Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий и осуществления государственного контроля за выполнением обязательств относительно использования в заявленных целях товаров, подлежащих государственному экспортному контролю

КМ Украины
Постановление КМ от 27.05.1999 № 920
редакция действует с 28.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 1999 р. N 920

Київ

Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2003 року N 93
(враховуючи зміни, внесені 
постановою
Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2006 року N 105
),
 від 6 серпня 2003 року N 1225,
  від 28 жовтня 2004 року N 1432
,
 від 25 травня 2006 року N 726
,
від 21 липня 2010 року N 602
,
 від 18 січня 2012 року N 24
,
від 21 лютого 2018 року N 99

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2003 р. N 93,
враховуючи зміни, внесені
постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 105
)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 30

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю

(У тексті Положення слово "Держмитслужба" в усіх відмінках замінено відповідно словом "ДФС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 99)

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок надання державних гарантій і гарантій українських кінцевих споживачів щодо використання у заявлених цілях імпортованих в Україну товарів, які підлягають державному експортному контролю, здійснення державного контролю за виконанням цих гарантій, а також контролю за виконанням іноземними кінцевими споживачами своїх гарантій щодо використання у заявлених цілях товарів, імпортованих ними з України.

2. У цьому Положенні терміни "товари подвійного використання", "міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Законі Україні "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання". Для цілей цього Положення також використовується такий термін:

заявлена ціль - напрям використання товару згідно з його призначенням, про який офіційно повідомлено іноземного чи українського експортера відповідно суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або іноземним суб'єктом господарської діяльності.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2003 р. N 1225)

3. Товари, на які поширюється дія цього Положення, зазначені у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506), та у додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 21, ст. 1446).

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1432)

4. Товари, ввезені на територію України з наданням гарантій щодо використання у заявлених цілях, підлягають державному експортному контролю, встановленому в Україні.

Зазначені товари не можуть бути реекспортовані з України або передані до третіх держав на інших законних підставах без дозволу Держекспортконтролю на їх реекспорт або передачу до третіх держав.

Передача таких товарів іншому кінцевому споживачу в межах України здійснюється за позитивним висновком Держекспортконтролю.

5. З метою оформлення гарантій щодо кінцевого використання імпортованих в Україну товарів використовуються міжнародний імпортний сертифікат, сертифікат підтвердження доставки, сертифікат кінцевого споживача та інші документи, які містять державні гарантії та гарантії кінцевого споживача щодо використання товарів у заявлених цілях.

Одержання міжнародних імпортних сертифікатів та інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях

6. Міжнародний імпортний сертифікат (далі - імпортний сертифікат) - це державний документ України, який підтверджує зобов'язання українського імпортера імпортувати товари в Україну, а у разі, коли товари не будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без дозволу Держекспортконтролю (додаток 1).

Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення українською стороною інших державних гарантій чи зобов'язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях, такі гарантії чи зобов'язання можуть бути оформлені як додаток до імпортного сертифіката або як окремий документ (далі - інший документ).

Оформлення та видача зазначених документів здійснюється Держекспортконтролем на підставі заяви українського імпортера у разі вимоги подання таких документів іноземним експортером або відповідним державним органом держави експортера.

Імпорт товарів, не включених до списку товарів, які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого документа, здійснюється за дозволом Держекспортконтролю.

(пункт 6 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1432) 

7. Для одержання імпортного сертифіката або іншого документа український імпортер надсилає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

заяву типової форми;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1432)

засвідчені в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт товарів і копію договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпортером є підприємство чи організація-посередник;

примірник сертифіката кінцевого споживача;

абзац п'ятий пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

засвідчену в установленому порядку копію ліцензії на право провадження діяльності з товарами, що імпортуються, якщо діяльність з ними підлягає ліцензуванню.

(абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

У разі одночасного подання до Держекспортконтролю заяв на оформлення імпортного сертифіката чи іншого документа та оформлення дозволу на право здійснення відповідного імпорту в заяві на оформлення імпортного сертифіката чи іншого документа дозволяється посилатися на документи, які були додані до заяви для оформлення дозволу на право здійснення імпорту, замість подання других примірників зазначених документів.

