Идет загрузка документа (139 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 21.09.1998 № 1482
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 вересня 1998 р. N 1482

Київ

Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 травня 1999 року N 887
,
 від 13 березня 2002 року N 290
,
 від 19 вересня 2007 року N 1159
,
 від 20 квітня 2011 року N 434
,
 від 11 травня 2011 року N 483
,
 від 17 жовтня 2012 року N 949
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
від 9 липня 2014 року N 248
,
від 10 вересня 2014 року N 430
,
від 23 серпня 2016 року N 538
,
від 11 січня 2017 року N 13
,
від 10 травня 2018 року N 389
,
від 13 березня 2019 року N 194
,
від 18 вересня 2019 року N 840
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України і Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності і Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 678 "Про порядок передачі державного майна" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 377).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 25

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1998 р. N 1482

ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок передачі об'єктів права державної власності

 Положення втратило чинність в частині передачі
 акцій (часток, паїв), що належать державі у
 статутних фондах господарських товариств
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 травня 1999 року N 887)

(У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку, а слово "Держкомстатом" замінено словами "Державною службою статистики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 434)

(У тексті Положення слова "статутного фонду" замінено словами "статутного капіталу" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 483)

(У тексті Положення слова ", виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 року N 233)

(У тексті Положення слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року N 538)

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Це Положення визначає порядок безоплатної передачі об'єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)

Дія цього Положення не поширюється на об'єкти незавершеного будівництва, фінансування якого здійснюється в поточному році за рахунок державних капітальних вкладень, та об'єкти капітального будівництва, які передаються в експлуатацію після його завершення.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

Дія цього Положення не поширюється на об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у разі передачі таких об'єктів за рішенням Кабінету Міністрів України з метою виконання вимог щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 р. N 840)

2. Об'єктами передачі згідно з цим Положенням є:

а) єдині (цілісні) майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства). Структурний підрозділ підприємства (у тому числі структурний підрозділ, що переданий в оренду у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства, організації) може бути об'єктом передачі після виділення його в установленому порядку в цілісний майновий комплекс на підставі розподільного балансу;

(абзац перший підпункту "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 389
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, крім об'єктів, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) та за умови подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території), яке використовується для розміщення апарату державного органу;

(підпункт "а" пункту 2 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434
,
абзац другий підпункту "а" пункту 2 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

б) нерухоме майно, у тому числі нерухоме майно, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, крім об'єктів, зазначених в абзаці другому пункту 1 цього Положення, а також нежитлові приміщення), крім майна, зазначеного в абзаці другому підпункту "а" цього пункту, після виділення його в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) за умови подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території;

(підпункт "б" пункту 2 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434,
від 13.03.2019 р. N 194)

в) підпункт "в" пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

г) державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;

ґ) підприємства, показники фінансово-господарської діяльності яких погіршилися внаслідок неефективного управління ними органами, уповноваженими управляти державним майном, або самоврядними організаціями;

(пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

д) підпункт "д" пункту 2 виключено

(підпункт "д" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 389)

е) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого), у тому числі індивідуально визначене майно (крім нерухомого), що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;

(підпункт "е" пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

є) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися суб'єктами боротьби з тероризмом, зазначеними у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (далі - суб'єкт боротьби з тероризмом), у період проведення антитерористичної операції.

(пункт 2 доповнено підпунктом "є" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

3. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.

4. Передача об'єктів права державної власності здійснюється за рішенням:

а) Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених підпунктами "а" і "ґ" пункту 2 цього Положення;

(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
від 23.08.2016 р. N 538)

б) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій за погодженням з Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктом "б" пункту 2 цього Положення;

(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 від 19.09.2007 р. N 1159
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

в) засновника господарського товариства та органу, уповноваженого управляти державним майном, який приймає майно, за погодженням з Фондом державного майна - щодо об'єктів, визначених підпунктом "г" пункту 2 цього Положення;

(підпункт "в" пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

г) підпункт "г" пункту 4 виключено

(підпункт "г" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 від 19.09.2007 р. N 1159
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 389)

ґ) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій та суб'єктів боротьби з тероризмом за погодженням з підприємством, за яким закріплене майно, - щодо об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення;

(пункт 4 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

д) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій за погодженням з підприємствами, за якими закріплене майно, або за погодженням з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, - щодо об'єктів, визначених у підпункті "е" пункту 2 цього Положення.

