Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Порядок передачи детей, являющихся гражданами Украины, на усыновление гражданам Украины и иностранным гражданам и осуществления контроля за условиями их проживания в семьях усыновителей

КМ Украины
Постановление КМ от 22.06.1999 № 1108
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 1999 р. N 1108

Київ

Про внесення змін і доповнень до Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2003 року N 1377)

 

З метою вдосконалення порядку усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і здійснення контролю за умовами їх проживання в сім'ях усиновителів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 775 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 394), зміни і доповнення, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 28

 

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів

1. Абзац другий пункту 7 викласти у такій редакції:

"Якщо немає ніяких відомостей про батька та родичів дитини, залишеної матір'ю у пологовому будинку, складається відповідний акт, на підставі якого місцева державна адміністрація (виконавчий комітет) за місцем знаходження пологового будинку приймає рішення про її влаштування до державного дитячого закладу".

2. У пункті 15 слова "дітей, які залишилися без піклування батьків" замінити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування".

3. У пункті 16 слова "дитину, яка залишилася без піклування батьків" замінити словами "дитину, позбавлену батьківського піклування".

4. Пункти 17 і 18 викласти у такій редакції:

"17. Керівник державного закладу, в якому перебуває, утримується або виховується дитина, зобов'язаний у тижневий термін з дня, коли йому стало відомо, що дитина позбавлена батьківського піклування, повідомити про це відділ освіти за місцем знаходження цього закладу.

18. Відділи освіти у тижневий термін після одержання відомостей про дитину, позбавлену батьківського піклування, зобов'язані провести обслідування і, встановивши факт виникнення підстав для усиновлення, реєструють її в книзі первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (додаток 1), і ставлять її на первинний облік для усиновлення, влаштування на виховання в сім'ї громадян України, встановлення щодо неї опіки чи піклування громадянами України".

5. У пункті 19:

в абзаці першому слова "за її фактичним місцем проживання" замінити словами "відділ освіти заповнює анкету за встановленою формою (додаток 2) і";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі переведення дитини до дитячого закладу іншого району (міста) разом з відповідними документами подаються відомості про те, в якому відділі освіти дитина перебуває на первинному обліку.

Для усиновлення дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, анкета заповнюється за наявності письмової згоди опікуна чи піклувальника дитини щодо її усиновлення, засвідченої державним нотаріусом або керівником дитячого закладу, в якому дитина перебуває, утримується чи виховується".

6. Пункт 20 викласти у такій редакції:

"20. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у місячний термін від дня надходження анкети дитини, стосовно якої виникли підстави для усиновлення і у разі неможливості її усиновлення, передачі під опіку, піклування чи на виховання в сім'ю громадян України на території даної чи будь-якої іншої області України, зобов'язані надіслати засвідчену копію анкети до Центру по усиновленню дітей при Міносвіти (далі - Центр).

Центр на підставі засвідчених копій анкет дітей формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяє усиновленню їх громадянами України та іноземними громадянами".

7. У пункті 21:

після слів "(відновлення батьків у батьківських правах, усиновлення дитини та інше)" доповнити словами "чи стану здоров'я дитини";

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Одночасно відповідна інформація надсилається відділу освіти, де дитина перебуває на первинному обліку".

8. Пункт 33 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя подаються документи, зазначені у підпункті 2 пункту 23 і підпунктах 1 - 4 пункту 33 цього Порядку".

9. У абзаці другому пункту 36 слова "Присутність усиновителя" замінити словами "Присутність усиновителів (усиновителя)".

10. У пункті 41:

у підпункті 3 слова "(довідка з банку про річний прибуток сім'ї)" виключити;

підпункт 8 після слів "в країні проживання" доповнити словами "(із зазначенням в якій саме консульській установі України)";

абзац передостанній після слів "Зазначені документи" доповнити словами "(крім копії паспорта або іншого документа, що засвідчує особу)";

абзац останній викласти в такій редакції:

"Документи подаються Центрові разом з перекладом на українську мову. Переклад документів здійснюється з документів, легалізованих в установленому порядку, якщо інше не передбачено законодавством України або міжнародними договорами України, і засвідчується в консульській установі України в країні проживання кандидатів в усиновителі або в органах державного нотаріату на території України".

11. У пункті 46 слова "На підставі звернення" замінити словами "На підставі письмової заяви".

12. Пункт 49 доповнити абзацом такого змісту:

"Копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, у десятиденний термін з часу набрання судовим рішенням законної сили, надсилається до Центру".

13. Абзац другий пункту 50 доповнити реченням такого змісту: "У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя подаються документи, зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 33, підпунктах 2, 5, 6 пункту 41 цього Порядку".

14. Доповнити Порядок новим додатком 1 (додається).

У зв'язку з цим додатки 1, 2, 3 до Порядку вважати відповідно додатками 2, 3, 4.

15. У додатку 2 до Порядку:

слова "залишилася без піклування батьків" замінити словами "позбавлена батьківського піклування";

доповнити додаток таким текстом:

"Райдержадміністрація (виконком) _____________, _____________

(підпис)                   (прізвище) 

М. П. 
Дата "___" __________ р. 

Погоджено:

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти обл(міськ)держадміністрації _____________, ____________  

                                                                (підпис)                      (прізвище) 

М. П. 
Дата "_____" __________р.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обл(міськ)держадміністрація _____________, _____________  

                                                                                          (підпис)                       (прізвище)

М. П. 
Дата "___" __________р." 

16. У додатку 3 до Порядку:

у назві додатка слова "який бажає усиновити дитину" виключити;

у тексті додатка після слів "Фтизіатр _________________________" 

(діагноз)                   (дата) 

доповнити словами: "Нарколог ______________________________". 

(діагноз)                   (дата) 

17. У додатку 4 до Порядку слова "Керівник органу охорони здоров'я" замінити словами "Керівник лікувально-профілактичного закладу (за місцем знаходження дитячого закладу)".
 

КНИГА
первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

_______________________________________________________________
районного (міського) відділу освіти

_____________________________ області

 

N п/п 

Дата взяття дитини на облік 

Від кого надійшло повідомлення про дитину, підстави для взяття її на облік 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата та місце народження дитини 

Місце проживання (перебування) дитини на час взяття її на облік 

Хто здійснює нагляд і утримання дитини на момент взяття її на облік 

Прізвище, ім'я, по батькові батька, матері 

Місце проживання, (перебування) батьків 

 

Інші родичі,
місце їх проживан-
ня

Відомості про майно, житло, що належать дитині

Заходи для збереження майна, житла, що належать дитині

Відомості про призначення пенсії, державної допомоги тощо

Вид влаштування, адреса дитини після її влаштування 

Зміна правового статусу дитини, підстави для цього 

Дата подання анкети дитини для обліку в регіональному банку даних 

Місце зберігання справи дитини, яку знято з обліку 

 

 ____________ 

Опрос