Якщо стосовно товарів, які планується імпортувати, Держекспортконтролем не здійснено попередньої експертизи в галузі експортного контролю і суб'єкт підприємницької діяльності не зареєстрований у Держекспортконтролі як імпортер таких товарів, до зазначених документів додається довідка з переліком товарів, які передбачається імпортувати, із стислим викладом призначення та основних технічних характеристик кожного найменування товару. У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має намір імпортувати технології або послуги, замість довідки додається анотований виклад таких технологій або послуг з обов'язковим зазначенням їх обсягу, призначення та сфери використання. Довідка скріплюється підписом керівника або уповноваженою на те особою відповідного підприємства, організації, а також підписом керівника військового представництва (якщо таке представництво є на підприємстві, в організації).

(абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

Держекспортконтроль має право затребувати від заявника інші документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

До документів, складених іноземною мовою, додаються їх засвідчені в установленому порядку переклади.

(абзац десятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

Імпортний сертифікат або інший документ видається на один вид продукції за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (далі - ТН ЗЕД) незалежно від кількості найменувань продукції, яка увійшла до зовнішньоекономічного договору (контракту).

8. Розгляд заяв, поданих для отримання імпортних сертифікатів або інших документів, здійснюється Держекспортконтролем із залученням у разі потреби спеціалістів інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Термін розгляду зазначених заяв не може перевищувати 30 днів від дня отримання від імпортера повного комплекту документів. У разі виникнення обставин, які перешкоджають прийняттю однозначного рішення щодо можливості надання імпортного сертифіката, цей термін може бути продовжено рішенням голови Держекспортконтролю, але не більш як на 30 днів.

До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для отримання від імпортера додаткових відомостей або інших документів.

У разі прийняття Держекспортконтролем рішення про відмову у видачі імпортного сертифіката або іншого документа імпортеру надсилається лист з обгрунтуванням цього рішення.

Імпортний сертифікат або інший документ оформляється у двох примірниках і підписується головою Держекспортконтролю або його заступником.

Перший примірник імпортного сертифіката або іншого документа видається імпортеру для подання іноземному експортеру.

Другий примірник імпортного сертифіката або іншого документа залишається в Держекспортконтролі.

9. В окремих випадках, коли для іноземного експортера обов'язковими умовами експорту товарів, не включених до списків, зазначених у пункті 3 цього Положення, є отримання державних гарантій у вигляді імпортного сертифіката або іншого документа, оформлення такого імпортного сертифіката або іншого документа здійснюється Держекспортконтролем.

Про видачу імпортного сертифіката на товари, не включені до зазначених списків, Держекспортконтроль у триденний строк повідомляє ДФС та надсилає засвідчену в установленому порядку копію виданого сертифіката.

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

Після отримання повідомлення від Держекспортконтролю ДФС протягом трьох днів здійснює заходи щодо недопущення вивезення з митної території України товарів, зазначених у копії імпортного сертифіката, без дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Після ввезення таких товарів на територію України та здійснення передбачених законодавством митних процедур імпортер зобов'язаний протягом 10 днів після митного оформлення товару подати ДФС документи для отримання сертифіката підтвердження доставки в порядку, встановленому цим Положенням.

(пункт 9 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2003 р. N 1225)

10. Укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають здійснення іноземним партнером перевірок кінцевого використання товарів у заявлених цілях, можливе лише на підставі позитивного висновку Держекспортконтролю, за умови попереднього узгодження цього питання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого він належить.

11. Імпортний сертифікат або інший документ вважається дійсним у разі, коли він переданий компетентним державним органам держави експортера у термін не більш як шість місяців з дати його оформлення Держекспортконтролем.

У разі коли міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ не було передано компетентним державним органам держави експортера протягом шести місяців з дати його оформлення Держекспортконтролем або не було використано ними і повернуто українському імпортеру, останній зобов'язаний повернути такий документ до Держекспортконтролю разом із супровідним листом, в якому повинно бути зазначено причини його невикористання.