(пункт 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим
,
підпункт "д" пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

Передача об'єктів державної власності від одного підприємства до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації) здійснюється:

за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі пропозиції органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації за погодженням з підприємствами, Фондом державного майна, Мінфіном і Мінекономіки - щодо нерухомого майна, зазначеного в абзаці другому підпункту "а" пункту 2 цього Положення;

(абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, за погодженням з підприємствами або з орендодавцем і орендарем у разі передачі майна, що передано в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, Фондом державного майна - щодо інших єдиних (цілісних) майнових комплексів структурних підрозділів підприємств (у тому числі структурних підрозділів, що передані в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій) та нерухомого майна, зазначеного у підпункті "б" пункту 2 цього Положення;

(абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації за погодженням з підприємствами або з орендодавцем і орендарем у разі передачі об'єктів, що були передані в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, - щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого).

(абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434
,
абзац одинадцятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

У разі припинення діяльності суб'єкта управління, яким погоджувалася передача майна в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, передача такого майна здійснюється, зокрема, за рішенням іншого органу державної влади, якому Кабінетом Міністрів України передані повноваження з управління таким майном.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

5. Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджуються ініціатором передачі з:

відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, або самоврядною організацією;

відповідним органом охорони культурної спадщини - у разі передачі об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками;

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Антимонопольним комітетом - шляхом отримання дозволу на зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;

(пункт 5 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзаци
четвертий - шостий вважати
 відповідно абзацами
п'ятим - сьомим)

підприємством - у разі передачі закріпленого за ним на праві господарського відання (оперативного управління) майна, крім випадків, коли підприємство розташоване на тимчасово окупованій території України або на території проведення антитерористичної операції;

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
від 23.08.2016 р. N 538)

орендодавцем і орендарем - у разі передачі об'єктів, що були передані в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;

(пункт 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 19,
у зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим)

трудовим колективом підприємства - у разі передачі об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства, крім випадків, коли підприємство розташоване на тимчасово окупованій території України або на території проведення антитерористичної операції. Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників).

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують передачу об'єктів, спільним рішенням цих сторін може створюватися тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим органом.

6. Якщо передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції, погоджені відповідно до вимог пункту 5 цього Положення, подаються ініціатором такої передачі до Мінекономіки.

У пропозиціях зазначається:

найменування підприємства, його місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу, який здійснює повноваження з управління зазначеним державним майном, стан приватизації (корпоратизації) підприємства;

(абзац третій пункту 6 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

у разі передачі єдиного (цілісного) майнового комплексу структурного підрозділу підприємства або нерухомого майна - характеристика об'єкта, що передається.

(пункт 6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятнадцятим
,
абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

абзац п'ятий пункту 6 виключено 

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

До пропозицій додаються:

копія статуту (положення) підприємства;

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

(абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
)

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання державного майна, що є об'єктом передачі, з визначенням джерел фінансування видатків з його утримання (далі - економічне обґрунтування), розроблені за встановленою Мінекономіки формою та погоджені органом, до сфери управління якого передається державне майно;

(абзац дев'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації.

(пункт 6 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434
,
 у зв'язку з цим абзаци десятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим
)

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі, якщо:

функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;

до суб'єкта господарської діяльності застосовуються такі судові процедури банкрутства, як санація боржника (крім випадків, коли об'єктами передачі є житловий фонд та об'єкти соціальної інфраструктури) або ліквідація банкрута, або майно суб'єкта господарської діяльності перебуває у податковій заставі;

(абзац п'ятнадцятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету;

(абзац п'ятий замінено абзацами п'ятим - шістнадцятим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом
сімнадцятим)

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування не відповідають встановленим Мінекономіки вимогам.

(пункт 6 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом
вісімнадцятим,
 абзац сімнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

Мінекономіки на підставі узгоджених пропозицій, внесених із дотриманням вимог цього Положення, готує і у місячний строк подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна, а у разі передачі об'єктів, зазначених в абзаці першому підпункту "а" пункту 2 цього Положення, - з Державною службою статистики проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

(абзац вісімнадцятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

Органи, до сфери управління яких передаються єдині (цілісні) майнові комплекси підприємств, зазначені в підпунктах "а" і "ґ" пункту 2 цього Положення, проводять постійний моніторинг виконання бізнес-плану та подають Мінекономіки інформацію, необхідну для здійснення ним контролю за виконанням функцій з управління зазначеними підприємствами.

