Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов

КМ Украины
Постановление КМ от 17.08.1998 № 1315
редакция действует с 09.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 1998 р. N 1315

Київ

Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2001 року N 294
,
 від 15 жовтня 2004 року N 1371
,
 від 16 січня 2006 року N 20
,
 від 7 березня 2006 року N 251
,
від 21 червня 2010 року N 551
,
 від 3 серпня 2011 року N 828
,
 від 1 лютого 2012 року N 168
,
від 27 травня 2015 року N 333
,
від 2 грудня 2015 року N 1143
,
від 18 січня 2017 року N 16
,
від 3 жовтня 2018 року N 812

Додатково див. рішення
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
від 31 березня 2004 року N 284

На виконання Закону України "Про кінематографію" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 563 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 51).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

(У тексті Положення слово "Мінкультури" замінено словом "МКТ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 року N 20)

(У тексті Положення слово "МКТ" замінено словом "Держкіно" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року N 251)

1. Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (далі - прокатне посвідчення) запроваджено з метою регулювання розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

а) право розповсюдження фільму - виключне (ексклюзивне) або невиключне (неексклюзивне) право на тиражування, продаж, передання в прокат, оренду фільму. Це право складається з:

кінотеатрального права (тиражування фільмокопій на кіноплівці або з цифрового примірника фільму, передання їх у прокат, оренду);

(абзац другий підпункту "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

права домашнього відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передання в прокат); 

права публічного комерційного відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передання в прокат, оренду для публічного показу через відеопроекцію);

телевізійного права (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передання в прокат для публічного показу каналами мовлення телебачення);

б) право демонстрування фільму - виключне (ексклюзивне) або невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму. Це право складається з:

кінотеатрального права (демонстрування фільмокопій на кіноплівці або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях;

(абзац другий підпункту "б" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

права публічного комерційного відео (демонстрування фільмокопій на відеоносії у призначених для цього та обладнаних спеціальною відеопроекційною апаратурою приміщеннях або у приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструванням фільмів, обладнаних відеопроекційною апаратурою або телевізійними приймачами);

телевізійного права (демонстрування фільмокопій на відеоносії каналами мовлення ефірного, супутникового, кабельного телебачення платного чи безоплатного).

(абзац четвертий підпункту "б" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

в) підпункт "в" пункту 2 виключено 

(пункт 2 доповнено підпунктом "в" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 р. N 551
,
підпункт "в" пункту 2 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

3. Прокатне посвідчення видається Держкіно юридичній або фізичній особі, яка відповідно до законодавства є суб'єктом підприємницької діяльності, за формою згідно з додатком 1.

4. Прокатне посвідчення дає право розповсюджувати і демонструвати на території України всі види фільмів, вироблених в Україні та за її межами, розповсюджувачам (дистриб'юторам, прокатникам), кіновидовищним закладам, прокатним пунктам відеокасет, торговельним підприємствам, підприємствам з тиражування, а також телеорганізаціям, у тому числі кабельному телебаченню (далі - відеотелезаклади), незалежно від форми власності.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

5. Прокатне посвідчення видається:

а) власникам кінотеатрального права - на кожний фільм. Кількість примірників прокатного посвідчення відповідає заявленій власником кінотеатрального права кількості кіновидовищних закладів, що розповсюджують та/або демонструють даний фільм.

Власник кінотеатрального права передає кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення на період розповсюдження та/або демонстрування фільму. У разі передачі державним кінопрокатним підприємством фільмокопії кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення може залишатися безпосередньо на цьому підприємстві;

(підпункт "а" пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

б) власникам телевізійного права, права домашнього відео та публічного комерційного відео - на кожний фільм або кілька фільмів.

У разі надання прокатного посвідчення на кілька фільмів на зворотному боці прокатного посвідчення зазначаються назви фільмів, номери державної реєстрації, індекс з визначенням глядацької аудиторії, для якої призначено фільм, і термін дії прав.

