Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Программе государственной поддержки комплексного развития города Львова на 1998 - 2002 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 07.09.1998 № 1406

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 1998 р. N 1406

Київ

Про Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, іншим центральним органам виконавчої влади, Львівській обласній державній адміністрації під час розроблення проектів Державного бюджету України та бюджету Львівської області, програм економічного і соціального розвитку передбачати, виходячи з фінансових можливостей, виділення коштів для реалізації заходів Програми державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки. Інформацію про хід реалізації Програми подавати Міністерству економіки щорічно до 20 березня.

3. Контроль за виконанням Програми, схваленої цією постановою, покласти на Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Львівську обласну державну адміністрацію, виконавчий комітет Львівської міської ради.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 57

 

 

 

 

 
 
 

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1406

 

 

 

ПРОГРАМА
державної підтримки комплексного розвитку міста
Львова на 1998 - 2002 роки

Вступ

Місто Львів - одне з найбільших міст України, важливий адміністративний, економічний, науковий і культурно-освітній центр держави.

Проблеми переорієнтації промислових комплексів на розвиток наукоємних виробництв, оптимізації промислової та соціальної інфраструктури, відновлення культурно-історичної спадщини, туризму, поліпшення екологічної ситуації, забезпечення зайнятості населення з урахуванням значення міста у зближенні України з європейськими державами набули нині першочергового значення.

У Львові сконцентровано значний економічний потенціал. Це і багатогалузева промисловість, розвинутий будівельний комплекс і комунальне господарство, транспорт тощо.

За період 1990 - 1997 років економіка міста зазнала значних витрат. Львів опинився серед міст, найбільш уражених безробіттям, з паралізованою машинобудівною і металообробною промисловістю, орієнтованою переважно на військове виробництво, неконкурентоспроможною легкою і харчовою промисловістю та невідкладними містобудівними проблемами.

Фактично припинилося будівництво об'єктів соціальної інфраструктури: загальноосвітніх шкіл, поліклінік та лікарень. Кожна друга сім'я міста потребує поліпшення житлових умов. Загострилися до критичної межі проблеми водопостачання, водовідведення та громадського транспорту.

Стабілізувати соціально-економічне становище міста, забезпечити позитивні економічні зрушення та зберегти найбільшу в Україні кількість матеріальних пам'яток історії, культури та архітектури можливо шляхом здійснення ефективної державної підтримки його розвитку.

Основою для цього повинна стати розроблена Програма державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки (далі - Програма), що визначає:

цільові орієнтири збалансованого розвитку економічної та соціальної інфраструктури міста, а також підвищення рівня якості життя його населення;

фінансову, майнову та організаційну підтримку заходів і проектів розвитку міста.

Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає у:

перетворенні міста в один із важливих центрів міжнародної співпраці в країні;

відновленні та забезпеченні динамічного розвитку наукового, економічного і соціально-культурного потенціалів міста;

створенні комфортних і безпечних умов для проживання, праці та відпочинку населення;

збереженні унікального історико-архітектурного середовища і його раціонального використання.

Основними завданнями Програми є забезпечення:

розвитку міжнародного культурного, економічного та політичного співробітництва;

сприяння розвитку наукового потенціалу міста;

активізації інвестиційної діяльності, підприємництва, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму;

розвитку і збалансування промислової та соціальної інфраструктури;

охорони навколишнього природного середовища, реалізації ефективних заходів запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

охорони пам'яток історії та культури, їх раціонального використання.

Основними пріоритетами розвитку міста Львова є:

відродження виробничого комплексу;

реалізація міських програм "Вода", "Чистота міста", "Туризм", "ЛІСОІ", "Енергозабезпечення", "Транспорт";

реалізація Комплексної програми збереження історичної забудови міста Львова;

участь у реалізації державних цільових науково-технічних програм, зокрема "Український автобус", "Сірка України", "Хімічні елементи живлення".

Основні напрями реалізації Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

удосконалення структури промислового комплексу міста;

розвиток переробних галузей і виробництво продовольчих товарів;

створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва;

охорона пам'яток історії та культури, реконструкція районів історичної забудови, розвиток туризму;

охорона навколишнього природного середовища;

створення міської системи запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

розвиток енергетики;

розвиток житлового та комунального господарства;

вдосконалення зовнішньоекономічних зв'язків;

розвиток наукового потенціалу;

розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього господарства;

реформування власності;

розвиток соціальної інфраструктури.

Пріоритети Програми

Програма включає заходи і проекти, реалізація яких безпосередньо пов'язана з розвитком пріоритетних галузей і сфер.

Вони спрямовані:

у соціальній сфері - на максимально можливе наближення до оптимального рівня забезпечення населення закладами охорони здоров'я, освіти, спорту, підприємствами сфери обслуговування та житлом; на здійснення заходів з реконструкції, модернізації та капітального ремонту житлових будинків та пам'яток архітектури, поліпшення функціонування комунального господарства міста;

у промисловому виробництві - на якнайшвидше подолання кризових явищ, прискорення модернізації і структурної перебудови промисловості з підвищенням її ефективності та соціальної спрямованості; конверсію та диверсифікацію військово-промислових виробництв, що втратили оборонне значення; створення умов для подальшого розвитку промислового комплексу; збільшення випуску конкурентоспроможної промислової продукції;

у науково-технічній сфері - на залучення науково-дослідних установ до підготовки наукових, науково-технічних, соціально-екологічних та інших програм, розроблення новітніх технологій та здійснення фундаментальних досліджень, впровадження у виробництво наукоємних розробок, спрямованих на розв'язання проблем господарського комплексу міста;

у сфері екологічної безпеки - на здійснення організаційно-екологічних, нормативно-правових, науково-технічних природоохоронних заходів для стабілізації та поступового поліпшення екологічної безпеки в місті;

у сфері охорони пам'яток історії та культури, туризму - на прискорену реалізацію заходів, визначених Комплексною програмою збереження історичної забудови м. Львова, насамперед спрямованих на зупинення впливу негативних техногенно-екологічних, гідрогеологічних та експлуатаційних процесів на історичну забудову міста; на формування сучасної інфраструктури туристичного бізнесу;

у сфері зовнішніх економічних зв'язків - на сприяння у розміщенні представництв з міжнародного співробітництва, міжнародних фінансових установ, фондів тощо, а також дипломатичних установ, створення необхідної інфраструктури щодо забезпечення належного їх функціонування; вирішення питань щодо створення вільної економічної зони; удосконалення та поглиблення міжнародних економічних і культурних зв'язків міста.

Джерела та обсяги фінансування Програми

На виконання заходів цієї Програми передбачається понад 2 млрд. гривень, тобто в середньому близько 400 млн. гривень на рік.

Зокрема за розділами та джерелами фінансування:

   кошти державного     - 99,6 млн. гривень
   бюджету           (5 відсотків)
 
   кошти обласного бюджету  - 25,4 млн. гривень
 
   кошти підприємств     - 309,2 млн. гривень
                 (15,4 відсотка)
 
   довгострокові кредити   - 517,1 млн. гривень
                 (26 відсотків)
 
   іноземні інвестиції    - 758, 7 млн. гривень
                 (37,8 відсотка)
 
   бюджет м. Львова     - 179,4 млн. гривень
                 (8,9 відсотка)
 
   інші джерела       - 118 млн. гривень
                 (5,9 відсотка)

У Програмі не враховано можливу державну підтримку щодо пільгового оподаткування підприємств військово-промислового комплексу та економічно перспективних суб'єктів господарювання, а також інші можливі джерела інвестування, що можуть значною мірою позитивно вплинути на економічне становище міста та області.

Нормативно-правове забезпечення Програми

З метою всебічного нормативно-правового забезпечення Програми передбачено розроблення та подання в установленому порядку:

1) Закону України про створення спеціальної (вільної) економічної зони у місті Львові та законодавчих актів щодо внесення відповідних змін до законодавства у зв'язку з прийняттям цього Закону;

2) законодавчих актів щодо встановлення податкових пільг:

на окремі види продукції;

на роботи, пов'язані з реконструкцією, реставрацією і відновленням історичної частини Львова;

на роботи, пов'язані з водопостачанням, каналізацією, енергозабезпеченням, будівництвом та реконструкцією транспортної мережі;

на роботи, пов'язані з розвитком туристичного бізнесу;

3) нормативних актів щодо:

надання бюджетних субсидій;

вдосконалення системи стимулювання комерційних банків для здійснення ними дострокового кредитування економіки;

встановлення митних застережень;

4) постанов Львівської обласної і міської рад щодо:

створення спеціального фонду підтримки підприємництва;

зниження ставок на податок підприємств, діяльність яких пов'язана з життєзабезпеченням міста, до місцевого бюджету.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація заходів Програми дасть змогу:

стабілізувати соціально-економічну ситуацію і створити сприятливі умови для її поступового поліпшення та, як результат, підвищити життєвий рівень населення;

відновити виробничий комплекс міста відповідно до вимог ринкової економіки;

створити нові сфери зайнятості населення;

розширити виробництво конкурентоспроможних товарів, робіт та послуг;

використати сприятливе положення міста для налагодження і розвитку міжнародного політичного, економічного і культурного співробітництва;

розробити єдину стратегію дій органів місцевого самоврядування залежно від кон'юнктури ринку, фінансових можливостей суб'єктів господарювання та відповідний режим економічного співробітництва.

Основні показники, що характеризують соціально-економічне становище міста, заходи Програми та їх фінансове забезпечення подано у додатках 1 - 10.

Управління реалізацією Програми та контроль за її виконанням

Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює Кабінет Міністрів України через Мінекономіки.

Для забезпечення ефективного управління реалізацією заходів Програми, що належить до компетенції органів місцевого самоврядування, створюється спеціальний колегіальний орган - координаційно-наглядова рада з числа керівних працівників виконавчого комітету міської ради та уповноважених представників відповідних служб області.

Основні функції координаційно-наглядової ради:

організація фінансового забезпечення реалізації заходів Програми;

контроль за виконанням заходів Програми;

внесення необхідних змін і доповнень до Програми з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування;

погодження перспективних та поточних завдань, організація їх виконання;

забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій міста з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

налагодження зовнішньоекономічних зв'язків, сприяння залученню іноземних інвестицій;

забезпечення розроблення пакета документів щодо створення спеціальної (вільної) економічної зони та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Програми.

Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер та є підставою для прийняття рішень міської ради, розпоряджень міського голови.

