Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в Государственный бюджет Украины отчислений от платы за транзит трубопроводным транспортом через территорию Украины нефти, природного газа, аммиака и за перевалку в портах транзитных нефти и мазута

КМ Украины
Постановление КМ от 19.05.1999 № 842
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 травня 1999 р. N 842

Київ

Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 червня 1999 року N 1160

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 грудня 1999 року N 2335)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту (додається).

2. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" разом з Державною податковою адміністрацією, Міністерством фінансів, Міністерством економіки підготувати і подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку проект Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про систему оподаткування" та "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо включення до переліку обов'язкових платежів відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту, а також включення цих платежів до складу валових витрат.

Установити, що Положення, затверджене цією постановою, застосовується після набрання чинності зазначеним Законом. 

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29.06.99 р. N 1160)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 751 "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту

1. Це Положення визначає механізм обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту, передбачених статтею 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та перевалку в портах транзитних нафти і мазуту, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит нафти (у тому числі відрахування від плати за транспортування транзитної нафти магістральними трубопроводами територією України) у розмірі, еквівалентному 0,75 долара США за 1 тонну, та відрахування від перевалки в портах транзитних нафти і мазуту в розмірі, еквівалентному 0,47 долара США за 1 тонну;

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи з обсягів нафти, природного газу, аміаку, транспортованих через територію України, та обсягів перевалки в портах транзитних нафти і мазуту.

3. Платниками відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та за перевалку у портах транзитних нафти і мазуту є:

нафти - Державне акціонерне товариство "Магістральні нафтопроводи "Дружба" та Державне акціонерне товариство "Придніпровські магістральні нафтопроводи";

природного газу - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

аміаку - Українське державне зовнішньоекономічне підприємство "Укрзовнішхімпром";

за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роботи з перевалки (перевантаження з одного виду транспорту та інший, транспортування, складування, зберігання) у портах транзитних нафти та мазуту.

Морські порти щомісяця до 15 числа надають органам державної податкової служби перелік суб'єктів підприємницької діяльності за їх місцезнаходженням, які здійснюють перевалку в портах транзитних нафти і мазуту. У переліку відображається назва суб'єктів підприємницької діяльності, їх ідентифікаційний код та обсяги перевалки за попередній місяць у розрізі кожного суб'єкта підприємницької діяльності.

4. Відрахування від плати за транзит нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту визначаються виходячи з розмірів плати, зазначених у пункті 2 цього Положення, в перерахунку на національну валюту України за валютним обмінним курсом Національного банку на день, що передує строку сплати платежу. Недоїмка з цих платежів, яка утворюватиметься починаючи з моменту застосування цього Положення і не буде погашена протягом року, повинна фіксуватись для погашення її в наступному періоді за валютним обмінним курсом Національного банку станом на 31 грудня звітного року.

(пункт 4 із змінами, внесеними постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. N 1160)

У разі коли день, що передує строку сплати платежу, збігається з вихідним (святковим) днем, під час обчислення суми відрахувань приймається курс долара на день, що настає за вихідним днем, і відповідно переноситься строк сплати платежу.

5. Відрахування від плати за транзит нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту вносяться платниками до Державного бюджету України щодекади авансовими платежами 15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця виходячи з обсягів транзитних нафти, природного газу, аміаку, транспортованих через територію України, та обсягів перевалки у портах транзитних нафти і мазуту за минулу декаду, та курсу долара, зазначеного у пункті 4 цього Положення. Відрахування від плати за транзит нафти, природного газу, аміаку та перевалку в портах транзитних нафти та мазуту зараховуються до Державного бюджету України за кодами бюджетної класифікації, а саме:

від плати за транзит природного газу - код 24060100, символ звітності банку - 048;

від плати за транзит нафти та перевалку в портах транзитних нафти і мазуту - код 24061100, символ звітності банку - 203;

від плати за транзит аміаку - код 24061200, символ звітності банку - 204.

6. Платники відрахувань від плати за транзит нафти, природного газу та аміаку щомісяця до 20 числа наступного за звітним місяця подають податковим органам за місцезнаходженням розрахунки відрахувань за формою, що додається.

У разі коли обчислені у місячному розрахунку суми відрахувань від плати за транзит природного газу, нафти, аміаку будуть більшими, ніж суми, сплачені авансовими платежами щодекади, доплата зазначених відрахувань провадиться платником до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Сума відрахувань, нарахована за звітний місяць, що не була внесена у встановлений термін (тобто до 25 числа наступного за звітним місяця), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені, яка відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93 "Про стягнення невнесених у строк податків і неподаткових платежів" (із змінами) нараховується із сум недоїмки з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку і по день сплати включно у встановленому порядку.

Зайво сплачені суми відрахувань зараховуються в рахунок чергових платежів за транзит та перевалку або повертаються платнику в 5-денний строк від дня одержання його письмової заяви.

7. Сума належного до сплати платежу за транзит нафти, природного газу та аміаку на підставі розрахунку відображається платником у національній валюті та одночасно в іноземній валюті за правилами, передбаченими для обліку операцій в іноземних валютах, за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредитом рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом" та показується у рядку 355 Звіту про фінансові результати та їх виконання (форма N 2).

8. Відповідальність за правильність обчислення і своєчасність внесення відрахувань від плати за транзит нафти, природного газу, аміаку та перевалку у портах транзитних нафти і мазуту покладається на платника та його посадових осіб згідно із законодавством.

9. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю внесення відрахувань від плати за транзит нафти, природного газу, аміаку та за перевалку в портах транзитних нафти і мазуту до Державного бюджету України здійснюють державні податкові інспекції (відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні").

 

В ____________________ державну 
податкову інспекцію

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ платника ___________________________________

Повне найменування підприємства _________________________________________

Прізвище та ініціали відповідальної особи
(виконавця) _____________________________________________________________

Ідентифікаційний код ____________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________

РОЗРАХУНОК
відрахувань від плати за транзит трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу, аміаку та перевалку в портах транзитних нафти і мазуту
за _______________ 1999 р.
(місяць)

Декада 

Одиниця
виміру 

Обсяг
транс-
портуван-
ня
(перевал-
ки) 

Відстань
транс-
порту-
вання* 

Ставка
відрахувань
у доларах
США на
одиницю
виміру 

Курс долара в гривнях 

Підлягає сплаті 

Фактично
сплачено 

Підлягає
доплаті
(гр. 9 - гр. 10)
або
зарахуванню (гр. 10 - гр. 9) 

число
місяця 

гривень 

доларів
США (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5) 

млн.
гривень
(гр. 8 х гр. 7) 

10 

11 

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

II 

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

III 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* При розрахунку відрахувань від плати за транзит нафти та перевалку у портах транзитних нафти і мазуту відстань транспортування у графі 4 проставляється 1 (одиниця). 

____________  

 

Опрос