Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения субъектами Северокрымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш" учета использования средств, на величину которых уменьшается сумма налога на прибыль в связи с реализацией инвестиционных проектов в пределах этой зоны

КМ Украины
Постановление КМ от 15.03.1999 № 365
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 березня 1999 р. N 365

Київ

Про затвердження Порядку ведення суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" обліку використання коштів, на величину яких зменшується сума податку на прибуток у зв'язку з реалізацією інвестиційних проектів у межах цієї зони

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2001 року N 1735)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" обліку використання коштів, на величину яких зменшується сума податку на прибуток у зв'язку з реалізацією інвестиційних проектів у межах цієї зони (додається).

Державній податковій адміністрації привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Порядком.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну податкову адміністрацію та Адміністрацію Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 52

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 365 

ПОРЯДОК
ведення суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" обліку використання коштів, на величину яких зменшується сума податку на прибуток у зв'язку з реалізацією інвестиційних проектів у межах цієї зони

1. На період проведення експерименту на території Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" сума податку на прибуток підприємств - суб'єктів цієї зони, визначена відповідно до пункту 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", зменшується на 50 відсотків у разі її використання для реалізації інвестиційних проектів у межах цієї зони. 

2. Нарахована сума податку на прибуток з урахуванням її зменшення згідно з установленим Порядком складання декларації про прибуток підприємств відображається у рядку 41.5 додатка "П" до зазначеної декларації.

3. Сума коштів, на яку зменшується податок на прибуток і які використовуються у звітному періоді, відображається у додатку "Т" до декларації про прибуток підприємств за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

4. Сума коштів, на яку зменшено податок на прибуток і яку використано у звітному періоді на цілі, не пов'язані з реалізацією інвестиційних проектів у межах зони, відображається у рядку 5 додатка "Т" і повинна дорівнювати сумі, що відображається у рядку 41.1 додатка "П" до декларації про прибуток підприємств.

5. Суб'єкти Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" подають звіт за формою додатка "Т" до декларації про прибуток підприємств до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, до Державної податкової адміністрації та Адміністрації Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

6. Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" разом з квартальним звітом про хід експерименту подає не пізніше 27 числа місяця, що настає за звітним кварталом, до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим зведену відомість про цільове використання суб'єктами зони коштів, на величину яких зменшено суму податку на прибуток, для реалізації інвестиційних проектів у межах зони за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

  

  

Додаток 1
до Порядку 

  

  

Додаток Т 

РОЗРАХУНОК
використання коштів, на величину яких зменшено суму податку на прибуток, для реалізації інвестиційних проектів у межах Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш"

за __________  квартал ________ року 

N
п/п 

Показник 

Сума,
тис. гривень 

1. 

Залишок невикористаної пільгової суми податку на прибуток на початок звітного періоду 

  

2. 

Пільгова сума податку на прибуток за звітний період 

  

3. 

Використано в зоні - усього
 в тому числі на:
створення нових робочих місць 

  

  

придбання, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів науково-дослідницькі, експериментально-випробні роботи 

  

  

інші витрати 

  

4. 

Залишок пільгової суми на кінець звітного періоду (1 + 2 - 3) 

  

5. 

Використано на здійснення заходів, не передбачених інвестиційними проектами у межах зони 

  

 

Керівник 

______________________
(підпис) 

______________________
(розшифрування) 

Головний бухгалтер 

______________________
(підпис) 

______________________
(розшифрування) 

 

  

  

Додаток 2
до Порядку 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про цільове використання коштів, на величину яких зменшено суму податку на прибуток, для реалізації інвестиційних проектів у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш"

за ___________        __________ року 

(тис. гривень)  

N
п/п 

Суб'єкти 

Залишок
невикориста-
ної пільгової
суми податку
на прибуток
на початок
звітного
періоду 

Пільгова
сума
податку на
прибуток
за звітний
період 

Використано 

Залишок
пільгової
суми на
кінець
звітного
періоду
(3 + 4 - 5) 

Використано
на здійснення
заходів, не
передбачених
інвести-
ційними
проектами 

Усього 

у тому числі  

на створення
робочих
місць 

на придбання,
модернізацію,
капітальний
ремонт
основних
фондів 

на проведення
науково-
дослід-
ницьких, експери-
ментально-
випробних
робіт 

інші
витрати 

10 

11 

 

___________________
Усього 

  

  

                 Начальник економічного управління 

___________________
(підпис) 

___________________
(розшифрування) 

Опрос