Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении зачетов просроченной взаимной задолженности предприятий, учреждений и организаций электроэнергетики, угольной и газовой промышленности

КМ Украины, Национальный банк
Постановление КМ от 19.04.1999 № 621
редакция действует с 18.06.1999

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 1999 р. N 621

Київ

Про проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
 від 2 червня 1999 року N 940

Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерству енергетики, Міністерству вугільної промисловості та Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 січня 2000 р. організувати як експеримент періодичне проведення на беземісійній основі заліків простроченої взаємної заборгованості за участю підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості з дебіторами та кредиторами незалежно від першочергових претензій до учасників цих заліків із залученням обслуговуючих банків.

2. Затвердити Порядок проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості (додається).

3. З метою ефективного проведення розрахунків за заліками простроченої взаємної заборгованості та залучення до них найбільшої кількості учасників, у тому числі банків, затвердити перелік уповноважених банків - координаторів відповідної роботи (додається).

4. Проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості шляхом одноденного кредитування його учасників комерційними банками може здійснюватись через кореспондентські рахунки, які відкривають банки один одному. Обов'язковою умовою функціонування цього рахунка вважати відсутність залишків коштів та заборгованості за позичкою на кінець робочого дня.

5. Міністерству енергетики, Міністерству вугільної промисловості, Державному комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" разом із Державною податковою адміністрацією, Міністерством фінансів та Національним банком забезпечити контроль за виконанням цієї постанови і до 1 серпня 1999 р. поінформувати Кабінет Міністрів України про результати експерименту, що проводитиметься згідно з цією постановою.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Куратченка В. О.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Перший заступник Голови Правління
Національного банку України
 

 
В. СТЕЛЬМАХ
 

Інд. 67

   

ПОРЯДОК
проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає експериментальне проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій (далі - підприємства) на беземісійній основі шляхом одноденного кредитування його учасників комерційними банками.

Дія цього Порядку не поширюється на проведення заліків, пов'язаних з внесенням платежів до державного чи місцевих бюджетів, та здійснення видатків з цих бюджетів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

залік взаємної заборгованості - проведення безготівкових розрахунків, при яких взаємні вимоги та зобов'язання боржників і кредиторів погашаються в рівнозначних сумах. Залік взаємної заборгованості, який проводиться банком, здійснюється незалежно від наявності першочергових претензій до учасників цього заліку;

прострочена заборгованість - заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну платежу згідно з укладеними договорами;

уповноважений банк - банк, визначений Кабінетом Міністрів України та Національним банком для координації процесу проведення заліку взаємної заборгованості;

обслуговуючий банк - будь-який інший банк, який обслуговує підприємства - учасників заліку;

банк дебітора - уповноважений чи обслуговуючий банк, який обслуговує учасника заліку - дебітора;  

банк кредитора - уповноважений чи обслуговуючий банк, який обслуговує учасника заліку - кредитора; 

ініціатор заліку взаємної заборгованості - підприємство електроенергетики, вугільної чи газової промисловості, яке на основі аналізу своєї дебіторської та кредиторської заборгованості визначає схему проведення взаємозаліку та організує його проведення;

анкета учасника - відомості про учасника заліку, згруповані на основі юридичної справи і надіслані установою банку (філіалом, відділенням тощо) до головної контори банку для відкриття відповідного рахунка (розробляється кожним банком окремо).

3. У заліках взаємної заборгованості можуть брати участь підприємства, кількість яких обмежується їх спроможністю проведення розрахунків протягом одного дня і узгоджується з уповноваженим банком.

4. Для проведення заліку взаємної заборгованості його ініціатор:

аналізує склад своєї дебіторської та кредиторської заборгованості;

визначає склад учасників заліку та схему, за якою проводиться цей залік;

у письмовій формі звертається до уповноваженого банку з пропозицією щодо організації проведення заліку взаємної заборгованості за визначеною схемою;

після отримання згоди уповноваженого банку на роботу за запропонованою схемою сповіщає своїх дебіторів та кредиторів про участь у проведенні заліку;

призначає та погоджує з банком день проведення заліку.

Оформлення та облік платіжних документів в установах банків

5. Ініціатор заліку взаємної заборгованості повідомляє уповноважений банк про перелік підприємств - учасників заліку, про суму заборгованості кожного з них і про визначену суму заліку згідно з протоколом-реєстром (додаток 1) за 5 днів до проведення заліку.

Протокол-реєстр має бути підписаний всіма учасниками заліку (підпис керівника, головного бухгалтера, печатка).

6. Уповноважений банк:

доводить зміст протоколу-реєстру до обслуговуючих банків (з допомогою факсу, телексу, електронної пошти);

визначає, виходячи із схеми проведення заліку взаємної заборгованості, схему відкриття кореспондентських рахунків (обслуговуючі банки - в уповноважених, уповноважені банки - один в одному); 

координує процес проведення заліку.

