Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра объектов образования, обработки и утилизации отходов

КМ Украины
Постановление КМ от 31.08.1998 № 1360
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 1998 р. N 1360

Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2002 року N 1518
,
 від 7 серпня 2013 року N 748
,
від 4 грудня 2019 року N 1065

На виконання статті 27 Закону України "Про відходи" і з метою систематизації та уніфікації інформації щодо об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, здійснення контролю за їх станом, оцінки обсягів утворення відходів і рівня їх безпеки Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, що додається.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством промислової політики, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом у справах будівництва, архітектури та житлової політики у тримісячний термін розробити і затвердити форму реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкцію щодо її складання.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1998 р. N 1360

ПОРЯДОК
ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

(У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1518)

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 27 Закону України "Про відходи", визначає правила ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

(абзац другий пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

(абзац третій пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518)

утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

об'єкт утворення відходів - юридична особа, що є виробником відходів;

об'єкт утилізації відходів - об'єкт, що використовується для утилізації відходів;

об'єкт оброблення відходів - об'єкт, що використовується для оброблення відходів.

3. Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (далі - реєстр) - це комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів (форма ведення додається).

4. Реєстр складається з двох частин.

До першої частини реєстру включаються об'єкти утворення відходів (далі - ОУВ).

До другої частини реєстру включаються об'єкти оброблення та утилізації відходів (далі - ООУВ) інших власників.

5. Складення і ведення реєстру здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю територіальних органів Держсанепідслужби.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

6. Фінансування робіт із складання та ведення реєстру здійснюється за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

7. Контроль за повнотою обліку та якістю ведення реєстру покладається на територіальні органи Держекоінспекції.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

8. Критерієм включення ОУВ до реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4,

де М1, М2, М3, М4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

До реєстру включаються об'єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.

Критерієм включення ООУВ до реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим 100 тонн на рік.

9. Реєстр складається і ведеться на підставі реєстрових карт ОУВ та ООУВ, що містять звітні дані щодо виробників відходів, об'єктів утилізації та оброблення відходів, а також відомостей, поданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації визначають перелік ОУВ та ООУВ, що підлягають реєстрації, та надсилають їх власникам повідомлення про необхідність складання реєстрових карт і строк їх реєстрації та про необхідність подання відповідних форм звітності.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Перелік ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, складається за критеріями, визначеними у пункті 5 цього Порядку, на підставі доведених власникам відходів лімітів на утворення та розміщення відходів.

За рішенням місцевих державних адміністрацій до реєстру можуть бути включені ОУВ, для яких показник Пзув менший від Пгз, якщо ОУВ розташовані у рекреаційній і курортній зоні.

Реєстрові карти, які містять інформацію про розміщення, технічні та екологічні характеристики ОУВ та ООУВ, кількісні та якісні характеристики відходів, що утворюються, обробляються та утилізуються, та інформацію про поводження з ними, складаються відповідно до Інструкції про зміст і складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, яка затверджується Мінекоенерго.

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748,
від 04.12.2019 р. N 1065)

11. Власники ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, або за їх дорученням організації, що мають відповідну ліцензію, заповнюють реєстрові карти і подають їх за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Подані власниками ОУВ та ООУВ реєстрові карти розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у місячний строк.

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

У разі незатвердження реєстрової карти на адресу власника ОУВ та ООУВ надсилається лист із зазначенням причини незатвердження і встановленням терміну її повторного подання.

12. На підставі затверджених реєстрових карт ОУВ та ООУВ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у двотижневий строк формують реєстр ОУВ та ООУВ.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

13. Кожному ОУВ та ООУВ у реєстрі присвоюється відповідний номер та фіксується дата реєстрації. Оригінал реєстру зберігається в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, а копії зберігаються в територіальних органах Держсанепідслужби.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

14. Після затвердження реєстру ОУВ та ООУВ оригінал затвердженої реєстрової карти разом з повідомленням про включення ОУВ та ООУВ до реєстру повертаються їх власнику, а копії - територіальним органам Держсанепідслужби та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

15. Щорічно власники ОУВ та ООУВ подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям дані про зміни у діяльності своїх об'єктів для внесення відповідних змін до реєстрових карт та реєстру.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

16. Виключення з реєстру здійснюється у разі ліквідації ОУВ та ООУВ місцевими державними адміністраціями за поданням власників ОУВ та ООУВ за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

17. За даними реєстрів формуються державний та регіональні інформаційні банки даних. Формування державного банку даних покладається на Мінекоенерго. Формування регіональних банків даних здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065)

18. На підставі даних реєстрових карт Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації готують висновки щодо ефективності діяльності і рівня екологічної безпеки ОУВ та ООУВ.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

Висновки надсилаються власникам ОУВ та ООУВ для вжиття ними заходів, спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, забезпечення екологічно безпечного функціонування ОУВ та ООУВ.

 

 

 

 

 

Додаток
до Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

РЕЄСТР
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

I. Об'єкти утворення відходів (ОУВ)

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Код підпорядкування за СПОДУ

Адреса (населений пункт, район), код за КОАТУУ

Форма власності, код за КФВ

Характеристика відходів
(найменування, код за класифікатором відходів, група, клас небезпеки)

Загальний обсяг утворення відходів
(за класами небезпеки), т/рік

Показник загального утворення відходів
(Пзув)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. Об'єкти оброблення та утилізації відходів (ООУВ)

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Код підпорядкування за СПОДУ

Адреса (населений пункт, район), код за КОАТУУ

Форма власності, код за КФВ

Характеристика відходів, що оброблюються чи утилізуються
(найменування, код за класифікатором відходів, група, клас небезпеки)

Обсяг відходів, що обробляються чи утилізуються
т/рік

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________
* Виноску виключено

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

СПОДУ - Система позначень органів державного управління (для коду центральних органів виконавчої влади).

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

КФВ - Класифікатор форм власності.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518,
 від 07.08.2013 р. N 748)

____________

Опрос