Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий обязательного страхования медицинских работников и прочих лиц на случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека при исполнении ими профессиональных обязанностей, а также на случай наступления в связи с этим инвалидности или смерти от заболеваний, обусловленных развитием ВИЧ-инфекции, и перечня категорий медицинских работников и прочих лиц, подлежащих обязательному страхованию на случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека при исполнении ими профессиональных обязанностей, а также на случай наступления в связи с этим инвалидности или смерти от заболеваний, обусловленных развитием ВИЧ-инфекции

КМ Украины
Постановление КМ от 16.10.1998 № 1642
редакция действует с 21.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 1998 р. N 1642

Київ

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 871
,
 від 19 серпня 2009 року N 890
,
 від 28 березня 2012 року N 256
,
від 8 липня 2015 року N 467

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

1. Затвердити:

Порядок та умови обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (додається);

перелік категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (додається).

2. Установити, що договори про державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов'язків, укладені до набрання чинності цією постановою, підлягають переукладенню згідно з Порядком, зазначеним у пункті 1.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1992 р. N 543 "Про державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 257).

4. Ця постанова набирає чинності через три місяці після опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 26

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1998 р. N 1642

 

 

 

ПОРЯДОК
та умови обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

1. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" працівники, зайняті поданням медичної допомоги населенню, проведенням лабораторних і наукових досліджень з проблем ВІЛ-інфекції, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу (далі - працівники), підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

2. Обов'язкове страхування працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (далі - обов'язкове страхування), здійснюється за рахунок власника (уповноваженого ним органу) закладу охорони здоров'я, науково-дослідних установ та виробника біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу (далі - підприємства).

3. Обов'язкове страхування працівників бюджетних установ і організацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на їх утримання.

4. Госпрозрахункові установи і організації, госпрозрахункові підрозділи бюджетних установ і організацій, підприємства здійснюють обов'язкове страхування працівників з віднесенням зазначених витрат на валові витрати.

5. Страховиками з обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, є юридичні особи, які здійснюють страхову діяльність на підставі ліцензії, одержаної в Нацкомфінпослуг.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2009 р. N 890
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

6. Страхувальниками працівників є МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать установи та заклади охорони здоров'я, науково-дослідні установи та підприємства, які уклали із страховиками договори обов'язкового страхування.

7. Страховими випадками є:

смерть працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;

визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;

тимчасова втрата працездатності працівником внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;

інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків.

8. Страхові платежі вносяться страхувальниками один раз на рік у термін, передбачений договором страхування.

9. Страхові платежі вносяться в розмірі 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожного застрахованого працівника.

Загальна сума страхових платежів визначається страхувальником з урахуванням фактичної чисельності працюючих осіб, посади яких віднесені до категорії медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, станом на 31 грудня попереднього року.

10. Страховики виплачують страхові суми:

а) у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків, - у розмірі десятирічної заробітної плати померлого за останньою займаною ним посадою;

б) у разі визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків:

I групи - у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

II групи - у розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

III групи - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) у разі тимчасової втрати працездатності працівником внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним службових обов'язків - за кожну добу 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але не більш як 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час тимчасової втрати працездатності протягом дії договору обов'язкового страхування;

г) у разі інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11. Страхові суми виплачуються з урахуванням рівня неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день виплати.

12. Вимогу про виплату страхової суми застрахований працівник (спадкоємець) може пред'явити страховику протягом трьох років від дня настання страхового випадку.

13. Виплата страхової суми застрахованому працівнику (спадкоємцю) здійснюється страховиком на підставі:

заяви працівника (спадкоємця), складеної за зразком згідно з додатком до цього Порядку;

витягу із журналу реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом, який ведеться у порядку, затвердженому МОЗ України;

довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини, проведене протягом 5 днів після аварії, з негативним результатом;

довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини, проведене протягом перших трьох місяців після аварії, з позитивним результатом;

довідки про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованої установи про встановлення інвалідності, а у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків, - медичної довідки із зазначенням причини смерті, копії свідоцтва про смерть та документа про правонаступництво.

Довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини видаються лікувально-профілактичними закладами у порядку, який визначається МОЗ України.

14. Страхова сума виплачується не пізніше 10 днів з дня подання відповідних документів, передбачених пунктом 13 цього Порядку, через касу страховика або перераховується на розрахунковий рахунок, зазначений застрахованим (спадкоємцем) у заяві.

15. Страхова сума виплачується незалежно від виплат державного соціального страхування, соціального забезпечення та у порядку відшкодування збитків.

16. Виплата страхової суми у разі смерті чи настання інвалідності застрахованого працівника провадиться з вирахуванням раніше сплачених страхових сум.

17. Спори між страховиком, страхувальником і застрахованим працівником (спадкоємцем) щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку.

18. Облік надходження страхових платежів і виплат страхових сум з цього виду обов'язкового страхування працівників здійснюється страховиком окремо від обліку надходжень і виплат за іншими видами страхування.

19. Норматив витрат на ведення справ страховика визначається згідно із законодавством.

20. Установи та заклади охорони здоров'я постійно інформують працівників про порядок обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, та про порядок одержання застрахованими (спадкоємцями) страхових сум у разі настання страхового випадку.

21. Не використані протягом року на страхові виплати страхові платежі, джерелом яких є бюджетні кошти, зараховуються як платежі наступного року з урахуванням нормативу на ведення справи.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток
до Порядку та умов обов'язкового страхування
медичних працівників та інших осіб на випадок
інфікування вірусом імунодефіциту людини під
час виконання ними професійних обов'язків, а
також на випадок настання у зв'язку з цим
інвалідності або смерті від захворювань,
зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

 

 

 

Зразок

           Голові правління
 
                ___________________________________
                   (назва страховика)
                ___________________________________
              від ___________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
                ___________________________________
                   (місце проживання)

ЗАЯВА

   Прошу Вас виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що
__________________________________________________________________
         (зазначається страховий випадок)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
До заяви додаю такі документи:
 
1.
2.
3.
4.
                   _____________________________
"___"_______________199__ р.        (підпис заявника)
 
   Відмітка  закладу  охорони  здоров'я,  науково-дослідної
установи, підприємства:
___________________________________________ працював(ла) на посаді
(прізвище, ім'я та по батькові застрахованого)
______________________________________ з "___"___________19 р. по
 
"____"_____________19 р.
 
Страховий випадок настав підчас виконання професійних обов'язків.
               _____________________________________
МП*              (підпис керівника закладу охорони
               здоров'я, науково-дослідної установи,
               підприємства)
 
               "___"_____________19 р.
 
____________
* За наявності печатки. 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1998 р. N 1642

 

 

 

ПЕРЕЛІК
категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

1. Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом, його філія, Кримський Республіканський центр боротьби зі СНІДом, обласні та міські центри

Відділення епіднагляду

завідуючий відділенням, лікар-епідеміолог, помічник епідеміолог

Лабораторії діагностики СНІДу, імунологічні, вірусологічні, бактеріологічні та паразитологічні лабораторії

завідуючий лабораторією, лікар-лаборант, лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог, лікар-паразитолог, лаборант, молодша медична сестра (санітарка)

Диспансерне відділення

лікарі всіх фахів за штатним розписом, середній та молодший медичний персонал

Відділення для госпіталізації хворих на ВІЛ-інфекцію

лікарі всіх фахів за штатним розписом, середній та молодший медичний персонал

Наукові підрозділи Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та його філії

завідуючий лабораторією (відділом), наукові співробітники всіх посад, середній та молодший персонал

2. Український центр державного санепіднагляду, Республіканська санепідстанція Автономної Республіки Крим, обласні, міські та відомчі санепідстанції

Відділення епіднагляду за СНІДом або відповідні фахівці відділів особливо небезпечних інфекцій

завідуючий відділенням, лікар-епідеміолог, помічник епідеміолога

Лабораторії діагностики СНІДу, вірусологічні, бактеріологічні, паразитологічні лабораторії

