Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке учета, хранения, оценки конфискованного и прочего имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им

КМ Украины
Постановление КМ от 25.08.1998 № 1340

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 серпня 1998 р. N 1340

Київ

Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 20 травня 1999 року N 868
,
 від 24 січня 2000 року N 123
,
 від 26 грудня 2001 року N 1724
,
 від 27 квітня 2002 року N 594
,
 від 17 липня 2003 року N 1086
,
 від 3 березня 2004 року N 221
,
 від 3 серпня 2005 року N 701
,
 від 1 лютого 2006 року N 235
,
 від 15 березня 2006 року N 323
,
 від 5 квітня 2006 року N 424
,
 від 8 вересня 2010 року N 828
,
 від 26 грудня 2011 року N 1406
,
 від 28 березня 2012 року N 256
,
 від 25 червня 2012 року N 577
,
від 19 вересня 2012 року N 868,
 від 14 листопада 2012 року N 1042,
 від 6 березня 2013 року N 135
,
 від 14 серпня 2013 року N 624
,
від 24 лютого 2016 року N 106
,
від 9 листопада 2016 року N 795
,
 від 14 грудня 2016 року N 944
,
від 4 грудня 2019 року N 1014
,
від 4 грудня 2019 року N 1050

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним (додається).

2. Кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та коштів зазначених у пункті 3 цієї постанови, зараховуються до державного бюджету з вирахуванням сум комісійної винагороди, що надається підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 р. N 1724)

Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.

3. Розподіл коштів, одержаних від розпорядження майном, яке перебувало під митним контролем і власник якого не звернувся за ним в установлений Митним кодексом України термін, у тому числі якщо розмір сум митних зборів досяг вартості цього майна, а також знаряддям незаконного добування природних ресурсів та незаконно добутими природними ресурсами або продуктами, виробленими з них, здійснюється відповідно до законодавства.

4. Пункт 4 втратив чинність

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 р. N 1724
,
втратив чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. N 221)

5. Міністерству фінансів:

забезпечити врахування норм цієї постанови під час підготовки проекту державного бюджету на 1999 і наступні роки;

разом з Міністерством транспорту подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо врегулювання питання внесення до бюджету обов'язкових платежів під час реалізації відповідно до законодавства незапитаних вантажів, вантажобагажів, багажів (у тому числі тих, що перебувають під митним контролем), які знаходяться у морських, річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях та автостанціях, на складах експедиторських підприємств, у камерах зберігання понад терміни, встановлені діючими нормативними документами;

подати Кабінетові Міністрів України узгоджені з Національним банком пропозиції щодо відкриття в уповноважених банках спеціальних рахунків для зарахування на них правоохоронними, митними органами та органами державної податкової служби готівкової валюти України та готівкової іноземної валюти першої групи за Класифікатором іноземних валют та російських рублів, якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню.

6. До 1 грудня 1998 року:

Міністерству фінансів разом з Національним банком затвердити порядок розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави;

Міністерству фінансів разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Фондом державного майна, Державною податковою адміністрацією затвердити порядок розпорядження цінними паперами, вираженими у валюті України та іноземній валюті, що переходять у власність держави;

Міністерству фінансів разом з Державною податковою адміністрацією та Державною митною службою за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Генеральною прокуратурою України затвердити порядок відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією, знищенням конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави;

Міністерству охорони здоров'я, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державному комітетові з медичної та мікробіологічної промисловості, Державному департаменту ветеринарної медицини затвердити порядок розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави;

Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Фонду державного майна разом з Міністерством економіки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації, Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Міністерством транспорту затвердити порядок продажу на аукціонах майна, що переходить у власність держави.

7. Державній податковій адміністрації та Державній митній службі разом з Міністерством фінансів за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки, Державним комітетом зв'язку, Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством агропромислового комплексу, Міністерством оборони, Міністерством юстиції затвердити до 1 грудня 1998 р. інструкцію про застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

8. Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Міністерству внутрішніх справ, іншим центральним органам виконавчої влади до 31 грудня 1998 р. привести власні нормативні акти, які регулюють облік, оцінку та розпорядження конфіскованим та іншим майном, що переходить у власність держави, у відповідність з цією постановою.

9. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Державній митній службі в місячний термін підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" у частині звільнення від оподаткування операцій з безоплатної передачі у володіння і користування державних органів або установ і організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, конфіскованого, безхазяйного майна та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави.

10. Державній податковій адміністрації разом з Міністерством фінансів у місячний термін подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін, що випливають з цієї постанови, до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284.

11. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 375 "Про затвердження Порядку обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 174; 1994 р., N 8, ст. 206).

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну податкову адміністрацію, Державну митну службу та Міністерство фінансів.

13. Ця постанова набирає чинності з дня її підписання, крім пунктів 1 - 4, 11, які набирають чинності з 1 січня 1999 року.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 52

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1340

ПОРЯДОК
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним

(У тексті Порядку слова "митний орган" та "(організація)" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "митниця ДФС" та "(суб'єкт господарювання)" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року N 795)

Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на:

1) майно, конфісковане на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, крім майна, конфіскованого на підставі рішення суду і переданого органам державної виконавчої служби;

(підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 р. N 1724,
від 04.12.2019 р. N 1014)

2) підпункт 2 пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

3) товари, строки зберігання чи перебування яких під митним контролем, встановлені Митним кодексом України, закінчилися (у тому числі товари (предмети) гуманітарної допомоги, проби і зразки товарів та документація), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення таких строків;

(підпункт 3 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

4) товари з обмеженим терміном зберігання, вилучені правоохоронними органами або затримані митницями як предмети порушення митних правил;

(підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

5) майно, визнане безхазяйним відповідно до законодавства;

6) предмети-знахідки, товари та цінності, загублені або залишені у готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо вони не були затребувані їх власниками протягом установленого законом терміну;

7) скарби, передані фінансовим органам;

8) майно, що за правом успадкування перейшло у власність держави;

9) підпункт 9 пункту 1 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2005 р. N 701)

10) невручені міжнародні та внутрішні поштові відправлення, а також грошові перекази після закінчення термінів зберігання підприємствами зв'язку, визначених законодавством, у разі неможливості видачі їх отримувачам та повернення відправникам;

11) валютні цінності, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням нормативних актів Всесвітнього поштового союзу та норм законодавства України;

12) знаряддя незаконного добування природних ресурсів та незаконно добуті природні ресурси або продукти, вироблені з них, чи їх вартість;

13) використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, залишкова вартість яких перевищує встановлену Кабінетом Міністрів України граничну межу (крім зразків продукції, що є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності), реалізуються шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів) в установленому законодавством порядку;

(пункт 1 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. N 1406)

14) товари, від яких власники відмовилися на користь держави;

(пункт 1 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

15) товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю і власник яких невідомий.

(пункт 1 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

Облік і зберігання майна

2. Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання майна, зазначеного у пункті 1 цього Порядку, до передачі його для подальшого розпорядження відповідно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (суб'єкти господарювання), що здійснили вилучення або зберігають його, з дотриманням таких вимог:

попередня оцінка проводиться відповідно до пункту 8 цього Порядку на момент взяття на облік цього майна;

аналітичний облік ведеться у спеціальних книгах за видами майна із зазначенням відмінних ознак, попередньої вартості, місця його знаходження, а щодо спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів також зазначається інформація про зміну місця зберігання, спосіб розпорядження та місце знищення чи промислової переробки, рішення суду (за наявності);

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

взяте на облік майно відображається на забалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" в органах (суб'єктах господарювання), що здійснили вилучення або зберігають його.

Порядок зберігання майна, на яке накладено арешт під час кримінального провадження, регулюється кримінальним процесуальним законодавством.

