Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного положения о порядке исключения из состава Военно-Морских Сил кораблей и судов

КМ Украины
Постановление КМ от 12.11.1998 № 1770
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 листопада 1998 р. N 1770

Київ

Про затвердження Тимчасового положення про порядок виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів та суден

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 серпня 2009 року N 896

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2014 року N 386)

З метою впорядкування виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів та суден, які вислужили встановлені строки служби і непридатні для подальшого використання за призначенням, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів та суден (додається).

2. Контроль за виконанням постанови покласти на Міністра оборони.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 69

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1998 р. N 1770 

Тимчасове положення
про порядок виключення із складу Військово-Морських Сил кораблів та суден

1. Це Тимчасове положення визначає порядок виключення із складу Військово-Морських Сил (далі - ВМС) бойових кораблів та катерів, кораблів та катерів спеціального призначення, морських і рейдових суден та катерів забезпечення (далі - кораблі, судна), які вислужили встановлені строки служби та прийшли до непридатного (граничного) для експлуатації стану і не можуть використовуватися за призначенням, а також переведення кораблів, суден із категорії "Озброєння і військова техніка" (далі - ОВТ) до категорії "Технічне майно" (далі - ТМ).

2. Підставами для виключення кораблів, суден із складу ВМС є:

закінчення встановленого строку служби та втрата тактико-технічних характеристик (далі - ТТХ), що призвело до неможливості подальшого використання кораблів, суден і недоцільності їх відновлення;

загибель кораблів, суден або втрата ними ТТХ у результаті аварій і катастроф.

3. Виключення із складу ВМС кораблів, суден здійснюється:

бойових кораблів та катерів, кораблів та катерів спеціального призначення - наказом Міністра оборони;

морських і рейдових суден та катерів забезпечення - наказом заступника Міністра оборони - Командуючого Військово-Морськими Силами (далі - Командуючий ВМС).

4. Рішення щодо виключення із складу ВМС кораблів, суден приймаються на підставі актів обстеження їх технічного стану (додаток 1 до цього Положення) або актів про їх загибель та погоджуються з Кабінетом Міністрів України.

Висновки стосовно виключення із складу ВМС кораблів, суден усіх класів у результаті закінчення встановленого строку служби та втрати ТТХ, що призвело до неможливості подальшого використання кораблів, суден і недоцільності їх відновлення, а також тих, які загинули або втратили ТТХ у результаті аварій і катастроф або чия доля невідома, готуються спеціальними комісіями із визначення технічного стану кораблів, суден і заходів щодо переведення їх із категорії ОВТ до категорії ТМ або комісіями із розслідування причин аварій та катастроф.

5. Переведенню з категорії ОВТ до категорії ТМ підлягають тільки ті кораблі, судна, які виключаються із складу ВМС у порядку, встановленому цим Положенням.

Переведення кораблів, суден із категорії ОВТ до категорії ТМ являє собою комплекс організаційних та технічних заходів щодо їх переведення у стан, непридатний для бойового використання або використання за призначенням.

6. Посадові особи Міноборони та командування ВМС під час виключення із складу ВМС кораблів, суден, а також переведення їх з категорії ОВТ до категорії ТМ здійснюють такі заходи:

Міністр оборони:

подає Кабінетові Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України про погодження рішення щодо виключення із складу ВМС кораблів, суден.

Командуючий ВМС:

призначає комісії ВМС із визначення технічного стану кораблів, суден і заходів щодо переведення кораблів, суден з категорії ОВТ до категорії ТМ, а також комісії із розслідування причин аварій та катастроф. До складу комісій включаються представники центрів верифікації Міноборони та ВМС, штабу, відділення фондового майна та інших структурних підрозділів ВМС;

готує проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України про погодження рішення щодо виключення із складу ВМС кораблів, суден;

затверджує акти технічного стану кораблів, суден або акти про їх загибель;

подає Міністру оборони обгрунтоване клопотання щодо виключення із складу ВМС бойових кораблів та катерів, кораблів та катерів спеціального призначення;

видає накази про виключення із складу ВМС морських і рейдових суден та катерів забезпечення;

затверджує акти та видає накази щодо переведення кораблів, суден з категорії ОВТ до категорії ТМ;

затверджує перелік ОВТ та іншого майна, що залишаються на кораблях, суднах, які виключаються із складу ВМС;

у разі потреби подає пропозиції Міноборони для здійснення державного замовлення на виконання окремих робіт із роззброєння кораблів, суден;

організовує контроль за роззброєнням кораблів, суден.