Щорічно починаючи з 1999 року проводиться аналіз виконання заходів Програми, про результати якого повідомляється Кабінет Міністрів України, заінтересовані центральні органи виконавчої влади та громадськість міста Львова.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 1
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Структура зайнятих у народногосподарському комплексі міста

****************************************************************************************
*                  *  Чисельність робітників і службовців      *
*                  ***************************************************
*  Галузь національної економіки  *  1990 рік   *     1997 рік       *
*                  ***************************************************
*                  *тис. * відсоток * тис.  * відсоток * відсоток *
*                  *чоло- *  до   * чоловік *  до  * до 1990 *
*                  *вік  * підсумку *     * підсумку *  року  *
****************************************************************************************
    1. Державний сектор
 
 Промисловість            184,6  33,7    118,7    29,8   64,3
 Будівництво              46,8  8,6    29,5    7,4    63
 Транспорт і зв'язок          41,6  7,6    34,1    8,5   81,9
 Торгівля, громадське харчування,   46,5  8,5    29,9    7,5   64,3
 Матеріально-технічне постачання і
 збут
 Комунальне господарство і побутове  18,8  3,4    11,4    2,8   60,6
 обслуговування
 Охорона здоров'я, соціальне      29,4  5,4    28,8    7,2   97,9
 забезпечення
 Освіта і наука            62,9  11,6    42,3    10,6   67,2
 Культура                6,5  1,1     3,9    0,9    60
 Інші установи та організації     92,2  17     57,5    14,4   62,3
 ***********************************
 Разом                529,3  97,6    356,1    89,5   67,2
 
  2. Малі, спільні підприємства та
       кооперативи
 
 Промисловість              -   -    11,9     3
 Будівництво               -   -     3,7     0,9
 Торгівля, громадське харчування     -   -    16,7     4,2
 Інші галузі               -   -     9,7     2,4
 **************************
 Разом                15,8   2,4    42,2    10,5
 **************************
 Всього               545,1   100   398,3    100

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Динаміка змін у промисловості м. Львова

                                 (млн. гривень)
**************************************************************************************************
*       Показники       *1990 рік*1994 рік*1995 рік*1996 рік*1997 рік * 1997 рік у  *
*                  *    *    *    *    *     * відсотках  *
*                  *    *    *    *    *     * до 1990 року *
**************************************************************************************************
 
 Обсяг промислової продукції у
 порівнянних оптових цінах      3117   1461  1149,8  907,2   924,4    29,7
 
 Темп зростання до
 попереднього року, відсотків          63   78,7   78,9   101,9
 
 Обсяг виробництва товарів
 народного споживання,
 включаючи алкогольні напої -
 всього (у відпускних цінах)     3897   1142,2 908   773,6   732,6    18,8
 
 Темп зростання до               59   79,5   85,2   94,7
 попереднього року, відсотків
 у тому числі:
 обсяг виробництва
 продовольчих товарів
 народного споживання без
 алкогольних напоїв (у
 відпускних цінах)          1139   521,8  472,8  431,7   402,8    35,4
 
 Темп зростання порівняно з
 попереднім роком, відсотків          74,4  90,6   91,3   93,3
 
 Обсяг виробництва
 непродовольчих товарів
 народного споживання (у
 відпускних цінах)          14670   432   294,9  259,2   247,3    16,9

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 3
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Показники діяльності промислових підприємств м. Львова,
питома вага яких найбільша в загальному обсязі виробництва в 1997 році (звіт)

********************************************************************************************************************************
*              *  Обсяг   * Приріст, зниження *  Питома вага в  * Заборгованість з * Середньооблікова  *
*              *промислового * (-) до 1996 року, * загальному обсязі *  платежів до   * чисельність (у тому *
*    Підприємство     *виробництва, *   відсотків   *  промислового  * бюджету станом  * числі промислово-  *
*              *тис. гривень *          *  виробництва,  *  на 1 січня   *  виробничий    *
*              *       *          *  відсотків   *   1998 р.,   * персонал), осіб   *
*              *       *          *          *  тис. гривень  *           *
********************************************************************************************************************************
                  Машинобудування та металообробка
 
 Підприємство          12172,9       - 30         1,3        616,5      1290/1260
 "Львівенергоремонт"
 
 ВАТ "Завод           7380,7       20,2         0,8        -        737/731
 гідромеханічних передач"
 
 ВАТ "Автобусний завод"     71078,4       19,6         7,7        51,2       4728/4540
 
 ВАТ "Ізоляторний завод"    6510,6       -11         0,7        462,7      923/898
 
 Електроламповий завод     37873,9       18,2         4,1        2344,2      3944/3805
 АТ "Іскра"
 
 ВАТ "Завод           5956,8       20,5         0,6        425,2      2880/2455
 "Львівсільмаш"
 
 ДК "Львівприлад"        18322,2       2,8         2         2510,7      3199/3115
 
 ВАТ              5830        -41,7        0,6        376,7      1099/1068
 "Прикарпатпромарматура"
 
 Державний концерн       6640,2       -36,8        0,7        -        7277/7066
 "Лорта"
 
 ВАТ "Завод           14717,3       0,8         1,6        1047,8      3508/3270
 "Автонавантажувач"
 
 ВАТ "Локомотиво-        19686,5       1,2         2,1        -        1351/1227
 ремонтний завод"
 
 ДП "Лорта-реа"         2325,2       7,5         0,3        -        1021/1021
 
 Дослідний завод "Хвиля"    1120,7       178,1        0,1        91,8
 
 ВАТ "Експериментальний     4248,1       55,1         0,5        5,7       259/194
 механічний завод"
 
                    Легка промисловість
 
 ВАТ "Маяк"           2606,5       -7,9         0,3        6,2       893/850
 
 ВАТ "Шкіряне          10803,6       62,6         1,2        591,1      995/944
 підприємство "Світанок"
 
 ВАТ "Львівське взуттєве    4533,8       69,9         0,5        336,4      2627/2416
 виробничо-торгівельне
 підприємство "Прогрес"
 
 Спільне українсько-      3690,4       8,8         0,4        -        720/675
 швейцарське акціонерне
 товариство "Весна"
 
 
                    Харчова промисловість
 
 ВАТ "Хлібозавод N 5"      13703,5       30,6         1,5        -        452/304
 
 ВАТ "Хлібозавод N 1"      12570,4       -0,4         1,4        -        645/512
 
 АТЗТ "Львівський        36348,6       27,7         3,9        -        410/397
 жиркомбінат"
 
 ВАТ "Львівський        13746,8       13,6         1,5        -        411/343
 холодокомбінат"
 
 Колективне           41300,2       -30,7        4,5        -        1258/1105
 м'ясопереробне
 підприємство
 "Прикарпаття"
 
 Лікеро-горілчаний завод    22381,5       35,7         2,4        -        389/366
 
 АТ "Ензим"           14279        51,7         1,5        -        282/258
 
 ЗАТ "Кондитерська фірма    138769       7,1         14,2        -        2815/2659
 "Світоч"
 
 ВАТ "Акціонерна фірма     13353,5       38,2         1,4        105       623/587
 "Колос"
 
 ВАТ "Львівський        18074,5       17,2         2         -        877/662
 хлібокомбінат"
 
 СП "Галка ЛТД"         10821,3       у 2 р.        1,2        -        314/303
 
 Комбінат хлібопродуктів    11840,9       -58,3        1,3        94,6       575/547
 
 ВАТ "Молококомбінат"      4591        -2,3         0,5        -        416/359
 
 СП "Кока-Кола         3611,4       -36,9        0,4        -        465/215
 Аматілсервіс"
 
 ВАТ "Львівський        6635        8,7         0,7        -        337/323
 міськмолокозавод"
 
 Винзавод "Укрвино"       3441,9       21,8         0,4        -        188/185
 
 Товариство з обмеженою     4275,3       21,3         0,5        -        246/-
 відповідальністю
 "Парфюмерно-косметична
 фабрика"
 
 
                   Інші галузі
 
 Державна акціонерна      43906,4       44,5         4,7        2890,6      594/565
 енергетична компанія
 "Львівобленерго" (з
 включенням до її складу
 Львівського підприємства
 теплових мереж і ТЕЦ-2)
 
 ВАТ "Хімічний завод"      5239,1       -4,9         0,6        -        263/247
 
 ВАТ "Фабрика паперово-     4444,8       5,9         0,5        -        341/336
 білових виробів "Бібльос"
 
 Державний ювелірний      6890,7       3,1         0,7        -        888/877
 завод
 
 Дочірнє підприємство      59728,4       0,3         6,5        2175       309/286
 "Львівтрансгаз"
 
 ВАТ "Галичфарм"        29531,3       5,9         3,2        5,9       1528/1485
 
 АТЗТ "Завод "Райдуга"     6459,9       14,2         0,7        809,9      959/935
 
 ЗАТ з іноземними        42229        52,4         4,6        -        838/802
 інвестиціями "Р.Дж.
 Рейнольд Табакко Львів"
 
 ВАТ "Львівський        8893,3       15,3         1         -        249/-
 дослідний
 нафтомаслозавод "НВО
 "Масма"
 
 ВАТ "Львівпокізол"       4387,1       -8,8         0,5        -
 
 ВАТ "Мехсклозавод"       8224,3       -4,4         0,9        299,1      520/496
 
 ВАТ "Львівський        13359,1       -0,6         1,4        997,9      1340/1234
 керамічний завод"
 
 Львівське підприємство     4025,8       47,4         0,4        -        171/171
 "Львівлікпрепарати"
 
 АТЗТ "Вторкольормет"      2812        8,9         0,3        -        189/189
 
 Підприємство засобів      5027        25,2         0,5        -        438/438
 пересування і
 протезування
 
 Дочірнє підприємство      1937,4       40,7         0,2        -        353/353
 "Галімпекс-скло-
 дзеркальний завод"
 **************************
 
 Всього             856757,6      +7,3         92,6
 
 Всього по місту (205      924457,7      +1,9         100
 підприємств)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 4
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Динаміка змін структури обсягів промислової
продукції підприємств м. Львова

                             (відсотків)
************************************************************************
*    Галузь     *1990 рік*1994 рік*1995 рік*1996 рік*1997 рік *
************************************************************************
 Всього           100   100   100   100   100
 
   У тому числі:
 
 Електроенергетика     0,2   1,5   7,8   5,7   5,2
 
 Паливна промисловість   0,7   1,1   3,9   6,1   7,4
 
 Хімічна та нафтохімічна  2,8   1,7   2,2   1,7   1,1
 промисловість
 
 Машинобудування та     59,3   33    32    27,5   26,4
 металообробка
 
 Лісова, деревообробна та  2,0   2,1   1,7   1,3   1,4
 целюлозно-паперова
 промисловість
 
 Промисловість будівельних 1,2   3,3   2,9   2,5   2,9
 матеріалів
 
 Скляна і фарфоро-     0,5   1    1,1   1,4   1,6
 фаянсова промисловість
 
 Легка промисловість    1,3   11,6   3,8   3,6   3,2
 
 Харчова промисловість   13,6   28,9   30,7   32,1   38,6
 
 Інші галузі        18,4   15,7   13,9   18,1   12,2

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 5
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Виробництво найважливіших видів продовольчих
товарів підприємствами м. Львова

**********************************************************************************************************************************
*  Продовольчі товари   *Одиниця*1990 рік*1994 рік*1995 рік*1996 рік*1997 рік*1998 рік*1999 рік*2000 рік*2001 рік* 2002 рік *
*              * виміру*    *    *    *    *    *    *    *    *    *     *
**********************************************************************************************************************************
 М'ясо, включаючи       тонн  35164  19883  13778  10625  6200   4000   4000   4000   4000   4000
 субпродукти першої
 категорії
 Ковбасні вироби        -"-  19227  7553   4597   3634   3760   2000   2000   2000   2000   2000
 Консерви           туб  14743  11079  11866  15034  8038   5000   5000   5000   5000   5000
 Хліб та хлібобулочні вироби  тонн  72003  36595  28437  68824  68539  68787  69038  69239  69390  69540
 Дріжджі пекарські       -"-  7968   10217  9308   11630  15136  21000  30000  30000  36000  36000
 Кондитерські вироби      -"-  64425  33413  36549  37591  35493  41748  40279  39797  39317  39337
 Макаронні вироби       -"-  25688  12279  8973   2223   2882   5000   5000   5000   5000   5000
 Маргаринова продукція     -"-  40451  11058  10762  8738   11745  11500  11500  11600  11700  11800
 Майонез            -"-  3846   4292   2711   3703   4088   3700   3700   3700   3700   3700
 Горілка та горілчані вироби тис.дал 2670   3029   3867   1183   1061   1170   2000   2800   2800   2800
 Вино виноградне        -"-  1324   623   589   245   194   350   470   520   570   620
 Пиво             -"-  6954   3955   2923   2157   2084   2500   3000   3600   4300   5200
 Продукція з незбираного    тонн  176586  54912  32427  23441  17744  18100  18600  19000  19400  19400
 молока у перерахунку на
 молоко