6. Для одержання прокатного посвідчення власник відповідних прав на фільм подає до Держкіно:

а) заяву про видачу прокатного посвідчення, в якій зазначаються назва фільму мовою оригіналу та українською мовою, країна і студія-виробник, рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування);

(підпункт "а" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 16)

б) оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію (ксерокопію) угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує надання автором фільму або власником, який має виключне право на фільм, дозволу або передачу прав на розповсюдження і демонстрування фільму.

До копій документів, складених іноземною мовою, додаються засвідчені копії таких документів у перекладі українською мовою.

У разі коли угода передбачає надання права на перелік фільмів, власник відповідних прав надає примірник оригіналу або нотаріально засвідченої копії (ксерокопії) угоди (контракту, договору), іншого документа, який підтверджує право даної особи на розповсюдження і демонстрування першого фільму з переліку, стосовно якого подано заяву на видачу прокатного посвідчення. До кожного наступного фільму з переліку додається засвідчена в установленому порядку заявником копія (ксерокопія) додатка до угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує включення фільму до переліку;

в) коротку анотацію фільму, довідку про основний творчий склад знімальної групи та про метраж і тривалість фільму, засвідчені підписом власника відповідних прав на фільм.

Власники кінотеатральних прав забезпечують можливість перегляду фільму, дубльованого (озвученого, субтитрованого) українською мовою на території України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України, представниками Держкіно та в разі потреби представниками експертної комісії.

Власники телевізійних прав та власники прав домашнього відео надають на всіх видах носіїв зображення фільмокопію, яка відповідає технічним вимогам для перегляду, дубльована (озвучена, субтитрована) українською мовою на території України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України.

Відповідальність за достовірність даних, поданих до Держкіно для одержання прокатного посвідчення, несе власник відповідних прав на фільм.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.01.2006 р. N 20
,
від 21.06.2010 р. N 551
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

7. Розгляд заяви, прийняття рішення щодо державної реєстрації фільму або відмови у ній та видача прокатного посвідчення здійснюються протягом 10 робочих днів з дня подання власником відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у пункті 6 цього Положення. У разі позитивного рішення Держкіно присвоює кожному фільму державний реєстраційний номер та видає прокатне посвідчення.

У разі коли заява про видачу прокатного посвідчення подається щодо фільму, на який раніше видавалося прокатне посвідчення, така заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня подання власником відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у пункті 6 цього Положення.

Під час державної реєстрації для кожного фільму встановлюється один з індексів, що визначає глядацьку аудиторію, та відповідно до нього умови розповсюдження і демонстрування фільму. Індекс фільму зазначається у прокатному посвідченні.

Індексами фільмів, що не мають обмеження глядацької аудиторії, є:

"ДА" (дитяча аудиторія) - індекс, що встановлюється для фільмів, які спеціально створені для дітей і доступні за сюжетом для дитячого сприйняття. Такі фільми характеризує відсутність грубості, насильства, жорстокості, непристойних виразів у будь-якій формі;

"ЗА" (загальна аудиторія) - індекс, що встановлюється для фільмів, які розраховані для сімейного перегляду та порушують теми, що однаково цікаві та зрозумілі більшості глядачів незалежно від їх віку. Забороняється демонстрування будь-яких сцен, що містять натуралістичний показ жорстокості і насильства. Реалії складної дійсності повинні відображатися з максимальною умовністю;

"12" - індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких можливий дітьми від 12 років тільки у присутності батьків у зв'язку з тим, що такі фільми можуть містити деякі сцени, які батьки вважатимуть неприйнятними для самостійного перегляду дітей.

Індексами фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, є:

"16" - індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 16 років у зв'язку з тим, що такі фільми можуть містити такі сцени з обмеженим ступенем насильства та жорстокості, як бійки, застосування зброї без надмірного кровопролиття, обмежене зображення нещасного випадку або катастрофи, а також сцени, що включають короткі та епізодичні зображення оголеності, епізодичне використання ненормативної лексики, що присутні в оригіналі за задумом режисера і необхідні для розвитку сюжету. Такі сцени повинні бути короткими за хронометражем (до трьох хвилин) та їх необхідність повинна бути виправдана логікою сюжету. Встановлення зазначеного індексу допускається для фільмів, які мають художню цінність, створені з урахуванням сучасних напрямів кіно або молодіжної субкультури;

