Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной поддержке реализации Программы социально-экономического развития Луганской области на 1999 - 2010 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 11.06.1999 № 1024
редакция действует с 14.04.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 червня 1999 р. N 1024

Київ

Про державну підтримку реалізації Програми соціально-економічного розвитку Луганської області на 1999 - 2010 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 квітня 2004 року N 478

Кабінет Міністрів України відзначає, що незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в Луганській області, обумовлену певним чином структурною перебудовою господарського комплексу, обласною державною адміністрацією вживаються конкретні заходи для розв'язання невідкладних проблем в економічній та соціальній сфері. Підвищилася ефективність діяльності місцевих органів виконавчої влади, посилюється їх вплив на відновлення економічного потенціалу регіону. За чотири місяці ц. р. порівняно з відповідним періодом 1998 року в області забезпечено зростання обсягів виробництва на підприємствах чорної (на 4,5 відсотка) та кольорової металургії (на 63,8 відсотка), хімічної та нафтохімічної промисловості (на 11,8 відсотка). Збільшився випуск чавуну, сталі, готового прокату, синтетичного аміаку, кальцинованої соди, азотних мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, синтетичних смол та пластмас, будівельного скла. Поліпшилася робота таких підприємств, як відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат", акціонерне товариство закритого типу "Завод колінчатих валів" (м. Луганськ), казенний хімічний завод "Зоря" (м. Рубіжне), відкрите акціонерне товариство "Машинобудівний завод" (м. Первомайськ), верстатобудівний завод (м. Луганськ), відкрите акціонерне товариство "Завод феросплавів" (м. Стаханов), відкрите акціонерне товариство "Коксохімічний завод" (м. Алчевськ), акціонерне товариство закритого типу "Швейна фірма "Стиль" (м. Луганськ).

З'явилися позитивні ознаки стабілізації роботи в агропромисловому комплексі, зокрема у тваринництві. Порівняно з січнем - квітнем  минулого року обсяг продажу худоби та птиці збільшився на 0,3 відсотка, яєць - на 6 відсотків. Поголів'я свиней зросло на 8,4 відсотка. На переробних підприємствах виробництво м'яса збільшилося на 6,3 відсотка, ковбасних виробів - на 2,3, олії - на 65 відсотків. Поширення набувають орендні відносини на селі.

Створюються машинно-технологічні станції, принципово нові інтегровані сільськогосподарські структури.

За активної взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування розроблено та затверджено Програму соціально-економічного розвитку Луганської області на 1999 - 2010 роки, якою на основі комплексного підходу визначено пріоритетні напрями стабілізації та розвитку регіону у період до 2010 року, конкретні шляхи структурної перебудови всього господарського комплексу, реалізації завдань державних цільових програм, а також Програми "Україна - 2010".

Разом з тим не подолано негативні тенденції в економіці області, внаслідок чого складною залишається ситуація з погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, а також із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади не повною мірою реалізують можливості щодо поліпшення роботи підприємств і організацій області, які належать до сфери їх управління.

З метою створення умов для більш ефективного використання економічного потенціалу Луганської області, забезпечення реалізації державної регіональної політики Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з основними положеннями та заходами Програми соціально-економічного розвитку Луганської області на 1999 - 2010 роки. 

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади під час розроблення проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України на наступні роки враховувати заходи та джерела фінансування, передбачені для виконання Програми соціально-економічного розвитку Луганської області на 1999 - 2010 роки.

2. Луганській обласній державній адміністрації за участю відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

у місячний термін проаналізувати причини, що призвели до тривалого спаду виробництва, загострення ситуації з погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, а також із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, вжити конкретних заходів, спрямованих на якісне поліпшення роботи підприємств і організацій, місцевих органів виконавчої влади з розв'язання економічних і соціальних проблем у регіоні, і про результати проведеної роботи доповісти Кабінетові Міністрів України у вересні поточного року;

здійснити комплекс заходів щодо реструктуризації підприємств будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів;

завершити до 1 липня ц. р. розроблення обласної програми енергозбереження на період до 2010 року, в якій передбачити двократне зменшення енергоємності продукції та послуг, а також заходи щодо скорочення споживання природного газу, зокрема у 1999 році - на 22,3 відсотка;

сприяти залученню до паливних ресурсів області вторинної сировини та поліпшенню екологічної ситуації, комплексному впровадженню на підприємствах, в установах і організаціях бюджетної сфери та в житлово-комунальному комплексі обладнання, виготовленого за передовими енергозберігаючими технологіями;

вжити додаткових заходів до прискореного погашення бюджетними установами і організаціями заборгованості з виплати працівникам та особам, яким надається державна соціальна допомога, заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, зокрема, за їх бажанням, з використанням натуральної форми оплати, а також шляхом ліквідації заборгованості цих категорій громадян за житлово-комунальні послуги, газ та електроенергію відповідно до Указу Президента України від 11 травня 1999 р. N 492 "Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги".