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 6
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Львова

*********************************************************************************************************************
*                             *          Станом на 1 січня          *
*       Показник та одиниця виміру          *          відповідного року          *
*                             ******************************************************
*                             *1990 рік* 1994 рік*у відсотках*1997 рік *у відсотках*
*                             *    *     * до 1990 *     * до 1990 *
*                             *    *     *  року  *     *  року  *
*****************************************************************************************************************
 Середньорічна чисельність населення, тис. чоловік      825,6   833    100,9   822,2   99,6
 
 Трудові ресурси - всього, тис. чоловік           688,9   608,3   88,2    589,5   85,6
 
 Середньорічна чисельність зайнятих за галузями       529,3   387,8   73,3    356,1   67,3
 економіки (без малих, спільних підприємств і
 кооперативів), тис. чоловік
 
      у тому числі:
 
 промисловість                        184,6   162,1   87,8   118,7   64,3
 
 будівництво                         46,8   33,1   70,7    29,5    63
 
 транспорт і зв'язок                     41,6   37,3   89,7    34,1    82
 
 заготівля, матеріально-технічне постачання і збут      46,5   19,8   42,6    29,9    64,3
 
 комунальне господарство і побутове обслуговування      18,8   15,9   84,6    11,4    60,6
 
 охорона здоров'я, соціальне забезпечення          29,4   28,9   98,3    28,8    98
 
 освіта і наука                       62,9   58,5    93    42,3    67,2
 
 культура                          6,5    6,3   96,9    3,9    60
 
 інші установи і організації                 92,2   25,9   21,8    57,5    62,4
 
 Кількість роздержавлених об'єктів - всього, одиниць          383         701
 
    у тому числі:
 
 промисловість                             34          34
 
 сільське господарство                         1          8
 
 транспорт і зв'язок                          7          6
 
 будівництво                              17          27
 
 торгівля і громадське харчування                   214         394
 
 заготівля, матеріально-технічне постачання і збут           5          5
 
 побутове обслуговування населення                   97          167
 
 інші галузі                              3          14
 
 Приватизовано квартир та одноквартирних будинків,           22534        37789
 одиниць
 
 Загальна площа приватизованих квартир, тис. кв. метрів        1149,6        2033,8
 
 Частка квартир, приватизованих безоплатно, відсотків         94,9         92,6
 
 Капітальні вкладення - всього (у порівнянних цінах     690608  205555  29,8    204241   29,6
 1996 року), тис. гривень
 
    у тому числі:
 
 державна форма власності                  639792  133327  20,8    133879   20,9
 
 колективна форма власності                 47217   69879   148    63061   133,5
 
 приватна форма власності                  3599   2349   85,3    7301    202,9
 
 Введення в експлуатацію житлових будинків усіх форм     368    139    37,8    78     21,2
 власності, тис. кв. метрів
 
    у тому числі:
 
 державна форма власності                  292    61    20,9    28     9,6
 
 колективна форма власності                 64    67    104,7   17     26,5
 
 з них ЖБК                          44    26    59,1    3     6,8
 
 приватна форма власності                  12    11    91,2    33     27,5
 
 Введення в експлуатацію об'єктів соціально-
 культурного призначення
 
 Загальноосвітні навчально-виховні заклади, учнівських    2592   870   33,6    -     -
 місць
 
 Дошкільні заклади, місць                  840    -     -     -     -
 
 Лікарняні заклади, ліжок                  220    -     -     -     -
 
 Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань на зміну   400    -     -     -     -
 
 Клуби та будинки культури, місць у залі           -     -     -     -     -
 
 Житловий фонд-всього, млн. кв. метрів загальної площі    11,9   12,1   101,7   13,3    111,8
 
     у тому числі:
 
 державний, колективний і фонд ЖБК              10,9   10    91,7    7,2    66
 
 приватний                          1     2,1    210    6,1    610
 
 частка приватного сектору, відсотків            8,8    17,5         45,8
 
 у середньому на одного мешканця, кв. метрів         14,5   16,5   113,8   16,2    111,7
 
 Кількість сімей та одиноких громадян, які перебувають на  98611   87544   88,8    82130   83,3
 квартирному обліку
 
 Кількість сімей та одиноких громадян, які поліпшили     6084   2311   38     1489    24,5
 житлові умови
 
       Показники роботи міського транспорту
 
 Трамвай
 
 Протяжність експлуатаційної колії, кілометрів        76,4    76,4   100    76,4    100
 
 Кількість пасажирських вагонів, одиниць           226    216   95,6    206    91,1
 
 Розподіл рухомого складу за часом експлуатації, років:
 
 до 5                            -     -     -     -     -
 
 5-10                            101    50    49,5    40     39,6
 
 10-15                            47    90    191,5   81     172,3
 
 15 і більше                         77    76    98,7    85     110,4
 
 Перевезено пасажирів, які оплатили проїзд, млн. чоловік   136,2   42,7   31,3    33,5    24,6
 
 Тролейбус
 
 Протяжність експлуатаційної колії, кілометрів        122,3   122,3   100    122,3   100
 
 Кількість пасажирських вагонів, одиниць           243    147    60,5    145    59,7
 
 
 Розподіл рухомого складу за часом експлуатації, років
 
 до 5                            -     50    -     32     -
 
 5-10                            -     41    -     81     -
 
 10-15                            -     66    -     23     -
 
 15 і більше                         -     46    -     9     -
 
 Перевезено пасажирів, які оплатили проїзд, млн. чоловік   99,8   46    46,1    24,3    24,4
 
       Зв'язок загального користування
 
 Наявність основних домашніх апаратів, одиниць             122824        130864
 
 Забезпеченість основними домашніми телефонами на           15          16
 100 чоловік населення
 
 Кількість таксофонів міської телефонної мережі, одиниць        2279         2360
 
       Торгівля та громадське харчування
 
 Роздрібний товарооборот (* - млрд. крб., ** - тис. гривень) 2*    8261*        377910**
 
     у тому числі:
 
 товарооборот торгівельної мережі              1,8*   7663*        345601**
 
 товарообіг мережі громадського харчування          0,2*   598*         32309**
 
 Роздрібний товарооборот - усього на душу населення у    2,4*   9917*        458**
 цінах відповідних років (* - тис. крб., ** - гривень)
 
 Кількість підприємств роздрібної торгівлі, одиниць     1157   1869         2304
 
 Торгова площа підприємств роздрібної торгівлі,       134,4   148         156,4
 тис. кв. метрів
 
 Кількість підприємств громадського харчування, одиниць   1089   858         876
 
 Кількість місць у підприємствах громадського харчування,  89,5   70,6         57,7
 тис.
 
 Забезпеченість з розрахунку на 100 тис. мешканців:
 
 підприємствами роздрібної торгівлі, одиниць         19    22          28
 
 торговою площею, кв. метрів                 1623   1777         1896
 
 підприємствами громадського харчування, одиниць       13    10          11
 
 місцями у підприємствах громадського харчування,      1084   847         700
 одиниць
 
          Платні послуги
 
 Всі надані послуги (* - млн. крб., ** - тис. гривень)    244,1*  17181**       202414**
 
      у тому числі:
 
 побутові                          65,7   191,1**       11877**
 
 пасажирського транспорту                  46,9
 
 зв'язку                           16,9   980,8        75864
 
 житлового господарства                   12    101,5        18896
 
 утримання дітей в дошкільних закладах            2,7    10,3         1055
 
 культури                          13,5   25,6         1652
 
 туристсько-екскурсійні                   21,2   30,6         383
 
 фізкультури і спорту                    1,1    3,7         303
 
 охорони здоров'я                      4,9    59,8         2131
 
 санаторно-курортні і оздоровчі               7,1    56,9         4173
 
 правового характеру та установ Ощадбанку України      2,1    15,6         1267
 
 інші послуги                        5,7    18,9         8946
 
 комунальні                         32,9   101         64359
 
 Платні послуги з розрахунку на одного мешканця за
 видами послуг, гривень
 
 Всі надані послуги (* - крб.)                296*   20,6         245,5
     у тому числі:
 
 побутові                          80    2,3         14,4
 
 пасажирського транспорту                  57    11,8         92
 
 зв'язку                           20    1,5         14
 
 житлового господарства                   14    1,2         22,7
 
 утримання дітей в дошкільних закладах            3     0,1         1,3
 
 культури                          16    0,3         2
 
 туристсько-екскурсійні                   25    0,4         0,5
 
 фізкультури і спорту                    1     0          0,4
 
 охорони здоров'я                      6     0,7         2,6
 
 санаторно-курортні і оздоровчі               9     0,7         5,1
 
 правового характеру та установ Ощадбанку України      3     0,2         1,7
 
 інші послуги                        7     0,3         10,8
 
 комунальні                         40    1,1         78
 
 Побутове обслуговування
 
 Кількість підприємств побутового обслуговування,           484         389
 одиниць
 
 Забезпеченість підприємствами побутового               10,7         10,9
 обслуговування з розрахунку на 1000 мешканців
 
        Вища освіта
 
 Навчальні заклади I-II рівнів акредитації
 
 кількість навчальних закладів                26    30          32
 
 кількість студентів - всього                27760   24964        25314
 
 випущено спеціалістів                    5100   4955         4964
 
 прийнято студентів                     5012   4975         5557
 
 Навчальні заклади III-IV рівнів акредитації
 
 кількість навчальних закладів                10    11          11
 
 кількість студентів - всього                55789   48418        51799
 
 випущено спеціалістів                    9820   9077         10691
 
 прийнято студентів                     6466   8578         8738
 
     Загальноосвітні навчально-виховні заклади
 
 Кількість закладів                     114    120    105,2   126    110,5
 
 Кількість учнів                       104228  100455  96,3    105002   100,7
 
 Кількість учителів                     6580   6924   105,2   7472    113,6
 
 Вечірні (змінні) загальноосвітні заклади - всього      6     6     100    6     100
 
 кількість учнів                       2985   2159   72,3    2177    72,9
 
 кількість учителів                     118    97    82,2    91     77,1
 
 Денні загальноосвітні навчально-виховні заклади - всього  108    111    102,7   120    111
 
       у тому числі:
 
 неповні середні                       7     5     71,4    3     42,8
 
 середні                           95    100    105,3   111    116,8
 
 для дітей з вадами розвитку                 6     6     100    6     100
 
 Кількість учнів - всього                  101243  99307   98,1    102825   101,6
 
       у тому числі в закладах:
 
 неповних середніх                      1618   1636   101,1   716    44,3
 
 середніх                          98385   96660   98,2    101114   102,8
 
 для дітей з вадами розвитку                 1240   1011   81,5    995    80,2
 
 Кількість учителів - всього                 6462   6827   105,6   7381    114,2
 
 Змінність занять у денних загальноосвітніх навчально-
 виховних закладах
 
 Кількість закладів, які проводили заняття:
 
 в одну зміну                        39    43    110,2   60     153,8
 
   до загальної кількості закладів, відсотків       36,1   38,7   107,2   52,6    145,7
 
 у дві зміни                         69    68    98     54     79,3
 
   до загальної кількості закладів, відсотків       63,9   61,3   95,9    47,4    74,2
 