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

3. Майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, зберігається органами (суб'єктами господарювання) у власних (орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках) або передається ними для зберігання іншим організаціям за договорами.

Тютюнові вироби, спирт етиловий, алкогольні напої, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробнича, транспортна, споживча тара (упаковка), етикетки, корки, засоби закупорки, марки акцизного податку (у тому числі підроблені) зберігаються органами, що здійснили їх вилучення, у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а така продукція, що перебуває під митним контролем, у встановлених законом випадках може також зберігатися на складах митниць.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577
,
абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок зберігається органами, що здійснили їх вилучення, або суб'єктами господарювання (за їх згодою), відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795
,
абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

Органи виконавчої влади, які здійснюють вилучення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів, а також спирту етилового, алкогольних напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок акцизного податку (у тому числі підроблених), щомісяця до 5 числа оприлюднюють на власному веб-сайті інформацію за попередній місяць про обсяги вилучення такої продукції та обладнання, а в разі конфіскації такої продукції та обладнання - реквізити судового рішення про конфіскацію.

Органи виконавчої влади, які забезпечують знищення визначених в абзаці четвертому цього пункту продукції та обладнання, щомісяця до 5 числа оприлюднюють на власному веб-сайті інформацію за попередній місяць про дату, місце, обсяги та способи їх знищення, найменування підприємства, на якому здійснювалося знищення такої продукції та обладнання, присутність під час знищення представників відповідних суб'єктів господарювання та асоціацій, зазначених у пункті 16 цього Порядку.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795
,
абзац четвертий пункту 3 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

4. Дорогоцінні метали, а також дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, готівкова іноземна валюта другої і третьої групи за Класифікатором іноземних валют (крім російських рублів) зберігаються в спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах правоохоронних органів, територіальних органів Держмитслужби, ДПС або передаються на зберігання банківським установам до прийняття рішення про передачу зазначеного майна у власність держави.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795,
від 04.12.2019 р. N 1014)

Готівкова валюта України та готівкова іноземна валюта першої групи за Класифікатором іноземних валют та російські рублі, якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню, здаються правоохоронними органами, територіальними органами Держмитслужби, ДПС до уповноважених банків, що їх обслуговують, на спеціально визначені для цієї мети рахунки.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795,
від 04.12.2019 р. N 1014)

У разі коли зазначені готівкова валюта та дорогоцінні метали є речовими доказами, вони зберігаються у спеціально призначених приміщеннях, металевих шафах правоохоронних органів, територіальних органів Держмитслужби, ДПС або передаються на зберігання банківським установам окремими пакетами згідно з вимогами зберігання речових доказів.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795,
від 04.12.2019 р. N 1014)

5. Платіжні документи у валюті України та іноземній валюті, зношені та пошкоджені банкноти валюти України та іноземної валюти здаються банківським установам на інкасо для подальшого зарахування коштів до державного бюджету.

6. Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті, зберігаються у прямих учасників Національної депозитарної системи.

Оцінка майна

7. Оцінка майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників територіальних органів ДПС, органів (суб'єктів господарювання), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (суб'єктів господарювання), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577,
від 09.11.2016 р. N 795
,
від 04.12.2019 р. N 1014)

У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії та у випадках, передбачених законодавством України і цим Порядком, оцінка провадиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 424)

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна. Усі примірники акта підписуються членами комісії та затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складення керівником чи заступником керівника органу (суб'єкта господарювання), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання зазначеного в пункті 1 цього Порядку майна.

(абзац третій пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. N 123)

Територіальні органи ДФС на основі актів опису, оцінки та передачі майна забезпечують здійснення загального контролю за повнотою та своєчасністю перерахування до відповідного бюджету виручки від реалізації майна чи продуктів його переробки, утилізації, а також відповідних податків. Сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації визначається на підставі розрахунка, проведеного підприємством, яке здійснюватиме переробку або утилізацію.