У разі зміни умов зовнішньоекономічного договору (контракту) імпортний сертифікат або інший документ підлягає переоформленню в установленому порядку. До нової заяви на видачу імпортного сертифіката або іншого документа додається оригінал раніше оформленого і виданого імпортного сертифіката або іншого документа. Якщо з об'єктивних причин неможливо надати оригінал сертифіката або іншого документа, імпортер повинен у письмовій формі зазначити ці причини.

Оформленому імпортному сертифікату або іншому документу надається порядковий номер згідно з реєстром видачі імпортних сертифікатів та інших документів, який ведеться Держекспортконтролем.

Одержання сертифіката підтвердження доставки

12. Сертифікат підтвердження доставки - це державний документ, який підтверджує, що зазначений у ньому товар імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного контролю України (додаток 2).

Сертифікат підтвердження доставки надається тільки на імпортовані в Україну товари, на які Держекспортконтролем видано імпортний сертифікат або інший документ.

Оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійснюється ДФС за заявою імпортера.

Для одержання сертифіката підтвердження доставки імпортер протягом 10 днів з дня митного оформлення товару надсилає ДФС лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

засвідчену в установленому порядку копію вантажної митної декларації, оформлену відповідним митним органом під час ввезення товару в Україну;

(абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

засвідчену в установленому порядку копію наданого Держекспортконтролем імпортного сертифіката або іншого документа;

(абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

копію платіжного доручення про сплату збору за видачу сертифіката підтвердження доставки.

У зверненні обов'язково мають бути посилання на номер та дату вантажної митної декларації, імпортного сертифіката або іншого документа, відповідно до яких здійснюватиметься оформлення сертифіката підтвердження доставки, а також відомості, необхідні для його заповнення.

Оформленому сертифікату підтвердження доставки присвоюється порядковий номер згідно з реєстром видачі сертифікатів підтвердження доставки, який ведеться ДФС.

13. Оформлення сертифіката підтвердження доставки здійснюється ДФС у 10-денний термін з дати отримання документів, зазначених у пункті 12 цього Положення.

Сертифікат підтвердження доставки оформляється в трьох примірниках і підписується Головою ДФС або його заступником.

Перший примірник сертифіката підтвердження доставки видається імпортеру для подання іноземному експортеру, другий надсилається Держекспортконтролю, а третій примірник залишається в ДФС.

14. ДФС у 5-денний термін після видачі сертифіката підтвердження доставки повідомляє митні органи України, що товар, зазначений у цьому сертифікаті, ввезений на територію України і не може бути вивезений за її межі без дозволу Держекспортконтролю. Копія повідомлення надсилається ДФС до Держекспортконтролю.

Якщо сертифікат підтвердження доставки з будь-яких причин не був використаний, він підлягає поверненню імпортером до ДФС.

У разі втрати або знищення сертифіката підтвердження доставки українському імпортеру може бути надано дублікат сертифіката за умови подання до ДФС документів, зазначених у пункті 12 цього Положення.

Оформлення сертифіката кінцевого споживача

15. Сертифікат кінцевого споживача - це документ, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України або реекспортований без дозволу Держекспортконтролю, а також бере на себе інші гарантії щодо імпортованого в Україну товару у разі, коли це передбачено умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) згідно з вимогами держав - експортерів товарів (додаток 3).

Оформлення сертифіката кінцевого споживача здійснюється кінцевим споживачем. Сертифікат кінцевого споживача скріплюється підписом керівника відповідного підприємства, організації або уповноваженою на те особою.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

16. Сертифікат кінцевого споживача оформляється у трьох примірниках. Перший і другий примірники направляються кінцевим споживачем імпортеру товару, який передає перший примірник іноземному експортеру, а другий примірник - Держекспортконтролю разом із заявою на видачу імпортного сертифіката або іншого документа. Третій примірник залишається у кінцевого споживача товарів.

Передача товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, іншим кінцевим споживачам на території України

17. Передача товарів, імпортованих в Україну з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, іншим кінцевим споживачам на території України здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю про можливість здійснення такої передачі.