 Кількість учнів, які навчалися:
 
 у першу зміну                        78555   78739   100,2   87250   111,1
 
   до загальної кількості закладів, відсотків       77,6   79,2   102    85,7    110,4
 
 у другу зміну                        22688   20568   90,6    14510   63,9
 
   до загальної кількості закладів, відсотків       22,4   20,7   92,4    14,3    63,8
 
         Дошкільні заклади
 
 Кількість                          181    171    94,5    150    92,9
 
 Кількість місць                       29388   27947   95     23336   79,4
 
 Кількість дітей                       30142   20057   66,5    15560   51,6
 
 Кількість дітей у постійних дошкільних закладах з      103    72    69,9    67     65
 розрахунку на 100 місць
 
          Заклади культури
 
 Клубні заклади
 
 Всього клубних закладів                   51    46    90,1    41     80,4
 
 Число місць у залах, одиниць                26454   23083   87,3    19299   72,9
 
 Театри
 
 Всього професійних театрів (включаючи театри-студії)    9     9     100    9     100
 
 Кількість відвідувань театрів за рік, тис.         1437,2  584,9   40,7    387,4   27
 
 Кількість вистав                      3488   2566   73,5    2168    62,2
 
 Кіноустановки
 
 Кількість кіноустановок з платним показом, одиниць     47    19    40,7    18     38,3
 
 Кількість місць                       17144   9050   52,7    8776    51,2
 
 Кількість відвідувань кіносеансів у середньому на      10,6   1,1    10,3    0,2    1,8
 одного мешканця
 
     Музеї
 
 Всього музеїв                        7     11    157    12     171
 
 Кількість відвідувань музеїв на рік, тис.          1156,9  921,2   79,6    959,5   82,6
 
  Забезпеченість населення закладами культури з
  розрахунку на 100 чоловік
 
 Кількість місць у закладах культури клубного типу      3     3     100    2     66,6
 
 Книжковий фонд бібліотек, примірників            558    432    77,4    582    104,3
 
 Кількість місць у залах для глядачів стаціонарних      2     1     50     1     50
 кіноустановок
 
         Заклади охорони здоров'я
 
 Кількість лікарів усіх спеціальностей, тис. чоловік     7     7,8    11,4    8     114,3
 
 з розрахунку на 10 тис. мешканців              84,5   93,8   111    97,7    115,6
 
 Кількість середнього медперсоналу, тис. чоловік       10,6   12    113,2   13,4    126,4
 
 Кількість середнього медперсоналу з розрахунку на 10    129,3   144,2   111,5   163,9   126,7
 тис. мешканців
 
 Кількість лікарняних закладів, одиниць           36    35    97,2    34     94,4
 
 Кількість лікарняних ліжок, тис.              13,8   12,9   93,5    12,4    89,8
 
   з розрахунку на 10 тис. мешканців           167,5   154,7   92,3    152,2   90,8
 
 Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів        69    97    140,6   88     127,5
 
 Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів, тис.     16,4   18,2   110,9   17,4    106,1
 відвідувань на зміну
 
   з розрахунку на 10 тис. мешканців           199,6   218,4   109,4   212,9   106,6
 
 Кількість санаторіїв і санаторіїв-профілакторіїв      -     14    -     11     -
 
 Кількість санаторних місць, ліжок              -     1005   -     811    -
 
 Оздоровлено, тис. чоловік                  -     10,7   -     7,4    -
 
 Основні показники охорони атмосферного повітря
 
 Кількість підприємств, які викидають шкідливі речовини в  144    189         230
 атмосферу, одиниць
 
 Кількість джерел викиду шкідливих речовин - всього,     9296   11002        10884
 одиниць
 
 Обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря,   13,5   6,8         4,2
 тис. тонн
 
 Основні показники водопостачання
 
 Використання свіжої води, млн. куб. метрів         163,7   129,6   79,2    150,3   91,8
 
      у тому числі:
 
 на виробничі потреби                    25,7   11,4   44,3    8,9    34,6
 
 на господарсько-питні потреби                138    118,2   85,6    109,3   79,2
 
 Скидання забруднених стічних вод у водойми,         161,9   178,9   110,5   179,7   110,6
 млн. куб. метрів 
 
 Обсяг зворотної і послідовно використаної води,       139,8   80,8   57,8    51,3    36,7
 млн. куб. метрів
 
 Питома вага зворотної і послідовно використаної води на   84,5   87,6   103,7   85,2    100,8
 виробничі потреби, відсотків

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 7
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Заходи державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова на 1998 - 2002 роки

                                   (тис. гривень)
************************************************************************************************************************************
*           *         Обсяг фінансування         *        Джерела фінансування         *
*           *************************************************************************************************************
*  Найменування    *     у тому числі за роками      * усього *держав- *кошти *довго- *іноземні*місцевий* інші  *
*підприємства, заходи *                      *    * ний і *підпри-*строкові* інвес- * бюджет *джерела *
*           *                      *    *обласний*ємства *кредити * тиції *    *     *
*           **********************************************    *бюджети *    *    *    *    *     *
*           * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 *    *    *    *    *    *    *     *
************************************************************************************************************************************
                  Розвиток промислового комплексу міста
 
   Машинобудування
   та металообробка
 
 АТЗТ НВО
 "Термоприлад"
 
 Прилади контролю    39,2   108,4  204,1  394   254,3  1000   300            700
 технологічних
 процесів
 
 Завод "Електро-
 побутприлад"
 
 Випуск товарів     246,5  380,4  766   1565,6  641,5  3600       350   1250   2000
 народного спожи-
 вання (електропо-
 бутові прилади)
 
 ВАТ "Автобусний
 завод"
 
 Технічний розвиток:  9583,3  17417,2 36749,9 68579,3 32042,3 164372      7240,1 6274,9  150857
 заміна обладнання,
 комплектуючі, ноу-
 хау
 
 АТ" Концерн-
 електрон"
 
 Модернізація теле-   126   157,5  294   708   214,5  1500           1500
 візійного виробни-
 цтва на заводі
 кольорових телеві-
 зорів "Електрон"
 (с. Рясне)
 
 Введення нових     193,2  241,5  450,8  1085,6  328,9  2300           2300
 технологій поверх-
 невого монтажу та
 виробництва паку-
 вальної тари
 
 Поповнення обіго-        171   229,5  517,5  582   1500   1500
 вих коштів промис-
 лово-побутового
 підприємства
 "Електрон-ТВ" під
 комплектуючі та
 сировину
 
 Поповнення       206,5  98    55    42    98,5   500                         500
 обігових коштів
 заводу кольорових
 телевізорів
 "Електрон" під
 комплектуючі та
 сировину
 
 Впровадження на    1946,1  3683,7  7854   14422,1 6846,1  34752               34752
 заводі кольорових
 телевізорів
 "Електрон"
 чотирьох нових
 технологій випуску
 телевізорів
 
 Поновлення обіго-   252   315   588   1416   429   3000           3000
 вих коштів телеві-
 зійного виробни-
 цтва ВАТ "Концерн-
 Електрон"
 
 Освоєння виробни-   142,8  178,5  333,2  802,4  243,1  1700           1700
 цтва газових паль-
 ників інфрачерво-
 ного випроміню-
 вання для газових
 плит та промисло-
 вих установок
 
 Освоєння виробни-   42    52,5   98    236   71,5   500            500
 цтва з'єднувальних
 елементів (фітингів)
 із поліетилену під
 газові, водопровідні
 та каналізаційні
 мережі з
 використанням
 поліетиленових
 труб разом з
 підприємством
 "Укргазифікація-
 Південь" (м. Одеса)
 
 Створення готель-   619,5  294   165   126   295,5  1500                    1500
 ного комплексу з
 автостоянкою та
 інфраструктурою
 обслуговування для
 вантажних автомо-
 білів міжнародного
 сполучення
 
 ВАТ "Завод
 гідромеханічних
 передач"
 
 Освоєння вироб-    159,7  314,9  526,7  1163   735,7  2900   1000   700   504            696
 ництва автоматич-
 них планетарних
 гідромеханічних
 передач
 
 ЗАТ "Львівський
 ізоляторний завод"
 Обладнання під     207,2  392,2  836,2  1535,5  728,9  3700                3700
 виготовлення
 ізоляторів, ноу-хау
 
 АТ "Конвеєр"
 
 Випуск нових видів   79,4   83,3   142,7  334,6  110   750            700        50
 продукції
 
 ВАТ "Львівський
 завод автонаванта-
 жувач"
 
 Підготовка серій-   1848   2320   4322   9824   3686   22000       10000  12000
 ного виробництва
 малотоннажного
 автонавантажувача
 мод. 41.012
 вантажопідйомні-
 стю 1,6 тонни
 
 ВАТ "Завод
 "Львівсільмаш"
 
 Освоєння серійного   374,1  586   1030,2  2193   1269,7  5453   1000                    4453
 виробництва
 сільськогосподар-
 ських машин нового
 покоління
 підвищеної
 конкуренто-
 спроможності
 
 ВАТ "Іскра"
 
 Технічне        9622,2  12687,8 24179,9 55198,5 18861,6 120550      12055  90495  18000
 переоснащення
 
 Державний концерн
 "Лорта"
 
 Радіовимірювальна   386,4  576,1  1025,9  2340,8  1070,8  5400   800   1900  2700
 апаратура (розроб-
 лення, серійний
 випуск)
 
 Персональні      1260   1904,4  3803,4  7677   3355,2  18000       1800  3600   9000       3600
 комп'ютери
 (складання з
 готових вузлів
 інвестора)
 
 Енергозберігаючі    60,5   96,3   168,8  391,9  182,5  900   180   180   540
 джерела світла
 (розроблення і
 серійний випуск)
 
 Лічильники газу і   183,1  309,4  535,1  1228,5  623,9  2880   700   180   1440            560
 води побутові (роз-
 ширення існуючого
 виробництва)
 
 Телевізори       347,8  436,8  813,5  1836,3  705,6  4140       270   2070            1800
 малогабаритні
 (розроблення,
 серійний випуск)
 
 Комплекти прийому   378   474,6  884,1  2006,3  757   4500       270   2430            1800
 супутникового та
 кабельного теле-
 бачення побутові
 (розроблення,
 серійний випуск)
 
 Високоякісна      60,5   75,9   141,5  319,4  122,7  720       90    360            270
 підсилювально-
 звуковідтворюваль-
 на побутова апара-
 тура (розроблення,
 серійний випуск)
 
 Цифрові автома-    151,2  189,8  353,7  798,5  306,8  1800       180   900            720
 тичні телефонні
 станції і засоби
 мобільного зв'язку
 (розроблення,
 серійний випуск)
 
 Автоматичні сис-    798   1115,6  2019   4595,5  1971,9  10500  1000  180   5400            3920
 теми управління
 теплоелектростан-
 ціями (серійний
 випуск, монтаж за
 технічною докумен-
 тацією замовника)
 
 Газові опалювачі    907,2  1139,4  2122,2  4790   1841,2  10800       180   5400            5220
 побутові (серійний
 випуск за техніч-
 ною документацією
 замовника, інвес-
 тора)
 
 Електропобутова    241,9  303,9  565,9  1277,5  490,8  2880       180   1440            1260
 техніка (серійний
 випуск за техніч-
 ною документацією
 замовника, інвесто-
 ра)
 
 ВАТ "Львівський
 мотозавод"
 
