забороняється закривати і захаращувати зливи води в фальшборті з палуби.

8. Судну _________ дозволено перевозити вантаж вагою не більше _______ кілограмів, з них у трюмі _________ кілограмів, на палубі ________ кілограмів.

9. У разі завантаження судна не в повному обсязі співвідношення між вагою вантажу на палубі і вантажу в трюмі повинно бути таким, щоб на кожні 100 кілограмів вантажу в трюмі припадало не більше ___________ кілограмів вантажу на палубі.

10. Стабільність судна буде забезпечена лише у разі дотримання згаданих вище обмежень за умови водонепроникності усіх люків, горловин, дверей тощо, завантаженості судна згідно з настановою і обумовленою висотою хвиль.

11. Судно може перевернутись і за висоти хвилі менше ________ метрів, якщо капітан (шкіпер) буде порушувати такі правила:

під час плавання на попутному хвилюванні, яке випереджає судно з кормової четвертини за довжини хвилі, яка збігається з довжиною судна, швидкість судна не повинна перевищувати граничну швидкість _______ кілометрів на годину. У разі виникнення великих кутів крену або різких коливань судна відносно курсу необхідно додатково зменшити швидкість або змінити курс;

у разі, коли судно потрапляє в зону особливого режиму хвилювання, необхідно обирати курс і швидкість з наміром уникнення значного заливання палуби.

Інші вказівки

12. Капітан (шкіпер) судна зобов'язаний:

знати і зберігати на судні свідоцтво і настанову. У разі втрати цих документів він повинен невідкладно повідомити про це судновласника;

пред'являти зазначені документи на вимогу портової адміністрації, представників судновласника і представників органів контролю.

13. Жодна посадова особа не має права вимагати від капітана (шкіпера) виходу в рейс без суднових документів, оформлених належним чином.

14. Відповідальність за порушення згаданих правил визначається згідно з характером порушень і наслідками, які виникають у зв'язку з порушеннями.

Настанову видав

____________
(підпис)

__________________
(прізвище)

Настанову отримав капітан (шкіпер)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище)

М. П.

 

 

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1221)

____________

Опрос