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795)

Акт опису, оцінки та передачі майна є підставою для реалізації майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, через підприємства роздрібної торгівлі, торгові біржі та аукціони, безоплатної передачі, знищення, утилізації, переробки.

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577)

8. Майно оцінюється з дотриманням таких вимог:

а) товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукція виробничо-технічного призначення - за ринковими цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою з урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;

б) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини - шляхом проведення незалежної оцінки;

(підпункт "б" пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 424)

в) продуктивна робоча і племінна худоба, птиця, кролі, бджоли, а також шкіряна сировина і хутро, зерно, овочі та інша сільськогосподарська продукція, вільна від карантинних об'єктів, - за цінами можливої реалізації;

г) культурні цінності, а також предмети релігійного культу - на підставі рішень відповідних експертних комісій з питань повернення культурних цінностей, створених Мінкультури;

д) товари низької якості, нестандартні та ті, що були у вжитку, - за цінами можливої реалізації;

е) транспортні засоби - на підставі висновків експертів, суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання з урахуванням ринкових цін та фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілі, крім того, з урахуванням податків та зборів, що справляються у разі імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені. У разі коли транспортні засоби заборонені для подальшої експлуатації за висновком технічної експертизи, вони розукомплектовуються для взяття на облік приладів, вузлів, агрегатів та інших комплектуючих виробів (деталей), про що складається акт опису і оцінки;

(підпункт "е" пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2002 р. N 594
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 424)

є) валютні цінності (крім цінних паперів), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення - у порядку, встановленому Мінфіном разом з Національним банком;

ж) цінні папери - у порядку, встановленому Мінфіном разом з НКЦПФР, Фондом державного майна за погодженням з ДПС;

(підпункт "ж" пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256,
від 09.11.2016 р. N 795
,
від 04.12.2019 р. N 1014)

з) спирт етиловий - за цінами, встановленими виробником спирту на 1 число місяця, в якому здійснюється оцінювання, але не нижче цін, що регулюються законодавством;

(підпункти "з" та "и" пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.99 р. N 868
,
 замінено підпунктом "з" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577
,
підпункт "з" пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

з1) алкогольні напої - за встановленими розмірами мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на таку продукцію. Якщо ціна на окремі види алкогольних напоїв не регулюється законодавством, така продукція оцінюється за ринковими цінами;

(пункт 8 доповнено підпунктом "з1" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014) 

з2) тютюнові вироби - за встановленими розмірами максимальних роздрібних цін на таку продукцію. Якщо ціна на окремі види тютюнових виробів не регулюється законодавством, така продукція оцінюється за ринковими цінами;

(пункт 8 доповнено підпунктом "з2" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014) 

і) використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, - за цінами, що дорівнюють їх залишковій вартості на дату складення акта опису, оцінки та передачі таких зразків.

(пункт 8 доповнено підпунктом "і" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. N 1406)

Розпорядження майном

9. Майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку, з дотриманням таких вимог:

1) будівлі, споруди, житлові приміщення та їх частини, транспортні засоби, предмети антикваріату, високохудожні авторські роботи, ювелірні вироби з діамантами чи іншим дорогоцінним камінням, товарно-матеріальні цінності за умови наявності оптової партії реалізуються через біржові торги, аукціони у порядку, встановленому законодавством України. При цьому початкова вартість не повинна бути нижчою, ніж вартість, зазначена в акті опису, оцінки та передачі майна;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 424)

2) товарно-матеріальні цінності з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, продаж яких на аукціоні є економічно невигідним, а також розкомплектовані транспортні засоби передаються на реалізацію підприємствам роздрібної торгівлі за цінами, визначеними в акті опису, оцінки та передачі майна;

3) товарно-матеріальні цінності, крім тих, обіг яких обмежено законом, безоплатно передаються державним органам, установам і організаціям на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

Безоплатна передача зазначених товарно-матеріальних цінностей здійснюється за ринковою вартістю, визначеною згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і Податковим кодексом України;

(підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.99 р. N 868
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1086
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 323,
 від 08.09.2010 р. N 828
,
 від 25.06.2012 р. N 577
,
 від 14.11.2012 р. N 1042)

(підпункт 3 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. N 624
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

4) облігації державних позик блокуються в уповноважених банках у порядку, встановленому нормативними актами Національного банку. Кошти, призначені для сплати доходу та погашення цих облігацій, зараховуються до державного бюджету;

5) культурні цінності після проведення спеціальної експертизи на підставі рішення Мінкультури безоплатно передаються на довічне зберігання до державних музеїв, архівів, бібліотек і наукових установ.

