Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения Рамочной конвенции ООН об изменении климата

КМ Украины
Постановление КМ от 14.04.1999 № 583
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 1999 р. N 583

Київ

Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 серпня 2000 року N 1262
,
 від 26 вересня 2001 року N 1227
,
 від 26 квітня 2003 року N 635
,
 від 4 лютого 2004 року N 123
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2005 року N 473-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 грудня 2005 року N 1150
,
 від 10 жовтня 2007 року N 1208
,
 від 7 листопада 2011 року N 1137
,
 від 12 серпня 2015 року N 616
,
від 4 грудня 2019 року N 1065

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 879)

З метою забезпечення організації розроблення та координації впровадження національної стратегії та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського Протоколу до неї Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. N 1150)

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 33

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Склад виключено 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1227,
 від 26.04.2003 р. N 635
,
від 04.02.2004 р. N 123
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22.11.2005 р. N 473-р
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2005 р. N 1150)

  

ПОЛОЖЕННЯ
Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

(У тексті Положення слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року N 1150)

1. Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Комісія) утворюється з метою організації розроблення та координації впровадження національної стратегії та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Рамкова конвенція ООН) та Кіотського протоколу до неї.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, рішеннями Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

3. Комісія взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

4. Основними завданнями Комісії є:

організація розроблення національної стратегії та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї;

координація діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань впровадження національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї;

розроблення пропозицій щодо впровадження передбачених Кіотським протоколом механізмів виконання зобов'язань;

організація підготовки національних повідомлень щодо виконання зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції ООН;

організація підготовки національного кадастру антропогенних викидів із джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом щодо речовин, що руйнують озоновий шар;

контроль за реалізацією плану заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом розв'язання проблеми антропогенних викидів з джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів, які не регулюються зазначеним Монреальським протоколом, та сприяння адекватній адаптації до зміни клімату;

розгляд матеріалів щодо Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї, які надходять від урядів інших країн, Глобального екологічного фонду, Світового банку, інших міжнародних організацій та підготовка на їх основі відповідних пропозицій

розгляд звітних документів, що надсилаються Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, та проектів директив офіційним урядовим делегаціям і представникам Кабінету Міністрів України на міжнародні заходи з питань зміни клімату та звітів за результатами участі у зазначених заходах.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1208)

5. Комісія має право:

подавати в установленому порядку пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати з метою виконання поставлених перед нею завдань експертні комісії та робочі групи, залучати до участі в їх роботі працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також фахівців з наукових та інших установ (за згодою їх керівників).

6. До складу Комісії входять Міністр енергетики та захисту довкілля - голова Комісії; заступник Міністра енергетики та захисту довкілля - перший заступник голови Комісії; заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - заступник голови Комісії; керівник структурного підрозділу Мінекоенерго - секретар Комісії; заступник Міністра охорони здоров'я; заступник Міністра закордонних справ; заступник Міністра фінансів; заступник Міністра інфраструктури; заступник Міністра освіти і науки; заступник Міністра розвитку громад та територій; заступник Голови ДФС; заступник Голови Держмитслужби; заступник Голови Держгеокадастру; заступник Голови Держстату; заступник Голови Держенергоефективності; заступник Голови Держлісагентства; Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою); заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою); представник Секретаріату Кабінету Міністрів України; представники органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських та самоврядних організацій (за згодою).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. N 1262
,
 в редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 07.12.2005 р. N 1150
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1208
,
від 07.11.2011 р. N 1137
,
від 12.08.2015 р. N 616,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекоенерго.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться щокварталу відповідно до плану роботи Комісії, затвердженого головою Комісії, або у разі потреби.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 р. N 1208)

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується головою Комісії, а у разі його відсутності - його першим заступником.

(абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2000 р. N 1262)

____________

Опрос