Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для проведения массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий

КМ Украины
Постановление КМ от 18.12.1998 № 2025
редакция действует с 05.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1998 р. N 2025

Київ

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 вересня 1999 року N 1622
,
 від 27 серпня 2008 року N 753
,
 від 5 грудня 2012 року N 1130
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 17 жовтня 2013 року N 760
,
від 13 липня 2016 року N 437
,
від 18 серпня 2017 року N 621

З метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників і глядачів під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, власникам спортивних споруд забезпечити неухильне додержання вимог Положення, затвердженого цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

утворити комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів і в місячний термін затвердити порядок їх діяльності;

зобов'язати комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів у тримісячний термін обстежити місця проведення зазначених заходів.

4. Міністерству молоді та спорту забезпечити контроль за створенням і діяльністю зазначених комісій.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 760)

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення сприяти висвітленню державними засобами масової інформації матеріалів, спрямованих на поліпшення виховної роботи з глядачами, підвищення культури поведінки під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 760)

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1983 р. N 167 "Про порядок проведення масових спортивних заходів у республіці".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 28

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 р. N 2025 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

(У тексті Положення слово "МНС" замінено словами "оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року N 1130)

(У тексті Положення слова "підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" та "органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки" у всіх відмінках замінено словами "органи та підрозділи ДСНС" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

(У тексті Положення слово "міліція" в усіх відмінках замінено словами "органи Національної поліції" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року N 437)

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - заходи) і є обов'язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь, а саме для:

власників та орендарів спортивних споруд, які відповідають за їх підготовку і технічний стан;

організаторів - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, згідно із затвердженими планами (календарями) яких проводяться заходи, та організацій, що відповідають за їх проведення;

учасників заходів;

глядачів.

2. У підготовці та проведенні заходів мають брати участь відповідні органи виконавчої влади та підприємства, установи і організації охорони здоров'я, зв'язку, зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, культури, телебачення і радіомовлення, органи Національної поліції та інші.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

3. Заходи мають бути важливим засобом пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування, безпеки учасників і глядачів, належного громадського порядку.

Класифікація заходів

4. Заходи за своїм значенням поділяються на міжнародні, державні, регіональні та комерційні.

До міжнародних заходів належать міжнародні спортивні змагання, які включені до календарних планів міжнародних федерацій (чемпіонати, кубки світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання), а також міжнародні показові виступи, фестивалі, конкурси, що належать до заходів державного чи міжнародного рівня.

До державних заходів належать спортивні змагання державного рівня, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України (чемпіонати, кубки, всеукраїнські спортивні змагання), інші заходи (всеукраїнські фестивалі, конкурси, конгреси), що проводяться за рішеннями центральних органів виконавчої влади.

До регіональних заходів належать спортивні змагання, які включені до відповідних календарних планів спортивних змагань (чемпіонати, кубки, зональні змагання), та інші заходи (фестивалі, конкурси), що проводяться за рішеннями місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування.

До комерційних заходів належать заходи, які проводяться за ініціативою спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, юридичних та фізичних осіб та проведення яких не потребує прийняття центральними органами виконавчої влади та/чи місцевими держадміністраціями або органами місцевого самоврядування відповідних рішень.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 621)

5. За джерелами фінансування заходи поділяються на міжнародні, державні, регіональні та комерційні.

Міжнародні та державні заходи можуть фінансуватися з державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Регіональні заходи можуть фінансуватися з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Комерційні заходи фінансуються за рахунок позабюджетних коштів.

(пункт 5 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753
,
від 18.08.2017 р. N 621)

Підготовка заходів

6. Заходи проводяться лише на спортивних спорудах і у спеціально відведених місцях, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - комісії з контролю), суддівськими колегіями, при суворому дотриманні всіма суб'єктами чинних норм і правил експлуатації споруд та місць розташування учасників заходу, місць загального користування, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень, арен і територій; норм готовності засобів пожежогасіння, спортивно-технологічного устаткування та інвентаря (далі - технічні норми); правил проведення спортивних змагань з видів спорту, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів та вимог цього Положення.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Комісії з контролю утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями терміном на 5 років.

7. Для кожної спортивної споруди з урахуванням місцевих умов і їх специфіки на підставі типових інструкцій і правил, затверджених Мінмолодьспортом, власники спортивних споруд за участю органів Національної поліції та органів та підрозділів ДСНС розробляють відповідні інструкції та правила, в яких передбачається порядок організації та проведення заходів, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів, пожежної безпеки, надання медичної допомоги у разі настання нещасних випадків і порядок евакуації у разі виникнення надзвичайних обставин. Ці інструкції та правила затверджуються комісіями з контролю.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753,
 від 05.12.2012 р. N 1130
,
 від 17.10.2013 р. N 760)

8. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені з відповідними місцевими держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю за участю інженерних служб, проектних та будівельних організацій, органів Національної поліції та органів та підрозділів ДСНС щороку технічне обстеження спортивних споруд, що використовуються для проведення заходів, з метою встановлення їх експлуатаційної надійності та стійкості будівельних конструкцій, відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам, а також здійснення заходів пожежної безпеки.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753,
 від 05.12.2012 р. N 1130)

За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність або невідповідність спортивної споруди технічним нормам.

