Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий использования рыбных и других водных живых ресурсов исключительной (морской) экономической зоны Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 13.08.1999 № 1490
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 серпня 1999 р. N 1490

Київ

Про затвердження Порядку і умов використання
рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 серпня 2013 року N 748
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Відповідно до статті 9 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок і умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами (додається).

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

3. Державному агентству рибного господарства, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній екологічній інспекції забезпечити контроль за дотриманням іноземними юридичними та фізичними особами Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

4. Міністерству закордонних справ поінформувати уряди прибережних країн Чорного моря про набрання чинності Порядком і умовами використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України.

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 22

 

ПОРЯДОК І УМОВИ
використання рибних та інших водних живих ресурсів
виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами

(У тексті Порядку і умов слова "Головрибвод", "Держкомкордон", Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінено відповідно словами "територіальний орган Держрибагентства", "Адміністрація Держприкордонслужби", "Держрибагентство" у відповідному відмінку, а слово "Мінекобезпеки" - словом "Держекоінспекція" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року N 748)

1. Цей Порядок встановлює правила лову, добування та використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними та фізичними особами (далі - користувачі).

Використання рибних та інших водних живих ресурсів (далі - водні живі ресурси), їх охорона і відтворення у виключній (морській) економічній зоні України, а також охорона і використання запасів анадромних видів риб здійснюються користувачами на підставі законодавства України, міжнародних договорів України, а також цього Порядку.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

територіальні води (територіальне море) України - смуга прибережних морських вод завширшки 12 морських миль, що відлічуються від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні;

виключна (морська) економічна зона - вживається в значенні згідно із статтею 2 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України";

водні живі ресурси - сукупність біологічних організмів, життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування у воді.

До водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони належать: морські риби на всіх стадіях розвитку, морські ссавці, водні безхребетні, в тому числі молюски (головоногі, черевоногі, двостулкові), ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, водорості та інші водні організми;

ліміти спеціального використання водних живих ресурсів - дозволені обсяги вилучення (добування, вилову, збирання) водних живих ресурсів;

квота спеціального використання водних живих ресурсів - частка ліміту водних живих ресурсів, встановлена для конкретного користувача водних живих ресурсів, на основі якої видається дозвіл на їх використання;

дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) - офіційний документ, який засвідчує право користувача на спеціальне використання визначених водних живих ресурсів на промислових ділянках відповідно до затверджених лімітів та виділених квот;

(абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748,
 від 25.12.2013 р. N 955)

анадромні види риб - види риб, які здійснюють нагул у морських водоймах, після чого мігрують до прісноводних водойм для нересту,

промисловий лов, добування, збирання водних живих ресурсів (далі - промисел) - використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення з природного середовища.

3. Використання водних живих ресурсів здійснюється за умов:

гарантування безпечного екологічного середовища для існування водних живих ресурсів, недопущення його погіршення;

обов'язкового дотримання екологічних норм, лімітів, правил використання водних живих ресурсів;

збереження видової різноманітності у виключній (морській) економічній зоні;

запобігання загибелі водних живих ресурсів під час їх добування і здійснення судноплавства;

сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів;

дотримання законодавства щодо збереження водних живих ресурсів та їх видів, занесених до Червоної книги України;

дотримання обов'язкових для України норм міжнародного права щодо здійснення промислу водних живих ресурсів;

надання допомоги водним живим ресурсам, яким загрожує загибель у разі виникнення стихійного лиха або внаслідок інших причин;

сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів шляхом проведення біотехнічних робіт, спрямованих на поліпшення умов середовища існування, здійснення заходів щодо штучного відтворення.

4. Використання водних живих ресурсів здійснюється за плату відповідно до законодавства України та за дозволами на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), виданими територіальними органами Держрибагентства у межах затверджених Мінагрополітики лімітів.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

5. Відповідні органи іноземних держав, які уклали з Україною договір про здійснення промислу у виключній (морській) економічній зоні України, подають територіальному органу Держрибагентства заявки на одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), у виключній (морській) економічній зоні України згідно з додатком 1.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Заявки подаються до 1 вересня окремо на кожне судно у трьох примірниках українською мовою і мовою держави, яка їх подає. У разі коли заявки подаються на декілька суден, вони групуються за видами і районами промислу.