"18" - індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 18 років у зв'язку з тим, що такі фільми можуть містити сцени насильства, жорстокості, зображення катастроф, жахів, відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків. Їх наявність повинна бути виправдана логікою сюжету та втілена на екрані з максимальним ступенем умовності.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 168
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

8. Фільми, що мають обмеження глядацької аудиторії, розповсюджуються і демонструються з дотриманням таких вимог:

а) продаж, передання в прокат населенню примірників фільмів на відеоносіях здійснюється за умови наявності на них інформації про індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію з обов'язковим попередженням споживача про встановлені обмеження;

б) демонстрування фільмів кіновидовищними закладами здійснюється з обов'язковим інформуванням глядачів про можливість їх показу з такими індексами:

(абзац перший підпункту "б" пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 812)

"16" - показ можливий у будь-який час і забороняється особам віком до 16 років;

"18" - показ можливий у будь-який час і забороняється особам віком до 18 років.

(абзац третій підпункту "б" пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 812)

Відповідальність за порушення встановлених вікових обмежень демонстрування фільмів несе посадова особа демонстратора фільму або фізична особа - підприємець, яка є демонстратором фільму;

(абзац четвертий підпункту "б" пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 812)

(підпункт "б" пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2006 р. N 20
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

в) демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється з обов'язковим інформуванням глядачів про їх показ у відповідний ефірний час з обов'язковою наявністю протягом усього показу позначки з таким індексом:

"16" - показ можливий у будь-який ефірний час;

"18" - показ можливий з 22 до 6 години.

(підпункт "в" пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

У разі виникнення розбіжностей щодо визначення індексу фільму за згодою власника відповідних прав на фільм цей індекс визначає експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно (далі - експертна комісія). У такому разі термін розгляду заяви та видачі прокатного посвідчення може бути продовжений на 25 робочих днів.

(абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 168)

9. До складу експертної комісії входять незалежні експерти - кінознавці, кінокритики, мистецтвознавці, психологи, а також представники заінтересованих громадських об'єднань у сфері телебачення та кінематографії, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою). Експертна комісія має право встановлювати індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію, надавати висновки, а у разі потреби - акти мистецтвознавської експертизи. Положення про експертну комісію та її склад затверджується Держкіно. Очолює експертну комісію голова Держкіно.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 16.01.2006 р. N 20,
 від 07.03.2006 р. N 251
,
від 02.12.2015 р. N 1143)

Плата кожному з членів експертної комісії за проведення ним експертизи, встановлення індексу фільму, який визначає глядацьку аудиторію, надання висновку або акта мистецтвознавчої експертизи здійснюється у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний фільм за рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 1806030 "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

10. Держкіно відмовляє у державній реєстрації та видачі прокатного посвідчення у разі наявності однієї з таких підстав:

невідповідність поданих документів і матеріалів вимогам пункту 6 цього Положення та Закону України "Про кінематографію";

наявність у фільмі матеріалів (висловлювань, дій тощо), які пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, інші шкідливі звички, порнографію, що підтверджується висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів;

одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку;

наявність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 151 Закону України "Про кінематографію".

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.01.2006 р. N 20
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 р. N 551
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2012 р. N 168
,
від 02.12.2015 р. N 1143)

11. Рішення Держкіно про відмову в державній реєстрації та у видачі прокатного посвідчення може бути оскаржене власником відповідних прав на фільм у судовому порядку.

12. Держкіно скасовує державну реєстрацію фільму та визнає недійсним видане прокатне посвідчення у разі виявлення недостовірної інформації, що міститься у документах, зазначених у пункті 6 цього Положення, а також у разі виявлення підстав, передбачених частиною третьою статті 15 Закону України "Про кінематографію", після видачі прокатного посвідчення, в тому числі включення одного з учасників фільму до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

У разі дострокового припинення дії угод (контрактів, договорів), укладених з власником майнових авторських прав, особа, яка отримала прокатне посвідчення, зобов'язана повідомити про це Держкіно протягом 10 днів. Цей факт є підставою для скасування державної реєстрації фільму.