3. З метою стабілізації ситуації у вугільній промисловості, оптимізації структури виробництва, пом'якшення соціальних наслідків закриття вугледобувних підприємств Міністерству вугільної промисловості:

забезпечити завершення будівництва у 1999 році першого пускового комплексу шахти "Самсонівська - Західна" виробничою потужністю видобування коксівного вугілля 750 тис. тонн на рік з введенням у дію в серпні ц. р. двох вугледобувних лав загальною потужністю - 500 тис. тонн; 

розглянути у місячний термін пропозиції Луганської обласної державної адміністрації щодо реструктуризації діючих потужностей збагачувальних фабрик, зупинення експлуатації тих, що мають застарілі технології, незадовільний технічний рівень і не забезпечені сировиною, та щодо подальшого створення на їх базі підприємств з переробки шламів;

разом з Міністерством економіки і Міністерством фінансів забезпечити у 1999 році за рахунок коштів, передбачених для реструктуризації вугільної промисловості, фінансування видатків підприємств легкої промисловості для створення робочих місць для працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, у межах обсягів, затверджених відповідними проектами закриття шахт;

під час формування проектів Державної програми соціального і економічного розвитку України та Державного бюджету України передбачати на період до 2005 року включно кошти для створення нових робочих місць у вугільній та легкій промисловості, інших галузях економіки Луганської області для вивільнюваних працівників вугільних підприємств;

внести зміни до актів оцінки і статутів відкритих акціонерних товариств, утворених шляхом корпоратизації у 1996 ропі, та забезпечити передачу до органів приватизації матеріалів з корпоратизації підприємств, які підлягають приватизації у 1999 році;

забезпечити пропорційне виділення вугледобувним підприємствам Луганської області коштів, отриманих з резервного фонду Кабінету Міністрів України, для придбання найнеобхідніших засобів індивідуального та колективного захисту працівників шахт;

разом з Міністерством праці та соціальної політики, а також із залученням відповідних профспілок вжити додаткових заходів для поліпшення стану охорони праці на підприємствах галузі.

4. Міністерству промислової політики, Міністерству транспорту, Міністерству економіки, Міністерству енергетики, Міністерству фінансів разом з Луганською обласною державною адміністрацією:

проаналізувати стан виконання холдинговою компанією "Луганськтепловоз" Програми розвитку рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту та міського господарства і вжити заходів до забезпечення фінансування робіт із створення вітчизняних вагонів дизель- і електропоїздів та трамваїв у повному обсязі;

в межах Національної енергетичної програми здійснити заходи щодо створення і організації виробництва нового покоління технічних засобів автоматизованих систем управління об'єктами атомної енергетики і технологічного обладнання для виробництва напівпровідникових матеріалів для виготовлення електронних компонентів у відкритому акціонерному товаристві "Імпульс" (м. Сєверодонецьк), відкритому акціонерному товаристві "Сєверодонецький приладобудівний завод" та центральному конструкторському бюро машинобудування "Донець" і у відкритому акціонерному товаристві "Донець" (м. Луганськ). 

5. Міністерству промислової політики, Фонду державного майна, Національному агентству з управління державними корпоративними правами, Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації розглянути питання про включення до переліку стратегічно важливих підприємств гірничо-металургійного комплексу відкритого акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат", закритого акціонерного товариства "Луганський трубний завод", відкритого акціонерного товариство "Алчевськкокс" для участі в економічному експерименті в гірничо-металургійному комплексі України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 жовтня 1998 р. N 166 "Про заходи щодо подолання кризового стану в гірничо-металургійному комплексі України".

6. Для стабілізації роботи підприємств - виробників боєприпасів та вибухових речовин, зокрема виробничого об'єднання "Луганський верстатобудівний завод", Рубежанського казенного хімічного заводу "Зоря", хімічного казенного об'єднання імені Петровського (м. Петровське):

продовжити до 2005 року термін повернення виробничим об'єднанням "Луганський верстатобудівний завод" товарного кредиту, наданого Державним комітетом по матеріальних резервах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 201-017 на суму 1895572 гривень, та погашення дебіторської заборгованості на суму 680259 гривень згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р. N 187;

установити виробничому об'єднанню "Луганський верстатобудівний завод" нульову ставку сплати за користування товарним кредитом, наданим Державним комітетом по матеріальних резервах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 201-017, з моменту його надання;

Міністерству фінансів забезпечити фінансування державного оборонного замовлення на виробництво боєприпасів до стрілецької зброї.

7. Міністерству агропромислового комплексу, Міністерству промислової політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Луганській обласній державній адміністрації з метою надання державної підтримки агропромисловому комплексу Луганської області: 

доукомплектувати у період до 2010 року за рахунок коштів Державного лізингового фонду 35 машинно-технологічних станцій технікою вітчизняного виробництва, у тому числі 430 тракторами, 80 зернозбиральними комбайнами, 1300 одиницями іншої сільськогосподарської техніки;

забезпечити у повному обсязі виділення з державного бюджету коштів, передбачених на реалізацію у Луганській області державних програм селекції у тваринництві і рослинництві, підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва, докорінне поліпшення земель, державну підтримку фермерських господарств.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 478)

8. Фонду державного майна подати у місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності терміном на п'ять років пакета акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція статутного фонду відкритого акціонерного товариства "Лисичанськнафтооргсинтез".