Для одержання зазначеного висновку споживач, який має намір передати імпортовані товари іншому кінцевому споживачу, надсилає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

заяву типової форми у трьох примірниках;

документ, що підтверджує згоду іноземного експортера на подальшу передачу товару;

сертифікат кінцевого споживача, оформлений кінцевим споживачем, якому передаються товари для використання;

довідку із зазначенням реквізитів раніше оформлених на ці товари сертифіката кінцевого споживача та імпортного сертифіката або іншого документа.

Крім документів, зазначених у цьому пункті, Держекспортконтроль має право затребувати від заявника інші документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення.

18. Розгляд Держекспортконтролем заяв, поданих для отримання зазначених у пункті 17 цього Положення висновків, здійснюється у разі потреби із залученням в установленому порядку представників інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Термін розгляду заяви про видачу такого висновку не повинен перевищувати 15 днів від дня подання заявником повного комплекту документів. У разі виникнення обставин, які перешкоджають прийняттю однозначного рішення щодо можливості надання висновку, термін розгляду заяви може бути продовжений рішенням голови Держекспортконтролю, але не більше як на 30 днів.

До терміну розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від заявника додаткових відомостей або інших документів.

У разі прийняття Держекспортконтролем рішення про відмову у видачі висновку про можливість, передачі товарів іншим кінцевим споживачам на території України, заявнику надсилається лист з обгрунтуванням відповідного рішення.

19. Новий кінцевий споживач зобов'язаний підтвердити факт отримання товарів протягом тижня від дня їх отримання офіційним листом до Держекспортконтролю.

Реекспорт товарів, які були імпортовані в Україну з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях

20. Реекспорт товарів, які були імпортовані в Україну з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, здійснюється відповідно до встановленого порядку експорту товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Обов'язковою умовою для прийняття рішення про можливість реекспорту таких товарів є подання до Держекспортконтролю українським експортером офіційної письмової згоди іноземного експортера на їх реекспорт.

Державний контроль за виконанням кінцевими споживачами в Україні зобов'язань за гарантіями щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях

21. Державний контроль за виконанням кінцевими споживачами в Україні зобов'язань за гарантіями щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях здійснюється на підставі аналізу звітів суб'єктів підприємницької діяльності - кінцевих споживачів про фактичне використання товарів, а також шляхом планових вибіркових перевірок фактичного використання товарів за призначенням їх кінцевими споживачами, які можуть здійснюватися уповноваженими посадовими особами Держекспортконтролю або відповідними контрольними комісіями.

22. Держекспортконтроль за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, СБУ та Службою зовнішньої розвідки визначає терміни та затверджує план проведення перевірки фактичного використання кінцевим споживачем товарів, які були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, а також у разі потреби формує контрольну комісію, до складу якої можуть залучатися представники Держекспортконтролю, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДФС, інших центральних органів виконавчої влади.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

Повноваження та склад контрольної комісії погоджуються з центральними органами виконавчої влади, представники яких залучаються до участі у перевірці. Членам контрольної комісії Держекспортконтролем видаються посвідчення на право здійснення відповідної перевірки.

Відомості про уповноважених посадових осіб Держекспортконтролю або про склад контрольної комісії та терміни перевірки в письмовій формі подаються Держекспортконтролем керівникові підприємства, установи, організації, що є споживачем товарів, щодо яких здійснюється перевірка.

23. Перевірка здійснюється за місцем встановлення (використання) імпортованих товарів.

Керівник підприємства, установи, організації - кінцевого споживача зобов'язаний надати уповноваженим посадовим особам Держекспортконтролю або відповідній контрольній комісії будь-які необхідні документи та сприяти їх роботі.

Підприємство, установа, організація - кінцевий споживач має бути попереджений про можливість проведення такої перевірки під час оформлення імпортного сертифіката.

Про результати перевірки фактичного використання товарів за призначенням їх кінцевим споживачем контрольною комісією складається звіт, який затверджується головою Держекспортконтролю.

24. Відшкодування витрат на проведення перевірки здійснюється в установленому порядку за рахунок і в межах статті державного бюджету, з якої фінансується діяльність Держекспортконтролю, або за рахунок підприємства, установи, організації у разі, коли про це зазначено у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

Організація перевірок за участю іноземних партнерів використання кінцевими споживачами в Україні товарів, які були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях

25. Перевірки за участю представників іноземних експортерів та/або компетентних державних органів держави експортера фактичного використання кінцевими споживачами в Україні товарів, які були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених зовнішньоекономічними договорами (контрактами), або коли це обумовлено міжнародними договорами, учасниками яких є держава іноземного експортера та Україна.