Начальники довольчих органів ВМС:

беруть участь або виділяють своїх представників для участі в роботі комісій ВМС;

складають з урахуванням відповідних інструктивно-методичних рекомендацій переліки і відомості, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього Положення;

організовують раціональне використання ОВТ та іншого майна, демонтованих з кораблів, суден;

у разі потреби подають пропозиції Командуючому ВМС для подання пропозицій Міністру оборони щодо здійснення замовлення на виконання окремих робіт, пов'язаних з роззброєнням кораблів, суден.

Командири з'єднань ВМС:

(абзац дев'ятнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 896)

організовують роботи та здійснюють загальне керівництво виконанням усіх заходів щодо виключення із складу ВМС кораблів, суден та переведення їх з категорії ОВТ до категорії ТМ;

планують і організовують зняття кораблів, суден з усіх видів забезпечення і ліквідацію в установленому порядку корабельного господарства;

забезпечують організацію збереження, непотоплюваність та пожежовибухобезпеку кораблів, суден, віднесених до категорії ТМ до прийняття рішень щодо їх подальшого використання.

Командири кораблів, суден:

безпосередньо організовують виконання усіх робіт з переведення корабля, судна із категорії ОВТ до категорії ТМ силами особового складу;

беруть участь у роботі комісій ВМС стосовно підпорядкованого корабля, судна;

забезпечують зняття корабля, судна з усіх видів забезпечення та ліквідують в установленому порядку корабельне господарство;

забезпечують збереження, непотоплюваність та пожежовибухобезпеку корабля, судна до моменту передачі його в установленому порядку за призначенням.

7. Після видання Кабінетом Міністрів України розпорядження про погодження рішення щодо виключення із складу ВМС кораблів, суден здійснюється підготовка до їх переведення із категорії ОВТ до категорії ТМ.

8. Для підготовки кораблів, суден до переведення з категорії ОВТ до категорії ТМ розробляються документи, які затверджує заступник Командуючого ВМС - начальник озброєння та судноремонту ВМС, і здійснюються заходи:

складаються переліки ОВТ та іншого майна, що залишаються на кораблях, суднах, що підлягають демонтажу для подальшого використання у ВМС, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння і підлягають демонтажу та передачі на склади, а також відомість про наявність кольорових металів, що залишаються на кораблях, суднах і тих, які вилучаються з кораблів, суден для подальшої утилізації;

розробляється план-графік заходів щодо роззброєння корабля, судна та забезпечення захисту державної та іншої передбаченої законом таємниці;

складається акт про проведення робіт, пов'язаних із забезпеченням непотоплюваності та пожежовибухобезпеки кораблів, суден;

виконуються роботи, пов'язані із роззброєнням кораблів, суден.

9. Кораблі, судна, а також залишені на них ОВТ повинні бути приведені до стану непридатних до застосування за бойовим призначенням.

Повнота та якість виконання робіт повинні забезпечити збереження державної таємниці щодо конструктивних і технологічних особливостей, основних ТТХ кораблів, суден. У першу чергу має бути збережена державна таємниця про озброєння та військову техніку, які не демонтовано з кораблів, суден.

10. Кораблі, судна знімаються з усіх видів забезпечення, здійснюється ліквідація корабельного господарства у встановленому порядку, забезпечується збереження, непотоплюваність та пожежовибухобезпека кораблів, суден до прийняття рішення щодо їх подальшого використання.