(абзац перший підпункту 5 пункту 9 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

Зарахування цінностей до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється за окремим рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Мінфіну на підставі експертних висновків;

6) культурні цінності, що за рішенням Мінкультури не передані до державних музеїв, архівів, бібліотек і наукових установ, підлягають реалізації через аукціони або торгівельні підприємства;

(підпункт 6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

7) предмети релігійного культу після проведення за рішенням Мінкультури спеціальної експертизи передаються релігійним організаціям за плату або можуть передаватися їм безоплатно;

(підпункт 7 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

8) товарно-матеріальні цінності, які були в користуванні і ступінь зносу яких становить понад 50 відсотків, за висновком комісії, створеної відповідно до пункту 7 цього Порядку, можуть передаватися безоплатно закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та на благодійні цілі;

(підпункт 8 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. N 235)

9) продукти харчування насамперед ті, що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи за рішенням комісії, створеної відповідно до пункту 7 цього Порядку, можуть безоплатно передаватися закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення населення, військовим формуванням і на благодійні цілі;

10) невручені перекази як у валюті України, так і в іноземній валюті, після закінчення термінів зберігання підприємствами зв'язку, визначених законодавством, перераховуються до державного бюджету безпосередньо підприємствами зв'язку;

11) незаконно добуті природні ресурси та виготовлена з них продукція, а також знаряддя незаконного добування природних ресурсів за рішенням комісії, створеної відповідно до пункту 7 цього Порядку, підлягають реалізації через відповідні торгівельні підприємства, а ті, що є продуктами харчування, - передачі закладам, зазначеним у підпункті 9 цього пункту;

12) мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя, боєприпаси до зброї, а також засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, реалізуються у встановленому законодавством порядку. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації передаються Центральному управлінню Служби безпеки України, підпорядкованим йому регіональним органам для подальшого зберігання, знищення або використання в інтересах державної безпеки;

(підпункт 12 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. N 106)

13) спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробнича, транспортна, споживча тара (упаковка), етикетки, корки, засоби закупорки, марки акцизного податку (у тому числі підроблені) та тютюнові вироби, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий (товарна позиція 4813 згідно з УКТЗЕД, крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (товарна підкатегорія 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД) (далі - папір цигарковий і фільтри) підлягають знищенню. Обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв підлягає реалізації. У разі нереалізації такого обладнання воно підлягає знищенню (утилізації);

(підпункт 13 пункту 9 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 20.05.99 р. N 868,
 від 25.06.2012 р. N 577
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

14) підпункт 14 пункту 9 виключено

(підпункт 14 пункту 9 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.05.99 р. N 868
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577)

15) розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами (крім монетарних) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюється у порядку, встановленому Мінфіном разом з Національним банком.

При цьому готівкова іноземна валюта, вилучена з міжнародних поштових відправлень за порушення Всесвітньої поштової конвенції та законодавства України, перераховується безпосередньо територіальними органами Держмитслужби до державного бюджету;

(абзац другий підпункту 15 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795,
від 04.12.2019 р. N 1014)

16) розпорядження цінними паперами здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном разом з НКЦПФР, Фондом державного майна, ДПС;

(підпункт 16 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256,
 від 25.06.2012 р. N 577
,
від 09.11.2016 р. N 795
,
від 04.12.2019 р. N 1014)