Перевірки у відповідних випадках повинні здійснюватись згідно із законодавством України про державну таємницю.

26. Повідомлення про намір проведення зазначених у пункті 25 цього Положення перевірок подається іноземним партнером у встановленому порядку дипломатичними каналами.

МЗС подає зазначене повідомлення Держекспортконтролю та іншому центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, установа, організація - імпортер.

Така перевірка здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 22 та 23 цього Положення, за участю представників іноземних експортерів та/або компетентних державних органів держави експортера.

Відповідальність за порушення своїх зобов'язань українських імпортерів та кінцевих споживачів товарів, які були імпортовані в Україну з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях

27. У разі виявлення з боку українського імпортера або кінцевого споживача порушень встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, щодо яких було надано державні гарантії про їх використання у заявлених цілях, а саме, якщо такі товари:

не були імпортовані в Україну і за вказівкою українського імпортера без дозволу Держекспортконтролю були направлені в інше місце призначення, ніж визначене у міжнародному імпортному сертифікаті;

були використані в інших, ніж заявлені, цілях;

були передані іншому кінцевому споживачу на території України або реекспортовані без позитивного висновку чи дозволу Держекспортконтролю, а також у разі порушення інших вимог експортного контролю такий імпортер або кінцевий споживач заноситься Держекспортконтролем до списку порушників правил експортного контролю. Крім того, він несе цивільно-правову відповідальність згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Організація перевірок використання іноземними кінцевими споживачами товарів, які були імпортовані з України з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях

28. Проведення державними органами України перевірок використання іноземними кінцевими споживачами товарів, які були імпортовані з України іноземними суб'єктами господарської діяльності з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, на території держав іноземних імпортерів може здійснюватися лише у разі, коли здійснення таких перевірок передбачено зовнішньоекономічними договорами (контрактами), згідно з якими товари імпортовано з України або у разі, коли це обумовлено міжнародними договорами, учасниками яких є держава іноземного імпортера та Україна. Підставою для проведення таких перевірок є відповідні письмові гарантії уповноважених на це державних органів держави іноземного імпортера, надані у зв'язку з імпортом товарів з України.

29. Перевірки, зазначені у пункті 28 цього Положення, проводяться за місцем встановлення (використання) імпортованих з України іноземними суб'єктами господарської діяльності товарів уповноваженими посадовими особами Держекспортконтролю, посольства України у відповідній державі або комісією, до складу якої можуть входити представники підприємства чи організації, що є експортером цих товарів, МЗС або посольства України у відповідній державі, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держспецзв'язку, ДФС та Держекспортконтролю.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726,
від 21.07.2010 р. N 602)

Повідомлення про намір проведення перевірки до відповідних державних органів держави іноземного імпортера подається Держекспортконтролем через МЗС. Питання, пов'язані з проведенням перевірки (узгодження термінів перевірки з іноземним імпортером, оформлення віз тощо), узгоджуються дипломатичними каналами.

30. Відшкодування витрат на проведення перевірки здійснюється в установленому порядку за рахунок і в межах статей державного бюджету, з яких фінансується діяльність МЗС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДФС та Держекспортконтролю, або за рахунок підприємства чи організації - українського експортера у разі, коли про це зазначено у зовнішньоекономічному договорі (контракті). Український експортер повинен бути попереджений про вірогідність проведення такої перевірки під час оформлення дозволу на експорт або висновку щодо можливості проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

31. За результатами перевірки використання іноземним кінцевим споживачем товарів, які були імпортовані з України іноземним суб'єктом господарської діяльності з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, посадові особи Держекспортконтролю, посольства України у відповідній державі або комісія складають акт, який передається для розгляду Держекспортконтролю.