11. Після закінчення робіт, пов'язаних із роззброєнням кораблів, суден, відповідна комісія ВМС перевіряє якість їх виконання та складає акти про роззброєння кораблів, суден та їх готовність до переведення з категорії ОВТ до категорії ТМ (додаток 2 цього Положення).

12. На підставі актів комісій ВМС про роззброєння кораблів, суден та їх готовності до передачі з категорії ОВТ до категорії ТМ наказом Командуючого ВМС кораблі, судна переводяться з категорії ОВТ до категорії ТМ.

13. Оцінка залишкової вартості кораблів, суден, переведених до категорії ТМ, проводиться постійно діючою комісією ВМС з визначення залишкової вартості військового майна відповідно до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1998 р. N 759. У разі потреби комісія може залучити сторонніх експертів, які мають право на проведення експертної оцінки майна відповідно до законодавства. Залишкова вартість кораблів, суден узгоджується із заступником Міністра оборони з озброєння - начальником озброєння Збройних Сил України, начальниками Головного фінансового управління та Головного управління економіки Міноборони.

14. Кораблі, судна, переведені до категорії ТМ, можуть бути реалізовані відповідно до законодавства за ринковою ціною.

15. Роботи, пов'язані з виключенням кораблів, суден із складу ВМС, здійснюються з дотриманням вимог законодавства про охорону довкілля.

  

Додаток 1
до Тимчасового положення про
порядок виключення із складу
Військово-Морських Сил
кораблів та суден 

 

  

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

_______________________________

(посада)

_______________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

____ _____________________ р. 

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОРАБЛЯ, СУДНА

____ _____________________ р. 

місто _______________ 

Комісія, призначена наказом ______________________________________________

(посада)

від ____ ____________ __ р. N _________________, у складі

голови комісії ___________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

її членів:________________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

провела обстеження технічного стану_______________________________________

                                 (найменування корабля, судна)

з метою визначення можливості подальшого його використання за призначенням.

Комісія встановила, що корабель, судно ____________________________________

                                    (назва, проект, серія)

рік побудови ____________________, заводський номер ______________________,

завод-будівник _________________________________________________________,

встановлений термін служби _____________________________________________,

проведено ремонтів: середніх __________________ у ____________________ роки;

                                  поточних ________________ у______________________ роки;

проведено модернізацію _________________________________________________,

остання постановка у док на ремонт _______________________________________,

фактичний термін служби ________________________________________________.

На момент складання акта корабель, судно має такі тактико-технічні дані:

довжина _______________________________________________________________,

ширина ________________________________________________________________,

осадка _________________________________________________________________,

водотоннажність ________________________________________________________,

головна енергетична установка, головні механізми ___________________________,

                                                               (тип, кількість, потужність)

паровиробна установка ___________________________________________________

(тип, кількість)

паротурбінна установка ___________________________________________________

(тип, кількість)

головні котли ___________________________________________________________

(тип, кількість)

засоби автоматизації, система дистанційного управління головною енергетичною
установкою, електротехнікою та загальнокорабельними 
системами руху _______________________________________________,

допоміжні механізми ____________________________________________________,

(тип, кількість)

швидкість ходу _________________________________________________________,

(специфікаційна)

озброєння:

навігаційно-штурманське _________________________________________________,

ракетно-артилерійське ___________________________________________________,

торпедне, протичовнове _________________________________________________,

мінно-тральне __________________________________________________________,

засоби зв'язку ___________________________________________________________,

радіотехнічне ___________________________________________________________,

хімічне ________________________________________________________________,

авіаційне ______________________________________________________________.

