Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке назначения на должности и освобождения от должности первых заместителей, заместителей председателей и руководителей аппарата областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций

КМ Украины
Постановление КМ от 29.07.1999 № 1369
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 1999 р. N 1369

Київ

Про порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 серпня 2000 року N 1283
,
від 27 листопада 2001 року N 1577
,
від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 26 грудня 2003 року N 2039
,
 від 19 квітня 2004 року N 507
,
 від 10 липня 2006 року N 950

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2007 року N 880)

З метою проведення ефективної кадрової політики та відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про столицю України - місто-герой Київ" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (додається).

2. Рекомендувати обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям привести у відповідність з цією постановою порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату районних державних адміністрацій.

3. Управлінню кадрового забезпечення та персоналу і Управлінню регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити належний рівень підготовки документів, що додаються до подання на погодження для призначення осіб на посади перших заступників голів, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, а також установити контроль за виконанням цієї постанови.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283,
 від 10.07.2006 р. N 950)

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 300 "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад перших заступників і заступників голів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст.  402, N 52, ст. 1955; 1999 р., N 3, ст. 102).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 57

 

ПОРЯДОК
призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій, а також заступника голови Київської міської державної адміністрації та керівника її апарату

(назва в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039)

(У тексті Порядку та у додатку до нього слова "Урядовий Секретар" в усіх відмінках замінено словами "Державний Секретар" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 року N 1577)

(У тексті Порядку та у додатку до нього слова "Державний Секретар" в усіх відмінках замінено словом "Міністр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1106)

1. Перший заступник голови Київської міської держадміністрації, повноваження якого стосуються сфери виконавчої влади, призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за погодженням з Президентом України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039)

2. Перший заступник голови обласної, Севастопольської міської держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади відповідно головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації за згодою Прем'єр-міністра України.

Заступники голови Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Заступники голови обласної, Севастопольської міської держадміністрації призначаються на посади та звільняються з посад відповідно головою обласної, Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з відповідним Віце-прем'єр-міністром України.

Керівник апарату обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади відповідно головою обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283)

Подання на погодження для призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації попередньо розглядається Головдержслужбою, яка у п'ятиденний термін подає його Кабінетові Міністрів України з відповідним висновком.

3. Подання на погодження для призначення на посаду та звільнення з посади заступника голови Київської міської держадміністрації, повноваження якого стосуються сфери виконавчої влади, першого заступника, заступника голови обласної, Севастопольської міської держадміністрації, а також керівника апарату відповідної держадміністрації подається Кабінетові Міністрів України, а стосовно посадової особи, визначеної абзацом п'ятим пункту 2 цього Порядку, - Головдержслужбі за наявності вакансії або підстав для звільнення, визначених Законом України "Про державну службу", за підписом Київського міського голови, голови обласної, Севастопольської міської держадміністрації (виконуючого обов'язки голови відповідної держадміністрації у період його відсутності).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039)

Подання на погодження для призначення на відповідну посаду надсилається Кабінетові Міністрів України, а стосовно посадової особи, визначеної абзацом п'ятим пункту 2 цього Порядку, - Головдержслужбі не пізніше ніж у двотижневий термін з дати її вивільнення.

4. У поданні на погодження для призначення на посаду першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату обласної і Севастопольської міської держадміністрації, а також заступника голови Київської міської держадміністрації та керівника її апарату зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження особи, відомості про займану посаду, посаду, на яку рекомендується, перелік основних функціональних обов'язків, характеристика ділових та моральних якостей, обґрунтування щодо спроможності особи забезпечити належний рівень роботи на дорученій ділянці.

(абзац перший пункту 4 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039)

До цього подання додаються оформлені в установленому порядку та завірені кадровою службою відповідно обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації:

копія особової картки (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

копія заяви про призначення на посаду;

біографічна довідка;

довідка про стан справ на підприємстві, в установі та організації, де працює особа, яка пропонується для призначення на посаду;

копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, а також декларації про доходи за минулий рік і зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, зазначеної особи і членів її сім'ї;

копія попередження про встановлені законодавством обмеження для державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

копія довідки про наявність допуску до державної таємниці за встановленою формою;

медичну довідку про стан здоров'я;

(пункт 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039)

рекомендаційний лист за формою, згідно з додатком 1.

(пункт 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039
,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим
,
 абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

До перелічених документів додається фотокартка цієї особи розміром 4 х 6 сантиметрів.

5. Подання на погодження для звільнення з посади першого заступника, заступника голови, керівника апарату обласної і Севастопольської міської держадміністрації, а також заступника голови Київської міської держадміністрації і керівника її апарату повинне містити обґрунтування причин для звільнення.