 Розвиток виробни-   175   301   625,3  1179,2  559,5  2840       570       2270
 цтва конкуренто-
 спроможної мото-
 велотехніки на
 світовому ринку з
 використанням
 енергозберігаючих
 технологій
 
 Легка
 промисловість
 
 ВАТ "Маяк"
 
 Збільшення оборот-   25,2   31,6   58,9   136   48,3   300        100   200
 них коштів під-
 приємства з метою
 збільшення вироб-
 ництва продукції на
 внутрішньому
 ринку
 
 Встановлення до-
 даткової технологіч-
 ної лінії для
 пошиву:
 
 пальт              29,6   39,8   89,7   100,9  260   260
 
 брюк              50,2   67,3   151,8  170,7  440   440
 
 З метою підвищен-
 ня продуктивності
 праці і якості про-
 дукції встановити
 додатково нове
 обладнання
 
 усього         16    23,6   46,9   97    40    223,5       50   73,5   100
 
 у тому числі:
 
 спецобладнання,    5,6   10,6   22,6   41,5   19,7   100                100
 29 одиниць
 
 прес для дублю-    6,2   7,7   14,4   34,7   10,5   73,5           73,5
 вання тканини, 2
 одиниці
 
 комп'ютери для     4,2   5,3   9,9   20,8   9,8   50        50
 дільниці САПР
 
 Заміна зношеного        91,2   122,4  276   310,4  800   800
 обладнання
 
 Підготовка кадрів і  30,8   53    110,1  207,6  98,5   500        100       400
 переведення підпри-
 ємства на дво-
 змінний режим
 роботи
 
 Обладнання       25,2   42,4   87,5   166,1  78,8   400        100       300
 фірмових магазинів
 
 ВАТ "Шкіряне
 підприємство
 "Світанок"
 
 Розширення вироб-   1008   1491,5  2661,5  6157   2682   14000  2000   2500  8500            1000
 ництва, збільшення
 випуску
 
   Харчова
  промисловість
 
 АТ "Львівська
 кондитерська
 фірма "Світоч"
 
 Придбання       1444,8  1823,2  3388,4  7139,9  3403,7  17200       1900                15300
 обладнання для
 виробництва
 шоколадних мас
 фірми "Бюлер",
 Швейцарія
 
 Придбання та      560   1007   2118   3943,5  1871,5  9500       1000       8500
 впровадження лінії
 з виробництва
 шоколадних виробів
 методом відливки в
 комплекті із загор-
 тальними машинами
 фірми "Біндлер",
 Німеччина
 
 Придбання та      1066,8  1918,6  4035,5  7513,4  3565,7  18100       1900       16200
 впровадження
 цукеркової лінії
 фірми "Золліх",
 Німеччина
 
 Придбання та впро-   666,4  1208,4  2547,4  4732   2245,8  11400      1000       10400
 вадження нової лінії
 з виробництва ва-
 фельних виробів
 фірми "HAAS",
 Австрія
 
 ВАТ "Акціонерна
 фірма "Колос"
 
 Технічне        181,5  229   425,6  898,8  425,6  2160,5      2160,5
 переобладнання
 підприємства
 АТЗТ "Львівський
 жиркомбінат"
 
 Модернізація      134,4  168,6  314,2  721,6  261,2  1600       600   1000
 діючого
 виробництва
 
 ЗАТ "Ензим"
 
 Закупівля       1046,6  1318,4  2452,4  5315,1  2327,5  12460       10106  2354
 устаткування,
 технологічного
 обладнання
 
 ВАТ "Львівський
 міський молочний
 завод"
 
 Реконструкція     25,2   47,7   101,7  186,8  88,6   450                450
 холодильних камер
 з переведенням
 окремих на низьку
 температуру (-18 град.)
 
 Придбання авто-    6,7   8,5   15,8   33,3   15,7   80        80
 мата з розфасу-
 вання згущеного
 молока
 
 Реконструкція     7,6   9,5   17,7   37,5   17,7   90        90
 сиркового цеху
 
 ВАТ "Львівський
 молочний комбінат"
 
 Придбання нового    84    276   425,5  989,5  725   2500   1500       1000
 технологічного
 обладнання для
 виготовлення
 дитячого
 харчування
 
 ВАТ "Хлібозавод
 N 1"
 
 Реконструкція і    105   132,5  246,3  520   246,2  1250       1250
 встановлення печей
 тунельних площею
 25 кв. метрів
 
 ВАТ "Львівський
 холодокомбінат"
 
 Придбання       103,8  171,1  350,9  670,3  317,9  1614       480       1134
 обладнання для
 виробництва
 морозива
 
 Печі для випічки    11,2   21,2   45,2   83    39,4   200                200
 вафель
 
 Придбання облад-    33    41,7   77,4   163,5  77,4   393        393
 нання для виробни-
 цтва холоду
 
 ВАТ "Львівська ма-
 каронна фабрика"
 
 Будівництво      929,2  441   247,5  189   443,3  2250                    2250
 котельні
 
 ВАТ "Галицькі
 продукти"
 
 Придбання лінії    84    105   196   472   143   1000           1000
 розливу газованих
 напоїв, переоблад-
 нання робочих
 місць
 
 Львівський вин-
 завод "Укрвино"
 
 Встановлення нових   92,4   338,9  515,1  1130,3  973,3  3050   1950   1100
 технологічних ліній
 
 ВАТ "Агрофірма
 "Провесінь"
 
 Реконструкція     1092,7  1241,5  1910,8  3714,1  2340,9  10300  2000   2000  1300   3500   1500
 теплиць площею 15
 гектарів (перехід на
 енергозберігаючі
 технології)
 
 Реконструкція     134,4  168   313,6  755,2  228,8  1600           1600
 шампіньйонного
 комплексу
 
 Колективне м'ясо-
 переробне підпри-
 ємство "Прикар-
 паття"
 
 Модернізація      159,6  302,1  644,1  1182,7  561,5  2850                2850
 ковбасного
 виробництва
 
 Освоєння нових     478,8  906,3  1932,3  3548,3  1684,3  8550                8550
 технологій вироб-
 ництва м'ясних
 консервів у мало-
 ваговій розфасовці
 
 Організація вироб-   319,2  604,2  1288,2  2365.5  1122,9  5700                5700
 ництва високо-
 очищеного моно-
 компонентного
 інсуліну
 
 ВАТ "Львівхліб"
 
 Технічне пере-     16,8   21,2,  39,4   83    39,6   200                         200
 оснащення цеху,
 освоєння нового
 асортименту
 
 ТзОВ
 
 "Харчопродукт"
 
 Оновлення облад-    5,6   33,4   53,2   110,5  97,3   300   200            100
 нання та закупівля
 сировини
 
   Інші галузі
 
 ТзОВ "Львів-
 фанпромторг"
 
 Закупівля сировини   151,2  189   352,8  849,6  257,4  1800           1800
 
 Закупівля устат-    0,7   0,8   1,6   3,8   1,1   8             8
 кування і нових
 технологій
 
 ВАТ "Львівський
 мехсклозавод"
 
 Забезпечення      84    323,9  489,8  1134,4  887,9  2920   1920       1000
 проведення рекон-
 струкції системи
 
 ВАТ "Львівський
 завод гумових тех-
 нічних виробів"
 
 Реконструкція     3,2   35801  13    23,9   11,3   57,5                57,5
 дільниці ПВХ
 
 Закупівля       12    22,7   48,3   88,8   42,2   214                214
 обладнання
 
 Закупівля сировини   3,2   6,1   13    23,9   11,3   57,5                57,5
 
 Львівське державне
 експериментальне
 підприємство засо-
 бів пересування
 і протезування
 
 Ремонт малярної         5,5   7,4   16,7   18,8   48,4   48,4
 дільниці цеху
 колясок
 
 Комплекс інженер-        5,8   7,8   17,7   19,9   51,2   51,2
 них робіт з впровад-
 ження підвісних
 вантажонесучих
 конвеєрів
 
 Виготовлення          5,7   7,6   17,3   19,4   50    50
 колясок із тонко-
 стінних труб
 
 Розроблення і          34,2   45,9   103,5  116,4  300   300
 впровадження у ви-
 робництво дорож-
 ньої складної коляс-
 ки і випуск дослід-
 ної партії для міста
 Львова
 
 Впровадження у         35,3   47,4   107   120,3  310   310
 виробництво коляс-
 ки з електропри-
 водом
 
 Заміна морально і        2,4   3,3   7,4   8,4   21,5   21,5
 фізично зношеного
 обладнання
 
 Забезпечення тех-        9,5   12,7   28,6   32,2   83    83
 нологічним облад-
 нанням
 
 Механізація транс-       34,2   45,9   103,5  116,4  300   300
 портування деталей
 на гальванічну діль-
 ницю за допомогою
 підвісного конвеєра
 
 Забезпечення нови-       39,9   53,6   120,7  135,8  350   350
 ми матеріалами і
 комплектуючими
 для виготовлення
 протезів нижніх
 кінцівок
 
 ВАТ "Львівпокізол"
 
 Впровадження      209,1  221,7  379,5  736,9  379,8  1927       963,5      578,1  192,7  192,7
 технології
 утеплення стін
 будинків з
 використанням
 полістирольної
 сполуки
 
 ВАТ "Львівське
 взуттєве виробничо-
 торговельне
 підприємство
 "Прогрес"
 
 Надання пільгового   84    105   196   472   143   1000           1000
 кредиту для
 поповнення
 обігових коштів
 
 Львівське КП
 "Фірма "Спецстиль"
 
 Закупівля       93,8   150,5  307,1  619,9  253,7  1425           500   925
 обладнання для
 пошиття одягу
 
 Львівська державна
 книжкова фабрика
 "Атлас"
 
 Закупівля       345,6  432,5  806,8  1913,8  615,3  4114       500   3614
 устаткування
 
 Львівське
 підприємство
 лікарських
 препаратів
 
 Будівництво та     1186,7  3397,1  5885,3  11985,4 8609,5  31064  13036  6328       11700
 обладнання корпусу
 для виробництва
 протитуберкульоз-
 ної вакцини БЦЖ
 
 АТЗТ "Завод
 "Райдуга"
 
 Модернізація          342   459   1035   1164   3000   3000
 обладнання
 
 Перепрофілювання    3481,3  6052,4  11423  23067,8 12975,5 57000  9000   26000      22000
 підприємств ВПК
 *******************************************************************************************************************************
 Разом         46187  72183,5 139387  284841,6 132160  674759,1 44100,1 97026,1 171453,4 315195,1 5992,7  40991,7
 
 
                      Розвиток підприємництва
 
 Створення фонду    80    100   250   600   820   1850   1250           500   100
 стимулювання
 підприємництва
 
 Розроблення      109   170   3529   720   562   5090       1350  2360   1380
 документації та
 створення вільної
 економічної зони
 **********************************************************************************************************************
 Разом         189   270   3779   1320   1382   6940   1250   1350  2360   1880   100
 
 
                        Розвиток туризму
 
 Реалізація       932   933   765   460   1410   4500       700   500   2000   700   600
 загальноміської
 програми "Туризм"
 
   в тому числі:
 
 Реконструкція та    882   783   465   260   1210   3600       700   500   2000   300   100
 розбудова готельної
 бази
 
 Маркетингово-     50    150   300   200   200   900                     400   500
 інформаційна
 діяльність
 *********************************************************************************************************************************
 Разом         932   933   765   460   1410   4500       700   500   2000   700   600
 
 
               Охорона навколишнього природного середовища
 
 Виконання прикладної  10    10    20             40        40
 еколого-технічної
 інвентаризації джерел
 тепла
 
