Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 октября 1997 г. N 1134

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.1998 № 1393
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 1998 р. N 1393

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1997 р. N 1134

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 1999 року N 746)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1997 р. N 1134 такі зміни:

додаток 1 викласти у редакції, що додається;

у додатках 2, 3 і 4 слова "Міністр праці та соціальної політики" виключити.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 66

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 1997 р. N 1134
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1998 р. N 1393)

 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України

1. Прем'єр-міністр України як глава Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України; керує розробленням та реалізацією внутрішньої і зовнішньої політики держави; спрямовує та координує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; взаємодіє з урядами інших держав.

Прем'єр-міністр України координує проведення в Україні адміністративної реформи.

Прем'єр-міністру України підпорядковується апарат Кабінету Міністрів України, а також безпосередньо такі структурні підрозділи:

Прес-служба Кабінету Міністрів України;

Юридичне управління;

Управління кадрового забезпечення.

Прем'єр-міністр України в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ.

Прем'єр-міністр України безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства агропромислового комплексу;

Міністерства фінансів;

Міністерства юстиції;

Державного комітету з питань державних секретів та технічного захисту інформації;

Державної податкової адміністрації;

Державної митної служби;

Державної служби експортного контролю;

Спеціального представництва Кабінету Міністрів України у справах Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України в межах своїх повноважень розглядає та вирішує питання діяльності Служби безпеки, Головного управління командувача Національної гвардії та Державного комітету у справах охорони державного кордону.

2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України та Міністр Кабінету Міністрів України:

забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;

розглядають і погоджують пропозиції та проекти законодавчих актів, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, що вносяться до Кабінету Міністрів України;

забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України в процесі підготовки, прийняття та реалізації відповідних законодавчих, інших нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

відповідають згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, вживають заходів для остаточного врегулювання розбіжностей щодо проектів документів і ухвалення взаємоприйнятних рішень, вносять пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань Кабінету Міністрів України;

забезпечують контроль за підготовкою та беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, в роботі Верховної Ради України та її комітетів з питань, що належать до відання Кабінету Міністрів України, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу повноважень;

вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо структури центрального апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу повноважень;

ведуть переговори і підписують від імені Кабінету Міністрів України міжурядові договори згідно з повноваженнями, наданими Кабінетом Міністрів України;

вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції відповідно до розподілу повноважень щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних міністерств, інших органів виконавчої влади та їх заступників, а також пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

здійснюють керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо);

повертають адресатам звернення, документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

3. Перший віце-прем'єр-міністр України:

за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами та організаціями в Україні та за її межами;

організовує розроблення та реалізацію державної політики у сфері розвитку промисловості, паливно-енергетичного і транспортного комплексів, зв'язку, ядерної та екологічної безпеки, використання природних ресурсів, виробничого кооперування України з країнами СНД і Балтії;

забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання виробництва імпортозамінної продукції, захист вітчизняних товаровиробників, розвиток виробничої кооперації різних галузей;

забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з оборонними, правозахисними та природоохоронними громадськими організаціями.

За дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України безпосередньо працюють і забезпечують його діяльність такі структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів України:

Управління структурних змін у сфері матеріального виробництва;

Управління з питань оборонно-мобілізаційної роботи та правоохоронних органів;

Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності;

Управління з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі;

Відділ з питань техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування.

Перший віце-прем'єр-міністр України в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства вугільної промисловості;

Міністерства енергетики;

Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі;

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;

Міністерства промислової політики;

Міністерства транспорту;

Державного комітету з питань енергозбереження;

Державного комітету зв'язку;

Державного комітету лісового господарства;

Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;

Державного комітету по матеріальних резервах;

Державного комітету по водному господарству;

Державного комітету по геології і використанню надр;

Державного комітету по гідрометеорології;

Державного комітету по земельних ресурсах;

Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації;

Державного комітету рибного господарства;

Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України;

Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України;

Державної міжвідомчої комісії у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив при Кабінеті Міністрів України;

Державної акціонерної компанії "Укрресурси";

Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації;

Національного космічного агентства;

державних і створених за участю держави акціонерних компаній, корпорацій, концернів, товариств, інших видів об'єднань у сфері промисловості, агропромислового комплексу, авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового транспортного обслуговування, зв'язку, використання повітряного простору України;

спрямовує та координує діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики.

4. Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки організовує розроблення та реалізацію внутрішньої та зовнішньої економічної політики, зокрема бюджетної, грошово-кредитної, податкової та валютної, планування і прогнозування заходів щодо розвитку національної економіки та зовнішньоекономічних зв'язків, інвестиційних процесів, підготовку та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, вносить для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозиції про стратегію і тактику розвитку макроекономічних процесів і явищ, організовує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних реформ, впровадження адміністративної реформи в системі центральних органів виконавчої влади, координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках, демонополізації, приватизації та реструктуризації підприємств, розвитку підприємництва.

За дорученням Віце-прем'єр-міністра України з питань економіки безпосередньо працюють і забезпечують його діяльність такі структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів України:

Управління з питань міжнародного співробітництва та зовнішніх економічних зв'язків;

Відділ з питань розвитку національної економіки;

Відділ з питань власності, підприємництва та конкурентної політики;

Відділ з питань державних фінансів та розвитку фінансових ринків;

а також у межах функціональних повноважень Управління розвитку міждержавних відносин з Російською Федерацією, країнами СНД і статутними органами Співдружності.

Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства економіки;

Державного комітету з питань розвитку підприємництва;

Державного комітету статистики;

Фонду державного майна;

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю;

Національного агентства з питань розвитку та європейської інтеграції;

Агентства з питань банкрутства;

Національного агентства з управління державними корпоративними правами;

Валютно-кредитної ради;

Української державної кредитно-інвестиційної компанії;

Державного експортно-імпортного банку;

Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку.

Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки в межах своїх функціональних повноважень:

координує діяльність Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Державної податкової адміністрації;

забезпечує зв'язок Кабінету Міністрів України з Національним банком, Українським акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком, Акціонерним комерційним агропромисловим банком "Україна", Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку, банками інших держав і міжнародними фінансовими організаціями, акціонерними товариствами "Українська фондова біржа" та "Укрімпекс";

спрямовує діяльність Торгово-промислової палати.

5. Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики організовує:

розроблення та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення населення, оплати праці, зайнятості населення, охорони здоров'я, будівництва та житлової політики, з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, захисту прав споживачів, а також прав ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах;

здійснення загальних заходів щодо удосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади з реалізації державної регіональної політики, роботу з формування резерву кадрів для місцевих органів виконавчої влади.

За дорученням Віце-прем'єр-міністра України з питань соціальної політики безпосередньо працюють і забезпечують його діяльність такі структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів України:

Управління з питань місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

Управління з питань соціальної політики.

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства праці та соціальної політики;

Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики;

Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості;

Державного комітету у справах захисту прав споживачів;

Комітету у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України;

Національної акціонерної страхової компанії "Оранта";

Пенсійного фонду.

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з:

Національною радою соціального партнерства;

Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення;

Радою ветеранів України;

Союзом організацій інвалідів України;

профспілковими об'єднаннями;

Українською спілкою учасників війни та іншими правозахисними громадськими організаціями;

органами місцевого самоврядування та їх добровільними об'єднаннями.

6. Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики організовує розроблення та здійснення державної політики в гуманітарній та політико-ідеологічній сфері, з питань сім'ї та молоді, освіти, науки, культури і мистецтва, преси та інформації, фізичної культури і спорту, туризму, міжнаціональних, конфесійних відносин, контролює роботу з атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, регулює вирішення питань гуманітарної допомоги, сприяє роботі творчих спілок, інших громадських організацій, міжнародних гуманітарних інституцій.