(абзац перший пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039)

До цього подання додаються оформлені в установленому порядку, залежно від підстав звільнення, завірені кадровою службою відповідно обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації копії заяви про звільнення, акта службового розслідування, медичної довідки, інших документів, що стосуються зазначеної справи.

6. Подання на погодження для призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника, заступника голови та керівника апарату обласної і Севастопольської міської держадміністрації, а також заступника голови Київської міської держадміністрації та керівника її апарату (стосовно посадової особи, визначеної абзацом п'ятим пункту 2 цього Порядку, - з висновком Головдержслужби), що надійшло до Кабінету Міністрів України, надсилається до Управління кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України, який після перевірки наявності і правильності оформлення документів надсилає його у дводенний строк Управлінню регіональної політики Секретаріату для організації співбесід у Кабінеті Міністрів України.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283
,
в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

Подання розглядається в Кабінеті Міністрів України у п'ятиденний термін з дня його надходження, а у разі необхідності додаткового вивчення ділових та етичних якостей особи, яка пропонується для призначення на посаду (звільнення з посади), безпосередньо на місці - у десятиденний термін.

У разі коли документи, що додаються до подання, оформлено з порушенням встановленого порядку, начальник Управління кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України повертає весь комплект цих документів відповідній держадміністрації у триденний термін з дня надходження подання до Кабінету Міністрів України.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283,
 від 10.07.2006 р. N 950)

7. Управління регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України організовує проведення співбесід з особами, які пропонуються для призначення на посади, з відповідними посадовими особами Кабінету Міністрів України.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283,
 від 10.07.2006 р. N 950)

Висновки за результатами співбесіди викладаються посадовою особою Кабінету Міністрів України у картці погодження для призначення на посаду згідно з додатком 2 до цього Порядку та засвідчуються її підписом.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

8. Пункт 8 виключено 

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283,
від 26.12.2003 р. N 2039,
 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.04.2004 р. N 507
,
 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

9. У разі відхилення подання на погодження для призначення на відповідну посаду голова обласної, Севастопольської міської держадміністрації, Київський міський голова повинен подати у двотижневий термін згідно з цим Порядком подання щодо призначення на цю посаду іншої особи.

10. Голова обласної, Севастопольської міської держадміністрації, Київський міський голова після надходження листа щодо погодження в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника, заступника голови та керівника апарату обласної, Севастопольської міської держадміністрації, а також заступника голови Київської міської держадміністрації та керівника її апарату видає відповідне розпорядження.

(абзац перший пункту 10 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.2004 р. N 507)

Копія розпорядження після його видання надсилається до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України та Головдержслужби.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ
до подання щодо погодження призначення на посаду
_______________________________
(назва посади)

Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Громадянство

Освіта, спеціальність

Науковий ступінь, вчене звання

Посада, яку займає у даний час (з якого часу)

Досвід роботи на господарській роботі

Досвід роботи на державній службі

Характеристика професійних якостей

Оцінка рівня обізнаності із станом справ у відповідній галузі господарського комплексу (соціально-економічною ситуацією в регіоні)

Знання законодавства, що регламентує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Перебування у кадровому резерві

Відомості про підвищення кваліфікації, стажування

Державні нагороди та відомчі відзнаки

Чи обирався народним депутатом України, депутатом до місцевих рад

Політична орієнтація

Сімейний стан

Характеристика моральних якостей

Відомості про стягнення

Відомості про перебування під слідством, судимість

Посадові особи, які рекомендують кандидата для призначення на зазначену посаду 

____________________
(посада керівника) 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2039
,
 додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

 

КАРТКА
погодження призначення на посаду
(зберігається в особовій справі в Управлінні кадрового забезпечення та персоналу)

Подання _______________________________________________ державної адміністрації

Прізвище, ім'я та по батькові                    ____________________________________________________
кандидата                                                   ____________________________________________________

На яку посаду рекомендується                 ____________________________________________________
                                                                    ____________________________________________________

Місце роботи та посада, яку займає        ____________________________________________________
в даний час (з якого року)                        ____________________________________________________
                                                                   ____________________________________________________

Посадові особи, які додатково
рекомендують кандидата:                        ____________________________________________________
                                                                   ____________________________________________________

Висновки за результатами співбесіди

Начальник Управління кадрового забезпечення та персоналу
______________________________________________________________________________________
_________________                             _____________________                     _______________________
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище) 

Начальник Управління регіональної політики
______________________________________________________________________________________
_________________                             _____________________                     _______________________
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище) 

Міністр Кабінету Міністрів України
______________________________________________________________________________________
_________________                             _____________________                     _______________________
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище) 

Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України
(відповідно до розподілу функціональних повноважень)
______________________________________________________________________________________
_________________                             _____________________                     _______________________
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище) 

Додаткові дані про результати співбесіди (заповнюється в Управлінні кадрового забезпечення та персоналу) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 р. N 1283
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2006 р. N 950)

____________

Опрос