завідуючий лабораторією, лікар-лаборант, лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог, лікар-паразитолог, лаборант, молодша медична сестра (санітарка)

3. Лікувально-профілактичні установи, заклади, диспансери, амбулаторно-поліклінічні заклади та підрозділи установ та закладів усіх форм власності

Інфекційні лікарні та інфекційні відділення лікарень, кабінети інфекційних захворювань амбулаторно-поліклінічних закладів та підрозділів

завідуючий відділенням, лікар-інфекціоніст, лікар-педіатр, медична сестра відділення та кабінету, молодша медична сестра (санітарка)

Відділення (кабінети) хірургічного профілю лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів та підрозділів

завідуючий відділенням (кабінетом), лікарі-хірурги всіх профілів, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (палати, групи) лікарень, відділення інтенсивної терапії

завідуючий відділенням, лікар-анестезіолог, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Пологові будинки, акушерські та гінекологічні відділення (палати) лікарень, жіночі консультації, гінекологічні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів та підрозділів

завідуючий відділенням, лікар-акушер-гінеколог, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Відділення (палати) для хворих із захворюванням крові

завідуючий відділенням, лікар-гематолог, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Стоматологічні поліклініки, відділення, стоматологічні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів та підрозділів

завідуючий відділенням, лікар-стоматолог, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Лабораторії діагностики СНІДу, клініко-діагностичні, клініко-імунологічні, бактеріологічні лабораторії та інші лабораторії лікарень і поліклінічних відділень, які досліджують кров та інші біологічні рідини

завідуючий лабораторією, лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог, лікар-лаборант, лікар-імунолог-лаборант, лаборант, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Станції (відділення) швидкої медичної допомоги, пункти невідкладної медичної допомоги

виїзний медичний персонал (лікарі усіх спеціальностей за штатним розписом, середній та молодший медичний персонал)

Підрозділи науково-дослідних інститутів (відповідно до пункту 3), що належать до сфери управління МОЗ України, інших центральних органів виконавчої влади, Академії медичних наук та Національної академії наук

завідуючі відділами, наукові співробітники, середній та молодший медичний персонал

Маніпуляційні кабінети лікарень, диспансерів, амбулаторно-поліклінічних закладів та підрозділів

медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Патологоанатомічні відділення (прозекторські) лікувально-профілактичних закладів

завідуючий патологоанатомічним відділенням, лікар-патологоанатом, лаборант, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Медичні пункти, пункти охорони здоров'я (здоровпункти) в слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках, спеціальних приймальниках, ізоляторах тимчасового тримання та медичних витверезниках

лікарі, середній та молодший медичний персонал

4. Установи, служби крові

Науково-дослідний інститут гематології та переливання крові та його філія

наукові співробітники, медичний персонал підрозділів, у яких проводиться робота з донорською кров'ю, її компонентами та препаратами з крові

Станції переливання крові

завідуючий відділенням, завідуючий лабораторією, лікар-трансфузіолог, лікар-терапевт, лікар-лаборант, лікар-бактеріолог, лаборант, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

Відділення переливання крові при лікарнях та науково-дослідних інститутах

завідуючий відділенням, лікар-трансфузіолог, лаборант, медична сестра, молодша медична сестра (санітарка)

5. Установи судово-медичної експертизи

завідуючий відділенням (відділом), лікар - судово-медичний експерт, лаборант, молодший медичний персонал

6. Виробництво. Структурні підрозділи будь-яких підприємств, де виробляють препарати для діагностики СНІДу та інші біологічні препарати з використанням людської крові, плаценти

персонал структурних підрозділів

7. Підрозділи науково-дослідних інститутів, що належать до сфери управління МОЗ України, інших центральних органів виконавчої влади, Академії медичних наук та Національної академії наук, у яких проводяться наукові дослідження з використанням матеріалів, де може бути вірус імунодефіциту людини або його антигени

персонал структурних підрозділів.

_____________ 
 

Опрос