7. Рахунок для проведення заліку відкривається на балансовому рахунку 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності", 2526 "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України", 2550 "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим", 2552 "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів", 2554 "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів" в обслуговуючому чи в уповноваженому банку (право вибору надається учаснику заліку) в порядку, встановленому Національним банком.

У разі коли учасники заліку мають поточні рахунки в установах (філіалах), а не в головній конторі уповноваженого або обслуговуючого банку, балансовий рахунок 2602 (2526, 2550, 2552, 2554) відкривається в головній конторі банку або в одній з установ (філіалах, відділень тощо), яку банк визначає самостійно. Підставою для відкриття такого рахунка є анкета клієнта, надіслана установою банку, та картка зразків підписів, завірена обслуговуючою установою (філіалом) банку.

Для проведення заліку за схемою, визначеною протоколом-реєстром, кожному учаснику заліку може бути відкрито лише один рахунок.

8. Доведений ініціатором заліку взаємної заборгованості до уповноваженого банку та уповноваженим банком до обслуговуючих банків протокол-реєстр є підставою для банків, чиї клієнти беруть участь у цьому заліку, для відкриття його учасникам для проведення заліку рахунка з відображенням на балансовому рахунку 2602 (2526, 2550, 2552, 2554) та прийняття від них платіжних доручень для оплати їх кредиторської заборгованості. Повідомлення про номери відкритих рахунків (додаток 2) установи банків надсилають банку, який обслуговує наступного учасника заліку, зазначеного у схемі, за 4 дні до проведення заліку.

Підприємства - учасники заліку подають обслуговуючому банку платіжні доручення на визначену протоколом-реєстром суму, яка не повинна перевищувати суму дебіторської заборгованості. За кожною позицією кредиторської заборгованості подається два примірники платіжного доручення.

Платіжні доручення з відміткою "Залік згідно з протоколом-реєстром від ___________ 199 р. N ___" подаються до обслуговуючого банку не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення заліку. 

Перший примірник платіжного доручення з датою його прийняття враховується банком позасистемно в журналі, що оформляється  згідно з додатком 3.

Другий примірник платіжного доручення з відміткою про дату його отримання і штампом банку повертається дебітору.

9. Банки дебіторів - учасників заліку взаємної заборгованості напередодні проведення заліку повинні підготувати:

а) платіжні доручення для перерахування коштів на кореспондентський рахунок банку кредитора (1600) згідно з отриманими платіжними дорученнями учасників заліку;

б) платіжне доручення уповноваженому банку на списання коштів з свого кореспондентського рахунка на користь банку кредитора згідно з схемою заліку.

Взаємодія комерційних банків у забезпеченні
 своєчасних розрахунків за заліком взаємної заборгованості

10. З метою прискорення процесу проведення заліку міжбанківські розрахунки здійснюються через прямі взаємні кореспондентські відносини.

Кореспондентські рахунки відкриваються банкам, клієнти яких ініціатором заліку визнані як його учасники і зазначені в протоколі-реєстрі.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється згідно з розділом 6 Положення про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженого постановою Національного банку від 8 жовтня 1998 р. N 414.

Режим функціонування кореспондентського рахунка обслуговуючого банку в уповноваженому банку визначається угодою, що укладається згідно з додатком 4.

За 2 дні до проведення заліку між банками підписуються угоди про кореспондентські відносини та надсилаються повідомлення про номери рахунків (додаток 2).

11. Для здійснення операцій через прямі кореспондентські відносини обслуговуючому банку в уповноваженому банку відкривається балансовий рахунок 1600 П "Кореспондентські рахунки інших банків". Для відображення операцій, здійснених за цим рахунком, у балансі обслуговуючого банку відкривається рахунок 1500 А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках", на якому здійснюються операції після отримання повідомлення від уповноваженого банку про зарахування коштів на цей рахунок.

У кінці операційного дня проведення заліку банки провадять звірення даних про залишок коштів на кореспондентському рахунку (з допомогою телексу, факсу, електронної пошти). Залишок коштів на рахунку в кінці операційного дня повинен бути нульовим.

12. Кореспондентський рахунок, відкритий у банку-кореспонденті, не може використовуватися банком для інших операцій, крім тих, що здійснюються відповідно до цього Порядку.

Кредитування учасників заліку взаємної заборгованості

13. На період проведення заліку кожному його учаснику відкривається тимчасовий особовий рахунок 2602 (2526, 2550, 2552, 2554), на який зараховуються кошти і з якого здійснюються платежі в оплату розрахункових документів згідно з схемою заліку. 

14. Оплата платіжних доручень провадиться одночасно всіма обслуговуючими банками за рахунок власних коштів учасників заліку або банківського кредиту.

