Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра мест удаления отходов

КМ Украины
Постановление КМ от 03.08.1998 № 1216
редакция действует с 30.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 1998 р. N 1216

Київ

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2002 року N 1518
,
 від 7 серпня 2013 року N 748

З метою посилення контролю за екологічним станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини та відповідно до статті 28 Закону України "Про відходи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, що додається.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом по геології і використанню надр, Державним комітетом у справах будівництва, архітектури та житлової політики, Державним комітетом по водному господарству у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про зміст і складання паспорта місць видалення відходів.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1216

ПОРЯДОК
ведення реєстру місць видалення відходів

(У тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1518)

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про відходи", визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів.

2. Реєстр місць видалення відходів (далі - реєстр) - це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об'єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів (форму ведення реєстру подано в додатку 1 до цього Порядку).

3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації, згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;

місця видалення відходів (далі - МВВ) - спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами;

власник місць (чи об'єктів) видалення відходів - будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює видалення відходів на законних підставах, у тому числі виробник відходів.

4. Включенню до реєстру підлягають усі місця видалення відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).

5. На кожне МВВ складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації. Спеціальний паспорт складається власником МВВ відповідно до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів.

6. Фінансування робіт з ведення реєстру здійснюється за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

7. Контроль за повнотою та якістю ведення реєстру покладається на територіальні органи Держекоінспекції.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

8. Ведення реєстру здійснюють місцеві державні адміністрації.

9. У реєстрі вміщується узагальнююча інформація щодо кожного МВВ (розміщення, технічні та екологічні характеристики, дані про власника тощо). Дані реєстру підлягають щорічному уточненню.

10. Реєстр створюється і ведеться на підставі паспортів МВВ, звітних даних, що подаються виробниками відходів, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації визначають перелік МВВ, які мають бути включені до реєстру, і повідомляють їхніх власників про необхідність складання паспортів МВВ та термін їх реєстрації.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

12. Власники МВВ або за їх дорученням спеціалізовані проектні організації, що мають відповідну ліцензію, здійснюють інвентаризацію МВВ та складають проекти їх паспортів.

13. У визначений термін власники МВВ надсилають проекти паспортів на погодження до територіальних органів Держсанепідслужби.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

14. Після погодження проектів паспортів власники МВВ передають їх на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

15. Проекти паспортів розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у двотижневий строк. Затверджені проекти паспортів МВВ засвідчуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями їх штампом або печаткою. У разі відхилення паспорта на адресу власника МВВ надсилається лист з обґрунтуванням причин відхилення і встановленням строку повторного подання такого проекту.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

16. Затверджені паспорти вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до реєстру.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

17. Кожному МВВ присвоюється реєстраційний номер та фіксується дата реєстрації.

18. Оригінал паспорта повертається власнику МВВ, а копії - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

19. Щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо і погоджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. У разі необхідності за рішенням місцевих державних адміністрацій може здійснюватися позачергове уточнення даних паспортів МВВ.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

20. На підставі даних паспортів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації готують висновки щодо рівня екологічної безпеки МВВ, визначають категорію їх екологічної безпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Висновки надсилаються власникам МВВ для вжиття ними заходів, спрямованих на забезпечення екологічно безпечного функціонування МВВ.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 748)

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів

РЕЄСТР
місць видалення відходів

Реєстраційний номер МВВ, дата реєстрації

Дата останньої ревізії МВВ

Найменування МВВ, код

Місце знаходження МВВ (населений пункт, район), код

Повне найменування та адреса власника МВВ, код

Режим функціонування МВВ (діючих, закритих)

Категорія екологічної безпеки МВВ

Характеристика МВВ (обсяг, площа, наземне, підземне)

Характеристика відходів (найменування, група, клас небезпеки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________
* Виноску виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1518,
 від 07.08.2013 р. N 748)

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів

Операції з видалення відходів

Код операції

Вид операції

D1

Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)

D2

Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)

D3

Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо)

D4

Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5

Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища, тощо)

D6

Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7

Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні

D8

Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у цьому додатку

D9

Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі A (наприклад випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)

D10

Спалювання на суші

D11

Спалювання в морі

D12

Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13

Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у цьому додатку

D14

Переупаковка до початку будь-якої з операцій, зазначених у цьому додатку

D15

Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у цьому додатку

____________

Опрос