У результаті тривалого часу експлуатації стан корабля, судна такий:

корпус, системи та пристрої ______________________________________________

                            (стан зовнішньої обшивки, набору, палуб, другого

________________________________________________________________________

дна, систем та пристроїв, головних трас електрокабелів,

_______________________________________________________________________;

можливість та доцільність ремонту)

головна енергетична установка, головні механізми____________________________

                                                          (технічний стан, кількість

_______________________________________________________________________;

годин з початку експлуатації та доцільність ремонту)

паровиробна установка ___________________________________________________

(технічний стан, кількість годин роботи з початку

_______________________________________________________________________;

експлуатації та доцільність ремонту)

головні котли ___________________________________________________________

(технічний стан, кількість годин роботи з початку

_______________________________________________________________________;

експлуатації та доцільність ремонту)

засоби експлуатації ______________________________________________________

(технічний стан кожної системи дистанційного управління,

_______________________________________________________________________;

кількість годин роботи з початку експлуатації та доцільність ремонту)

допоміжні механізми ____________________________________________________;

(технічний стан та доцільність ремонту)

навігаційно-штурманське озброєння _______________________________________;

                                        (технічний стан та доцільність ремонту)

ракетно-артилерійське озброєння _________________________________________;

                                       (технічний стан та доцільність ремонту)

торпедне, протичовнове озброєння ________________________________________;

                                            (технічний стан та доцільність ремонту)

мінно-тральне озброєння ________________________________________________;

          (технічний стан та доцільність ремонту)

засоби зв'язку __________________________________________________________;

(технічний стан та доцільність ремонту)

радіотехнічне озброєння _________________________________________________;

(технічний стан та доцільність ремонту)

хімічне озброєння _______________________________________________________;

(технічний стан та доцільність ремонту)

авіаційне озброєння _____________________________________________________;

(технічний стан та доцільність ремонту)

Підсумки _______________________________________________________________

(технічне обгрунтування подальшого використання корабля, судна

________________________________________________________________________

та доцільності проведення заходів щодо відновлення ТТХ, використання за       

_______________________________________________________________________.

іншим призначенням, порядку використання ОВТ та інші)

Висновки і пропозиції: ___________________________________________________

(тип, найменування, проект корабля, судна)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Голова комісії ___________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії: ___________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

 

  

Додаток 2
до Тимчасового положення про
порядок виключення із складу
Військово-Морських Сил
кораблів та суден 


 

  

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

_______________________________

(посада)

_______________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

____ _____________________ р. 

АКТ
ПРО РОЗЗБРОЄННЯ КОРАБЛЯ, СУДНА ТА ЙОГО ГОТОВНІСТЬ ДО ПЕРЕВЕДЕННЯ З КАТЕГОРІЇ ОВТ ДО КАТЕГОРІЇ ТМ

____ _____________________ р. 

місто _______________ 

Комісія, призначена наказом ______________________________________________

(посада)

від ___ ____________ __ р. N ________________, у складі

голови комісії___________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

членів комісії ___________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

           _____________________________________________________________________  

провела комплекс заходів з роззброєння корабля, судна _______________________

                                                                   (найменування, проект,

___________________________ та переведення його у готовність до переведення із

       заводський номер)

категорії ОВТ до категорії ТМ.

Комісією встановлено, що на кораблі, судні здійснено заходи:

1. Демонтаж та передачу на склади зразків ОВТ та іншого майна для використання у ВМС згідно з переліком ОВТ та майна, що підлягає демонтажу для подальшого використання у ВМС або утилізації, а також того, що залишається на кораблі.

2. Вилучення та передача на склад кольорових металів згідно з відомістю про наявність кольорових металів, що вилучаються, і тих, що залишаються на кораблі, судні.

3. Вилучення і передача на склад зразків ОВТ, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, згідно з переліком зразків ОВТ, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та підлягають демонтажу і передачі на склади.

4. Демонтовано усі зразки ОВТ, які не знято з озброєння.

5. Вжито заходів до захисту таємної інформації про озброєння та військову техніку, які недомонтовано з корабля, судна.

Висновки: ______________________________________________________________

(тип, найменування, проект корабля, судна)

підготовлений до переведення із категорії ОВТ до категорії ТМ.

Пропозиції:

1. Перевести ____________________________________________________________

(тип, найменування, проект корабля, судна)

         в категорію ТМ.

2. Щодо подальшого використання корабля, судна: ____________________________

________________________________________________________________________

Голова комісії ____________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

Члени комісії ___________________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

Опрос