Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о Фонде Украины социальной защиты инвалидов

КМ Украины
Постановление КМ от 28.09.1998 № 1538
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 вересня 1998 р. N 1538

Київ

Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 вересня 2002 року N 1434)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92 "Про створення Фонду України соціального захисту інвалідів" (ЗП УРСР, 1991 р., N 7, ст. 58; ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 16; 1995 р., N 9, ст. 227), зміни і доповнення, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1998 р. N 1538

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Положення про Фонд України соціального захисту інвалідів

1. У пункті 1:

в абзаці першому слова "програм із соціального захисту інвалідів" замінити словами "державних програм із соціального захисту інвалідів";

абзац другий після слів "Фонд керується" доповнити словами "Конституцією України".

2. У пункті 2 абзац третій викласти в такій редакції:

"акумуляція благодійних коштів та коштів, що надходять від підприємств (об'єднань), установ, організацій, трудових колективів і громадян".

3. В абзаці третьому пункту 3 та в абзаці другому пункту 5 слова "довгострокових і короткострокових програм" замінити словами "державних довгострокових і короткострокових програм".

4. У пункті 3:

в абзаці п'ятому слова "у зв'язку зі зміною вартості життя" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"веде облік коштів Фонду та здійснює контроль за правильним їх використанням".

5. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Бюджет Фонду формується за рахунок:

коштів, що передаються Фонду з державного бюджету для проведення державних заходів щодо соціального захисту інвалідів;

надходжень від підприємств (об'єднань), установ і організацій, що не забезпечили додержання встановлених нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів;

благодійних внесків організацій, трудових колективів і громадян;

відтворення позабюджетних коштів;

інших надходжень.

Кошти, передбачені абзацами другим і третім, акумулюються на розрахункових рахунках органів Державного казначейства.

Кошти, передбачені абзацами четвертим, п'ятим і шостим, акумулюються на позабюджетних рахунках Фонду. Порядок відтворення позабюджетних коштів Фонду та витрачання доходу від цієї діяльності на здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів визначається правлінням Фонду за погодженням з Мінпраці і Мінфіном".

6. У пункті 5:

в абзаці першому слова "затвердженого кошторису" замінити словами "затвердженого Мінпраці кошторису доходів та видатків";

абзац третій викласти в такій редакції:

"витрат на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації".

7. У пункті 7 слова "соціального захисту населення" замінити словами "праці та соціальної політики"

8. У пункті 8:

абзац п'ятий після слів "кошторис витрат" доповнити словами "благодійних надходжень, цільових, відтворених та інших позабюджетних коштів";

абзац останній після слів "виконавчої дирекції" доповнити словами "кошториси витрат бюджетних коштів", виключивши слова "та відділень Фонду".

9. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Фонд і його відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням".

10. У пунктах 1 і 8 слова "Мінсоцзахист", "Міністерство соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словом "Мінпраці".

____________ 

 
 

Опрос