17) військова зброя та боєприпаси до неї, військова техніка, а також товари військового призначення та подвійного використання передаються Міноборони, МВС, Національній поліції, Державній прикордонній службі або СБУ. Передача здійснюється на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

(пункт 1 доповнено підпунктом 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

Порядок уцінки майна

10. Майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передане для продажу в роздрібну торгівлю і не реалізоване протягом 60 календарних днів, підлягає уцінці, розмір якої визначається комісією, створеною відповідно до пункту 7 цього Порядку, і не повинен перевищувати 20 відсотків вартості, зазначеної в акті опису, оцінки та передачі майна.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 424)

Якщо товар не реалізовано протягом наступних 30 днів, провадиться додаткова уцінка або товар передається для реалізації за ціною остаточної вартості іншій організації.

У разі коли на реалізацію передається майно з обмеженим терміном зберігання або користування і воно не має попиту, уцінка може провадитись у скорочені терміни.

Абзац четвертий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.99 р. N 868
,
 абзац четвертий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577)

11. Майно (лот), яке виставлене на аукціон або реалізується через біржі та не продане протягом 30 календарних днів з дня інформаційного повідомлення про проведення аукціону або продане в кількості, що не перевищує 30 відсотків його обсягу, підлягає уцінці не більше ніж на 20 відсотків вартості, визначеної в акті опису, оцінки та передачі майна.

Якщо протягом наступних 30 днів після проведення уцінки майно не було продане, воно знімається з аукціонних чи біржових торгів. Після цього комісія, створена відповідно до пункту 7 цього Порядку, приймає рішення про подальше розпорядження таким майном.

Інші умови визначаються для товарів, які реалізуються на митних аукціонах, редукціонах, порядок реалізації яких визначається Кабінетом Міністрів України.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1050)

Укладення угоди на реалізацію майна

12. На початку кожного року територіальні органи ДПС із залученням органів, що вилучають та обліковують майно, визначають на конкурсній основі торгівельні підприємства, яким доручатиметься реалізація майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств, який ведеться територіальними органами ДПС. Протягом року в разі потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгівельних підприємств іншими торгівельними підприємствами за поданням органів, що вилучають та обліковують майно.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795,
від 04.12.2019 р. N 1014)

13. Угоду з торгівельним підприємством, якому доручатиметься реалізація майна, укладає керівник чи заступник керівника (згідно з розподілом обов'язків) органу, що вилучив та обліковує майно, або особами, які виконують їх обов'язки, в межах повноважень, установлених законодавством.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795,
від 04.12.2019 р. N 1014)

Угоди з торгівельними підприємствами на реалізацію майна укладаються лише після включення їх до єдиного реєстру торгівельних підприємств та організацій.

Інші умови визначаються для підприємств, які реалізують товари на митних аукціонах, редукціонах, порядок реалізації яких визначається Кабінетом Міністрів України.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1050)

14. Кошти, одержані від реалізації майна, продуктів його переробки, утилізації перераховуються до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митниць у строк, що становить не більш як сім банківських днів від дня продажу (передачі).

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

При цьому кошти, одержані від реалізації продуктів переробки майна, перераховуються з урахуванням положень пункту 16 цього Порядку.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577)

15. Особам, які виявили і здали скарб у розпорядження держави, виплачується винагорода згідно із законодавством.

Переробка, утилізація або знищення майна

(назва розділу у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577)

16. Майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Продукти харчування, які визнані не придатними для вживання в їжу людьми і є безпечними в санітарно-епідемічному відношенні, за відповідним рішенням санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адміністративна територія яких є благополучною в епізоотичному відношенні, можуть бути передані на корм тваринам. Передача продуктів харчування на корм тваринам здійснюється безоплатно.

