Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам соблюдения режимов на государственной границе

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.1999 № 48
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 1999 р. N 48

Київ

Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 липня 2003 року N 1161
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
від 2 червня 2010 року N 391
,
 від 13 червня 2012 року N 528
,
від 1 жовтня 2014 року N 502
,
від 20 травня 2015 року N 410
,
від 22 липня 2015 року N 548
,
від 13 липня 2016 року N 437
,
від 6 листопада 2019 року N 916

З метою удосконалення правового регулювання діяльності, пов'язаної з додержанням законності і правопорядку на державному кордоні, та відповідно до статті 27-1 Закону України "Про державний кордон України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 39

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 1999 р. N 48 

ПОРЯДОК
здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні

(У тексті Порядку слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

1. Цей Порядок визначає основні напрями координації Адміністрацією Держприкордонслужби діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють різні види контролю у пунктах пропуску через державний кордон або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Закону України "Про державний кордон України".

Дія цього Порядку втрачає чинність у разі введення воєнного та надзвичайного стану.

2. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні здійснюється з метою забезпечення виконання вимог законодавства з прикордонних питань, раціонального використання сил та засобів, уникнення дублювання заходів, які вживаються для додержання законності і правопорядку на державному кордоні, а також під час здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю.

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства з прикордонних питань здійснюють:

Адміністрація Держприкордонслужби - охорону державного кордону та виключної (морської) економічної зони України, забезпечення їх недоторканності; прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон; контроль за додержанням прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон; заходи щодо запобігання нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства з прикордонних питань, а також заходи щодо видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1161,
від 20.05.2015 р. N 410
,
від 22.07.2015 р. N 548)

ДФС - митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, боротьбу з порушеннями митних правил, забезпечення у пунктах пропуску через державний кордон встановлення обладнання, що експлуатується в зонах митного контролю чи є невід'ємною частиною автоматизованої системи митного оформлення, реконструкцію, будівництво та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, а також інші функції відповідно до покладених на ДФС завдань;

(абзац третій пункту 3 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. N 391,
від 01.10.2014 р. N 502
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. N 548)

Мінінфраструктури - організацію транспортного сполучення через державний кордон, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання пунктів пропуску через державний кордон для залізничного, морського, річкового і повітряного сполучення, подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо створення нових та зміни статусу існуючих пунктів пропуску через державний кордон, вирішення питань дорожнього будівництва в прикордонних районах; виконання міжурядових угод про міжнародні перевезення та контроль за забезпеченням авіаційної і залізничної безпеки, а також виконання інших робіт, віднесених до компетенції Мінінфраструктури;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. N 528,
від 01.10.2014 р. N 502
,
від 20.05.2015 р. N 410)

МЗС - координацію переговорного процесу із суміжними державами і міжнародними організаціями, вирішення питань візового в'їзду до України іноземних громадян;

Міноборони - охорону державного кордону в повітряному просторі силами протиповітряної оборони;

Мінекономіки - ветеринарний і фітосанітарний контроль у пунктах пропуску через державний кордон;

(абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

МОЗ - санітарно-карантинний контроль, медичне обслуговування громадян у пунктах пропуску через державний кордон;

Мінекобезпеки - державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та виключній (морській) економічній зоні України, екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон;

Мінкультури - контроль у пунктах пропуску через державний кордон за вивезенням з України та ввезенням на її територію культурних цінностей;

Національна поліція - профілактику злочинності і боротьбу з нею, забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, а також інші функції відповідно до покладених на неї завдань;

ДМС - виконання рішення суду про примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, а також контроль за правильним і своєчасним виконанням рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну;

(абзац одинадцятий пункту 3 замінено абзацами одинадцятим та дванадцятим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування - заходи щодо додержання прикордонного режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, створення умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, загальне керівництво громадськими організаціями з питань охорони громадського порядку і державного кордону.

4. Адміністрація Держприкордонслужби та її структурні підрозділи в межах установлених законодавством повноважень здійснюють координацію діяльності відповідно центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань:

організації та здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів; 

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. N 391)

додержання усіма невійськовими суднами і військовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також у частині вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні;

провадження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному кордоні у межах прикордонної смуги;

додержання прикордонного режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

врегулювання прикордонних інцидентів на державному кордоні;

залучення громадян України на добровільних засадах до участі в охороні державного кордону.