Скасування державної реєстрації фільму та визнання недійсним прокатного посвідчення оформлюються наказом Держкіно, про що протягом трьох робочих днів Держкіно інформує власника відповідних прав на фільм, якому видано прокатне посвідчення, місцеві органи управління кінематографії, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення (якщо на фільм є телевізійні права), а також у разі потреби засоби масової інформації.

(абзац третій пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

Інформація про видані прокатні посвідчення розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", крім даних про власника, який має виключне право на фільм.

(пункт 12 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Інформацію про державну реєстрацію фільмів, видані прокатні посвідчення, укладені угоди (контракти, договори) Держкіно надає державним органам, які згідно із законодавством України мають право здійснювати контроль за розповсюдженням і демонструванням фільмів, на їх запит.

13. У разі продовження строку дії прав на фільм, визначеного угодами (контрактами, договорами), власник подає заяву Держкіно разом з документами, що підтверджують продовження такого строку, а Держкіно приймає рішення про продовження строку дії прокатного посвідчення або про видачу нового прокатного посвідчення.

(абзац перший пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

За видачу нового прокатного посвідчення плата, передбачена пунктом 15 цього Положення, не справляється, якщо воно видається в межах терміну дії прав на фільм.

14. Не потребують державної реєстрації та видачі прокатного посвідчення:

фільми, створені для відомчого розповсюдження і демонстрування, та фільми, що демонструються на некомерційних і професійних показах, організованих творчими спілками, вищими навчальними кінотеатральними закладами;

фільми, що демонструються на міжнародних кінофестивалях, які проводяться в Україні за погодженням з Держкіно;

кіно- і відеопродукція із записами театральних вистав, концертів, інформаційних, музичних, розважальних, спортивних, навчальних програм і реклами.

15. За видачу прокатного посвідчення справляється плата за видами прав у таких розмірах (гривень):

1) кінотеатральне право

400

2) право домашнього відео:

 

за один художній фільм, телесеріал

400

за один повнометражний документальний, науково-просвітницький або інший неігровий фільм та/або за програму таких фільмів

150

за один повнометражний анімаційний фільм та/або за одну повнометражну програму анімаційних фільмів

150

3) право публічного комерційного відео за один фільм (одну серію)

400

4) телевізійне право:

 

за один художній фільм (одну серію)

400

за один повнометражний документальний, науково-просвітницький та інший неігровий фільм тривалістю 50 хвилин

205

за один художній телефільм (до п'яти серій)

410

за один художній телефільм:

 

- з п'яти до 20 серій

816

- більше 20 серій

850

за один повнометражний документальний, науково-просвітницький та інший неігровий телефільм (одну серію тривалістю 50 хвилин)

205

за одну повнометражну програму анімаційних фільмів тривалістю 50 хвилин

150

(пункт 15 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2012 р. N 168
,
від 02.12.2015 р. N 1143)

16. Кожному власнику відповідних прав на фільм видається 10 примірників прокатного посвідчення за плату, визначену в пункті 15 цього Положення. Додаткова кількість прокатних посвідчень видається із справлянням плати у розмірі 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний додатковий примірник.

17. Плата за видачу прокатного посвідчення на національні фільми не справляється (крім фільмів з індексом "18").

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

18. За видачу прокатного посвідчення на фільми з індексом "18" розмір плати, визначений у пункті 15 цього Положення, збільшується на 50 відсотків.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

19. Плата за видачу прокатного посвідчення зменшується:

на 30 відсотків - на фільми-призери міжнародних і національних фестивалів, лауреати кінематографічних та мистецьких премій (крім фільмів з індексом "18");

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

на 50 відсотків - на фільми іноземного виробництва, дубльовані, озвучені або субтитровані українською мовою (крім фільмів з індексом "18");

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

на 50 відсотків - на фільми, створені спеціально для дітей та юнацтва, в тому числі анімаційні.