9. Національному агентству з управління державними корпоративними правами разом з Луганською обласною державною адміністрацією подати у місячний термін Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи для управління державним пакетом акцій відкритого акціонерного товариства "Лисичанськнафтооргсинтез".

10. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади в двомісячний термін забезпечити підготовку та подання органам приватизації переліків об'єктів соціальної сфери, що належать до державної власності, з метою їх подальшої приватизації.

11. Луганській обласній державній адміністрації разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади розробити та погодити в установленому порядку графік передачі у власність територіальних громад сіл, селищ та міст області об'єктів побутового призначення та соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, фізичної культури і спорту, профілакторіїв, будинків і таборів відпочинку, які перебувають на балансі державних підприємств та господарських товариств, створених на базі державного майна.

12. Луганській обласній державній адміністрації із залученням відповідних підприємств області у двомісячний термін підготувати техніко-економічні обгрунтування інвестиційних проектів для реалізації заходів Програми соціально-економічного розвитку Луганської області на 1999 - 2010 роки з визначенням джерел фінансування та повернення кредитів.

Національному агентству з питань розвитку та європейської інтеграції, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерству економіки, Міністерству промислової політики здійснити заходи щодо залучення іноземних інвестицій та кредитів для реалізації інвестиційних проектів у Луганській області.

13. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки разом з Луганською, Харківською та Донецькою обласними державними адміністраціями розробити і подати в установленому порядку до 1 жовтня 1999 р. Державну програму екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донець.

14. Міністерству енергетики для зниження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище відходів виробництва Луганської теплоелектростанції спрямовувати частину коштів цільової екологічної надбавки до діючого тарифу на електричну енергію для споживачів Луганської області на реконструкцію енергоблоків N 8 - 15 зазначеної теплоелектростанції.

15. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій і допомоги Пенсійному фонду та Луганській обласній державній адміністрації протягом II кварталу ц. р. здійснити інвентаризацію заборгованості підприємств, установ та організацій області з обов'язкових платежів до Пенсійного фонду і вжити заходів до її погашення.

16. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів, Міністерству економіки вишукати можливість для фінансування з державного бюджету відповідно до кошторису на 1999 рік Луганського відділення фонду соціального захисту інвалідів у частині компенсаційних виплат на придбання пально-мастильних матеріалів, здійснення ремонту автомобілів для інвалідів, санаторно-курортне лікування та протезно-ортопедичне обслуговування інвалідів.

17. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів до 1 жовтня 1999 р. ліквідувати заборгованість перед особовим складом органів внутрішніх справ області з грошового і речового забезпечення.

18. Міністерству економіки, Міністерству освіти з метою державної підтримки системи вищої освіти в Луганській області розглянути питання про збереження на рівні 1998 року державного замовлення на підготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах І - II та III - IV рівнів акредитації. 

19. Міністерству культури разом з Луганською обласною державною адміністрацією:

протягом 2000 - 2001 років створити електронно-інформаційні центри при обласній науковій бібліотеці імені Горького та обласній юнацькій бібліотеці;

для поповнення бібліотечних фондів області безоплатно передавати щорічно до 20 тисяч примірників видання "Бібліотечна серія";

передбачити здійснення капітального ремонту будинку обласної філармонії на період 2000 - 2005 років;

забезпечити утримання мережі клубних та бібліотечних закладів відповідно до мінімальних нормативів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 510 та від 12 листопада 1998 р. N 1775.

20. Міністерству охорони здоров'я разом з Луганською обласною державною адміністрацією розробити та впровадити у 2000 - 2001 роках систему надання первинної медико-санітарної допомоги населенню області на засадах сімейної медицини.

21. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за поданням Луганської обласної державної адміністрації під час підготовки проекту показників до Державного бюджету України на 2000 рік розглянути можливість включення капітальних вкладень на:

спорудження обласної інфекційної лікарні на 200 ліжок;

добудову навчального корпусу Луганського педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (1500 тис. гривень);

завершення будівництва пологового будинку в м. Луганську (6000 тис. гривень);

будівництво західної фільтрувальної станції водогону Молодогвардійськ - Свердловськ, реконструкцію мережі водопостачання м. Кіровська (9044 тис. гривень).

22. Луганській обласній державній адміністрації:

проаналізувати роботу районних державних адміністрацій, управлінь та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо впровадження Закону України "Про місцеві державні адміністрації", вжити необхідних заходів для зміцнення керівництва районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації і про проведену роботу доповісти Кабінетові  Міністрів України в серпні поточного року;

запровадити систематичне заслуховування звітів керівників районних державних адміністрацій про виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України з попередньою перевіркою стану справ на місцях.

23. Луганській обласній державній адміністрації, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доповісти Кабінетові Міністрів України до 1 жовтня 1999 р. про проведену роботу з виконання цієї постанови та щороку до 1 березня інформувати Міністерство економіки про стан її виконання.

24. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Куратченка В. О.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 57

Опрос