Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении продажи пакетов акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, принадлежащих государству, в виде депозитарных расписок на международных фондовых рынках

КМ Украины
Постановление КМ от 21.07.1999 № 1320
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 липня 1999 р. N 1320

Київ

Про забезпечення продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256)

На виконання Державної програми приватизації на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України від 24 лютого 1999 р. N 209, та з метою збільшення надходження коштів від приватизації до державного бюджету Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних - фондових ринках (додається).

2. Фонду державного майна за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством економіки, Національним агентством з управління державними корпоративними правами затвердити у місячний термін порядок визначення уповноваженої особи (радника) для організації продажу пакетів акцій, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках.

3. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердити в двомісячний термін порядок встановлення кореспондентських відносин між Національним депозитарієм України та іноземними депозитарними установами для забезпечення продажу пакетів акцій, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С. Л.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України 

 
В. КУРАТЧЕНКО 

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм продажу Фондом державного майна (далі - Фонд) пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі (далі - акції товариств), у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, випуск та обіг яких здійснюється відповідно до законодавства та норм і правил функціонування зазначених ринків.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

депозитарна розписка - документ, який випускається іноземною депозитарною установою згідно із законодавством відповідної держави на акції товариства;

іноземна депозитарна установа - фінансова установа, яка здійснює випуск депозитарних розписок на акції товариства;

агент з розміщення акцій - фінансова установа (група фінансових установ), яка відповідно до договору з Фондом бере на себе зобов'язання щодо розміщення депозитарних розписок;

уповноважена особа (радник) - юридична особа (група юридичних осіб), яка надає послуги з підготовки та проведення продажу акцій товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках. 

3. Перелік відкритих акціонерних товариств та розмір їх державних пакетів акцій, які підлягають продажу у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, погоджується з Кабінетом Міністрів України. Пакет акцій не повинен перевищувати 10 відсотків статутного фонду відкритого акціонерного товариства. Фонд у десятиденний термін з дня погодження зазначеного переліку надсилає до Антимонопольного комітету інформацію про розмір пакетів акцій, що пропонуються до продажу, а також про іноземну депозитарну установу, яка здійснює випуск депозитарних розписок на акції товариства.

4. Рішення про продаж акцій товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках приймається Фондом.

Підготовка до продажу

5. Для організації продажу акцій товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках Фонд на конкурсних засадах визначає уповноважену особу (радника).

Між уповноваженою особою (радником) і Фондом укладається договір, що визначає права, обов'язки та відповідальність сторін.

6. Іноземна депозитарна установа визначається Фондом за пропозицією уповноваженої особи (радника) або відкритого акціонерного товариства, акції якого пропонуються до продажу.

7. Вибір агента з розміщення акцій провадиться Фондом на підставі висновку уповноваженої особи (радника).

Між Фондом і агентом з розміщення укладається договір про продаж акцій відповідного товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках.

8. До початку здійснення продажу акцій товариств у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках зазначені акції перебувають на обліку у їх зберігача згідно із законодавством України. У разі випуску акцій товариств у документарній формі акції повинні бути знерухомленими у зберігача.

Зберігач акцій визначається на конкурсних засадах в порядку, що встановлюється Фондом.

9. Відкриття зберігачем рахунка у цінних паперах для Фонду та зарахування на цей рахунок акцій товариства проводиться згідно із законодавством України.

10. Початкова ціна на акції товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках визначається радником шляхом експертної оцінки і затверджується Фондом.

Порядок розрахунків

11. Розрахунки між резидентами і нерезидентами у процесі продажу пакетів акцій товариств у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках проводяться згідно із законодавством України через уповноважений банк, який визначається відповідно до договору між Фондом і агентом з розміщення акцій. Договір повинен передбачати умови щодо визначення термінів та порядку перерахування коштів.

Прикінцеві положення

12. Витрати на підготовку розміщення акцій товариств у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках здійснюються за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду приватизації.

13. Власник депозитарної розписки набуває і здійснює право власності на відповідні акції згідно із законодавством України.

____________

 

Опрос