 Встановлення нецен-  50    71    1073   403   103   1700       1200                500
 тралізованих систем
 комбінованого
 вироблення
 електро- та
 теплоенергії
 (пілотний)
 
 Теплоізоляція двох
 панельних будинків   50    50    100            200                         200
 (пілотний)
 
 Облаштування мийок та 50    70    1500   970   1210   3800                         3800
 пунктів технічного
 обслуговування
 автомобілів
 на в'їздах у місто
 
 Контроль за станом   50    50    50    50    50    250                     250
 довкілля в районі
 існуючого звалища
 
 Розроблення структури 20    20    50    50    50    190                     150   40
 баз даних та наповнен-
 ня їх реальними даними
 
 Визначення базових ла- 180   180   80    180   180   800   310   410            80
 бораторій для контролю
 за станом навколишньо-
 го середовища та нала-
 годження роботи пунк-
 тів спостереження за
 станом атмосферного
 повітря
 
 Видання екологічного  20    20    20    20    20    100        20            40    40
 бюлетеня
 ***********************************************************************************************************************************
 Разом         430   471   2893   1673   1613   7080   310   1670           520   4580
 
          Створення міської системи запобігання надзвичайним ситуаціям
                     та ліквідації їх наслідків
 
 Комплектація          300   300   300   300   1200   1200
 матеріальної бази
 аварійно-рятувального
 загону і підготовка
 кадрів
 
 Резерв коштів на    1598   1238   1238   1238   1238   6550                    6550
 ліквідацію надзвичайних
 ситуацій в розмірі 1 від-
 сотка міського бюджету
 
 Запровадження засобів 40                      40                     40
 зв'язку (радіо та
 мобільного)
 
 Придбання та      60                      60                     60
 встановлення
 електросирен
 
 Створення рухомого   40                      40                     40
 пункту управління
 
*****************************************************************************************************************************
 Разом         1738   1538   1538   1538   1538   7890   1200                6690
 
                  Розвиток житлового господарства
 
 Утворення товариств  160   160   160   160   160   800                     800
 співвласників житла
 
 Встановлення приладів 2180   2350   3032   2749   2495   12806                    12806
 обліку
 
 Модернізація фізично           150   150   200   500                     500
 застарілих котелень
 
 Заміна морально і   125   290   400   400   400   1615                    1615
 фізично зношеного
 ліфтового обладнання та
 обпадання об'єднаних
 диспетчерських систем
 (ОДС)
 
 Ремонт та реставрація 150   200                 350   200                150
 архітектурної пам'ятки
 - палацу Потоцького
 
 Реконструкція та    4180   5182   4892   6122   8034   28410  13000  1560  4300   7550   2000
 реставрація аварійних
 будинків у центральній
 частині міста
 
 
          Охорона пам'яток історії, культури, реконструкції районів
                   історичної забудови
 
 Розроблення цілісної  60    80    140   140   180   600   200   150            50    200
 програми встановлення і
 реконструкції
 пам'ятників
 
 Заходи збереження      Кошти, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1997 р. N 1266
 історичної забудови
 міста
 **********************************************************************************************************************************
 Разом         6855   8262   8774   9721   11469  45081  13400  1710  4300   7550   17921  200
 
               Розвиток комунального господарства
 
 Благоустрій та     266   84    96    254   254   954        410            544
 придбання обладнання
 
 Проектування та
 будівництво:
 
 сміттєперевантажу-   800   1000   1770   1500   1470   6540                    6540
 вальної станції,
 2 одиниці
 
 сміттєспалювального  31683,8 41781,2 49996,5 46486,4 11852,1 180000               174000  6000
 заводу
 
  нового сміттєзва-  20    500   2600   1500   1500   6120                3060   3060
  лища
 
  зливної станції            450            450                     450
 
 Рекультивація діючого 200   200   200   200   200   1000                    1000
 сміттєзвалища
 
 Реконструкція мереж  817   817   818   1017   1218   4687                    4687
 зовнішнього освітлення
 
 Проектування та                      400   400                     400
 впровадження
 зовнішнього освітлення
 
 Проектування та    40    500   6500   3500   3000   13540                    13540
 будівництво нового
 цвинтаря (63 га)
 
 Розширення Сихівського 4100   2100   2000            8200                    8200
 та Голосківського
 цвинтаря
 
 Реконструкція об'єктів 500   500   500   500   500   2500                    2500
 благоустрою, озелене-
 ння берегів водойм, зон
 масового відпочинку
 
 Заміна і реконструкція 5100   3100   7100   5100   5100   25500  1500   7000  1500       15500
 магістральних водогонів
 і водопровідних мереж
 
 Будівництво та рекон- 7200   3200   7200   11200  7200   36000  2000   10000  20000       4000
 струкція водозаборів і
 насосних станцій
 
 Водооблік       960   960   960   960   960   4800       100   2000   160   2140   400
 
 Будівництво щитових  8400   6400   10400  8400   8400   42000  2400   13200  20000       6400
 колекторів,
 реконструкція і заміна
 каналізаційних
 колекторів і мереж
 
 Реконструкція     3700   2700   4700   3700   3700   18500  1100   3800  12000       1600
 каналізаційних насосних
 станцій
 
 Розширення і      5800   3800   7800   5800   5800   29000       10000  10000       9000
 реконструкція
 каналізаційних очисних
 споруд
 
 Заміна і реконструкція:
 
 розподільних (вуличних) 320   320   320   320   320   1600       1600
 газопроводів та вводів
 до будинків
 (77 кілометрів)
 
 газорозподільних    80   80    80    80    80    400        400
 пунктів
 
 шафних розподільних   80   80    80    80    80    400        400
 пунктів
 
 станцій катодного    40   40    40    40    40    200        200
 захисту газопроводів
 
 Будівництво підстанції 565   2000   2000   1567   1000   7132       2000           5132
 110 кВ "Львів-30"
 
 Реконструкція      404   921                 1325       325            1000
 підстанції 110 кВ
 "Львів-10"
 
 Будівництво і реконст- 450   450   450   450   450   2250       250            2000
 рукція розподільних
 пунктів (5 одиниць)
 
 Будівництво і рекон-  320   320   320   320   320   1600       600            1000
 струкція трансформа-
 торних підстанцій
 (10 одиниць)
 
 Прокладення нових    100   100   100   100   100   500        500
 кабельних ліній 6-10 кВ
 (10 кілометрів)
 
 Заміна кабельних ліній 200   200   200   200   200   1000       500            500
 0,4-10 кВ
 (20 кілометрів)
 
 Система управління   500   500                 1000       1000
 збутом електричної
 енергії
 
 Реконструкція облад-  4000   6000   28000  21000  80000           4000  52000  24000
 нання львівських теп-
 лових мереж (ТЕЦ-1)
 
 Теплові мережі     4400   4800   2500   2600   2600   16900       1000  8000   7900
 Львівобленерго
 
 Будівництво газопро-  1540   1540   1540   1540   1540   7700       7700
 воду від газорозпо-
 дільної станції
 "Липники" до ТЕЦ-1
 
 Реконструкція існуючої 1800   4800   44800  24800       76200           66200  10000
 схеми теплопостачання
 м. Львова
 
 Котельні і центральні 13700  10700  14700  15700  13700  68500       22000  46500
 теплові пункти
 
 Завершення будівництва 2200   2200   2200   2200   2200   11000           11000
 котельні другої пром-
 зони Сихів з тепло-
 мережею до житлового
 масиву та тепломережі -
 перемички між першою
 та другою чергою
 котелень
 
 Облік води та теплової 548   548   548   548   548   2740           2740
 енергії по джерелах
 теплопостачання
 **************************************************************************************************************************************************
 Разом         100833,8 103241,2 204968,5 157662,4 93932,1 660638  7000   86985  251940  219120  95193  400
 
               Розвиток наукового потенціалу міста
 
                 Наукові дослідження і розробки
 
 Проведення       560   700   1000   1500   1590   5350  2500   160   100   2400       190
 експериментальних
 досліджень,
 розроблення технічної
 документації та
 освоєння виробництва
 оптоелектронних
 високоточних датчиків
 тиску
 
 Конденсаторно-     300   600   800   200   300   2500   800   200        1500
 акумуляторні системи
 для автотранспорту
 
 Системи        300   500   900   1100   200   3000   2000  200        800
 акумулювання енергії
 для сонячних та
 вітрових енергетичних
 установок
 
 Розроблення нових   290   360   420   630   740   2440   550   240   50    1600
 композиційних
 матеріалів -
 світлочутливих
 полімерних паст для
 економних технологій,
 виготовлення
 електронних побутових
 виробів
 
 Оптично-прозорі клеї з 80    90    120   150   200   640   110   150        370        10
 ультрафіолетовим іні-
 ціюванням застигання
 для склеювання силі-
 катного і кварцевого
 скла з металами, кера-
 мікою, деревом та
 папером
 
 Роторно-поршневий   570   2195   2563   1821   1896   9045   3000   500   100   4540       905
 двигун внутрішнього
 згорання
 
 Розроблення устат-   210   170   160   150   140   830   170   350       200        110
 кування для рестав-
 рації рідкісних видань
 
 Система забезпечення  150   100   100   100   100   550   300   200                50
 ощадних режимів
 експлуатації електро-
 освітлювальної
 апаратури міської
 мережі в умовах трива-
 лого використання
 
 Розроблення технології 80    90    70             240   190   50
 виготовлення хімічних
 джерел живлення на
 основі нових
 електроактивних
 матеріалів
 
 "Алкотест" -      60    40    20    20    10    150   50    60                 40
 аналітичний набір для
 ферментативного
 визначення спирту
 
 Розроблення та     50    40    40             130   70    60
 дослідження матеріалу
 для виготовлення
 фотополімеризаційно-
 здатних флексо-
 графічних друкарських
 форм
 
 Очищення стічних вод  30    25    25    20        100   40    60
 поліграфічного
 виробництва
 електрохімічним
 методом
 
 Створення каталогу   30    30    25    25        110   110
 кириличних
 рукописних кодексів
 
 Архітектурні пам'ятки 40    30    30             100   40    60
 Львова - інформаційна
 система
 
 Дослідження з     300   860   1400   1100   1160   4820   2180   340   300   570        1430
 отримання
 українського інсуліну
 
 Антикорозійний захист 520   560   650   530   540   2800   800   500   400   1100
 трубопроводів,
 ємкостей та
 будівельних
 конструкцій
 
 Інші заходи      1000   2000   1000   2000   4000   10000  1500   600   500   4600       2800
 ***********************************************************************************************************************************
 Разом         4570   8390   9323   9646   10876  42805  14410  3730  1450   17680       5535
 
 
         Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього господарства
 
                     Транспорт
 
 Реконструкція
 Львівського аеропорту:
 
 I черга        15000  30000                45000  1000*  5000  12500  22000       4500
 
 II черга                 40000  20000  39000  99000       10000  29000  40000       20000
 
 Реконструкція     12000  24000  14000  18000  48000  114000      40000  10000  60000       4000
 Львівського
 залізничного вокзалу
 
 Розвиток міського   300   300   300   300   300   1500       400   250        250   600
 автобусного
 транспорту
 
 Міський
 електротранспорт
 
 Реконструкція існуючої 6900   14500  11900  3200   500   37000  6400   16800           13800
 та будівництво нової
 транспортної колії
 
 Поповнення рухомого  1900   2100   2700   2500   2210   11410  2280   4566           4564
 складу
 
