Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в электроэнергетике

КМ Украины
Постановление КМ от 15.02.1999 № 189
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 1999 р. N 189

Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 січня 2006 року N 60

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 березня 2017 року N 239)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 37

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 1999 р. N 189 

ПОРЯДОК
здійснення державного нагляду в електроенергетиці

1. Державний нагляд в електроенергетиці має своїм завданням:

забезпечення додержання вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж (крім електричних і теплових мереж, підконтрольних Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії), атомних електричних станцій (крім ядерної частини), технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, а також об'єктів державного підприємства, що здійснює управління об'єднаною енергетичною системою;

контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям та іншим порушенням роботи об'єктів електроенергетики, а також за готовністю підприємств до ліквідації можливих порушень у роботі цих об'єктів;

організація відповідно до законодавства розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики, забезпечення у разі потреби розроблення заходів щодо запобігання цим порушенням, а також їх обліку та аналізу;

контроль за організацією протиаварійної роботи і виконанням протиаварійних заходів на об'єктах електроенергетики.

2. Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (далі - Державна інспекція).

3. Державна інспекція відповідно до завдань державного нагляду в електроенергетиці:

1) проводить систематичну перевірку технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж, здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики;

2) здійснює нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, а також за термінами виконання та якістю планово-запобіжних ремонтів об'єктів електроенергетики;

3) здійснює контроль за виконанням профілактичних заходів щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі об'єктів електроенергетики;

4) перевіряє за дорученням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, готовність до експлуатації об'єктів, які вводяться в експлуатацію, з наданням висновків і приписів, що є обов'язковими для виконання всіма проектними, будівельно-монтажними, налагоджувальними та експлуатаційними організаціями і спрямовані на забезпечення надійного та безпечного функціонування об'єктів електроенергетики згідно з нормативними актами;

5) дає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів, готує та надсилає на об'єкти електроенергетики інформаційні листи, оперативні повідомлення та аналітичні огляди з питань порушень, що сталися у процесі експлуатації таких об'єктів;

6) надає НКРЕ за її запитом висновки щодо технічного стану енергетичного обладнання і мереж об'єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій;

7) подає НКРЕ матеріали про порушення на об'єктах електроенергетики умов провадження ліцензованої діяльності, виявлені під час виконання нею своїх завдань; 

8) створює комісії для розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики згідно із встановленим у галузі порядком;

9) установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції;

10) бере участь у перевірці знань керівників об'єктів галузі вимог і положень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та Правил улаштування електроустановок згідно із встановленим порядком;

11) заслуховує звіти керівників об'єктів електроенергетики за результатами розслідування технологічних порушень або з питань загрози їх виникнення з метою запобігання цим порушенням, а також за результатами перевірок стану експлуатації об'єктів електроенергетики і подає відповідні матеріали НКРЕ;

12) здійснює контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування енергообладнання на об'єктах електроенергетики, та перевірки їх знань нормативно-правових актів з електроенергетики;

13) бере участь у міжнародному співробітництві, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції.

4. Державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж мають право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати об'єкти електроенергетики для перевірки додержання нормативно-правових актів з питань, що належать до їх компетенції, отримувати від посадових осіб інформацію щодо виконання цих актів;

застосовувати в установленому законодавством порядку санкції до підприємств, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, за порушення законодавства про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції;

давати у межах своїх повноважень керівникам об'єктів електроенергетики приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів з питань електроенергетики;

давати приписи щодо заборони роботи діючого енергообладнання та експлуатації будівель і споруд на об'єктах електроенергетики у разі виявлення їх аварійного стану або порушення затверджених технічних норм і правил, якщо це створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, цілісності обладнання та надійності роботи об'єднаної енергетичної системи України;

давати керівникам об'єктів електроенергетики обов'язкові для виконання приписи щодо відсторонення від управління обладнанням або від проведення робіт оперативного і ремонтного персоналу в разі порушення ним Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та експлуатаційних інструкцій, якщо ці порушення загрожують цілісності обладнання або безпеці людей, а також вимагати усунення працівників від роботи в установленому законодавством порядку в разі виявлення невідповідності займаним посадам;

вносити керівництву центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, а також керівникам об'єктів електроенергетики пропозиції про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності або про невідповідність займаним посадам працівників, винних у систематичних порушеннях Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та інших нормативно-правових актів з технічних і організаційних питань функціонування об'єднаної енергетичної системи України, а також у допущенні аварій або нещасних випадків з персоналом;

застосовувати в установленому законодавством порядку санкції до суб'єктів господарської діяльності за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи і споживання енергії, а також за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Державної інспекції, вимагати додержання встановленого порядку подання Державній інспекції негайних оперативних повідомлень про порушення в роботі об'єктів електроенергетики;

приймати рішення з питань обліку та класифікації технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики;

запитувати та отримувати від посадових осіб енергетичних підприємств і організацій інформацію стосовно експлуатації об'єктів електроенергетики та виконання нормативно-правових актів з питань електроенергетики, необхідну для виконання державними інспекторами своїх функцій;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розслідування аварій та відмов у роботі об'єктів електроенергетики;

позачергово за відповідними документами купувати квитки на всі види транспорту для виконання працівниками Державної інспекції покладених на неї завдань;

користуватися під час розслідування порушень і відмов у роботі об'єктів електроенергетики, обстеження та оцінки надійності їх експлуатації засобами зв'язку, комп'ютерною та копіювальною технікою, транспортними та захисними засобами, науково-технічним забезпеченням за рахунок цих об'єктів.

5. Працівники Державної інспекції мають посвідчення встановленого зразка з правом безперешкодного доступу в будь-який час на всі об'єкти електроенергетики всіх форм власності та відомчої належності згідно з установленими правилами.

6. Положення про Державну інспекцію затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

7. Дії працівників Державної інспекції можуть бути оскаржені в установленому порядку.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

(абзац другий пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 60)

8. Державна інспекція утримується за рахунок коштів, отриманих від державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України, за здійснення нею допоміжних заходів щодо контролю за дотриманням норм надійності енергосистеми всіма об'єктами електроенергетики, а також коштів, отриманих згідно з договорами, укладеними із суб'єктами підприємницької діяльності, за експертну оцінку стану експлуатації енергооб'єктів, оцінку страхових ризиків об'єктів електроенергетики, періодичний технічний огляд енергообладнання, експертні послуги з розслідування технологічних порушень.

Сума витрат на виконання допоміжних заходів щодо контролю за надійністю енергосистеми на всіх об'єктах електроенергетики погоджується з НКРЕ.

9. Державна інспекція має бланки і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________  

Опрос