У разі виявлення порушень зобов'язань, узятих на себе іноземними імпортерами або кінцевими споживачами, МЗС за поданням Держекспортконтролю дипломатичними каналами повідомляє компетентні державні органи держави іноземного імпортера про виявлені порушення. Іноземний імпортер та/або кінцевий споживач товару, що порушили прийняті на себе зобов'язання, заносяться Держекспортконтролем до списку іноземних суб'єктів господарської діяльності, з якими забороняються або обмежуються ділові стосунки щодо товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Проведення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності перевірок доставки та кінцевого використання товарів, які були експортовані з України

32. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності - експортер товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі - експортер), повинен вживати заходів для перевірки доставки та кінцевого використання експортованих товарів і про її результати інформувати Держекспортконтроль.

Експортер повинен сприяти уповноваженим державним органам України у проведенні ними зазначеної перевірки, а також у разі потреби залучати ці органи до участі у перевірках доставки товарів до кінцевого споживача та/або використання цим споживачем експортованих товарів у заявлених цілях.

У разі отримання будь-якої інформації про порушення умов доставки товарів до кінцевого споживача або використання цих товарів усупереч заявленим цілям або іншим споживачем експортер зобов'язаний негайно повідомити про це Держекспортконтроль і СБУ.

33. Контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача здійснюється експортером шляхом отримання від іноземного суб'єкта господарської діяльності та надання Держекспортконтролю сертифіката підтвердження доставки або іншого документа, оформленого або підтвердженого уповноваженим на це органом країни призначення, який містить відповідні підтвердження про доставку товарів на територію країни призначення та їх одержання кінцевим споживачем (далі - документ про підтвердження доставки).

В окремих випадках залежно від категорії товарів, країни призначення, кінцевого споживача тощо за рішенням Держекспортконтролю контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача може здійснюватись шляхом супроводження товарів представником (представниками) експортера під час їх транспортування.

Про рішення щодо необхідності здійснення контролю за доставкою товарів шляхом супроводження під час їх транспортування Держекспортконтроль повідомляє суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності під час прийняття рішення про надання висновку щодо можливості проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів, або про надання дозволу на експорт товарів.

Перелік осіб, уповноважених експортером супроводжувати товари, та їх повноваження визначаються експортером та підтверджуються відповідними документами. Особи, уповноважені експортером супроводжувати товари, мають бути штатними працівниками експортера.

34. Гарантії іноземного суб'єкта господарської діяльності - кінцевого споживача щодо надання експортеру документа про підтвердження доставки та/або про можливість здійснення експортером перевірок використання у заявлених цілях імпортованих цим споживачем товарів, та/або про можливість здійснення контролю за доставкою товарів до кінцевого споживача шляхом їх супроводження експортером під час транспортування за рекомендацією Держекспортконтролю повинні бути визначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) або в іншому документі, в якому є посилання на такий договір (контракт).

У разі коли в експорті товарів бере участь іноземний суб'єкт господарської діяльності - посередник, у зовнішньоекономічному договорі (контракті), укладеному з таким посередником, за рекомендацією Держекспортконтролю повинні бути визначені його зобов'язання про отримання від кінцевого споживача та надання експортеру документа про підтвердження доставки та/або про можливість проведення експортером перевірок використання у заявлених цілях імпортованих цим споживачем товарів, та/або про можливість здійснення контролю за доставкою товарів до кінцевого споживача шляхом їх супроводження експортером під час транспортування, а також зобов'язання цього посередника про надання експортеру відповідного документа, в якому кінцевий споживач гарантуватиме надання документа про підтвердження доставки, та/або про можливість проведення перевірок чи здійснення контролю за доставкою товарів.

35. Експортер зобов'язаний подати Держекспортконтролю документи про підтвердження доставки товарів військового призначення. Гарантії експортера щодо надання документів про підтвердження доставки товарів військового призначення та терміни надання цих документів повинні бути викладені у листі-зверненні, який експортер подає Держекспортконтролю разом із заявою про надання відповідного дозволу на право експорту товарів.

В окремих випадках за рішенням Держекспортконтролю такі гарантії надаються експортером стосовно доставки товарів подвійного використання. Необхідність надання таких гарантій визначається Держекспортконтролем під час прийняття рішення про надання висновку щодо можливості проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів подвійного використання, або про надання відповідного дозволу на експорт таких товарів.