 Відкриття трамвайного 400   12200  8800   2300       23700  4740   8532           10428
 маршруту на
 Сихівський житловий
 масив
 **************************************************************************************************************************************
 Разом         36500  83100  77700  44300  90010  331610  14420  85298  51750  122000  29042  29100
 
 
                     Зв'язок
 
 Розвиток        31272,6 28000  9012,4  2001   10414  80700       18000  10000  30000       22700
 електрозв'язку
 **************************************************************************************************************************************
 Разом         31272,6 28000  9012,4  2001   10414  80700       18000  10000  30000       22700
 
 
                  Дорожнє господарство
 
 Реконструкція доріг і 12960  30040  15600  4000   22090  84690  5538*  12000  20800  32000  12300  2052
 дорожньо-
 транспортних споруд
 
 Будівництво та     320   2100   3160   6340   6800   18720  120            10000  100   8500
 експлуатація
 багатоповерхових
 автостоянок
 **************************************************************************************************************************************
 Разом         13280  32140  18760  10340  28890  103410  5658   12000  20800  42000  12400  10552
 
 Всього за розділом   81052,6 143240  105472,4 56641  129314  515720  20078  115298 82550  194000  41442  62352
 
 
               Розвиток соціальної інфраструктури
 
                    Охорона здоров'я
 
 Введення в       164   334   1300   1354       3152   2600*               552
 експлуатацію корпусу
 відділення патології
 новонароджених
 
 Спорудження корпусу           2075   2602   5113   9790   5000*               4000   790
 дитячого інфекційного
 відділення
 
 Введення в                370   2000   40    2410   2000*               410
 експлуатацію двох
 підстанцій станції
 швидкої допомоги
 
 Реконструкція                   350        350        50            300
 центральної
 диспетчерської станції
 швидкої допомоги
 
 Заміна рухомого         260   260   260   370   1150  1000*                150
 складу станції швидкої
 допомоги
 
 Реконструкція     40    30                 70                     50    20
 відділення
 шкірвендиспансеру
 
 Реорганізація міського 20    160   20             200                     150   50
 тубдиспансеру
 
 Створення амбулаторій      104   210   106        420        120            300
 сімейного лікаря
 
 Оновлення обладнання  100   200   200   250   450   1200   1000*  50            100   50
 (апаратури)
 лікувально-
 профілактичних
 закладів
 
 Обладнання міського           400   400   600   1400   1000*      400        -    -
 діагностичного центру
 
 Реконструкція              750   750   1500   3000   2000*  100            700   200
 котелень
 
 Створення інформа-            50    50    290   390   300*   20        20    50
 ційної мережі, мето-
 дично-аналітичного
 центру, комп'юте-
 ризація
 лікпрофзакладів
 
 Впровадження платних      40    40    40    50    170        100   50    10        10
 послуг
 
 Розширення мережі            200   1000       1200           1000   100        100
 недержавних
 лікувальних закладів
 *******************************************************************************************************************************
 Разом         324   1128   5875   9162   8413   24902  14900*  440   1450   130   6762   1220
 
 
                    Освіта
 
 Завершення       100   100   100   50        350   150*                200
 будівництва другої
 черги середньої школи
 N 100 (с. Рясне)
 
 Введення в       150   200   300   100        650   300*                250   200
 експлуатацію другої
 черги міської середньої
 школи N 1
 
 Завершення будів-   42    100   200   408        750   550*                200
 ництва середньої шко-
 ли (смт Брюховичі)
 
 Встановлення комп'ю-  80    100   200   300   1320   2000   1000*           100   750   150
 терних класів у серед-
 ніх школах міста
 (50 одиниць)
 
 Ремонт дахів у 20   100   100   500   500   800   2000   1000*  200            600   200
 школах
 
 Ремонт і реконструкція 100   100                 200                     100   100
 спального корпусу
 санаторної школи N 1
 
 Реалізація програми  100   200   400   400   500   1600   400*       800        400
 енергозбереження в 16
 закладах освіти
 
 Створення            75    75    75        225                100   45    80
 білінгвіальних шкіл
 
 Створення класичної       100   300   300        700   200*           200   100   200
 гімназії
 
 Завершення будівницт- 100   454   306   200   305   1365   400*           500   200   265
 ва реабілітаційного
 центру "Джерело"
 *******************************************************************************************************************************
 Разом         772   1529   2381   2333   2925   9940   4000*  200   800   900   2845   1195
 
 
                    Культура
 
 Науково-реставраційні 150   50    50    350   150   750   250                300   200
 роботи
 
 Заходи щодо      225   175   200   200   200   1000   200   100       200   100   400
 збереження об'єктів
 ландшафтної
 архітектури
 
 Ремонт Львівського       350   350   400   400   1500   750       300        100   350
 державного
 академічного
 українського
 драматичного театру
 імені Заньковецької
 
 Ремонт і реставрація      5    63    110   72    250   150                100
 будинку-музею
 М. Грушевського
 *******************************************************************************************************************************
 Разом         375   580   663   1060   822   3500   1350   100   300   200   600   950
 
 
             Вдосконалення системи управління містом
 
 Створення і      135   135   135   60    135   600                     600
 функціонування
 інституту планування
 розвитку міста
 *******************************************************************************************************************************
 Разом         135   135   135   60    135   600                    600
 
 Всього за розділами 244393,4 341900,7 485953,9 536118  395989,1 2004355,1 121998,1 309209,1 517103,4 758655,1 179365,7 118023,7
 
 у тому числі з обласного
 бюджету                                   25438*
 
*******************

* Кошти обласного бюджету.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 8
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Розподіл коштів за джерелами фінансування та роками
виконання Програми державної підтримки комплексного розвитку м. Львова

*********************************************************************************************************************
*                    *        Кошти державного і обласного бюджетів            *
*                    *                            (тис. гривень)   *
*     Розділ Програми       *****************************************************************************
*                    *  1998**  *  1999  *  2000  *  2001  *  2002  *   Всього   *
*                    *   рік   *  рік  *  рік  *  рік  *  рік  *        *
*********************************************************************************************************************
 Розвиток промислового комплексу*            5041,5   6736    15229   17093,6   44100,1
 Розвиток підприємництва                       160    650    440     1250
 Розвиток туризму
 Охорона навколишнього природного
 середовища                       70     80     80     80     310
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
 наслідків                        300     300    300    300     1200
 Розвиток житлового господарства             2000    2060    6090    3250    13400
 Розвиток комунального господарства           1710    1780    1780    1730    7000
 Розвиток наукового потенціалу міста           1580    3990    5480    3360    14410
 Розвиток транспорту, зв'язку та
 дорожнього господарства                 1318    6070    8320    4370    20078
 Розвиток соціальної інфраструктури:
   охорона здоров'я                  450     1350    7300    5800    14900
   освіта                       500     750    1250    1500    4000
   культура                      150     200    630    370     1350
 Удосконалення системи управління містом
 **************************
 Разом                          13119,5   23476   47109   38293,6   121998,1
 
 у тому числі:
 
   з державного бюджету                11434,5   18976   37359   28793,6   96563,1
   з обласного бюджету                 1685    4500    9750    9500    25435
 
 Розвиток промислового комплексу*      8176     10264    19121   40333,1  19132    97026,1
 Розвиток підприємництва          27      42     661    122    498     1350
 Розвиток туризму              155     156     109    47     233     700
 Охорона навколишнього природного      69      70     733    426    372     1670
 середовища
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
 наслідків
 Розвиток житлового господарства      337     338     395    195    445     1710
 Розвиток комунального господарства     10460    14848    29766   16966   14945    86985
 Розвиток наукового потенціалу міста    600     895     701    547    987     3730
 Розвиток транспорту, зв'язку та      14636    34109    24967   11830   29756    115298
 дорожнього господарства
 Розвиток соціальної інфраструктури:
   охорона здоров'я            91      52     108    66     123     440
   освіта                 30      35     57     36     42     200
   культура                17      20     22     20     21     100
 Удосконалення системи управління містом
 *******************
 Разом                   34598    60829    76640   70588,1  66554    309209,1
 
 Розвиток промислового комплексу*      14363    18030    33675   80850   24535,4   171453,4
 Розвиток підприємництва          68      105     1659    306    222     2360
 Розвиток туризму              50      50     100    100    200     500
 
 Охорона навколишнього природного
 середовища
 
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
 наслідків
 
 Розвиток житлового господарства      848     850     993    491    1118    4300
 Розвиток комунального господарства     24653,5   30520    83551,9  79187   34027,6   251940
 Розвиток наукового потенціалу міста    233     348     272    213    384     1450
 Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
 господарства                14968    23024    16716   7920    19922    82550
 Розвиток соціальної інфраструктури:
 охорона здоров'я              75      138     637    262    338     1450
 освіта                   111     137     245    138    169     800
 культура                  52      60     65     60     63     300
 Удосконалення системи управління містом
 ***********************
 Разом                   55421,5   73262    137913,9  169527   80979    517103,4
 
 Розвиток промислового комплексу*      17720    33337    71100   130898,1  62140    315195,1
 Розвиток підприємництва          53      82     1294    239    212     1880
 Розвиток туризму              444     444     312    133    667     2000
 
 Охорона навколишнього природного
 середовища
 
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
 наслідків
 
 Розвиток житлового господарства      1490     1492    1744    861    1963    7550
 Розвиток комунального господарства     52255,3   37925,2   63270,6  38589,4  27079,5   219120
 Розвиток наукового потенціалу міста    2846     4240    3320    2594    4680    17680
 Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
 господарства                35175    54109    39284   18613   46819    194000
 Розвиток соціальної інфраструктури:
   охорона здоров'я            8      8      60     24     30     130
   освіта                 136     159     256    160    189     900
   культура                35      40     43     40     42     200
 Удосконалення системи управління містом
 *************************
 Разом                   110162,3   131836,2  180683,6  192151,5  143821,5  758655,1
 
 Розвиток промислового комплексу*      2475     1177    660    500    1180    5992
 Розвиток підприємництва          41      41     5     3     10     100
 Розвиток туризму              150     150     150    140    110     700
 
 Охорона навколишнього природного      170     140     70          140     520
 середовища
 
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
 наслідків                 1738     1238    1238    1238    1238    6690
 
 Розвиток житлового господарства      4140     3542    3542    2044    4653    17921
 Розвиток комунального господарства     13415    18188    26500   21090   16000    95193
 Розвиток наукового потенціалу міста
 Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
 господарства                7514     11559    8392    3976    10001    41442
 Розвиток соціальної інфраструктури:
   охорона здоров'я            75      404     3210    1273    1800    6762
   освіта                 360     539     768    540    638     2845
   культура                105     120     129    120    126     600
 Удосконалення системи управління містом  135     135     135    60     135     600
 ********************
 Разом                   30318    37233    44799   30984   36031    179365
 
 Розвиток промислового комплексу*      3453     4334    8095    17030,7  8079    40991,7
 Розвиток підприємництва
 Розвиток туризму              133     133     94     40     200     600
 
 Охорона навколишнього природного      191     191     2010    1167    1021    4580
 середовища
 
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
 наслідків
 
 Розвиток житлового господарства      40      40     40     40     40     200
 Розвиток комунального господарства     50      50     100    50     150     400
 Розвиток наукового потенціалу міста    891     1327    1040    812    1465    5535
 Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
 господарства                8759,6    19121    10043,4  5982    18446    62352
 Розвиток соціальної інфраструктури:
   охорона здоров'я            75      76     510    237    322     1220
   освіта                 135     159     305    209    387     1195
   культура                166     190     204    190    200     950
 Удосконалення системи управління містом
 *******************
 Разом                   13893,6   25621    22441,4  25757,7  30310    118023,7
 
 Державний бюджет                    11431,5   18976   37359   28793,6   96560,1
 Обласний бюджет                     1688    4500    9750    9500    25438
 Засоби підприємств             34598    60829    76640   70588,1  66554    309209,1
 Довгострокові кредити           55421,5   73262    137913,9  169527   80979    517103,4
 Іноземні інвестиції            110162,3   131836,2  180683,6  192151,5  143821,5  758655,1
 Місцевий бюджет              30318    37233    44799   30984,7  36031    179365,7
 Інші джерела                13893,6   25621    22441,4  25757,7  30310    118023,7
 *******************
 Разом                   244393,4   341900,7  485953,9  536118   395989,1  2004355,1
 
*************************

* Розвиток переробних галузей з виробництва продовольчих товарів включено до розділу "Розвиток промислового комплексу".