Підставою для надання кредиту є повідомлення-заявка учасника заліку, що складається згідно з додатком 5.

Умови надання кредиту оформляються кредитною угодою, гарантійними листами або в інших формах, передбачених цивільним законодавством.

15. У день проведення заліку банки дебіторів оплачують до 12 год. платіжні доручення учасників заліку (д-т 2602 (2526, 2550, 2552, 2554, к-т 1600) на суму заліку і одночасно проводиться передача:

обслуговуючим банком уповноваженому - платіжного доручення, зазначеного у підпункті "б" пункту 9 цього Порядку;

банку кредитора - повідомлення (платіжного доручення, зазначеного у підпункті "а" пункту 9 цього Порядку) і копії платіжного доручення учасника заліку (отриманого з допомогою факсу, телексу, електронної пошти) для подальшого зарахування коштів на користь кредитора (д-т 1500, к-т 2602 (2526, 2550, 2552, 2554) у банку кредитора.

16. Погашення кредиту, наданого учасникам заліку взаємної заборгованості, здійснюється за рахунок коштів, які надійшли від проведення заліку в кредит рахунка 2602 (2526, 2550, 2552, 2554).

17. Починаючи з 15 год. банки звіряють дані про залишки коштів на своїх кореспондентських рахунках, відкритих один в одному, обмінюючись виписками з допомогою факсу, телексу, електронної пошти. За результатами звірення всі кореспондентські рахунки повинні бути нульовими.

Рахунки 2602 (2526, 2550, 2552, 2554) на кінець дня також повинні бути нульовими.

18. Уповноважені банки зобов'язані чітко контролювати проходження платежів та координувати дії обслуговуючих банків.

   

Протокол-реєстр N
підприємств, установ і організацій що беруть участь у заліку взаємної заборгованості

станом на "__"_____________ 199 __ р.

Назва та
реквізити
підприємства-
дебітора, у
тому числі
банків 

Сума
кредиторської
заборгованості,
гривень 

Дата
виникнення
дебіторської
заборгованості 

Назва
відпущеного
товару,
виконаних
робіт та
наданих послуг 

Найменування
та номер
документа,
що підтверджує
заборгованість 

Назва
підприємства-
клієнта комерційного
банку  

Назва та
реквізити
підприємства-
кредитора,
у тому числі
банків  

Сума
дебіторської
заборгованості,
гривень 

Дата
виникнення
кредиторської
заборгованості 

Назва
відпущеного
товару,
виконаних
робіт та
наданих
послуг 

Найменування
та номер
документа,
що підтверджує
заборгованість 

N 1 

  

  

  

  

N 2 

N 3 

  

  

  

  

N 2 

  

  

  

  

N 3 

N 4 

  

  

  

  

N 3 

  

  

  

  

N 4 

N 5 

  

  

  

  

N 4 

  

  

  

  

N 5 

N 6 

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

N n-1 

  

  

  

  

N n  

N 1  

  

  

  

  

Сума, що приймається до заліку _____________________ гривень.

Підписи учасників заліку:

Керівник________________

Головний бухгалтер_______ М. П. 

Керівник_________________

Головний бухгалтер_______ М. П.

Керівник________________

Головний бухгалтер______ М. П. 

Керівник________________

Головний бухгалтер_______ М. П. 

   

ПОВІДОМЛЕННЯ

Надсилається в:

установу обслуговуючого банку учасника заліку

установу уповноваженого банку-координатора

(потрібне підкреслити)

Назва та МФО 

 
про відкриття 

"   "                      199   р. 


 
рахунка 


для проведення заліку взаємної заборгованості у

  

(назва установи банку, в якій відкрито рахунок) 

учаснику заліку:

  

(назва підприємства, установи або організації - учасника заліку) 

відповідно до протоколу-реєстру. 

   

Головний бухгалтер _______________________ (______________)

   

ЖУРНАЛ
реєстрації платіжних доручень

________________________________________________________________________

(назва установи банку)

Номер рахунка
дебітора 

Повне найменування
дебітора 

Дата та номер
платіжного доручення 

Сума платіжного
доручення, гривень 

    

ДОГОВІР
про кореспондентські відносини

"__" _______________199 р. 

м. Київ 

________________________________________________________________________

в особі_______________________________________________________________, який діє на підставі _______________________________________________________, іменований далі Банк, з однієї сторони, і __________________________________________________, іменований далі Кореспондент, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

З метою прискорення та поліпшення якості операцій щодо проведення взаємозаліку відповідно до постанови __________________________________ Банк відкриває Кореспонденту кореспондентський рахунок (далі - рахунок) і здійснює розрахункове обслуговування виходячи з умов цього Договору, банківської практики та законодавства України.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Кореспондентський рахунок відкривається Кореспондентові Банком протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору за умови подання Банку таких документів:

заяви про відкриття рахунка;

копії статуту;

балансу і довідки про дотримання нормативів діяльності;

картки із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком.