Зазначені у цьому пункті документи про підтвердження доставки товарів не подаються до Держекспортконтролю у разі здійснення міжнародних передач на виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності робіт, пов'язаних з виконанням міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію.

(пункт 35 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1432
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

У разі коли за рішенням Держекспортконтролю експортер повинен забезпечити супроводження товарів під час їх транспортування, дозвіл на право експорту товарів може бути наданий Держекспортконтролем лише після отримання від експортера документа, в якому цей експортер бере на себе зобов'язання про забезпечення супроводження товарів.

36. У разі потреби на письмове прохання експортера до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача можуть залучатися представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держекспортконтролю, ДФС та інших центральних органів виконавчої влади.

(абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

Повноваження представників центральних органів виконавчої влади, які залучаються до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача, визначаються керівниками цих органів або їх заступниками та підтверджуються відповідними документами.

Відшкодування витрат, пов'язаних із залученням до супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача представників центральних органів виконавчої влади, а також оформлення необхідних віз та проїзних документів здійснюється експортером у встановленому порядку.

37. До здійснення контролю за доставкою товарів до кінцевого споживача та/або перевірки їх використання у заявлених цілях можуть залучатися представники закордонних дипломатичних установ України у державах - одержувачах товарів (за згодою керівників цих установ).

Для забезпечення участі представників дипломатичних установ у здійсненні контролю за доставкою товарів до кінцевого споживача та/або перевірки їх використання у заявлених цілях експортер повинен завчасно звернутись через Держекспортконтроль до МЗС з проханням про залучення відповідних представників до участі у здійсненні контролю чи проведенні перевірок. Разом із заявою експортер подає у двох примірниках необхідну інформацію про порядок експорту товарів, спосіб їх транспортування, перевізника, місце доставки товарів та їх кінцевого споживача. Держекспортконтроль після отримання такої заяви надсилає її разом з одним примірником інформації до МЗС для прийняття рішення.

38. Після доставки товарів до кінцевого споживача експортер подає Держекспортконтролю документ про підтвердження доставки товарів з посиланням на відповідний зовнішньоекономічний договір (контракт), за яким товари експортовані з України, наданий або підтверджений уповноваженим державним органом країни призначення. Якщо такий документ складено іноземною мовою, до нього додається переклад, засвідчений у встановленому порядку.

Документ про підтвердження доставки товарів повинен містити такі відомості:

місце доставки товарів;

найменування кінцевого споживача та його підтвердження про отримання товарів відповідно до раніше наданого сертифіката кінцевого споживача та реквізити цього сертифіката;

номенклатура та кількість отриманих товарів;

прізвище, ім'я та посада особи, яка видала документ;

відмітка уповноваженого державного органу із зазначенням його найменування, а також прізвище, ім'я та посада особи, яка підтвердила документ;

дата оформлення документа та його номер.

39. У разі коли контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача здійснювався шляхом супроводження транспортування, разом з документом про підтвердження доставки товарів експортер подає Держекспортконтролю звіт про здійснення такого контролю, у якому зазначає:

ініціали і прізвище, посади осіб, які супроводжували товари та здійснювали контроль за їх доставкою;

номенклатуру, кількість товарів та її відповідність номенклатурі, зазначеній в договорі (контракті) та сертифікаті кінцевого споживача;

спосіб доставки вантажу, тип та реєстраційний номер транспортного засобу, його власника (країна, фірма, особа), компанію перевізника та замовника перевезення;

заявлений та фактично виконаний маршрут доставки товарів із зазначенням проміжних посадок/зупинок і дат їх здійснення, часткове розвантаження товарів, експортованих з України, та хто дав таке розпорядження (особа, фірма, країна);

дату і пункт доставки товарів (місто, аеропорт або морський порт, країна), представників кінцевого споживача та державних органів, які отримали товари і видали документ про підтвердження доставки товарів;

іншу інформацію, яка підтверджує доставку товарів.