(пункт 6 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 абзац дев'ятнадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434,
від 13.03.2019 р. N 194)

Передача об'єктів, зазначених у підпункті "ґ" пункту 2 цього Положення, здійснюється на підставі внесених з дотриманням вимог цього Положення пропозицій Мінекономіки, погоджених з органом, до сфери управління якого пропонується передати підприємство, а також з Мінфіном, Фондом державного майна.

(пункт 6 доповнено абзацом двадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
абзац двадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

7. У разі коли передача державного майна здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном (органу, уповноваженого управляти державним майном), або самоврядних організацій, пропозиції щодо передачі структурного підрозділу підприємства, нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного (рухомого) майна погоджуються відповідно до пункту 5 цього Положення (залежно від виду майна), а також з Фондом державного майна (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна).

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 389)

Абзац другий пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

Абзац третій пункту 7 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

Абзац четвертий пункту 7 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

У пропозиціях зазначаються назва майна, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства - балансоутримувача, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, стан його приватизації (корпоратизації), найменування органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.

До пропозицій додаються:

а) у разі передачі нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємства:

характеристика об'єкта передачі;

техніко-економічне обґрунтування, що містить детальні розрахунки видатків, джерела, за рахунок яких утримуються об'єкти, що передаються, напрями і прогнозовану ефективність їх використання;

(абзац дев'ятий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

(абзац десятий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

титули будов та витяг з проектно-кошторисної документації, у якому зазначено ступінь будівельної готовності об'єкта незавершеного будівництва;

(абзац одинадцятий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

абзац дванадцятий пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

б) у разі передачі структурного підрозділу підприємства:

копія статуту (положення) підприємства;

(абзац чотирнадцятий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

(пункт 7 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять третім
)

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про кредиторську і дебіторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування.

(абзац сімнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі у разі, коли:

орган державної податкової служби не погодив передачу майна, що є об'єктом податкової застави;

подання містить неповну чи недостовірну інформацію щодо об'єкта передачі;

техніко-економічне обґрунтування, згідно з висновком Мінекономіки, не відповідає встановленим вимогам.

(абзац двадцять третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

8. Передача об'єктів права державної власності здійснюється комісією з питань передачі об'єктів (крім об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення), до складу якої входять:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, - у разі передачі підприємств та нерухомого майна, а також представники підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі нерухомого майна;

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

абзац третій пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

представники органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, які приймають та передають державне майно, підприємства і його трудового колективу - у разі передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань передачі об'єктів додатково включаються представники орендодавця і орендаря.

9. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають державне майно.

Комісію очолює:

заступник керівника органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України;

керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.

Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у триденний термін з дня прийняття рішення про передачу об'єктів повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.

Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані у п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому орган, що передає об'єкт, зобов'язаний у триденний строк подати органу, який утворює комісію, документи, визначені пунктом 10 цього Положення.

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248,
від 23.08.2016 р. N 538)

Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.

10. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затвердженого цією постановою. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію. Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

До акта приймання-передачі підприємства додаються:

копія статуту (положення) підприємства;

(абзац третій пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

контракт з керівником підприємства;

договір оренди єдиного (цілісного) майнового комплексу;

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

договори найму (оренди) нежитлових приміщень;

бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.

Операції з передачі державного майна відображаються у бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінфіном.

(пункт 10 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим)

Абзац дев'ятий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

абзац десятий пункту 8 виключено 

(абзац десятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

абзац одинадцятий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

абзац дванадцятий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

абзац тринадцятий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

До акта приймання-передачі об'єктів, зазначених у підпунктах "а", "б", "г" і "е" пункту 2 цього Положення, додаються:

(абзац чотирнадцятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;

(пункт 10 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
абзац п'ятнадцятий пункту 10 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434,
від 09.07.2014 р. N 248)

копія свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки;

(пункт 10 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - дев'ятнадцятим)

виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об'єкта передачі;

титули будов та проектно-кошторисна документація - у разі передачі об'єктів незавершеного будівництва;

(абзац вісімнадцятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

договори найму (оренди) нежитлових приміщень.

Акт приймання-передачі майна, переданого в оренду у складі єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, є підставою для виключення такого майна із складу орендованого відповідно до законодавства з питань оренди державного майна.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 194)

101. У разі передачі об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення, комісія з питань передачі об'єктів не утворюється.