** Капіталовкладення, передбачені у державному бюджеті для м. Львова, не враховані.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 9
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

Обсяги та джерела фінансування, визначені Програмою

                                (тис. гривень)
********************************************************************************************************************************
*                      *     *            Джерела фінансування              *
*                      *     ************************************************************************
*      Розділ Програми         * Всього  * держав- * кошти  * довгостро- * іноземні * місцевий * інші  *
*                      *     * ний і  * підпри- * кові кредити * інвестиції * бюджет  * джерела *
*                      *     * обласний * ємств  *       *      *     *     *
*                      *     * бюджети *     *       *      *     *     *
********************************************************************************************************************************
 Розвиток промислового комплексу*       674759,1  44100,1  97026,1   171453,4   315195,1   5992,7  40991,7
 Розвиток підприємництва           6940    1250    1350    2360     1880     100
 Розвиток туризму               4500         700     500      2000     700    600
 Охорона навколишнього природного середовища 7080    310    1670                  520    4580
 Створення міської системи запобігання
 надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх   
 наслідків                  7890    1200                       6690
 Розвиток житлового господарства       45081   13400   1710    4300     7550     17921   200
 Розвиток комунального господарства      660638   7000    86985    251940    219120    95193   400
 Розвиток наукового потенціалу міста     42805   14410   3730    1450     17680         5535
 Розвиток транспорту, зв'язку та дорожнього
 господарства                 515720   20078   115298   82550     194000    41442   62352
 Розвиток соціальної інфраструктури:
   охорона здоров'я             24902   14900   440     1450     130     6762   1220
   освіта                  9940    4000    200     800      900     2845   1195
   культура                 3500    1350    100     300      200     600    950
 Удосконалення системи управління містом   600                             600
 ******************
 Разом                    2004355,1 121998,1  309209,1  517103,4   758655,1   179365,7 118023,7
 у тому числі: з державного бюджету      96560,1  96560,1
        з обласного бюджету       25438   25438
 
***********************

* Розвиток переробних галузей з виробництва продовольчих товарів включено до розділу "Розвиток промислового комплексу".

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 10
до Програми державної підтримки
комплексного розвитку м. Львова
на 1998 - 2002 роки

 

 

 

ЗАХОДИ
Програми державної підтримки комплексного розвитку м. Львова, що фінансуються з державного (обласного) бюджету

                               (тис. гривень)
*****************************************************************************************************
*        Розділ Програми.       *      За роками          *  Всього *
*       Найменування заходу       ******************************************      *
*                       *  1999 * 2000  *  2001  * 2002  *      *
*****************************************************************************************************
    Розвиток промислового комплексу
 
 Машинобудування та металообробка
 ********************************
 АТЗТ НВО "Термоприлад"                   100    100    100    300
 АТ "Концерн-Електрон"                              1500    1500
 ВАТ "Завод гідромеханічних передач"            200    300    500    1000
 ВАТ "Завод "Львівсільмаш"                 250    450    300    1000
 Державний концерн "Лорта"                            2680    2680
 
 Легка промисловість
 *******************
 ВАТ "Маяк"                         200    300    1000    1500
 ВАТ "Шкіряне підприємство "Світанок"       200    400    900    500    2000
 
 Харчова промисловість
 *********************
 ВАТ "Львівський молочний комбінат"                  900    600    1500
 Львівський винзавод "Укрвино"          300    400    550    700    1950
 ВАТ "Агрофірма "Провесінь"            300    400    800    500    2000
 
 Інші галузі
 ***********
 ВАТ "Львівський мехсклозавод"                     920    1000    1920
 
 Львівське державне експериментальне       241,5   250    509    513,6   1514,1
 підприємство засобів
 пересування і протезування
 
 Львівське підприємство              3000    2036   4000   4000    13036
 лікарських препаратів
 
 АТЗТ "Завод "Райдуга"                    500    1500   1000    3000
 
 Перепрофілювання підприємств ВПК         1000    2000   4000   2000    9000
 *********************************
 Разом                      5041,5   6736   15229   17093,6  44100,1
 
 
      Розвиток підприємництва
 
 Створення фонду стимулювання підприємництва        160    650    440    1250
 *******************************************
 Разом                           160    650    440    1250
 
 
    Охорона навколишнього природного
         середовища
 
 Визначення базових лабораторій для контролю за  70    80     80    80     310
 станом навколишнього природного середовища та
 налагодження роботи пунктів спостереження за
 станом атмосферного повітря
 **********************************************
 Разом                      70    80     80    80     310
 
 
   Створення міської системи запобігання
  надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
          наслідків
 
 Створення аварійно-рятувального загону      300    300    300    300    1200
 **************************************
 Разом                      300    300    300    300    1200
 
 
    Розвиток житлового господарства
 
 Ремонт та реставрація архітектурної пам'ятки -                 200    200
 палацу Потоцького
 
 Реконструкція та реставрація аварійних будинків 2000   2000    6000   3000    13000
 у центральній частині міста
 
 Охорона пам'яток історії, культури,
 ***********************************
 реконструкція районів історичної забудови
 *****************************************
 Розроблення цілісної програми встановлення і        60     90    50     200
 реконструкції пам'ятників
 ********************************************
 Разом                      2000   2060    6090   3250    13400
 
 
   Розвиток комунального господарства
 
 Заміна та реконструкція магістральних      360    380    380    380    1500
 водогонів і водопровідних мереж
 
 Будівництво та реконструкція водозаборів і   500    500    500    500    2000
 насосних станцій
 
 Будівництво щитових колекторів, реконструкція  600    600    600    600    2400
 та заміна каналізаційних колекторів і мереж
 
 Реконструкція каналізаційних насосних станцій  250    300    300    250    1100
 *********************************************
 Разом                      1710   1780    1780   1730    7000
 
 
    Розвиток наукового потенціалу міста
 
 Дослідження і розроблення:
 **************************
 технічної документації та освоєння виробництва  200    400    500    400    1500
 опто- електронних високоточних датчиків тиску
 
 конденсаторно-акумуляторних систем для                500    300    800
 автотранспорту
 
 системи акумулювання енергії для сонячних         200    450    350    1000
 та вітрових енергетичних установок
 
 нових композиційних матеріалів -         100    150    150    150    550
 світлочутливих полімерних паст для економних
 технологій виготовлення електронних побутових
 виробів
 
 технологій виготовлення оптично-прозорих     10    40     30    30     110
 клеїв з ультрафіолетовим ініціюванням застигання
 для склеювання силікатного і кварцового скла з
 металом, керамікою, деревом та папером
 
 високоефективних технологій і засобів                 70    100    170
 захисту сільськогосподарських культур
 
 роторно-поршневого двигуна внутрішнього     500    1000    1000   500    3000
 згоряння
 
 технології фазової рівноваги та діаграм     50    90     90    70     300
 стану багатокомпонентних систем
 
 технології отримання українського        100    380    440    260    1180
 інсуліну
 
 технології антикорозійного захисту        120    230    250    200    800
 трубопроводів, ємностей та будівельних
 конструкцій
 
 Інші заходи                   500    1500    2000   1000    5000
 ***********
 Разом                      1580   3990    5480   3360    14410
 
 
    Розвиток транспорту, зв'язку
     та дорожнього господарства
 
 Транспорт
 *********
 Реконструкція першої черги Львівського                     1000*   1000*
 аеропорту
 
 Реконструкція існуючої та будівництво нової        2400    4000         6400
 транспортної колії
 
 Поповнення рухомого складу міського       550    590    590    550    2280
 електротранспорту
 
 Відкриття трамвайного маршруту на Сихівському       640    2500   1600    4740
 житловому масиві
 *********************************************
 Разом по підрозділу               550    3630    7090   3150    14420
 
 Дорожнє господарство
 ********************
 Реконструкція шляхів і шляхово-транспортних   738*   2400*   1200*   1200*   5538*
 споруд
 
 Будівництво та експлуатація багатоповерхових   30    40     30    20     120
 автостоянок
 ********************************************
 Разом за підрозділом               768    2440    1230   1220    5658
 Разом за розділом                1318   6070    8320   4370    20078
 у тому числі з обласного бюджету         738*   2400*   1200*   2200*   6538*
 
 
    Розвиток соціальної інфраструктури
 
         Охорона здоров'я
 
 Введення в експлуатацію корпусу відділення              1300*   1300*   2600*
 патології новонароджених
 
 Спорудження корпусу дитячого інфекційного               4500*   500*    5000*
 відділення
 
 Введення в експлуатацію двох підстанцій швидкої                 2000*   2000*
 допомоги
 
 Заміна рухомого складу станції швидкої допомоги 250*   250*    250*   250*    1000*
 
 Оновлення обладнання (апаратури) лікувально-   200*   400*    400*         1000*
 профілактичних закладів
 
 Обладнання міського діагностичного центру         200*    300*   500*    1000*
 
 Реконструкція котелень                   500*    500*   1000*   2000*
 
 Створення інформаційної мережі, методично-              50*    250*    300*
 аналітичного центру, комп'ютеризація лікувально-
 профілактичних закладів
 ************************************************
 Разом                      450*   1350*   7300*   5800*   14900*
 
 
           Освіта
 
 Завершення другої черги будівництва середньої                  150*    150*
 школи N 100 (Рясне)
 
 Введення в експлуатацію другої черги міської                  300*    300*
 середньої школи N 1
 
 Завершення будівництва середньої школи                300*   250*    550*
 (смт Брюховичі)
 
 Обладнання 50 комп'ютерних класів у середніх   200*   300*    400*   100*    1000*
 школах міста
 
 Ремонт дахів 20 шкіл               200*   250*    350*   200*    1000*
 
 Реалізація програми енергозбереження в 16    100*   100*    100*   100*    400*
 закладах освіти
 
 Створення класичної гімназії                100*    100*         200*
 
 Добудова реабілітаційного центру "Джерело"                   400*    400*
 ******************************************
 Разом                      500*   750*    1250*   1500*   4000*
 
 
         Культура
 
 Проведення науково-реставраційних робіт     50    100    50    50     250
 
 Здійснення заходів щодо збереження об'єктів   50    50     50    50     200
 ландшафтної архітектури
 
 Ремонт театру імені М. Заньковецької                 500    250    750
 
 Ремонт і реставрація будинку-музею        50    50     30    20     150
 М. Грушевського
 **********************************
 Разом                      150    200    630    370    1350
 *******************************************
 Всього                      13119,5  23476   47109   38293,6  121998,1
 
 у тому числі з обласного бюджету         1688*   4500*   9750*   9500*   25438*
 
**************************

* Кошти обласного бюджету.

____________ 
 

Опрос