Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке выдачи Национальной комиссией регулирования электроэнергетики лицензий на осуществление деятельности, связанной с производством, передачей и поставкой электрической энергии, комбинированным производством тепловой и электрической энергии, производством тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.1999 № 753
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 1999 р. N 753

Київ

Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

(назва в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 319)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2005 року N 346
,
 від 15 березня 2006 року N 319
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 серпня 2014 року N 331)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, що додається.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 319)

2. Уповноважити Національну комісію регулювання електроенергетики в тримісячний термін затвердити умови та правила здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійні умови), ліцензування яких належить до компетенції Комісії.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 25

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії
, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

(назва в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 319)

1. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання, поновлення дії та обліку ліцензій, виданих Національною комісією регулювання електроенергетики (далі - Комісія).

2. Без ліцензії можуть здійснюватися:

виробництво електричної енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами).

абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

3. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає до Комісії заяву за формою згідно з додатком 1.

4. У заяві зазначаються:

відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;

місце здійснення діяльності (якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, здійснюється у кількох територіально відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у заяві зазначаються їх адреси);

вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;

встановлена потужність та річні обсяги;

термін дії ліцензії.

5. До заяви додаються такі документи:

громадянами-підприємцями - копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів та довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

документи, що підтверджують: достатність у суб'єкта підприємницької діяльності власних коштів; можливість додержання інших показників та вимог, що обмежують ризики операцій на оптовому ринку електроенергії, згідно з нормативами, встановленими Комісією; можливість здійснення заявником даного виду діяльності відповідно до умов та правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов);

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

копія документа, що підтверджує право користування майном, яке забезпечує виконання умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов);

документ про внесення плати за видачу ліцензії.

Без надання зазначених документів заява не розглядається.

6. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви та відповідних документів. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов).

7. Ліцензія оформляється на бланку єдиного зразка.

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

8. У ліцензії зазначаються:

найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; 

вид діяльності, на яку видається ліцензія;

абзац п'ятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

абзац шостий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії;

(абзац сьомий пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

термін дії ліцензії.

(абзац восьмий пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

Ліцензія підписується головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.

Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється Комісією, але не може бути меншим, ніж 3 роки.

Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу.

(абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;

неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької діяльності відповідно до умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов).

У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке видається (надсилається) заявникові у письмовій формі у термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви, зазначаються підстави відмови.

9. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це Комісію та подати заяву про видачу дубліката ліцензії за формою згідно з додатком 3.

Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 10-денний термін після подання відповідної заяви.

Абзац третій пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

Дублікат ліцензії підписується головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.

У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві на видачу дубліката ліцензії, з відповідними даними, зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається (надсилається) заявникові в письмовій формі у 10-денний термін після прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави відмови.

10. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:

місцезнаходження юридичної особи;

найменування юридичної особи; 

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю;

місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності.

(пункт 10 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346) 

Переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо ця зміна виникла у зв'язку з розширенням ліцензіатом території своєї діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені для видачі ліцензії.

(пункт 10 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим)

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати Комісії заяву на переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком  4. 

До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені зміни. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах.

Без надання відповідних документів заява не розглядається.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами. До проведення цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.

Переоформлена ліцензія підписується головою Комісії або членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.

У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії повертається до Комісії і зберігається у справі.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.

11. Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.

Заява подається не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну дії ліцензії за формою згідно з додатком 5.

До заяви додаються документи, визначені пунктом 5 цього Положення.

Без надання відповідних документів заява не розглядається.

Про продовження дії ліцензії у відповідній її графі робиться відмітка, яка підписується головою Комісії або членом Комісії, що виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.

У продовженні дії ліцензії може бути відмовлено у разі порушення терміну подання відповідної заяви або виявлення розбіжностей у документах, що додаються до заяви, з відомостями, зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.

12. Комісія має право зупинити дію ліцензії у разі:

абзац другий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов);

невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін обов'язкових для виконання рішень Комісії щодо додержання умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов).

(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, Комісія приймає рішення про поновлення її дії.

Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає Комісія.

Комісія має право анулювати ліцензію у разі:

подання заяви суб'єктом підприємницької діяльності;

виявлення недостовірних відомостей у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій особі;

неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

(пункт 12 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

державної реєстрації припинення цивільної правоздатності суб'єкта підприємницької діяльності;

(пункт 12 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати
 відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим)

абзац тринадцятий пункту 12 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

(пункт 12 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 319,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим)

Абзац п'ятнадцятий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.03.2006 р. N 319)

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання видається (надсилається) у письмовій формі суб'єкту підприємницької діяльності у 5-денний термін.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного рішення.