Передача об'єктів оформляється актом приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), який складається у чотирьох примірниках і підписується уповноваженою особою органу, уповноваженого управляти державним майном, що передає об'єкт, та уповноваженою особою суб'єкта боротьби з тероризмом, що його приймає, та затверджується їх наказами.

Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

В акті приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого) зазначаються:

найменування суб'єкта боротьби з тероризмом;

повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код підприємства, за яким закріплене майно;

назва документа, що підтверджує право власності на майно (за наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, інвентарний номер, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування;

для транспортних (наземних, водних, повітряних) та інших технічних засобів - відомості про реєстраційний номер, марку, модель, номер кузова, рік випуску.

Разом з майном передається наявна документація щодо нього.

(Положення доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

11. Органи, до сфери управління яких передано державне майно, з дня затвердження акта приймання-передачі зобов'язані:

повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам державної статистики, державної податкової служби, фінансовим органам, Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідним органам охорони культурної спадщини (стосовно об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками) та Мінекономіки (стосовно об'єктів, передача яких здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України);

закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством на праві господарського відання або оперативного управління;

внести відповідні зміни до установчих документів підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства;

здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об'єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.

(пункт 11 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290
,
 від 19.09.2007 р. N 1159
,
 від 20.04.2011 р. N 434)

12. Пункт 12 виключено

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.01.2017 р. N 13
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 389)

13. Пункт 13 виключено

(Положення доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290
,
пункт 13 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 389)

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 1998 р. N 1482

ПОРЯДОК
подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 434)

(У тексті Порядку слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року N 538)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність, а також утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

2. Ініціатива щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність може виходити від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (далі - самоврядні організації), органів місцевого самоврядування.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)

3. Передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням:

сільських, селищних, міських рад - щодо об'єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад;

районних, обласних рад - щодо об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.

Передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється за наявності згоди на передачу:

а) Кабінету Міністрів України щодо:

цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства). Згода на передачу структурних підрозділів дається після їх виділення в установленому порядку в цілісні майнові комплекси на підставі розподільного балансу;

нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об'єктів незавершеного будівництва, а також нежитлових приміщень після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об'єкт) на підставі складання в установленому порядку розподільного балансу за умови обов'язкового наступного укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому розташовані ці приміщення, угоди про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території);

акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

об'єктів, зазначених в абзацах другому - четвертому цього підпункту, у разі застосування до них процедури обміну;

(підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

б) органів, уповноважених управляти державним майном, - щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого майна);

в) суб'єктів боротьби з тероризмом, зазначених у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (далі - суб'єкт боротьби з тероризмом), щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися суб'єктом боротьби з тероризмом у період проведення антитерористичної операції.

(пункт 3 доповнено підпунктом "в" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

4. Ініціатор передачі об'єктів з комунальної у державну власність погоджує пропозиції щодо їх передачі з:

Радою міністрів Автономної Республіки Крим або відповідною обласною державною адміністрацією та відповідним органом місцевого самоврядування;

(абзац другий пункту 4 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)

органом, уповноваженим управляти державним майном, або самоврядною організацією, яким передається майно;

відповідним органом охорони культурної спадщини - у разі передачі об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками;

(пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

підприємством - у разі передачі структурного підрозділу, нерухомого майна підприємства;

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим)

орендодавцями - у разі передачі орендованого майна;

трудовим колективом підприємства - у разі передачі майна, закріпленого за цим підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів цього підприємства. Згода трудового колективу підприємства подається у формі виписки з протоколу загальних зборів (конференції представників).

У разі подання пропозиції щодо передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства згода на таку передачу надається загальними зборами (конференцією представників) трудового колективу підприємства, з якого виділяється структурний підрозділ.

У разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, згода трудового колективу підприємства не надається.

У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну такими об'єктами ініціатори передачі додають до пропозицій, узгоджених відповідно до пункту 4 та оформлених відповідно до пунктів 5 і 6 цього Порядку, звіти про оцінку майна та/або акти оцінки вартості об'єктів.

(пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзац
десятий вважати абзацом одинадцятим,
 абзац десятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

У разі коли об'єктами передачі є підприємства, нерухоме майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), акції (частки, паї), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, їх вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки майна.