У разі виявлення істотних недоліків акт надсилається до відповідних місцевих держадміністрацій для вжиття заходів до їх усунення.

9. Організатори заходів, власники спортивних споруд, органи Національної поліції та органи та підрозділи ДСНС забезпечують підготовку необхідної інформації та матеріалів з питань проведення заходів, забезпечення безпеки учасників і глядачів для розгляду їх в комісіях з контролю.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

Для координації цієї діяльності організаторами заходів утворюються спільні робочі комісії, до складу яких включаються відповідні фахівці, представники від організаторів заходу, власників спортивної споруди, інших заінтересованих установ і організацій.

Робочі комісії залежно від характеру заходу, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, не менш як за 4 години до початку його проведення здійснюють оперативно-технічний огляд об'єкта (місцевості), перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнюють інформацію про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт. У разі потреби робочі комісії вживають заходів до усунення виявлених недоліків, складають протокол про можливість проведення заходу. При виявленні обставин, що ускладнюють проведення заходу, забезпечення охорони громадського порядку, безпеки учасників і глядачів, вносять до комісій з контролю пропозиції щодо заборони проведення цього заходу, обмеження допуску глядачів до небезпечних місць, об'єкта (місцевості) або проведення його без глядачів.

10. У разі потреби для підготовки і проведення найзначніших заходів за ініціативою їх організаторів утворюються оргкомітети з контролю і координації діяльності, які розробляють конкретні плани підготовки і проведення заходів, у яких передбачається забезпечення належних технічних норм, медичне обслуговування, порядок заповнення місць і евакуації глядачів, розподіл обов'язків між службами у разі виникнення надзвичайних обставин.

Проведення заходів

11. Підставою для проведення заходів є рішення (наказ) відповідного органу, за ініціативою (або під патронатом) якого вони проводяться, та договір між їх організаторами і власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторис витрат.

Заходи проводяться, як правило, у неробочий (вечірній) час, вихідні та святкові дні. Початок і закінчення заходів повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування. У разі потреби за погодженням з місцевими держадміністраціями робота транспорту загального користування може продовжуватись.

12. У підготовці і проведенні заходів має бути задіяна необхідна кількість обслуговуючого персоналу і технічних засобів усіх організацій-учасників та організаторів змагань.

13. Абзац перший пункту 13 виключено 

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

Під час проведення комерційних заходів забезпечення пожежної безпеки здійснюється на платній основі з укладенням відповідного договору між організаторами заходів і органами та підрозділами ДСНС на умовах і в порядку, що передбачені законодавством.

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1130,
від 13.07.2016 р. N 437)

Договорами передбачається:

погодинна оплата праці особового складу органів та підрозділів ДСНС;

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753,
 від 05.12.2012 р. N 1130
,
від 13.07.2016 р. N 437)

відшкодування амортизаційних витрат за використання автотранспорту та майна;

виплата відшкодування матеріальних збитків у разі завдання їх особовому складу органів та підрозділів ДСНС під час забезпечення пожежної безпеки.

(абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753,
 від 05.12.2012 р. N 1130
,
від 13.07.2016 р. N 437)

Медичне обслуговування комерційних заходів здійснюється на платній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та закладами охорони здоров'я.

14. Забороняється продаж квитків і видача перепусток без зазначення місць, трибун і секторів, а також розповсюдження їх у кількості, що перевищує наявну кількість місць згідно із встановленими нормами.

Вимоги до суб'єктів, що безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні заходів

15. Організатори заходу забезпечують:

1) узгодження місць і термінів проведення заходів з відповідними місцевими держадміністраціями, власниками спортивних споруд, органами Національної поліції та органами та підрозділами ДСНС; умови для організації реклами і продажу квитків на спортивні заходи: міжнародні - за 3 місяці; державні - за 2 місяці; регіональні - за 1 місяць до їх проведення, а у разі проведення концертів естрадних виконавців, театралізованих шоу та інших культурно-видовищних комерційних заходів на спортивних спорудах та в інших спеціально відведених для цього місцях, узгодження місць і термінів їх проведення, кількості глядачів - за 1 місяць до їх проведення;

(підпункт 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

2) підпункт 2 пункту 15 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.09.99 р. N 1622)

3) надання інформації про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт;