20. Кошти, отримані за видачу прокатного посвідчення, зараховуються до державного бюджету.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2012 р. N 168)

21. Передача кінотеатрального права на розповсюдження, демонстрування фільму одним власником відповідних прав на фільм іншому власнику засвідчується на звороті оригіналу прокатного посвідчення. У разі передачі власником кінотеатральних прав на фільм відповідних прав на тимчасове демонстрування у кіновидовищному закладі засвідчення надання такого права на звороті оригіналу прокатного посвідчення не обов'язкове в разі наявності оригіналу угоди (контракту, договору) про надання права тимчасового демонстрування, укладеної між власником кінотеатральних прав та демонстратором, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму у кіновидовищному закладі.

(пункт 21 доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143,
у зв'язку з цим абзаци перший - сьомий
 вважати відповідно абзацами другим - восьмим)

Передання права розповсюдження, демонстрування фільму одним власником відповідних прав на фільм іншому засвідчується:

абзац третій пункту 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

для телевізійного права, у тому числі на демонстрування конкретному телеканалу (студії), а також права публічного комерційного відео - на звороті нотаріально засвідченої копії прокатного посвідчення;

для права домашнього відео:

а) на тиражування фільмів на відеоносіях з метою продажу, передання в прокат, а також передання відповідного права на фільм третім особам - на звороті оригіналу прокатного посвідчення;

б) на продаж, передання в прокат фільмів на відеоносіях шляхом надання розповсюджувачу (торговельному підприємству, прокатному пункту відеокасет) власником права домашнього відео, який має оригінал прокатного посвідчення, доручення на користування правом домашнього відео. Доручення видається за формою згідно з додатком 2 і дійсне тільки в оригіналі. Права і умови розповсюдження фільмів, зазначені у дорученні, повинні відповідати правам і умовам, зазначеним у прокатному посвідченні.

Ступінь захисту доручень визначається Держкіно. Їх виготовлення здійснюється на його замовлення за заявками власників права домашнього відео.

22. Контроль за виконанням вимог цього Положення, умов розповсюдження і демонстрування, передбачених прокатним посвідченням, здійснюють:

Держкіно та місцеві органи управління кінематографією - щодо тиражування фільмокопій на кіноплівці, передачі їх у прокат, демонстрування фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях, а також тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продажу, передачі у прокат та оренди для публічного показу через відеоустановку, демонстрування фільмокопій на відеоносії у призначених для цього та обладнаних відеоустановкою приміщеннях або у приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструванням фільмів, обладнаних відеоустановкою або телевізійними приймачами;

(абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

МВС із залученням в установленому порядку Держкіно та місцевих органів управління кінематографією, ДСІВ, Держпродспоживслужби - щодо тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продажу та передачі їх у прокат для домашнього відео;

(абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

Держпродспоживслужба - щодо дотримання правил роздрібного продажу фільмокопій на відеоносіях та передачі їх у прокат;

(абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та її представництва (представники) в областях (регіонах), МВС із залученням в установленому порядку Держкіно та місцевих органів управління кінематографією, ДСІВ, Держкомтелерадіо - щодо платного чи безоплатного публічного показу фільмів каналами мовлення ефірного, супутникового і кабельного телебачення.

(абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

Абзац шостий пункту 22 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2015 р. N 333)

(пункт 22 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.10.2004 р. N 1371)

МВС, Мінкультури, Держкіно, ДФС, Держкомтелерадіо та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення в межах своїх повноважень - щодо контролю за додержанням вимог Закону України "Про захист суспільної моралі" та інших законів у сфері захисту суспільної моралі.

(пункт 22 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

23. Кіновидовищні або відеотелезаклади зобов'язані пред'явити на вимогу особи, уповноваженої органами, зазначеними у пункті 22 цього Положення, на здійснення контролю, всі необхідні документи, що підтверджують наявність права розповсюдження і демонстрування фільмів.

24. За розповсюдження і демонстрування фільму без прокатного посвідчення або порушення умов розповсюдження і демонстрування, визначених прокатним посвідченням, посадові особи кіновидовищних або відеотелезакладів несуть відповідальність згідно із законодавством.