Територіальний орган Держрибагентства у десятиденний термін розглядає заявки, приймає рішення на одержання користувачами дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), у виключній (морській) економічній зоні України (додаток 2) та інформує заявника про надання дозволу із зазначенням місця, часу промислу і про порядок одержання дозволу. У разі відмови у наданні дозволу територіальний орган Держрибагентства у п'ятиденний термін повідомляє про це заявника. Термін дії дозволу визначає територіальний орган Держрибагентства, але не більше 12 місяців.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

У разі необхідності внесення змін до виданого дозволу користувачі можуть звернутися до територіального органу Держрибагентства із заявкою про їх внесення. Заявка про внесення змін розглядається у тому ж порядку, що й заявка на одержання дозволу.

6. Про видані дозволи територіальний орган Держрибагентства у десятиденний термін інформує Адміністрацію Держприкордонслужби та Держекоінспекцію.

7. Дія дозволу може бути припинена територіальним органом Держрибагентства у разі:

закінчення терміну, на який цей дозвіл було видано;

добровільної відмови користувача від нього або якщо потреба у його використанні відпала;

систематичного чи грубого порушення користувачами визначеного порядку спеціального використання водних живих ресурсів, умов дозволів на їх використання, норм, правил рибальства та інших вимог в галузі охорони, використання і відтворення цих ресурсів;

різкого погіршення біологічного стану водних живих ресурсів та умов їх існування, зниження рибопродуктивності, погіршення їх видового складу та якості внаслідок дії природних чинників або порушення природокористування з вини користувачів;

надходження від територіальних органів Держекоінспекції та Адміністрації Держприкордонслужби вимог про припинення або обмеження спеціального використання водних живих ресурсів.

(абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

8. Користувачі зобов'язані:

перед початком робіт у виключній (морській) економічній зоні України викликати представника територіального органу Держрибагентства з метою супроводження судна, який забезпечується за рахунок користувача харчуванням і помешканням за нормами, передбаченими для офіцерського складу, та має вільний доступ до засобів зв'язку, документації, суднового, промислового та технологічного журналів, навігаційних карт, технологічного процесу добування та переробки водних живих ресурсів;

надавати територіальному органу Держрибагентства інформацію (за 24 години) про вхід у виключну (морську) економічну зону України і вихід з неї з обов'язковим проходженням визначених точок контролю в порядку, встановленому Держрибагентством та Адміністрацією Держприкордонслужби;

надавати територіальному органу Держрибагентства щодекади інформацію про промисел водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України і щомісяця - про результати промислу.

9. Кожне судно повинно мати:

оригінал дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) у виключній (морській) економічній зоні;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

промисловий журнал та журнал обліку прийнятих водних живих ресурсів;

сигнальні розпізнавальні знаки;

марковані знаряддя лову із зазначенням назви судна, держави, номера дозволу і порядкового номера знаряддя лову;

УКХ-радіостанцію, яка повинна постійно працювати на прийом на 16 міжнародному каналі;

завірену власником судна схему розташування трюмів із зазначенням їх розмірів;

форму гарантії країни прапору (додаток 3).

10. Судна, що мають промислове обладнання і не одержали дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), повинні повідомити прикордонні війська про вхід у виключну (морську) економічну зону України. Знаряддя лову повинно бути розтакелажено і знаходитись у трюмі.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

11. Капітанам морських рибних портів забороняється випускати з портів на промисел судна у разі нечіткого нанесення на них бортових назв і номерів, відсутності у капітана оформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

12. Використання анадромних видів риб здійснюється виходячи з першочергової заінтересованості в їх запасах. Збереження запасів зазначених видів риб здійснюється шляхом вжиття Держрибагентством, Адміністрацією Держприкордонслужби та Держекоінспекцією відповідних заходів.

13. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України здійснюють Держрибагентство, Адміністрація Держприкордонслужби, Держекоінспекція та їх територіальні органи у межах своєї компетенції, місцеві державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

14. Особи, винні у порушенні цього Порядку та інших нормативно-правових актів України в галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну і цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством України.

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від компенсації в повному обсязі шкоди, завданої водним живим ресурсам.