13. Комісія веде книгу обліку виданих ліцензій за формою згідно з додатком 6.

Діловодство з питань ліцензування здійснюється Комісією окремо щодо кожного суб'єкта підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі документи, подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а також відомості про суб'єкт підприємницької діяльності.

Комісія веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до Єдиного ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за встановленою формою.

14. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних умов) здійснюється Комісією.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

15. Відповідно до законодавства:

Комісія несе відповідальність за недотримання порядку видачі ліцензій;

заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, викладених у заяві про видачу ліцензії, видачу дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії, продовження терміну дії ліцензії та доданих до неї документів.

 

ЗАЯВА
на отримання ліцензії

Заявник_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, телекс)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

________________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності _______________________________________________

організаційно-правова форма______________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів_____________________________________

розрахунковий рахунок N _____________________ в __________________________

________________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

валютний рахунок N __________________________ в _________________________

________________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)

________________________________________________________________________

просить видати ліцензію на здійснення такого виду діяльності:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

встановлена потужність __________________________________________________

річні обсяги _____________________________________________________________

Термін дії ліцензії _______________________________________________________

Надана у заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються: __________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"_____" _______________ ___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "_____" ______________ ___ р. N ________

____________________________________ 

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________________

(підпис) 

____________________

(прізвище та ініціали) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

 

Національна комісія регулювання електроенергетики України
_______________

(логотип)

ЛІЦЕНЗІЯ  

Додаток 2 виключено
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2005 року N 346)

 

ЗАЯВА
на отримання дубліката ліцензії

________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, телекс)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

________________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма ______________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів________________________________________________________________

________________________________________________________________________

вид підприємницької діяльності, на здійснення якої було видано ліцензію,

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії ______________________________________________

дата видачі ліцензії_______________________________________________________

термін дії ліцензії ________________________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з __________________________________

                          (зазначити причини) 

________________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"__" _______________ __ р.

Дата і номер реєстрації заяви "____" ______________ ___ р. N _________

_________________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________

(підпис) 

___________________

(прізвище та ініціали) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

 

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, телекс)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

________________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності _______________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів________________________________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію, __________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії______________________________________________

дата видачі та термін дії ліцензії ___________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________

                       (зазначити причину) 

Перелік документів, що додаються: _________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"_____" _______________ ___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "_____" ______________ ___ р. N ________

_________________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________

(підпис) 

___________________

(прізвище та ініціали) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

 

ЗАЯВА
на продовження дії ліцензії

________________________________________________________________________

(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник_________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, телекс)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і

________________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності _______________________________________________

організаційно-правова форма ______________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи______________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів________________________________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію __________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії ______________________________________________

дата видачі ліцензії_______________________________________________________

термін дії ліцензії ________________________________________________________ 

просить продовжити дію ліцензії __________________________________

(на який термін)

Перелік документів, що додаються: _________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Підпис заявника _________________________________________________________

"_____" _______________ ___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "_____" ______________ ___ р.                      N _________

_________________________________

(посада особи, яка прийняла заяву) 

_______________

(підпис) 

___________________

(прізвище та ініціали) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

 

КНИГА
ОБЛІКУ ЛІЦЕНЗІЙ, ВИДАНИХ СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

N
пп 

Реєстраційний
номер ліцензії
та дата
її видачі 

Вид
підприємницької
діяльності,
на який
видається
ліцензія,
код ліцензії 

Прізвище,
ім'я та по
батькові
громадянина-
підприємця
або найменування
юридичної
особи 

Юридична
адреса
суб'єкта
підприємницької
діяльності,
телефон 

Орган
державної
реєстрації,
дата і номер
свідоцтва
про
державну
реєстрацію 

Ідентифікаційний
код
(ідентифікаційний 
номер платника
податків та
інших
обов'язкових
платежів) 

Організаційно
-правова
форма 

Термін
дії ліцензії 

Дата
видачі
ліцензії 

Відмітка
про
зупинення
дії або
анулювання
ліцензії 

Відмітка
про
поновлення
дії ліцензії 

Відмітка
про
переофор-
млення 
ліцензії 

Відмітка
про
видачу
дубліката
ліцензії 

10 

11 

12 

13 

14 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. N 346)

____________

 

Опрос