4) встановлення контрольно-перепускного режиму, розміщення учасників і глядачів на аренах та трибунах згідно з місцями, зазначеними у квитках і перепустках;

5) здійснення контролю за дотриманням правил та нормативних актів щодо заборони торгівлі спиртними напоями, безалкогольними напоями у скляній тарі на спортивних спорудах під час проведення заходів, а також проходу з ними на територію спортивних споруд;

6) подання органам Національної поліції, органам та підрозділам ДСНС та власникам спортивних споруд Положення про проведення масового заходу із зазначенням технічних умов, програми, регламенту, інших спеціальних відомостей для розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів: міжнародних, державних заходів - за 2 місяці; регіональних заходів - за 1 місяць до їх проведення;

(підпункт 6 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

7) ознайомлення учасників заходів, суддів, обслуговуючого персоналу з вимогами Положення про проведення масового заходу;

8) своєчасне прибуття учасників заходів, дотримання ними правил змагань, норм поведінки в громадських місцях та вимог пожежної безпеки.

(підпункт 8 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

16. Власники спортивних споруд забезпечують:

1) підготовку та належний технічний стан споруди, дотримання технічних норм, підготовку штатного та позаштатного обслуговуючого персоналу. Про виконання цих вимог організатором складається відповідний акт, який перед проведенням оперативно-технічного огляду об'єкта (місцевості) не менш як за 4 години до початку заходу подається робочій комісії, яка визначає готовність об'єкта до проведення заходу;

2) разом з організаціями, що здійснюють продаж квитків, подання за добу до проведення заходу інформації органам Національної поліції про передбачувану кількість глядачів;

(підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

3) проведення виховної та роз'яснювальної роботи з відвідувачами, особливо з молоддю і підлітками, пропаганду правил пожежної безпеки, поведінки учасників і глядачів з використанням наочної агітації, місцевої радіотрансляційної мережі тощо;

(підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

4) розміщення на спортивних спорудах знаків безпеки, покажчиків, правил пожежної безпеки та поведінки глядачів, планів евакуації та інструкцій;

(підпункт 4 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

5) організацію громадського харчування, медичного обслуговування, дорожнього руху, стоянок автотранспорту, інших видів обслуговування, а також роботу гардеробів і камер схову на території спортивної споруди;

6) належні умови для роботи інформаційних центрів з реклами заходів, інформування учасників і глядачів про правила поведінки, додержання правил експлуатації спортивної споруди і пожежної безпеки.

17. Поліцейські забезпечують:

(абзац перший пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

1) додержання громадського порядку, безпеки під час проведення заходів, вжиття інших додаткових заходів для забезпечення безпеки, виходячи з інформації про очікувану чисельність глядачів і конкретних умов у день проведення заходу;

2) охорону громадського порядку під час продажу квитків біля кас, безпосередньо розташованих поблизу спортивної споруди, а також на прилеглій до споруди території у день проведення заходу;

3) разом з організаторами заходу і власниками спортивної споруди безпечний прохід учасників і глядачів до місць його проведення;

(підпункт 3 пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

4) погодження розроблених відповідними службами спортивної споруди варіантів евакуації у разі виникнення надзвичайної обставини, управління процесом евакуації глядачів з прилеглої до споруди території, включаючи їх посадку в транспортні засоби загального користування;

(підпункт 4 пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

5) підпункт 5 пункту 17 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

6) вжиття передбачених законодавством заходів до осіб, які порушують громадський порядок і правила поведінки на спортивних спорудах (місцевості);

7) сприяння у межах повноважень працівникам засобів масової інформації (за наявності редакційного або журналістського посвідчення) під час виконання ними своїх службових обов'язків.

171. Органи та підрозділи ДСНС здійснюють контроль за станом пожежної безпеки, а також за виконанням власниками та орендарями спортивних споруд вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

(Положення доповнено пунктом 171 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753
,
пункт 171 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1130)

172. Органи та підрозділи ДСНС забезпечують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків інших надзвичайних ситуацій.

(Положення доповнено пунктом 172 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1130)

18. Працівники, які беруть участь у забезпеченні проведення заходів, повинні чітко взаємодіяти (відповідно до затверджених планів) з організаторами заходу, власниками спортивних споруд, органами Національної поліції та органами та підрозділами ДСНС; додержуватися норм і вимог щодо охорони громадського порядку і безпеки.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

19. Спеціальні вимоги до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки учасників і глядачів заходів, що проводяться за межами стаціонарних спортивних споруд (на відкритій, у гірській чи лісовій місцевості, на шосейних чи інших видах доріг, річках, водоймищах тощо), визначаються Положенням про проведення масового заходу, узгодженим з відповідними місцевими держадміністраціями, органами Національної поліції та органами та підрозділами ДСНС.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 753)

20. Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

_____________ 

Опрос