(пункт 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

Вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств визначається на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її відповідності справедливій ринковій ціні.

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим)

У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і приймають об'єкти передачі, або з іншими сторонами, що погоджують передачу об'єкта, спільним рішенням цих сторін за участю ініціатора передачі може створюватися тимчасова узгоджувальна робоча група для опрацювання взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових умов запропонованої передачі. Якщо виконання зазначених додаткових умов передачі залежить від органу, не задіяного раніше у процесі передачі, ініціатор передачі погоджує додаткові умови з цим органом.

5. У разі коли передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об'єктів, погоджені відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку, подаються ініціатором передачі до Мінекономіки.

У пропозиціях зазначається:

а) у разі передачі підприємства - його найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації) підприємства;

б) у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, - дані про уповноважену особу, що здійснює управління зазначеними акціями (частками, паями), прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ і місцезнаходження - для юридичної особи, що здійснює управління зазначеними акціями (частками, паями), дата укладення та термін дії договору про управління такими акціями (частками, паями), а також дані про реєстратора (найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження), який веде реєстр власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі існування акцій в документарній формі), або про зберігача (найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження), який здійснює зберігання цінних паперів, що передаються, та облік прав власності на них (у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення);

в) у разі передачі закріпленого за підприємством на праві господарського відання (оперативного управління) майна - назва майна, його місцезнаходження, найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ підприємства-балансоутримувача, його місцезнаходження, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації.

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

До пропозицій щодо об'єктів, зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 5 цього Порядку додаються:

копія статуту (положення) підприємства;

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, про рух грошових коштів та про дебіторську і кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну дату;

бізнес-план або економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об'єктом передачі, з визначенням джерел фінансування видатків з його утримання (далі - економічне обґрунтування), розроблені за встановленою Мінекономіки формою, та погоджені органом, до сфери управління якого передається майно;

у разі існування акцій у документарній формі - виписку про стан особливого рахунку власника акцій, що передаються;

у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення - виписку про стан рахунку в цінних паперах власника акцій, що передаються.

До пропозицій, зазначених у підпункті "в" пункту 5 цього Порядку, додаються:

технічна документація на нерухоме майно;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

(абзац чотирнадцятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

титули будов та проектно-кошторисна документація щодо об'єктів незавершеного будівництва;

економічне обґрунтування.

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки в місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі, якщо:

функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;

до суб'єкта господарської діяльності застосовуються такі судові процедури банкрутства, як санація (крім випадків, коли об'єктами передачі є житловий фонд та об'єкти соціальної інфраструктури) або ліквідація банкрута, або майно суб'єкта господарської діяльності перебуває у податковій заставі;

бізнес-план або економічне обґрунтування не відповідає встановленим Мінекономіки вимогам;

об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному економічному ефекту видатків з державного бюджету.

Мінекономіки на підставі пропозицій, внесених з дотриманням вимог цього Порядку, готує і у місячний термін подає за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Державною службою статистики проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.

(абзац двадцять четвертий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 434)

Органи, до сфери управління яких передані об'єкти, що перебували у комунальній власності, у разі передачі підприємств, акцій (часток, паїв) проводять постійний моніторинг виконання їх бізнес-плану та подають Мінекономіки інформацію, необхідну для здійснення ним контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

6. Якщо передача здійснюється за згодою органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, пропозиції щодо передачі погоджуються ініціатором такої передачі відповідно до пункту 4 цього Порядку, а також з Мінекономіки, Мінфіном та Фондом державного майна.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)

У пропозиціях зазначається: назва майна, його місцезнаходження, найменування та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача, найменування органу місцевого самоврядування, який здійснює управління майном підприємства. До пропозицій додаються економічне обґрунтування та фінансово-економічне обґрунтування доцільності здійснення такої передачі, розроблене органом, до сфери управління якого передається майно. 

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290,
 від 19.09.2007 р. N 1159)

Абзац третій пункту 6 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2002 р. N 290)

У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним вимогам, Мінекономіки у місячний термін:

а) повідомляє про це ініціатора передачі;

б) відмовляє в передачі в разі, коли:

орган державної податкової служби не погодив передачу майна, що є об'єктом податкової застави;

подання містить неповну чи недостовірну інформацію про об'єкт передачі;

економічне обґрунтування, згідно з висновком Мінекономіки, не відповідає встановленим вимогам.