Переробка або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв (у разі його нереалізації), виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок акцизного податку (у тому числі підроблених), тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється за рішенням комісії, утвореної відповідно до пункту 7 цього Порядку, з дотриманням таких вимог:

1) до вирішення питання переробки (знищення) спирту етилового та алкогольних напоїв комісією за необхідності можуть залучатися представники державних органів та державних підприємств - виробників спирту. Рішення про переробку (знищення) спирту етилового та алкогольних напоїв приймається з урахуванням економічної доцільності їх промислової переробки, обсягу вилученої партії, вмісту спирту, витрат на транспортування. У разі необхідності таке рішення приймається на підставі висновків зазначених органів та підприємств.

Промислова переробка спирту етилового та алкогольних напоїв здійснюється на державних підприємствах - виробниках спирту, перелік яких визначається Мінекономіки за погодженням з ДПС.

Підприємство, що здійснило переробку спирту етилового та алкогольних напоїв, реалізує продукти переробки та перераховує отримані кошти до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митниць з урахуванням положень пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340.

Скляний посуд з-під перероблених алкогольних напоїв оприбутковується за ціною можливої реалізації, а в разі неможливості реалізації скляного посуду - за ціною склобою з подальшою його реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету;

2) знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв (у разі його нереалізації), виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок акцизного податку (у тому числі підроблених) та тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог законодавства. Знищення за рішенням комісії проводиться на підприємствах, що відібрані відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Знищення невеликих за обсягом партій алкогольних напоїв, спирту етилового (не більше ніж 100 літрів), тютюнових виробів (не більше ніж 50 пачок) може провадитися комісією.

Підприємства, що здійснюють знищення відповідної продукції та обладнання, зобов'язані:

забезпечувати систему належних безпечних для здоров'я людини та довкілля умов знищення відповідної продукції, обладнання;

мати технічні можливості для знищення відповідної продукції, обладнання;

забезпечувати знищення зазначеної продукції та обладнання з додержанням вимог відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів;

знищувати продукцію, обладнання такими методами, що унеможливлюють подальше відновлення первинних споживчих властивостей продукції, обладнання;

вести облік надходження та знищення продукції, обладнання;

під час процедури знищення забезпечувати безперешкодний доступ до приміщень, де відбувається знищення, членам комісії, представникам суб'єкта господарювання, зазначеного в цьому пункті, представникам асоціації виробників та/або імпортерів відповідної категорії продукції;

забезпечувати контроль за знищенням продукції, обладнання та не допускати несанкціонованого їх використання;

забезпечувати відеофіксацію процесу знищення у повному обсязі з наданням доступу до електронної форми відеозапису органу, що здійснив вилучення майна.

Тютюнові вироби, вміщені в упаковку (тару), знищуються в такій упаковці (тарі).

Використані під час проведення експертизи (випробування) зразки нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду, залишкова вартість яких не перевищує встановленої Кабінетом Міністрів України граничної межі, та зразки, стосовно яких за результатами експертизи (випробування) встановлено, що вони є небезпечними, становлять ризик та/або не відповідають установленим вимогам щодо їх безпечності, підлягають знищенню.

Знищення (утилізація) проводиться під контролем членів комісії, утвореної відповідно до пункту 7 цього Порядку. За рішенням комісії повноваження щодо контролю за знищенням (утилізацією) майна, що здійснюються шляхом особистої присутності, може бути делеговано окремому члену (членам комісії), у тому числі представнику іншого територіального органу, що вилучив та обліковує таке майно.

Знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів, спирту етилового, алкогольних напоїв, приладів для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв (у разі його нереалізації), виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок акцизного податку (у тому числі підроблених) здійснюється у присутності представника суб'єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво відповідної категорії продукції (за згодою), та/або представника асоціації виробників та/або імпортерів відповідної категорії продукції (за згодою). У разі знищення відповідної категорії продукції, позначеної знаками для товарів і послуг суб'єкта господарювання, таке знищення здійснюється у присутності представника відповідного суб'єкта господарювання (за згодою суб'єкта господарювання).