25. Індекси, що визначають глядацьку аудиторію, в прокатних посвідченнях, виданих до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. N 1143, застосовуються:

а) для фільмів, що отримали індекси "14" і "16", як такі, що мають індекс "16";

б) для фільмів, що отримали індекси "18" і "Х21", як такі, що мають індекс "18".

(Положення доповнено пунктом 25 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

 

Зразок

Лицьовий бік

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ДЕРЖАВНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на право розповсюдження і демонстрування фільмів
(ПРОКАТНЕ ПОСВІДЧЕННЯ)

Державний реєстраційний номер ___________

Фільм ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                             (назва мовою оригіналу і українською мовою)
_________________________________________________________________
                     (формат, варіант, кількість серій, частин, колір, метраж, хронометраж)

Виробництво _____________________________________________________
                                         
(найменування студії-виробника, країна, рік виробництва та/або
                                                        першого оприлюднення (демонстрування)

Дубльований (озвучений, субтитрований) ____________________________

Автор сценарію ___________________________________________________

Режисер-постановник _____________________________________________

Композитор _____________________________________________________

Відповідні права на фільм __________________________________________
                                                                (власності; розповсюдження і демонстрування:
_________________________________________________________________
                  кінотеатральні, телевізійні, домашнього відео, публічного комерційного відео)

належать (передані) _______________________________________________

Відповідні права на фільм __________________________________________
                                                                  (власності; розповсюдження і демонстрування:
_________________________________________________________________
               кінотеатральні, телевізійні, домашнього відео, публічного комерційного відео)

на території України належать _______________________________________

Спосіб реалізації прав на фільм ______________________________________

Термін дії прав на фільм ____________________________________________

Індекс умов розповсюдження і демонстрування ________________________

Рішення експертної комісії Державного агентства України з питань кіно щодо умов розповсюдження і демонстрування ___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________
(дата)

___________________
(підпис)

М. П.

Телефон __________________

Телефакс _________________

 

Зворотний бік

Список фільмів

________________
(дата)

____________________
(підпис)

Відмітка про передачу прав на фільм _________________________________
                                                                                                          (на тиражування,
_________________________________________________________________
                                                      розповсюдження і демонстрування)

Власник прав на фільм на території України ___________________________

Кому передано право на фільм ______________________________________
                                                                                                         (на тиражування,
_________________________________________________________________
                                                 розповсюдження і демонстрування)

Термін, на який передаються права __________________________________

Вид і спосіб реалізації прав на фільм _________________________________

 

_____________
(дата)

 

Підписи сторін:

_____________

_____________

 

 М. П.*

 М. П.*

* Засвідчується печаткою у разі її наявності.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.01.2006 р. N 20,
 від 07.03.2006 р. N 251
,
 від 03.08.2011 р. N 828
,
від 02.12.2015 р. N 1143
,
від 18.01.2017 р. N 16)

 

Зразок

ДОРУЧЕННЯ N _____
на користування правом домашнього відео

м. _________________

Дійсне до "___" _______________ 200__ р.

Згідно з цим дорученням власник передає розповсюджувачу (прокатний пункт, торговельне підприємство) право розповсюдження і демонстрування фільмів, підтверджені державним посвідченням

_________________________________________________________________
                                                              (найменування власника)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Види і спосіб реалізації переданих прав

Продаж: _________ так, ______ ні
Прокат: _________ так, _______ ні

Власник __________________________
__________________________________
__________________________________
Адреса ___________________________
Телефон __________________________
Телефакс _________________________
Територія, на яку поширюється дія прав

Розповсюджувач ___________________
__________________________________
__________________________________
Адреса ___________________________
Телефон __________________________
Телефакс __________________________
Територія, на яку поширюється дія прав

Список фільмів

Власник гарантує наявність придбаних прав і відповідає за достовірність інформації в цьому дорученні.

Власник

Розповсюджувач

__________
(підпис)

__________
(підпис)

М. П.*

М. П.*

* Засвідчується печаткою у разі її наявності.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1143)

(Положення в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2001 р. N 294)

____________ 

 

Опрос