Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке возмещения разницы в стоимости между зачетным и физическим весом зерна, поставленного с урожая 1999 года в государственные ресурсы и государственный резерв для погашения задолженности за полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями от государства авансы, натуральные семенные и фуражные займы и товарно-материальные ресурсы

КМ Украины
Постановление КМ от 24.07.1999 № 1339
действует с 24.07.1999

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 1999 р. N 1339

Київ

Про порядок відшкодування різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна, поставленого з урожаю 1999 року до державних ресурсів і державного резерву для погашення заборгованості за отримані сільськогосподарськими товаровиробниками від держави аванси, натуральні насіннєві та фуражні позички і товарно-матеріальні ресурси 

У зв'язку з надзвичайними обставинами, зумовленими цьогорічною засухою, що призвело до зниження вологості зерна проти базисних показників, передбачених стандартами, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Дозволити хлібоприймальним та зернопереробним підприємствам проводити зарахування сільськогосподарським товаровиробникам зерна, поставленого до державних ресурсів та державного резерву для погашення заборгованості за отримані ними від держави аванси, натуральні насіннєві та фуражні позички і товарно-матеріальні ресурси, виходячи із залікової ваги, визначеної з урахуванням різниці між передбаченим стандартами базисним та фактичним показником вологості зерна.

Установити, що заготівельні та зернопереробні підприємства облік цього зерна ведуть у фізичній вазі, а сума різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна, яке надійшло до державних ресурсів, відшкодовується заготівельним та зернопереробним підприємствам за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Затвердити Порядок обліку зерна і відшкодування заготівельним та зернопереробним підприємствам суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна, поставленого з урожаю 1999 року до державних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками у рахунок погашення їх заборгованості (додається).

2. Дозволити Державному комітетові по матеріальних резервах віднести суму різниці у вартості зерна між заліковою і фізичною вагою на вартість зерна, фактично накопиченого в державному резерві.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Гладія М. В.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
обліку зерна і відшкодування заготівельним та зернопереробним підприємствам суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна, поставленого з урожаю 1999 року до державних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками у рахунок погашення заборгованості

1. Заготівельні та зернопереробні підприємства розрахунки з сільськогосподарськими товаровиробниками за зерно, поставлене до державних ресурсів для погашення заборгованості за отримані ними у 1994 - 1999 роках від держави аванси, натуральні насіннєві та фуражні позички і товарно-матеріальні ресурси, проводять виходячи із залікової ваги зерна, визначеної з урахуванням різниці між передбаченим стандартами базисним та фактичним показником його вологості.

Показник якості зерна визначається в установленому порядку на момент його приймання.

2. Заготівельні та зернопереробні підприємства облік зерна ведуть у фізичній вазі, а сума різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна (за вирахуванням суми податку на додану вартість) відшкодовується за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України в межах виділених коштів.

3. Заготівельні та зернопереробні підприємства подають до 5 числа наступного місяця на погодження з відділенням Державного казначейства в районі, м. Севастополі розрахунок відшкодування суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку станом на 1 число кожного місяця.

Один погоджений примірник заготівельне (зернопереробне) підприємство в триденний термін надсилає до Кримського республіканського, обласного дочірнього підприємства ДАК "Хліб України".

Зведений розрахунок погоджується з управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, області, м. Севастополі та подається ДАК "Хліб України" до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. ДАК "Хліб України" подає на погодження з Мінфіном зведений в цілому по Україні розрахунок відшкодування суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна.

Виділені для відшкодування цієї суми з резервного фонду Кабінету Міністрів України кошти Головне управління Державного казначейства перераховує за розподілом ДАК "Хліб України" територіальним органам Державного казначейства з наступним перерахуванням цих коштів згідно з розподілом Кримського республіканського та обласних дочірніх підприємств ДАК "Хліб України".

Управління (відділення) Державного казначейства перераховують у триденний термін зазначені кошти на рахунки державного бюджету (балансовий рахунок 3510, 2510 за відповідними кодами бюджетної класифікації для повернення позичок 1994 - 1999 років).

5. На заготівельних та зернопереробних підприємствах проводиться відображення в бухгалтерському обліку відшкодованих сум різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна в рахунок погашення заборгованості за бюджетними позичками.

6. Заготівельні та зернопереробні підприємства подають ДАК "Хліб України" через дочірні підприємства в Автономній Республіці Крим та областях звіт за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку станом на 1 число кожного місяця до 15 числа наступного періоду.

Звіт про відшкодування суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна станом на 1 грудня 1999 р. подається до 15 грудня цього року.

 

              ПОГОДЖЕНО 

Начальник управління (відділення)
Державного казначейства
у ____________________________

          (найменування регіону) 

___________ __________________
        (підпис)              (розшифрування) 

"___" ____________ 1999 р. 

РОЗРАХУНОК
відшкодування суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна, поставленого з урожаю поточного року до державних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками в рахунок погашення заборгованості

по _______________________________________________________
(назва заготівельного, зернопереробного підприємства)

на 1 ______________1999 р.
(місяць)

N п/п 

Найменування культур за класами 

Залікова вага, тонн 

Фізична вага, тонн 

Різниця (гр.3 - гр.4), тонн 

Ціна придбання, гривень за 1 тонну (за вирахуванням суми податку на додану вартість) 

Вартість (гр. 5 х гр. 6), гривень 

 

_________

Усього

Керівник 

_____________
(підпис) 

______________________
(розшифрування) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

______________________
(розшифрування) 

"___" ____________ 1999 р.

М. П. 

Розрахунок перевірено: підлягає відшкодуванню _________________ гривень

                                                                                                          (словами) 

Відповідальний спеціаліст управління (відділення)
Державного казначейства
у _________________________________________
(найменування регіону)
"___" ____________ 1999 р.

 

ЗВІТ
про відшкодування суми різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна

по ____________________________________________________
(назва заготівельного, зернопереробного підприємства)

станом на 1___________________1999 р.
(місяць)

(гривень)

N п/п 

Назва заготівельного, зернопереробного підприємства 

Сума різниці у вартості між заліковою і фізичною вагою зерна (за вирахуванням суми податку на додану вартість), що підлягає відшкодуванню 

Фактично відшкодовано 

Залишилося до відшкодування 

 

Керівник 

_____________
(підпис) 

______________________
(розшифрування) 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

______________________
(розшифрування) 

М. П. 

"___" ____________ 1999 р.

 

____________ 


Опрос