Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Министерства угольной промышленности

КМ Украины
Постановление КМ от 29.06.1999 № 1164

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 червня 1999 р. N 1164

Київ

Про внесення змін до Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 939 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 103), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає особливості ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, на які поширюється дія Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - підприємства).

2. Ліквідації підлягає підприємство, яке не спроможне провадити передбачену Статутом діяльність і подальша діяльність якого згідно з техніко-економічним обгрунтуванням визнана недоцільною.

3. Ліквідація підприємства передбачає здійснення заходів щодо припинення господарської діяльності, приведення його основних виробничих фондів до стану, який гарантує безпеку людей, майна і довкілля, та заходів, спрямованих на соціальний захист вивільнюваних працівників.

4. Особливості соціального захисту зазначених працівників визначено Положенням про соціальний захист працівників, вивільнюваних у зв'язку із закриттям (ліквідацією) неперспективних вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 623.

Прийняття рішення про ліквідацію підприємства

5. Рішення про ліквідацію підприємства приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Мінвуглепрому після узгодження в установленому порядку із заінтересованими органами виконавчої влади, в тому числі з обласними державними адміністраціями, пропозиції щодо ліквідації підприємства.

Пропозиції щодо ліквідації підприємства подаються на підставі техніко-економічного обгрунтування (проекту) недоцільності його подальшої експлуатації.

Техніко-економічне обгрунтування повинно містити:

найменування підприємства, що пропонується ліквідувати, його характеристику та відомості про місцезнаходження;

обгрунтування доцільності ліквідації підприємства та заходів щодо її проведення;

термін ліквідації та основні положення її організації;

оцінку впливу ліквідації підприємства на довкілля;

відомості про стан і якість запасів вугілля, що залишаються, можливість їх подальшого відпрацювання, передачі іншому користувачеві чи списання з обліку;

соціально-економічний та екологічний прогноз наслідків ліквідації підприємства;

розрахункову вартість ліквідації підприємства, що визначається відповідно до законодавства та кошторисно-нормативної бази і складається з базисної кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт з ліквідації підприємств, створення нових робочих місць, а також інших базисних витрат, розрахункових витрат на соціальний захист вивільнюваних працівників та здійснення природоохоронних заходів, екологічний захист довкілля.

На підставі затверджених техніко-економічного обгрунтування і завдання на проектування розробляється проект ліквідації підприємства, який складається з двох окремих частин. Перша частина враховує витрати на фізичне закриття, здійснення природоохоронних заходів, забезпечення у період проведення робіт з фізичної ліквідації підприємства соціального захисту працівників, що вивільняються, друга - витрати на створення нових робочих місць для зазначених працівників, забезпечення їх житлом, виплату допомоги по безробіттю відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

Проект ліквідації підприємства затверджується і підлягає комплексній державній експертизі відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308.

Ліквідація підприємства

6. У разі прийняття рішення про ліквідацію підприємства Мінвуглепром видає відповідний наказ, в якому визначаються дата припинення робіт з видобутку (переробки) вугілля та дата початку робіт з ліквідації підприємства.

Зазначеним наказом Мінвуглепром також створює ліквідаційну комісію та визначає підприємства, які здійснюватимуть роботи з фізичної ліквідації підприємства, постійний контроль за ліквідованим об'єктом і вживатимуть заходів, спрямованих на усунення шкідливих наслідків.

7. Ліквідаційна комісія здійснює заходи щодо ліквідації підприємства відповідно до законодавства, погашення заборгованості підприємства, що ліквідується, із заробітної плати працівникам, з відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю під час виконання ними трудових обов'язків, забезпечення працівників і окремих категорій населення пільговим вугіллям та фінансування обсягів раніше виконаних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією на ліквідацію підприємства, а також готує і подає Мінвуглепрому на затвердження баланс з відповідними додатками про передачу підприємству, що проводитиме роботи з фізичної ліквідації, основних виробничих фондів, які відповідно до проекту підлягають ліквідації та необхідні для виконання робіт з фізичної ліквідації підприємства.

8. Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства здійснює: списання (передачу) запасів вугілля, інших корисних копалин та гірничих виробок, непотрібних для ліквідації шахти, передає в установленому порядку об'єкти соціальної сфери в комунальну власність або відчужує їх, проводить роботу, пов'язану із скороченням чисельності працівників, оформляє державним актом право на володіння або користування земельними ділянками, подає Мінвуглепрому пропозиції щодо встановлення правонаступників на об'єкти, які не підлягають ліквідації (будівлі, споруди).

Акт приймання-передачі узгоджується підприємством, що ліквідується, і підприємством, що виконує роботи з фізичної ліквідації, та затверджується Мінвуглепромом.

9. Після виключення підприємства, що ліквідується, з єдиного державного реєстру підприємств та організацій воно позбавляється статусу юридичної особи.

Фізична ліквідація підприємства

10. Фізична ліквідація підприємства передбачає демонтаж обладнання, ліній електропередачі та зв'язку, засипання стволів, шурфів, свердловин, ліквідацію непридатних будівель, гірничих виробок та здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на розв'язання проблем водовідливу, запобігання вибухам і викидам газу, гасіння та озеленення відвалів породи, проведення рекультиваційних робіт.

Роботи з фізичної ліквідації підприємства розпочинаються лише за умови забезпечення захисту територій і водоносних горизонтів від шкідливого впливу, пов'язаного з відновленням рівня ґрунтових вод та гідроекологічної безпеки на прилеглих діючих підприємствах, а також на інших територіях, на яких внаслідок попередньої діяльності підприємства та його фізичної ліквідації погіршується гідроекологічна ситуація.

Охорона довкілля

11. У процесі здійснення робіт з ліквідації підприємства забезпечується безумовне дотримання вимог екологічної безпеки згідно з природоохоронним законодавством та вимогами санітарного нагляду.

Виконавці робіт з фізичної ліквідації підприємства

12. Роботи з фізичної ліквідації підприємства здійснює підприємство, визначене Мінвуглепромом, згідно із затвердженим у встановленому порядку проектом ліквідації підприємства.

13. Розміщення замовлень на підрядні роботи з ліквідації підприємства здійснюється підприємством, що виконуватиме ліквідаційні роботи, за результатами торгів (тендерів), які проводяться згідно з Положенням про проведення торгів (тендерів) у будівництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. N 1369.

14. Контроль за визначенням вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з фізичною ліквідацією підприємства, здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1210.

15. У разі коли на час прийняття рішення про ліквідацію підприємства проект його ліквідації не затверджено, фінансування виплат на соціальний захист вивільнюваних працівників та витрат на утримання підприємства здійснюється за окремим рішенням Кабінету Міністрів України на підставі затвердженого техніко-економічного обгрунтування доцільності експлуатації підприємства та кошторисів до нього.

16. Підсумки фактичного виконання робіт з фізичної ліквідації підприємства, робіт з охорони довкілля та їх відповідність передбаченим у проекті ліквідації заходам розглядаються спеціально створеною Мінвуглепромом комісією, до складу якої разом з представниками органів виконавчої влади входять представники органів державного нагляду, в тому числі державного санітарного нагляду, та оформляються відповідним актом.

17. Датою фізичної ліквідації підприємства вважається дата підписання наказу Мінвуглепрому про затвердження акта приймання робіт з ліквідації підприємства та ліквідаційного балансу і акта приймання-передачі правонаступникові об'єктів ліквідованого підприємства для здійснення контролю та нагляду за ними і станом довкілля після ліквідації підприємства.

____________

Опрос