Усі операції щодо списання коштів з рахунка здійснюються тільки за розпорядженням посадових осіб Кореспондента, уповноважених розпоряджатися рахунком.

Підставою для визнання особи уповноваженою є наявність зразка її підпису на банківській картці, а при роботі по телексу (факсу, електронній пошті Національного банку) - наявність кодової комбінації (ключа) у тексті.

Банк здійснює фінансові операції на рахунку на підставі повідомлень, переданих телексом, факсом, електронною поштою Національного банку.

Платежі здійснюються не пізніше наступного банківського дня, що настає після дня надання розпорядження.

Платежі третім особам за вказівкою Кореспондента здійснюються в межах кредитового залишку на рахунку.

Звірка залишків на рахунку здійснюється на кінець робочого дня (дня проведення заліку).

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Банк зобов'язується:

1) надати Кореспонденту таблиці тестових ключів для роботи на рахунку;

2) точно і своєчасно виконувати розпорядження Кореспондента в межах цього Договору;

3) після здійснення операцій на рахунку надати Кореспондентові документальне (телексом, факсом) підтвердження проведених розрахункових операцій, зокрема під час проведення заліку до 12 години дня;

4) у день здійснення розрахункової операції надавати Кореспондентові виписки з рахунка;

5) дотримуватися конфіденційності стосовно інформації про операції на рахунку;

6) повідомляти Кореспондента про неможливість оплати розпорядження, якщо його сума перевищує залишок на рахунку.

2. Банк має право відмовитися від виконання розпоряджень осіб, позбавлених права розпоряджатися рахунком, якщо він не був своєчасно повідомлений про повноваження таких осіб.

Кореспондент зобов'язаний:

1) нести відповідальність за достовірність документів, наданих для відкриття рахунка і проведення операцій на ньому;

2) нести відповідальність за неналежне використання засобів зв'язку з Банком, а також кодів і ключів на шкоду інтересам Банку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторона, яка внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору завдала збитків іншій стороні, зобов'язана відшкодувати їх у повному обсязі.

За несвоєчасне здійснення платежу Банк сплачує Кореспондентові пеню в розмірі 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) за кожен день прострочення з дати одержання розпорядження Кореспондента до дати фактичного здійснення платежу.

Обставини непереборної сили, що перешкоджають виконанню стороною умов цього Договору, є підставою для звільнення від відповідальності.

Про виникнення та припинення таких обставин одна їх сторона зобов'язана терміново повідомити іншу сторону.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Усі спори та суперечки з приводу цього Договору сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів і тільки у разі неможливості їх урегулювання звертаються до арбітражного суду.

Цей Договір може бути змінений або доповнений тільки за письмовою згодою сторін.

Дія цього Договору може бути припинена за письмовою згодою сторін. Одностороннє припинення дії Договору не допускається.

Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із сторін.

Реквізити і підписи сторін

БАНК 

КОРЕСПОНДЕНТ 

   

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАЯВКА

Найменування клієнта:
 

Найменування та МФО обслуговуючого банку: 

Повідомляємо про готовність взяти участь у заліку взаємної заборгованості відповідно до протоколу-реєстру від __________________________________ р. N____________________

Характеристика заборгованості (непотрібне закреслити):

Кредиторська заборгованість:

Найменування дебітора

Сума, грн.

Розшифрування заборгованості 

Дебіторська заборгованість:

Найменування кредитора

Сума, грн.

Розшифрування заборгованості 

До заліку приймається заборгованість у сумі (цифрами та словами):

  

Прошу для проведення розрахунків за заліком взаємної заборгованості надати кредит в сумі заліку терміном на один банківський день за умови сплати відсотків у розмірі (цифрами та словами):

  

   

Керівник ______________________________________ (_________________)

Головний бухгалтер ____________________________ (_________________) 

М. П. 

   

ПЕРЕЛІК
уповноважених банків - координаторів роботи з проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості

Промінвестбанк України (м. Київ)

Акціонерний банк "Зевс" (м. Київ)

Акціонерний банк "Енергобанк" (м. Київ)

Акціонерний банк "Правекс-банк" (м. Київ)

Акціонерний банк "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ)

Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" (м. Київ)

Перший український міжнародний банк (м. Київ)

Укрсоцбанк (м. Київ)

Акціонерний банк "Україна" (м. Київ)

Укрексімбанк (м. Київ)

Ощадбанк (м. Київ)

Український кредитний банк (м. Київ)

Комерційний банк "Фінанси та кредит" (м. Київ)

Кредитно-фінансова спілка "Експобанк" (м. Київ)

(Перелік доповнено згідно із спільною постановою
 Кабінету Міністрів України і Національного
 банку України від 02.06.99 р. N 940)

____________

 

Опрос