За дорученням Віце-прем'єр-міністра України з питань гуманітарної політики безпосередньо працює і забезпечує його діяльність Управління з питань науки та гуманітарного розвитку Кабінету Міністрів України.

Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства інформації;

Міністерства культури і мистецтв;

Міністерства освіти;

Міністерства у справах науки і технологій;

Міністерства у справах сім'ї та молоді;

Державного комітету з фізичної культури і спорту;

Державного комітету по туризму;

Державного комітету телебачення і радіомовлення;

Державного комітету у справах національностей та міграції;

Державного комітету у справах релігій;

Державного агентства з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України;

Вищої атестаційної комісії;

Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України;

Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення";

Національного виставкового центру.

Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики в межах своїх повноважень вирішує питання діяльності Національної академії наук, Академії педагогічних наук, Академії медичних наук, Академії мистецтв, Української академії аграрних наук.

Віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітарної політики забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

7. Міністр Кабінету Міністрів України здійснює організаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з реалізацією компетенції Кабінету Міністрів України, повноважень Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, а саме:

у межах своїх функціональних повноважень здійснює керівництво діяльністю апарату Кабінету Міністрів України безпосередньо, а також через своїх заступників і несе відповідальність за виконання покладених на апарат завдань і функцій, забезпечує його взаємодію із Секретаріатом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України у процесі поточної діяльності;

розподіляє обов'язки між заступниками Міністра Кабінету Міністрів України;

забезпечує контроль за виконанням міністерствами та іншими органами виконавчої влади Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів України;

забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо розвитку державного управління, вдосконалення організаційних структур виконавчої влади, готує пропозиції про призначення на посаду та звільнення з посади керівних працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади;

залучає в установленому порядку (в тому числі шляхом створення робочих груп, надсилання матеріалів на висновок) для опрацювання питань, що розглядаються в Кабінеті Міністрів України, працівників міністерств, інших органів виконавчої влади, державних установ і організацій, провідних учених і спеціалістів;

надсилає органам виконавчої влади на експертизу проекти рішень Кабінету Міністрів України, інші документи і матеріали, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України;

запитує у міністерствах, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях необхідні для Кабінету Міністрів України матеріали і звіти про виконання його рішень;

подає на погодження Прем'єр-міністрові України, Першому віце-прем'єр-міністрові України, віце-прем'єр-міністрам України пропозиції щодо структури і чисельності, штатного розпису апарату Кабінету Міністрів України і затверджує штатний розпис апарату;

вносить Прем'єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України, за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України - начальників управлінь, їх заступників, завідуючих відділами, керівників патронатних служб;

погоджує з відповідним віце-прем'єр-міністром України призначення на посаду та звільнення з посади заступників завідуючих відділами та завідуючих секторами;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Кабінету Міністрів України (в тому числі на умовах контракту), крім тих, які призначаються Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

затверджує порядок формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників апарату;

видає накази, інші правові акти з питань, що належать до його компетенції;

вживає заходів для забезпечення ефективної діяльності державної служби в Україні, вдосконалення організаційних структур виконавчої влади, несе відповідальність за організацію та здійснення контролю за проходженням державної служби в Україні;

забезпечує формування кадрового резерву.

Міністр Кабінету Міністрів України має інші повноваження, що надаються йому Кабінетом Міністрів України або Прем'єр-міністром України.

Міністр Кабінету Міністрів України у межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.

За дорученням Міністра Кабінету Міністрів України безпосередньо працюють і забезпечують його діяльність такі структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів України:

Управління взаємодії з комітетами Верховної Ради України та громадськими політичними організаціями;

Управління діловодства;

Господарське управління;

Відділ інформаційних систем;

а також у межах функціональних повноважень:

Юридичне управління;

Управління кадрового забезпечення.

 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ТОЛСТОУХОВ

 
 
 

Опрос