Незаконно виловлені (добуті) водні живі ресурси, виготовлена з них продукція, а також знаряддя правопорушення підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку.

 

Зразок

ЗАЯВКА
на одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

Національна належність судна __________________ 

1. Вид промислу _____________________________ 

Власник судна та його адреса ___________________ 

2. Ділянка промислу __________________________ 

Підстава для видачі дозволу ____________________ 

3. Об'єкти промислу __________________________ 

  

4. Знаряддя лову _____________________________ 

  

5. Терміни промислу __________________________ 

  

6. Встановлена загальна квота вилову ___________ 

 

N п/п

Номер дозволу

Назва судна, тип, реєстраційний номер судна, порт приписки 

Капітан судна (прізвище, адреса) 

Характеристика судна 

Чисельність екіпажу, чоловік

тоннаж, брутто-
регістрових тонн 

потужність двигуна, к. с. 

макси-
мальна швидкість, вузлів 

довжина, метрів

ширина, метрів

осадка, метрів

10 

11 

 

Засоби радіозв'язку 

Вантажність, тип, кількість, місткість трюмів

Ділянка промислу, координати

Об'єкти промислу

Квота вилову, тонн 

Дозволені знаряддя лову

Терміни промислу

позивний судна

контрольні робочі частоти

частота радіотелефону

12 

13

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Примітка. У рядку 1 зазначається конкретний вид промислу, яким дозволено добування, дослідження, пов'язані з промислом, транспортування уловів, допоміжні операції тощо.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

 

Зразок

Територіальний орган Держрибагентства

Дозвіл N ________
на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) на ____ рік

Підстава для видачі дозволу (договір) ___________________________________

Загальна квота вилову за договором для зазначеного в заявці об'єкта промислу

____________________________________________________________________

1. Вид промислу водних живих ресурсів _________________________________

2. Назва і бортовий номер судна ________________________________________

3. Тип судна _________________________________________________________

4. Національна належність і порт приписки судна _________________________

5. Власник судна і його адреса _________________________________________

6. Прізвище і адреса капітана судна _____________________________________

7. Характеристика судна:

а) тоннаж ___________________________________________________________

б) потужність двигуна, к. с. ____________________________________________

в) максимальна швидкість, вузлів _______________________________________

г) чисельність екіпажу, чоловік _________________________________________

д) умови радіозв'язку:

радіопозитивний _____________________________________________________

контрольні частоти ___________________________________________________

робочі частоти _______________________________________________________

частоти радіотелефону ________________________________________________

е) вантажні ємкості:

морозильні камери:

кількість ____________________________________________________________

місткість, тонн _______________________________________________________

вантажні трюми:

кількість ____________________________________________________________

місткість, тонн _______________________________________________________

8. Умови промислу:

Ділянка
промислу 

Об'єкти
промислу 

Квота вилову,
тонн 

Знаряддя
лову 

Терміни
промислу 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата видачі __________________________________________________________
____________________________________________________________________

М. П.

_______________________________________
(підпис представника органу рибоохорони) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

 

Зразок

ГАРАНТІЯ КРАЇНИ ПРАПОРУ

Я, __________________________________________________________________,

(прізвище, ініціали, посада)

звертаюсь з проханням про звільнення нижчезазначеного порушника і гарантую
начальнику __________________________________________________________,

(назва органу рибоохорони)

що сума штрафу (включаючи суму компенсації за заподіяні збитки) у розмірі

_______________________________
(словами) 

на підставі статей 20, 21, 24 Закону

України "Про виключну (морську) економічну зону України" буде перерахована до

____________________________________________________________________

(зазначити термін оплати за гарантією)

на розрахунковий рахунок _____________________________________________

(органу рибоохорони)

____________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Гарантію дає ________________________________________________________

(країна прапору, організація)

1. Прізвище, ініціали порушника _______________________________________

2. Назва судна (дозвіл та інше) _________________________________________

___________________________________________________________________

3. Відношення порушника до організації, що дає гарантію __________________

___________________________________________________________________

4. Дата перевірки ____________________________________________________

(число, місяць, рік)

Уповноважена особа, яка дає гарантію __________________________________

(підпис)

М. П.

____________

Опрос