Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка локализации программных продуктов (программных средств) для выполнения Национальной программы информатизации

КМ Украины
Постановление КМ от 16.11.1998 № 1815
редакция действует с 27.09.2000

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 1998 р. N 1815

Київ

Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 вересня 2000 року N 1469

Відповідно до статті 21 Закону України "Про Національну програму інформатизації" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації (додається).

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 56

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 1998 р. N 1815

ПОРЯДОК
локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації

1. Цей Порядок застосовується з метою проведення локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації.

Локалізація програмних продуктів (програмних засобів) - це приведення програмних продуктів (програмних засобів), які використовуються в Україні, у відповідність з вимогами законів України та інших нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил, що діють в Україні.

Об'єкти локалізації

2. Об'єктами локалізації є програмні продукти (програмні засоби), які використовуються у процесі виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації.

Програмний продукт - це програмний засіб, призначений для постачання користувачу.

Програмний засіб - взаємопов'язана сукупність програм, процедур, правил, документації та даних, що стосуються функціонування обчислювальної системи.

3. Для програмних продуктів (програмних засобів), що створюються для виконання завдань (проектів) інформатизації, відповідність вимогам актів законодавства, що діють в Україні, є обов'язковою умовою.

Суб'єкти локалізації

4. Суб'єктами локалізації є:

генеральний державний замовник Національної програми інформатизації - центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України;

замовники окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації - органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, до компетенції яких належать ці завдання;

виконавці проектів інформатизації (юридична або фізична особа);

виконавці робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) (юридична або фізична особа);

автори комп'ютерних програм;

власники програмних продуктів (програмних засобів) (юридична або фізична особа).

5. Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації координує роботи з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) у рамках цієї Програми, погоджує в межах своєї компетенції документи з питань такої локалізації, веде облік локалізованих програмних продуктів (програмних засобів).

Порядок ведення обліку локалізованих програмних продуктів (програмних засобів) визначає генеральний державний замовник Національної програми інформатизації відповідно до вимог, установлених для ведення обліку у процесі формування та виконання цієї Програми.

Замовник завдання (проекту) Національної програми інформатизації організує приймання робіт з локалізації програмного продукту (програмного засобу) як окремої роботи у складі завдання.

Виконавець завдання (проекту) інформатизації відповідає за організацію та проведення робіт з локалізації програмного продукту (програмного засобу).

Для виконання робіт з локалізації програмного продукту (програмного засобу) з юридичною або фізичною особою укладається відповідна угода. Виконавцем зазначених робіт може також бути виконавець окремого завдання (проекту) інформатизації.

6. Використання програмного продукту (програмного засобу) з метою його локалізації провадиться лише за наявності ліцензії.

Фінансування робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів)

7. Роботи з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) можуть фінансуватися за рахунок:

коштів Державного бюджету України, виділених для забезпечення виконання Національної програми інформатизації;

коштів місцевих бюджетів;

інших джерел, не заборонених законодавством України.

Роботи з локалізації програмних продуктів у разі, коли певний програмний продукт, який є власністю замовника або виконавця завдань (проектів) інформатизації, створено до прийняття Закону України "Про Національну програму інформатизації" і потребує локалізації, або коли для програмного продукту, який закуповується для виконання завдань (проектів) інформатизації, не існує аналогів, які мають локалізовані версії, можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного бюджету України чи коштів відповідних місцевих бюджетів.

8. Закупівля програмних продуктів для виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, які фінансуються з Державного бюджету України чи відповідних місцевих бюджетів, здійснюється на конкурсній основі згідно із законодавством.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. N 1469)

9. Організація, що бажає взяти участь у конкурсі виконавців завдань (проектів) Національної програми інформатизації, вносить свої пропозиції щодо складу робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) та обсягів фінансування цих робіт. Склад робіт повинен враховувати наявність локалізованих програмних продуктів (програмних засобів), облік яких веде генеральний державний замовник.

Організація, що планує витратити власні кошти на локалізацію програмних продуктів (програмних засобів), у своїх пропозиціях повідомляє лише склад робіт.

Організація виконання робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів)

10. Роботи з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) виконуються в складі завдань (проектів) Національної програми інформатизації.

Робота з локалізації певного програмного продукту (програмного засобу) може виконуватись як самостійний проект Програми, який повинен відповідати всім вимогам та умовам виконання проекту інформатизації, зокрема визначатися на конкурсній основі та фінансуватися в установленому порядку. Державним замовником такого проекту може бути лише генеральний державний замовник.

11. У разі використання програмного продукту (програмного засобу) в кількох проектах Національної програми інформатизації робота з його локалізації проводиться як виконання окремого проекту інформатизації. При цьому закуповується відповідна кількість ліцензій на використання відповідного продукту.

12. Генеральний державний замовник складає згідно з додатком до цього Порядку перелік нормативно-правових документів, які визначають обов'язкові вимоги до складу та результатів робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання завдань (проектів) інформатизації. Додаткові вимоги можуть визначатися замовником для кожного проекту окремо.

У процесі формування складу робіт для кожного (завдання) проекту інформатизації визначається перелік актів законодавства, відповідно до яких виконуватимуться роботи з локалізації. Перелік документів формується з урахуванням вимог, що визначаються генеральним державним замовником та замовником завдань (проектів) інформатизації. До складу робіт з локалізації обов'язково включається завдання на проведення перевірки результатів локалізації.

13. За наявності сертифіката відповідності на програмний продукт (програмний засіб) чи іншого аналогічного документа (зокрема протоколу сертифікаційних чи атестаційних випробувань), що підтверджує відповідність даного продукту вимогам нормативних документів, результати сертифікації або випробувань можуть бути враховані під час формування складу робіт з локалізації. Наявність таких документів є обов'язковою умовою, якщо роботи з локалізації виконуються за рахунок коштів виконавця проекту.

14. У разі фінансування робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) за рахунок коштів, що виділяються для реалізації Національної програми інформатизації, проект угоди про виконання цих робіт повинен погоджуватися з генеральним державним замовником.

15. Питання щодо проведення робіт з локалізації (вибір методу та схеми локалізації, використання інструментальних засобів, визначення етапів тощо) вирішуються в рамках договору на виконання робіт з локалізації.

16. Результати локалізації програмних продуктів (програмних засобів) підлягають аудиторській перевірці, яку проводять органи з сертифікації чи випробувальні лабораторії (центри), акредитовані в державній системі сертифікації УкрСЕПРО.

Закінчені роботи з локалізації приймаються комісією, склад якої формує замовник завдань (проектів) інформатизації. В акті приймання робіт відображаються результати локалізації програмних продуктів (програмних засобів) відповідно до вимог нормативно-правових актів.

За наявності позитивних результатів локалізації дані про відповідний програмний продукт (програмний засіб) використовуються для ведення його обліку.

Порядок використання локалізованих програмних продуктів (програмних засобів)

17. У разі фінансування робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) за рахунок власних коштів виконавця проекту ним визначається порядок використання цих продуктів (засобів).

У разі фінансування зазначених робіт за рахунок коштів Державного бюджету України порядок використання локалізованих програмних продуктів (програмних засобів) установлює генеральний державний замовник.

 

Додаток
до Порядку локалізації програмних
продуктів (програмних засобів) для
виконання Національної програми
інформатизації

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових документів, які визначають обов'язкові вимоги до складу та результатів робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів)

N
п/п

Класифікаційне
чи кодифікаційне
угруповання

Позначення
і назва документа

Примітка

 

_______________________________
(посада керівника Національної
програми інформатизації)

____________________
(підпис)

Опрос