(пункт 6 доповнено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

Якщо передача здійснюється за згодою суб'єктів боротьби з тероризмом, пропозиції щодо такої передачі погоджуються її ініціатором лише із зазначеними суб'єктами та відповідним органом місцевого самоврядування.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

7. Передача об'єктів з комунальної у державну власність здійснюється комісією з питань передачі об'єктів (крім об'єктів, зазначених у підпункті "в" пункту 3 цього Порядку), до складу якої входять:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

представники виконавчого органу відповідної ради, місцевого органу виконавчої влади та органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, яким передається об'єкт, - у разі передачі підприємств та нерухомого майна, а також представники підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі нерухомого майна;

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

представники виконавчого органу відповідної ради, органу, уповноваженого управляти державним майном, до сфери управління якого передається об'єкт, і органу приватизації - у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єкту права комунальної власності у майні господарського товариства;

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

представники виконавчого органу відповідної ради та органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації, яким передається об'єкт, а також підприємства, трудового колективу підприємства, майно якого підлягає передачі, - у разі передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

У разі передачі орендованого майна до складу комісії з питань передачі об'єктів включаються також представники орендодавця і орендаря.

До роботи комісії можуть залучатися експерти, радники з правом дорадчого голосу.

8. Комісію з питань передачі об'єктів створює та призначає її голову орган, уповноважений управляти державним майном, або самоврядна організація, які приймають об'єкти.

Комісію очолює:

заступник керівника органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів у державну власність здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України;

керівник структурного підрозділу органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації - якщо передача об'єктів у державну власність здійснюється за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або самоврядної організації.

Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у триденний термін з дня отримання рішення про передачу об'єктів з комунальної у державну власність повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.

Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані в п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому участь представників від сторін, що приймають і передають об'єкт, обов'язкова.

Голова комісії організовує роботу з передачі об'єкта у державну власність таким чином, щоб завершити приймання-передачу в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.

Комісія з питань передачі об'єктів визначає технічний стан об'єкта передачі та на підставі обстеження, а у разі потреби і висновків експерта, встановлює відповідність його фізичного зносу даним бухгалтерського обліку. Якщо об'єкт передачі відповідно до висновків комісії визнано таким, що потребує ремонту, орган, який створив комісію, приймає рішення про джерела фінансування і термін виконання робіт, у тому числі із залученням в установленому порядку коштів підприємства, установи чи організації, яка передає цей об'єкт.

9. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком. Акт складається у чотирьох примірниках, підписується головою та членами комісії і затверджується органом, який утворив комісію.

Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

До акта приймання-передачі підприємства додаються:

копія статуту (положення) підприємства;

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

контракт з керівником підприємства;

договір оренди цілісного майнового комплексу;

договори найму (оренди) нежитлових приміщень;

бухгалтерський баланс (кошторис доходів і витрат), складений на останню звітну дату, з відміткою органу державної податкової служби про його прийняття.

Операції з передачі комунального майна відображаються у бухгалтерському обліку в порядку, визначеному Мінфіном.

(пункт 9 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - вісімнадцятим)

До акта приймання-передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств, додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту, установчого договору товариства і свідоцтва про його державну реєстрацію;

бухгалтерські баланси на дату складання акта оцінки цілісного майнового комплексу і на останню звітну дату;

документ, який засвідчує право власності на акції, що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств (у разі існування акцій у документарній формі - акції або сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій акціонерного товариства, а у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення - виписку про стан рахунку у цінних паперах), або документ, що засвідчує право власності на частку, пай у майні господарського товариства;

(абзац тринадцятий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

договір з уповноваженою особою, яка здійснює управління акціями (частками, паями), що належать суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств.

До акта приймання-передачі нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна додаються:

документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно;

(пункт 9 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159
,
абзац шістнадцятий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. N 248)

копія свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки;

(пункт 9 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцятим)

виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об'єкта передачі;

титули будов та проектно-кошторисна документація - у разі передачі об'єктів незавершеного будівництва;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

договори найму (оренди) нежитлових приміщень.

91. У разі передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися суб'єктом боротьби з тероризмом у період проведення антитерористичної операції, комісія з питань передачі об'єктів не утворюється.