40. Експортер повинен у 45-денний термін після здійснення експорту товарів подати до Держекспортконтролю документ про підтвердження доставки товарів. Цей термін може бути продовжений Держекспортконтролем у разі подання експортером звернення з обґрунтуванням причин затримки надання такого документа і пропозицією щодо встановлення нового терміну надання цього документа.

Абзац другий пункту 40 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1432)

(Положення доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 р. N 1225)

 

 

          Герб України                      УКРАЇНА 
                                                         Ukraine 

Державна служба експортного контролю
State Service on Export Control 

Міжнародний імпортний сертифікат
International Import Certificate

 
N _______________ 

1. Імпортер, його адреса
Importer's full name and address  

2. Експортер, його адреса
Exporter's full name and address  

3. Код TH ЗЕД, найменування та повний опис товару
N. of customs tariff, name and full description of the goods

 

  

4. Кількість товару
Quantity 

5. Одиниця виміру
Unit 

6. Вартість товару
Value 

7. Валюта платежу
Currency of payment 

 

 

  

  

  

  

8. Цим підтверджується, що імпортер прийняв зобов'язання імпортувати в Україну товари, зазначені у пункті 3, а у разі, коли товари не будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без дозволу Державної служби експортного контролю України
It's hereby certified that importer has undertaken to import into Ukraine the goods stated in item 3 or, if they are not imported into Ukraine, not to divert them to another destination without a permission of the State Service on Export Control of Ukraine

9. Цей документ втрачає чинність у разі, коли він не був наданий компетентним державним органам держави експортера протягом шести місяців з дати його оформлення
This document ceases to be valid unless presented to the competent national authorities of exporter's state within six months from its date of issue

____________
посада
title 

  

____________
підпис
signature 

  

____________
прізвище
name 

  

____________
дата
date 

  

____________
печатка
stamp 

  


 

 

              Герб України                       УКРАЇНА 
                                                              Ukraine 

Державна митна служба
State Customs Service 

Сертифікат підтвердження доставки
Delivery Verification Certificate

 
N _______________ 

1. Імпортер, його адреса
Importer's full name and address
 

2. Експортер, його адреса
Exporter's full name and address  

3. Міжнародний імпортний сертифікат
International Import Certificate
N _________________________________
від (of) _____________________________ 

4. Номер та дата митної декларації
Number and date of the Customs Declaration issue 

5. Код ТН ЗЕД, найменування та повний опис товару
N. of customs tariff, name and full description of the goods 
 
 

6. Кількість товару
Quantity 

7. Одиниця виміру
Unit 

8. Вартість товару
Value 

9. Валюта платежу
Currency of payment 

 

 

  

  

  

  

10. Цим підтверджується, що товар, зазначений у пункті 5, було імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного контролю України
This is to certify, that the goods stated in item 5, has been imported to Ukraine and accepted under the export control regime of Ukraine

____________
посада
title 

  

____________
підпис
signature 

  

____________
прізвище
name 

  

____________
дата
date 

  

____________
печатка
stamp 

  


 

 

Сертифікат кінцевого споживача
End-user certificate
N ________________ 

1. Споживач, його адреса
User's full name and address

 

2. Експортер, його адреса
Exporter's full name and address

 

3. Найменування та повний опис товару
Name and full description of the goods

 

4. Місце встановлення (використання) товару
Place of installation (use) of the goods

 

5. Ціль кінцевого використання товару
The purpose of End-use of the goods

 

6. Споживач товару цим гарантує, що товар, зазначений у пункті 3, не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в пункті 5, і не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України або реекспортований без дозволу Державної служби експортного контролю України
The user of the goods warrants by this, that the goods stated in item 3, will not be used other, than for purporses stated in item 5, and will not be transfered to any other subject of business activity in the territory of Ukraine or reexported without a permission of the State Service on Export Control of Ukraine

 

7. Інші гарантії і зобов'язання, передбачені умовами зовнішньоекономічного договору
Other guaranties and obligations stipulated by conditions of the external economic contract

____________
посада
title 

  

____________
підпис
signature 

  

____________
прізвище
name 

  

____________
дата
date 

  

 

  Сертифікат кінцевого споживача оформляється на бланку підприємства, установи, організації-споживача.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

____________

 

Опрос