5. З питань, зазначених у пункті 4 цього Порядку, Адміністрація Держприкордонслужби:

разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення режиму державного кордону, прикордонного режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

разом з органами, визначеними законодавством, встановлює порядок здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів, а також режим у пунктах пропуску через державний кордон;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. N 391)

за наявності належно оформлених документів приймає остаточне рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами, які пройшли контроль відповідних служб державних контрольних органів у пунктах пропуску через державний кордон;

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. N 391)

самостійно або за поданням заінтересованих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у випадках, визначених законодавством, приймає рішення про обмеження провадження робіт, будь-якої іншої господарської діяльності на державному кордоні, погоджує порядок провадження цієї діяльності;

відповідно до законодавства визначає спеціальні повноваження прикордонних представників для врегулювання прикордонних інцидентів на певній ділянці державного кордону, вживає інших заходів до врегулювання цих інцидентів;

за власною ініціативою або за ініціативою заінтересованих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вносить у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції про тимчасове обмеження чи припинення сполучення через державний кордон;

встановлює додаткові режимні правила, що регламентують порядок допуску в зону прикордонного контролю осіб (у тому числі на транспортних засобах), які беруть участь у здійсненні контролю та обслуговуванні пасажирів і транспортних засобів, а також визначає порядок відправлення з пунктів пропуску через державний кордон транспортних засобів, вантажів, що переміщуються через державний кордон, встановлює інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону;

(абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. N 391)

відповідно до законодавства вирішує питання про створення і забезпечення діяльності добровільних формувань із сприяння Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону, встановлює форму посвідчення і порядок його видачі членам зазначених формувань.

(абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

6. Рішення Адміністрації Держприкордонслужби та інших органів управління Державною прикордонною службою України, прийняті в межах їх повноважень і зареєстровані в органах системи Мін'юсту в установленому порядку, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доведення цих рішень до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх дія.

7. З метою забезпечення своєчасного і повного інформування Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України про стан охорони державного кордону органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, подають Адміністрації Держприкордонслужби відповідну інформацію. Порядок і терміни подання такої інформації встановлюються зазначеними органами разом з Адміністрацією Держприкордонслужби.

8. Для забезпечення взаємодії з питань додержання режимів на державному кордоні Адміністрація Держприкордонслужби, її структурні підрозділи, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування проводять спільні засідання колегіальних органів, наради, робочі зустрічі, операції, навчання, тренування та здійснюють інші заходи.

9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування складають плани взаємодії, в яких визначаються основні спільні заходи, що проводяться ними з метою запобігання, своєчасного виявлення і припинення будь-яких порушень законодавства з прикордонних питань.

Взаємодія зазначених органів, їх структурних підрозділів забезпечується відповідно до визначених законодавством повноважень цих органів за такими напрямами:

розроблення та здійснення спільних заходів щодо виявлення і розкриття порушень законодавства з прикордонних і митних питань;

виявлення та розкриття злочинів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розшук та затримання злочинців;

протидія нелегальній міграції;

запобігання контрабандному переміщенню через державний кордон товарів та інших предметів;

організація та безпека руху транспортних засобів міжнародного сполучення.

Крім того, в оперативному порядку зазначеними органами здійснюється обмін інформацією про:

будь-які наміри і спроби порушити державний кордон та про затримання його порушників;

ознаки підготовки до порушення державного кордону;

місця зосередження та маршрути пересування нелегальних мігрантів;

виявлення осіб, стосовно яких є відповідні доручення правоохоронних органів;

спроби переміщення через державний кордон злочинців, що перебувають у розшуку, в тому числі з міжнародних злочинних угруповань;

диверсії, терористичні акти, провокаційні дії та конфліктні ситуації в пунктах пропуску через державний кордон, у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

факти і канали незаконного переміщення через державний кордон товарів та інших предметів, валюти, сировини, небезпечних речовин і відходів, культурних та історичних цінностей, викрадених транспортних засобів;

будь-які спроби незаконного ввезення та вивезення наркотичних засобів;

надзвичайні ситуації, що виникли внаслідок порушення техногенної та екологічної безпеки у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі і заходи щодо їх ліквідації;

неможливість пропуску через державний кордон транспортних засобів, зумовлену обставинами організаційного або технічного характеру; факти і причини затримання транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, порушення розкладу руху транспортних засобів міжнародного сполучення;

осіб, в яких виявлено ознаки небезпечних інфекційних захворювань під час переміщення через державний кордон;

ускладнення санітарно-епідемічної обстановки у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі.

Обмін інформацією може здійснюватися також з інших питань, які визначаються у процесі підготовки планів взаємодії зазначених органів або уточнення цих планів.

Терміни та порядок складання планів взаємодії, заходи щодо їх виконання, а також порядок обміну інформацією визначаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень разом з Адміністрацією Держприкордонслужби, її структурними підрозділами.  

____________ 

Опрос