Комісія повинна не пізніше ніж за десять робочих днів до дня знищення повідомити відповідним суб'єктам господарювання та асоціаціям, зазначеним у цьому пункті, засобами факсимільного та/або електронного та/або телефонного зв'язку про дату, час і місце знищення.

За фактом знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів, спирту етилового, алкогольних напоїв, приладів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв (у разі його нереалізації), виробничої, транспортної, споживчої тари (упаковки), етикеток, корків, засобів закупорки, марок акцизного податку (у тому числі підроблених) складається акт за формою згідно з додатком. Акт підписується представниками комісії та у разі присутності - представником суб'єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво відповідної категорії продукції, представником асоціації виробників та/або імпортерів відповідної категорії продукції, представником суб'єкта господарювання, знаками для товарів і послуг якого позначена відповідна продукція, що знищується, а в разі знищення продукції на підприємстві - також керівником такого підприємства та затверджується головою комісії. На вимогу представника суб'єкта господарювання, зазначеного у цьому пункті, представника асоціації виробників та/або імпортерів відповідної категорії продукції йому надається копія акта.

У разі відсутності під час знищення представників суб'єктів господарювання, зазначених у цьому пункті, представників асоціації виробників та/або імпортерів відповідної категорії продукції комісія зазначає про це в акті.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.05.99 р. N 868,
від 26.12.2011 р. N 1406,
від 25.06.2012 р. N 577,
від 09.11.2016 р. N 795,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

Облік і використання безоплатно отриманого майна

17. Майно, що перейшло у власність держави і отримано безоплатно відповідними юридичними особами, відображається в бухгалтерському обліку та звітності в порядку, встановленому законодавством.

Передане безоплатно майно, що підлягало оподаткуванню митними платежами, якщо вони не були сплачені, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів, передбачених законодавством під час його ввезення на територію України.

Не вважається відчуженням передача безоплатно отриманого майна іншому структурному підрозділу (територіальному органу) одного державного органу.

Контроль за цільовим використанням майна, переданого безоплатно, покладається на державні органи, установи, організації, що його отримали, а також на контролюючі та правоохоронні органи у межах їх компетенції.

За неправомірне чи нецільове використання, втрату або невідображення в обліку отриманого безоплатно майна, а також за інші порушення під час поводження з ним юридичні особи, які його отримали, несуть адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

(пункт 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 944)

Прикінцеві положення

18. Повернення майна відбувається за рішенням суду або за рішенням керівника органу, в якому майно перебуває на обліку, за наявності відповідних підстав у порядку, встановленому органом, що здійснив його вилучення, або міністерством, керівник якого спрямовує та координує діяльність такого органу. У разі відсутності майна повернення його вартості здійснюється у розмірі, встановленому підпунктом 6 пункту 9 розділу VI Бюджетного кодексу України.

Повернення за рішенням суду національної та іноземної валюти здійснюється Казначейством у валюті платежу, яка була зарахована до бюджету, або за заявою одержувача у гривневому еквіваленті за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату проведення операції.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577)

19. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку забезпечують ДПС, Держмитслужба та Мінфін.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 р. N 577,
від 09.11.2016 р. N 795
,
від 04.12.2019 р. N 1014)

 

АКТ
знищення продукції

 

від ____ ____________ 20___ р.

Нами, _______________________________________________________________________________
                                                        (найменування посад, прізвища, ініціали кожної особи, яка була
____________________________________________________________________________________
                                                                                     присутня під час знищення продукції)
____________________________________________________________________________________,
за відсутності ________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посад, прізвища, ініціали кожної особи,
___________________________________________________________________________________,
                                                                яка була відсутня під час знищення продукції)
складено цей акт про те, що ______ ___________________ 20____ р.
проведено знищення конфіскованої за рішенням суду _______________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування продукції, обсяг)

Знищення проведено _________________________________________________________________
                                                                                           (найменування і місцезнаходження підприємства)
на підставі таких документів: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Спосіб знищення _____________________________________________________________________

Присутні:

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 795
,
додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1014)

____________ 

Опрос