Передача об'єктів оформляється актом приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого), який складається у чотирьох примірниках, підписується головою або заступником голови відповідного органу місцевого самоврядування та уповноваженою особою суб'єкта боротьби з тероризмом та скріплюється печатками відповідного органу місцевого самоврядування та суб'єкта боротьби з тероризмом.

Право державної власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

В акті приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого) зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування та суб'єкта боротьби з тероризмом;

повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код підприємства, за яким закріплене майно;

назва документа, що підтверджує право власності на майно (за наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, інвентарний номер, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування;

для транспортних (наземних, водних, повітряних) та інших технічних засобів - відомості про реєстраційний номер, марку, модель, номер кузова, рік випуску.

Разом з майном передається наявна документація щодо нього.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 430)

10. Об'єкти соціальної сфери передаються разом з майном підприємств, які їх обслуговували, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою, зовнішніми мережами електро-, тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також будівлями, призначеними для їх обслуговування (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо) в частині, що визначається комісією з питань передачі об'єктів, яка здійснює передачу.

11. Органи, до сфери управління яких передано комунальне майно, зобов'язані:

у двотижневий термін з дня затвердження акта приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи, Фонд державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, реєстратора, який веде реєстр власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі існування акцій у документарній формі), або зберігача, який здійснює зберігання цінних паперів, що передаються, та облік прав власності на них (у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення), відповідні органи охорони культурної спадщини (стосовно об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками), а стосовно об'єктів, передача яких здійснювалася за рішенням Кабінету Міністрів України, - також Мінекономіки;

у двотижневий термін закріпити нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством (організацією) на праві господарського відання (оперативного управління);

у двомісячний термін з дня затвердження акта приймання-передачі внести відповідні зміни в установчі документи підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства, а стосовно нерухомого майна провести в установленому законодавством порядку його державну реєстрацію.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1159)

 

АКТ
приймання-передачі

Комісія, утворена відповідно до __________________________________________________________
                                                                                                       (назва документа, на підставі якого утворена комісія)
_____________________________________________________________________________________
у складі ______________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Об'єкт передачі розміщений за адресою:
_____________________________________________________________________________________,
належить ____________________________________________________________________________,
                                                                (найменування підприємства, установи та організації, що передає)
передається __________________________________________________________________________.
                                                               (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:

1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається, належать:
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (перелік облікових одиниць згідно з балансом)
_____________________________________________________________________________________

Загальні відомості:
загальна площа будівель та споруд (пооб'єктно) __________ кв. метрів
площа земельної ділянки ______________________________ гектарів
загальна площа житлового будинку ___________ кв. метрів
кількість квартир __________________________

Вартість основних фондів:
відновна вартість ___________________________________ тис. гривень
залишкова вартість _________________________________ тис. гривень

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить ___________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (найменування об'єкта передачі)
балансоутримувач _____________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування, місцезнаходження та
_____________________________________________________________________________________
                                                                             ідентифікаційний код юридичної особи)

Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію ________________________
будівельний об'єм (загальний) ________________________ куб. метрів
площа забудови (загальна) ___________________________ кв. метрів
площа земельної ділянки _____________________________ гектарів
загальна площа житлового будинку ___________ кв. метрів
кількість квартир __________________________

Вартість основних фондів:
відновна вартість ___________________________________ тис. гривень
залишкова вартість _________________________________ тис. гривень

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається, належить _____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (найменування об'єкта передачі)
балансоутримувач _____________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування, місцезнаходження та
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             ідентифікаційний код юридичної особи)
опис майна ___________________________________________________________________________
                                                                     (інвентарний номер, технічні характеристики, інше)
для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається:
реєстраційний номер __________________
марка ______________________________
модель _____________________________
номер шасі _________________________
рік випуску _________________________
вартість основних фондів:
первісна (балансова) вартість ____________________________ гривень
залишкова вартість _____________________________________ гривень
знос _________________________________________________

4. Інші відомості _______________________________________________________________________

5. Пропозиції комісії ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Разом з об'єктом передається технічна документація _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. До акта приймання-передачі додається:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

Голова комісії ___________________________
                                         (підпис, ініціали та прізвище)

        Члени комісії _______________________
                                             (підпис, ініціали та прізвище)
                               _______________________
                                             (підпис, ініціали та прізвище)
                               _______________________
                                             (підпис, ініціали та прізвище)

_____ ___________ 20___ р.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 538)

____________ 

Опрос