Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 19.07.1999 № 1281
редакция действует с 30.11.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 1999 р. N 1281

Київ

Про створення об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 вересня 1999 року N 1688
,
 від 27 вересня 1999 року N 1781
,
 від 29 березня 2000 року N 573
,
  від 4 липня 2000 року N 1049
,
від 7 лютого 2001 року N 105
,
від 30 листопада 2004 року N 1614

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України (далі - система) і затвердити Положення про цю систему, що додається.

2. Погодитися з пропозицією Міністерства транспорту та Міністерства оборони про утворення у складі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України таких структурних підрозділів (далі - підрозділи системи):

Українського центру планування використання повітряного простору та регулювання повітряного руху України на базі майна Головного центру управління повітряним рухом Міністерства оборони та Зонального центру обслуговування повітряного руху зазначеного підприємства, що ліквідуються;

регіональних структурних підрозділів на базі регіональних структурних підрозділів цього підприємства та регіональних і допоміжних центрів управління повітряним рухом Міністерства оборони, що ліквідуються.

3. Міністерству транспорту та Міністерству оборони затвердити в місячний термін графік поетапного формування системи та забезпечити безперервне управління повітряним рухом і безпеку польотів у визначених районах відповідальності.

4. Взяти до відома, що:

фінансування витрат на утримання підрозділів системи здійснюється за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в державному бюджеті, частини коштів, що надходять від аеронавігаційних зборів та з інших джерел, не заборонених законодавством;

підрозділи системи вносять плату за оренду каналів зв'язку у розмірах, встановлених для Міністерства оборони.

Грошове та матеріальне забезпечення військовослужбовців, відряджених до Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, здійснювати у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981).

(пункт 4 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. N 1688
,
 абзац четвертий пункту 4 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1614)

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни і доповнення, що додаються.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
В. КУРАТЧЕНКО

 

Інд. 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України

1. Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України (далі - система) складається з підрозділів, повноваження та діяльність яких пов'язані з організацією повітряного руху у повітряному просторі України та у міжнародному повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України. Ці підрозділи входять до складу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

2. Підрозділи системи у своїй діяльності керуються Конституцією України, Повітряним кодексом України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про використання повітряного простору України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Державне регулювання діяльності підрозділів системи здійснює Мінтранс та Міноборони на підставі відповідної угоди через Укравіатранс (за винятком оборонних питань, пов'язаних з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави, що належать до компетенції Міноборони).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2000 р. N 1049)

В особливий період керівництво діяльністю підрозділів системи здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил.

4. На систему покладається виконання таких основних завдань:

планування і регулювання діяльності у сфері використання повітряного простору України та міжнародного повітряного простору, що перебуває під відповідальністю України;

обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України та у міжнародному повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України (за винятком зон, де управління повітряним рухом здійснюють відповідні підрозділи державних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, суб'єктів підприємницької діяльності, що не входять до складу системи);

опрацювання умов використання повітряного простору, здійснення контролю за додержанням порядку і правил використання повітряного простору України та міжнародного повітряного простору, що перебуває під відповідальністю України;

інформування відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності про повітряні судна, що потребують допомоги пошуково-рятувальних служб, та надання необхідної допомоги таким органам і суб'єктам;

підтримання на належному рівні технічного стану засобів зв'язку, навігації та спостереження;

підготовка та опублікування нормативних документів з питань аеронавігації.

5. Підрозділи системи відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечують ефективне використання повітряного простору в інтересах користувачів повітряного простору, здійснюють контроль за додержанням порядку і правил використання повітряного простору України та міжнародного повітряного простору, що перебуває під відповідальністю України;

забезпечують ефективне обслуговування повітряного руху та управління ним;

забезпечують безпеку польотів;

беруть участь разом з відповідними підрозділами державних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, суб'єктів підприємницької діяльності в забезпеченні МНС інформацією про аварії, виділенні повітряного простору повітряним суднам, які потрапили в аварійну ситуацію, в обслуговуванні повітряного руху під час польотів, що виконуються з метою ліквідації наслідків стихійного лиха;

сприяють у межах своєї компетенції виконанню Україною зобов'язань відповідно до міжнародних угод з питань використання повітряного простору і обслуговування повітряного руху;

впроваджують в Україні процедури та правила Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) в частині, що стосується використання повітряного простору і обслуговування повітряного руху;

здійснюють підготовку та перепідготовку (підвищення кваліфікації) працівників з питань організації повітряного руху;

проводять медичну сертифікацію працівників об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

(пункт 5 доповнено абзацом  дев'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.09.99 р. N 1781)

6. До складу системи входять такі підрозділи Державного підприємства обслуговування повітряного руху України:

Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), що є головним оперативним підрозділом системи. Положення про Украероцентр затверджується Мінтрансом, Міноборони та Державним підприємством обслуговування повітряного руху України;

регіональні структурні підрозділи, до складу яких входять районні та допоміжні районні центри обслуговування повітряного руху;

Служба аеронавігаційної інформації;

Центр підвищення кваліфікації;

Лікарсько-льотна сертифікаційна комісія (ЛЛСК).

(пункт 6 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.09.99 р. N 1781)

7. Підрозділи системи комплектуються фахівцями, у тому числі військовослужбовцями Збройних Сил, відповідно до штатного розпису Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

8. Взаємовідносини Укравіатрансу та Міноборони з питань функціонування підрозділів системи здійснюються на підставі цього Положення, угоди між Мінтрансом та Міноборони, їх спільних наказів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.07.2000 р. N 1049)

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2000 р. N 573)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.02.2001 р. N 105)

____________

Опрос