Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке выдачи разового индивидуального разрешения на превышение установленных сроков ввоза товаров (выполнение работ, предоставление услуг), импортируемых по бартерным договорам

КМ Украины
Постановление КМ от 13.08.1999 № 1489
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 серпня 1999 р. N 1489

Київ

Про Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 2001 року N 1493

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 грудня 2012 року N 1175)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 52

 

ПОРЯДОК
видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами

1. Разовий індивідуальний дозвіл на перевищення установлених статтею 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" строків ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення (далі - разовий індивідуальний дозвіл) видається суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які є стороною відповідного бартерного договору, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

2. Для одержання разового індивідуального дозволу суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності не пізніше 15 календарних днів після закінчення встановленого зазначеним Законом строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, має подати до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції такі документи:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

звернення про видачу разового індивідуального дозволу з обгрунтуванням причин та необхідності продовження строку ввезення на митну територію України товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами;

заявку на одержання разового індивідуального дозволу, заповнену за формою, встановленою Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

висновок міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади про віднесення бартерного договору, за яким імпортуються товари (виконуються роботи, надаються послуги), до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, з визначенням періоду можливого перевищення строків ввезення на митну територію України цих товарів (виконання робіт, надання послуг), виданий відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності";

абзац п'ятий пункту 2 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

копію бартерного договору, за яким імпортуються товари (виконуються роботи, надаються послуги), з обов'язковим зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів іноземного суб'єкта господарської діяльності. У разі коли текст договору викладено іноземною мовою, додається письмовий переклад, виконаний і завірений в установленому порядку;

копії вантажних митних декларацій на експорт та імпорт товарів (виконання робіт, надання послуг) за відповідними бартерними договорами, завірені в установленому порядку;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, завірену в установленому порядку.

3. Про звернення до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції з метою одержання разового індивідуального дозволу суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен негайно у письмовій формі повідомити органи державної податкової служби за місцем його державної реєстрації.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

4. Для розгляду питань, пов'язаних з видачею разового індивідуального дозволу Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції утворює Комісію на чолі із керівником департаменту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. Засідання Комісії проводяться в міру потреби і оформляються протоколом.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

Рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності разового індивідуального дозволу приймається на засіданні Комісії не пізніше ніж за 15 робочих днів з дня надходження відповідних документів.

5. Разовий індивідуальний дозвіл оформляється у трьох примірниках, один з яких передається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, другий - надсилається органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації, третій - зберігається у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції. Разовий індивідуальний дозвіл підписується головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

6. У видачі разового індивідуального дозволу суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності може бути відмовлено, якщо:

порушено встановлений пунктом 2 цього Порядку строк звернення до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції для одержання зазначеного дозволу;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

подані документи не відповідають вимогам, передбаченим пунктом 2 цього Порядку (якщо протягом установленого зазначеним пунктом строку буде усунено ці недоліки, питання розглядається повторно);

до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який звернувся до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції для одержання разового індивідуального дозволу, застосовано спеціальні санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1493)

в інших випадках, передбачених законодавством.

Про відмову у видачі разового індивідуального дозволу (з обгрунтуванням її причин) повідомляється заявникові у письмовій формі.

Рішення Комісії про відмову у видачі разового індивідуального дозволу може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

7. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності і місця реєстрації.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Порядком, то застосовуються правила міжнародного договору.

____________

Опрос